مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی پایان سفر به استان فارس مصاحبه کنندگان : خبرنگاران رسانه‌های مختلف

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی پایان سفر به استان فارس مصاحبه کنندگان : خبرنگاران رسانه‌های مختلف

  • فرودگاه شیراز
  • چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۲

 

Èجناب آقای هاشمی رفسنجانی! چه رابطه‌ای بین سمپانی آمریکا و اروپا درباره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و افزایش فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌بینید؟

Éبسم‌اللّه الرحمن الرحیم. دلشان می‌خواهد روی انتخابات ما تأثیر بگذارند، امّا شعور مردم ما بالاست و نمایندگان انتخابی خود را می‌شناسند و با درایت رأی می‌دهند و آنچه خواست مردم است، اتفاق می‌افتد.

Èجناب آقای هاشمی! اگر ممکن است در مورد دستاوردهای سفرتان به استان فارس مطالبی بفرمایید.

Éدستاورد سفر برای من خیلی خوب بود. اطلاعاتم از استان و کارهایی که در اینجا می‌شود، بالا رفت. سه، چهار برنامه خوب داشتم. در یادواره شهدای نیروی هوایی شرکت کردم. با کشاورزان در جشن گندم شرکت کردم که خیلی زیبا بود. از چند طرح عمرانی بازدید کردم. از راه‌آهن شیراز و اصفهان بازدید کردم که خیلی به آن دلبستگی دارم. فکر می‌کنم یکی از نیازهای جدّی ماست که این راه‌آهن نه تنها تا شیراز، بلکه تا بوشهر و عسلویه ساخته شود. در آینده امن‌ترین و مهمّترین خط ارتباطی ما خواهد بود.

از قطار شهری بازدید کردم که فکر می‌کنم در آینده نه چندان دور ترافیک شهرهای بزرگ ما را اذیّت می‌کند و توجّه به مترو یک ضرورت

فلاحت در فراغت،

طرحی برای توسعه

کشاورزی

استفاده از اطلاعات

میدانی در تدوین

سیاست‌های کلّی

است. خوشبختانه به استقبال مترو می‌رویم. وقتی به بحران نزدیک شود، متروها هم آماده می‌شود.

امروز عصر از دو منطقه طرح فلاحت در فراغت آیت‌الله حائری بازدید کردم. به نظرم طرح خوبی برای توسعه کشاورزی و جای پای شهرنشینان در روستا و مزرعه می‌باشد که بچه‌ها با مزرعه انس داشته باشند. فضای استراحت سالمی است.

با استاندار استان در طول سفر بحث‌های خوبی کردم. از اطلاعات ایشان استفاده کردم و نیازهای استان را فهمیدم. فکر می‌کنم برایمان مفید بود که بتوانیم از اطلاعات میدانی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنیم. با علمای استان هم جلسه خوبی داشتم.

Èخیلی ممنون.

Éموفّق باشید