مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم بازدیدار مناطق زلزله‌زده استان گیلان و زنجان

مصاحبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم بازدیدار مناطق زلزله‌زده استان گیلان و زنجان

  • پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۶۹

 

سفلی درهها بانک و توئیلان آنجائی‌که استان معین اصفهان، یزد و استان لرستان در این مناطق کار می‌کردند بنظر من زحماتی که کشیده شده است، قابل تقدیر است اولا خوب پایه گذاری کردند با این‌که برای اسکان موقّت برنامه‌ریزی شده است بهگونه‌ای ساختند که برای اسکان دائم هم بهدرد می‌خورد. با توسعه همین‌ها، اسکان دائم تأمین می‌شود. خوشبختانه اینهائی‌که ضّد زلزله ساختند باز ساخته شده است و یا استانداردهایی است که باید پذیرفت که فوق حّد انتظار ماست ما برای هر واحدی بیست هزار تومان تا بیست و پنج هزار تومان در نظر گرفته بودیم امّا بعضی واحدها  015 هزارتومان هم خرجشان شده است. امکانات استانها را این‌جا آوردند تلاش زیادی شده است گرچه من باید همین‌جا عرض بکنم که تا رسیدن به آنچه که مردم استحقاق دارند، ما فاصله زیادی داریم امّا تلاش کسانی‌که زحمت کشیدند، الحق شایسته تقدیر است. من صمیمانه از آنها تشّکر می‌کنم و واقعآ خوشحال شدم که مسئولان ما در این نقاط دور افتاده با این روحیه و با علاقه دنبال کار مردم آسیب دیده هستند.