مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آِت ا... هاشمی رفسنجانی درباره مسایل مختلف مصاحبه کننده : واحد مرکزی خبر

مصاحبه آِت ا... هاشمی رفسنجانی درباره مسایل مختلف مصاحبه کننده : واحد مرکزی خبر

  • سالن کنفرانس اسلامی
  • پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۲

 

تکیه روی نقاط مشترک و

پرهیز از تعصب‌ها و

یکدنگی‌ها بعنوان

یک وظیفه

وجود بخش‌های مستضعف

جامعه در نقاط محروم

و روستا

È جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی، شما در سخنان امروز از مبانی اسلام نام بردید، می‌خواستیم بدانیم این مبانی، چه معیارهایی دارد؟ برای رویارویی با جهانی‌سازی غربی چه کاربرد و راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

É بسم‌اللّه الرحمن الرحیم. فهرست مبانی را گفتم که ادلّه آن در قرآن، روایات و سخنان بزرگان وجود دارد. نمی‌توانستم در یک سخنرانی تمام مبانی را با استدلال‌ها بگویم. فکر می‌کنم باید برای روشن شدن موارد به منابع مراجعه کرد. مخفی نیست. مسلّمات را گفتیم.

È وظیفه تک‌تک ما در جهت تقریب مذاهب چیست؟

É تعصب‌ها و یکدنگی‌ها را کم کنیم. روی نقاط مشترک تکیه کنیم. اگر همه بخواهند سلیقه‌هایشان اجرا شود، نمی‌شود.

È در سخنان خود به اصل دوّم مذهب، یعنی عدالت اشاره کردید. درا ین رابطه چه کردیم؟ در این کنفرانس در این رابطه چقدر صحبت خواهد شد؟

É بالاخره می‌دانید که بسیاری از بخش‌های مستضعف جامعه در نقاط محروم و روستا رشد کردند. هنوز هم به نقطه مطلوب عدالت نرسیدیم. ولی خیلی جلو آمدیم.

È چرا عنوان کنفرانس جهانی‌سازی اسلام و جهان شمولی شد؟

تقریب مذاهب حرکتی در

جهت وحدت میان مسلمانها

بیداری امت اسلامی ایران از

مهمترین کارهای

امام خمینی(ره)

Éمی‌خواستند بگویند اسلام خودش جهان شمول است. جهانی‌سازی نیست. ما در بستر طبیعی حرکت تاریخ پیش می‌رویم.

Èدر سخنرانی گفتید که هنوز وحدتی بین مسلمانان جهان برقرار نشد و هنوز لنگ می‌زند. به‌نظر شما چه باید کرد که مثل غربی‌ها به وحدت کامل برسیم؟

Éآسان نیست. باید از راهی که شروع کردیم، برگزاری کنفرانس اسلامی را می‌گویم، حرکت کنیم. اگر جدّی بگیریم، موفّق می‌شویم. انسان‌های فرهیخته‌ای دست‌اندرکار باشند تا مسایل را فراتر از یک یا دو کشور و عرب و فارس و ترک ببینند. فکر می‌کنم نقطه خوبی برای حرکت است. یک مقدار هم باید شخصیّت‌ها، فرهنگی‌ها و دانشمندان کمک کند.

Èنظر شما درباره اهمیّتی که امام برای وحدت مسلمانان داشتند، چیست؟

Éکمتر ایرانی است که حضرت امام را نشناسد. اهمیّت کار امام این بود که توانستند یک جامعه اسلامی راکد و خفته را بیدار کنند و حرکت ضد استعماری و ضد استکباری را در تمام جهان اسلام فراگیر نمایند.

Èخیلی ممنون.

Éموفّق باشید.