مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آِت ا... هاشمی رفسنجانی درباره بندرگاه کیش مصاحبه کننده : خبرنگار صدا و سیمای مرکز کیش

مصاحبه آِت ا... هاشمی رفسنجانی درباره بندرگاه کیش مصاحبه کننده : خبرنگار صدا و سیمای مرکز کیش

  • کیش
  • سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۱

 

Èجناب آقای هاشمی رفسنجانی! ضمن خیر مقدم به خاطر شما به این جزیره، با توجه به بازدیدی که از بندرگاه کیش داشتید، مراحل پیشرفت کار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

لزوم ایجاد بندر برای

جزیره کیش

رونق کیش با بهره‌برداری

از فاز اوّل بندرگاه

تأثیرات بندرگاه کیش

روی اقتصاد کشور

Éبسم‌الله الرحمن الرحیم، هر وقت به کیش می‌آیم، یکی از کارهای معمول من این است که بندرگاه را ببینم. دلیل آن این است که برای طرح بندر اهمیّت قابل هستم. فکر می‌کنم اگر بخواهیم همیشه کالاهای خود را از بندرهای کشورهای همیسایه برداریم، آن طرح اوّلیه ما را بر آورده نمی‌کند. اینجا باید بندری حداقل در سطح نیازهای منطقه داشته باشد.

اوّلین کاری که در کیش شروع کردیم، همین بندر بود. منتهی کُند پیش رفته است. آقایان زحمت کشیدند و امیدواریم که فاز اوّل تمام شده باشد. می‌گویند اردیبهشت، ولی فکر می‌کنم تا پایان تابستان اینجا راه می‌افتد. ولی اصل کار فاز دوّم است. باید برای پهلو گرفتن کشتی‌های 30 و 40 هزار تنی آماده شویم.

اگر این اتفاق بیفتد، کیش مرکزی برای انتقال و تبادل کالاهای منطقه می‌شود. روی ترانزیت کالا در داخل کشور اثر می‌گذارد. انبارداری خوبی است. هزینه‌های دوباره کاری که الان کالاها به دوبی می‌رود و ما از آنجا می‌آوریم، از بین می‌رود. عملا همه از جیب مردم پرداخت می‌شود. چون کالا گرانتر می‌شود. درد سر دارد. تأخیر زمانی دارد.

 

بندرگاه کیش، یک

پروژه ملّی

لزوم همکاری بانک‌ها برای

تکمیل بندرگاه کیش

پیشرفت و عدم پیشرفت منطقه

آزادکیش‌دربعضی‌از بخش‌ها

فکر می‌کنم یکی از کارهای مهمّ آقایان در کیش این بندرگاه است. بانکها هم باید اینها را تأمین و کمک کنند. این پروژه اگرچه در بندر آزاد است، امّا ملّی است. فاز دوّم را باید هر چه سریعتر تمام کنیم. آقایان حوضچه آرامش را ساختند. باید سراغ لایروبی و تجهیز بندر و اسکله‌سازی برویم.

Èبا توجّه به طرح توسعه بندرگاهها و هزینه‌هایی که به دنبال دارد، در جهت حمایت از چنین پروژه‌هایی چه برنامه‌ها و اقداماتی مدّ نظر دارید؟

Éبه نظر می‌رسد که بانکها باید پشتیبانی کنند و دولت تضمینهای لازم را داشته باشد. این پروژه اقتصادی است. ظرف چند سال بر می‌گرداند. هم مایه استقلال کشور است و هم درآمد دارد. منتهی اینها سرمایه ندارند. اگر دولت نمی‌تواند بدهد، بانکها باید بدهند.

Èبه نظر شما مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود، تا چه حد موفق بودند؟

Éچون بخشی از اهداف کیش سیاحت و مسافرت و جایی برای استراحت و کم کردن سفرهای خارجی بود، در این بخش نسبتآ موفق بود. ولی بخش صادرات و یا همین بخش که این جا مرکز ترانزیت کالای منطقه شود، هنوز موفق نیست و در راه است. باید کار کنیم. باید قبول کنیم که در بخش سیاحتی موفق بود. بندرهای دیگر هم با توجّه به الویت‌های خود موفق بودند. مثلا بندر قشم برای صنعتی شدن و بندر چابهار برای ترانزیت آمادگی پیدا کردند و گامهای خوبی برداشتند. هماهنگ پیش می‌روند. منتهی کیش وضعیت خاصّی دارد که آنها ندارند.

Èبا توجّه به اهداف مناطق آزاد و موانع موجود بر سرراه مناطق آزاد، سیاست و استراتژی کلّی نظام در جهت مناطق آزاد چیست؟

لزوم ایجاد مناطق آزاد

در نقاط مختلف

Éباید از دولت بپرسید. به نظر من در شرایط فعلی که منطقه آزاد به معنای واقعی که تعریف شده، در کشور ما لازم است. به خصوص که می‌توانیم خیلی از امور منطقه را پشتیبانی کنیم. افغانستان و آسیای میانه و حتّی کشورهای جنوب خلیج فارس می‌توانند از اینجا پشتیبانی شوند. اگر برنامه و امکانات و زیربناها خوب اجرا شوند، می‌توانند کار کنند. الان بندر آزاد یک ضرورت است. عرب‌ها به این فکر رفتند که با هم یک منطقه آزاد قوی درست کنند. در آمریکای لاتین دارند کار می‌کنند که یک منطقه آزاد قوی درست کنند. همه جا به این طرح رسیدند.

Èخیلی متشکرم.

Éموفق باشید.