حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • مهارت در گشودن بن بست ها

مهارت در گشودن بن بست ها

رجب طیب اردوغان (نخست وزیر وقت ترکیه)

  • تهران
  • چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۳
در دوره ی شما روابط دو کشور در اوج خود قرار داشت.

از اینکه بنده و هیات همراه را به حضور پذیرفتید، سپاسگزارم. حضرت عالی چه در دوره ی آقای اوزال و چه در دوره ی آقای دمیرل در ارتباط با توسعه روابط نقش  ویژه ای داشته و دارید و در دوره ی شما روابط دو کشور در اوج خود قرار داشت. جناب عالی در گشودن بن بست ها مهارت شگرفی دارید.