مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خصوص مذاکرات در ترکیه

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خصوص مذاکرات در ترکیه

  • پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۷۵

 

  بسم الله الرحمن الرحیم . من تقریبا" امروز سه ساعت با جناب آقای رییس جمهور و همکارانش صحبت کردم . بخشی در جلسه مشترک جمعا" و بخشی هم در جلسه مخفی صورت گرفت تقریبا" در همه زمینه هایی که صحبت کردیم . نظرات مان منطبق یا شبیه بهم بود . قسمتی از بحث های مان برای امنیت منطقه اختصاص داشت . یا همسایه های مشترک ما یا همسایه های ما یا ترکیه هستند . مسائل خاورمیانه عراق ، قفقاز ، آسیای میانه ، افغانستان ، بوسنی ، و قبرس در مذاکرات ما بود . عراق ، خاورمیانه ، در مسائل همکاری برای تأمین امنیت منطقه و همچنین امنیت مرزهای خودمان نقاط مورد نظر ما کاملا" یکی است . همکاریهای دو کشور در همه زمینه ها مورد توجه بوده در مذاکرات . در زمینه گاز ، نفت و برق . راه آهن و بزرگ راه ها خطوط هوایی و مخابراتی ، در مورد حمل و نقل دریای ترانزیت از دو کشور و استفاده از بنادر یکدیگر و بخش مهمی مسائل تجاری دو کشور پیشنهاد ما این است که کاملا" فضای تجاری دو کشور را باز کنیم و تعرفه ها را هماهنگ کنیم . هر مقداری که تجار یا دو دولت می توانند با هم تبادل کالا بکنند محدودیتی برای شان قایل نباشیم . با استفاده از مزیت های نسبی دو کشور و رقابت کامل و در سازمان اکو بیشتر فعالیت کنیم برای اینکه تصمیمات گذشته مان را بتوانیم اجرا بکنیم . در بانک ، در خطوط دریانوردی ، خطوط هوایی . همکاری های فرهنگی و تجاری ، و تعرفه ها در اکو هنوز مذاکرات مان ادامه دارد و همچنین مذاکرات که پس از تکمیل امضا خواهد شد . و امیدواریم که با همکاری مدیران دو کشور و همچنین شما رسانه ها که خیلی خوب می توانید کمک کنید . به همکاریهای دو کشور ما بتوانیم نمونه همکاری خوب دو کشور مسلمان و همسایه را ترسیم بکنیم .