مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه مکتوب درباره موزه دفاع مقدس خوزستان، 11/2/95

مصاحبه مکتوب درباره موزه دفاع مقدس خوزستان، 11/2/95

خسارت‌های جنگ • نقش خوزستان در دفاع مقدس • اهمیت حفظ و اشاعه یادگاران جنگ

  • تهران
  • شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
اهمیت ثبت تاریخ جنگ/ نقش موزه‌ها برای ماندگاری خاطرات جنگ/ اهمیت خوزستان برای ایران/ ضرورت توجه به تجربیات موزه‌های دیگر کشورها

س) با توجه به حضور همه اقشار مردم در دفاع مقدس و نقش بی‌بدیل خوزستان در این امر، انتخاب و تکیه بر کدام مضامین را در موزه دفاع مقدس خوزستان توصیه می‌فرمایید؟

ج) خسارات عمده در سرزمین: امواج آوارگان در استان و خارج استان. تصرّف بخش‌هایی برای پادگان و اردوگاه و... - موشکباران فراوان - میزبانی صدها هزار رزمنده- مین‌ها و آلودگی خاک که عمدتاً مشترک بین خوزستان، ایلام و کرمانشاه است.

س) خوزستان خود موزه‌ای بزرگ برای توجه به ارزش‌های دفاع مقدس است، موزه دفاع مقدس اهواز باید چه نقشی در این میان به عهده بگیرد؟

ج) ضمن نمایش کلیات دفاع، نقش میزبانی و استراتژیک بودن منطقه و سازگاری بین عرب و عجم و لر و بختیاری و مهمانان و وحدت فرقه‌ها، مین‌گذاری و از دست دادن دو بندر مهم آبادان و خرمشهر.

س) از میان همه آثار مادی و معنوی باقی مانده از دفاع مقدس از کدام یک می‌توان در: 1- انتقال اطلاعات 2- برانگیختن عواطف و استعدادها 3- درک حقیقت و فلسفه دفاع مقدس، بهره برد؟ آیا الویتی در بین این موارد وجود دارد؟

ج) فداکاری برای دین و وطن، حفظ منابع ثروت، آموزش‌های گوناگون، باقی ماندن در وطن و زندگی در اردوگاه‌های مسقط‌الرأسی.

س) با تکیه بر چه روشی می‌توان صحت و تداوم حیات موزه را تضمین کرد؟

ج) پس از افتتاح ناکامل، سالها تکامل و خاتمیت آن ادامه یابد و برنامه‌های آموزشی مربوطه و الویت‌های مادی و معنوی.

س) به غیر از رعایت نکات متعارف در موزه‌ها، آیا باید به امر ویژه‌ای در این موزه توجه شود؟

ج) موزه‌های جنگ در بسیاری از کشورهای جنگ دیده وجود دارد و در آنها نکات مهمی به چشم می‌خورد و لازم است دیده شود برای بهره‌گیری که در ادامه در جاذبه و توجه نویسندگان کارساز است.