مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی 22 بهمن

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی 22 بهمن

  • چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۸۲

 

Èجناب آقای هاشمی رفسنجانی، حضور مردم را در راهپیمایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

Éبسم‌اللّه الرحمن الرحیم، خیلی خوب است. امسال برای ما سال ویژه‌ای است. چون مصادف با  25 سالگی انقلاب است و از طرفی دیگر آمریکا نیز در منطقه حضور دارد. راهپیمایی امروز نشان از دانایی، هوش و معرفت مردم است.

Èمردم همیشه به ندای مسؤولان پاسخ دادند. چگونه می‌توان مطالبات آنها را تأمین کرد تا این پشتوانه همیشه برای انقلاب باشد؟

Éمسؤولان خوب کار کنند و به وظایفشان عمل کنند. مردم چیزی غیر از این نمی‌خواهند. همین که مردم تا این حد حضور پیدا می‌کنند، نشان این است که می‌بینند مسؤولان به طور نسبی کار می‌کنند، گر چه هنوز توقعات به حق مردم بیشتر از این مقداری است که داده شده است.

Èپیش بینی شما از حضور مردم در انتخابات اول اسفند چیست؟

Éاگر امروز را نشان بگیریم، باید امیدوار باشیم که انتخابات خوبی خواهیم داشت.

Èچه توصیه‌ای به مردم دارید؟

Éمردم می‌دانند که چیزی نمی‌تواند جای انقلاب را بگیرد. اگر بناست ایران به عظمت، استقلال و رفاه برسد، فقط راهش همین است.

Èخیلی ممنون

Éموفق باشید.