مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خصوص بازدید از واحد نگهداری کتابها و نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خصوص بازدید از واحد نگهداری کتابها و نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

  • تهران
  • چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۷۲

 

خبرنگار : جناب آقای رئیس جمهور حضرت عالی امروز از واحد نگهداری کتابها و نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دیدن کردید بفرمائید که انگیزه این بازدید چه است ؟ و دولت چه طرحی برای گسترش کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در دست اجرا دارد ؟

جواب رییس جمهوری :

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجا یکی از واحدهای تابع ریاست جمهوری است. انگیزه اصلی من خوب سرزدن به این واحد بود برای اینکه اوضاعی که اینجا دارد ببینم هیأت امنا هم امروز اینجا جلسه داشت و این یکی از مراکز مهم فرهنگی و علمی کشور است که هنوز شکل مطلوب خودش  را نگرفته است ما برای بررسی طرح ساختمان که تقریبآ آماده شده است برای  اجرای همان ساختمان اصلی . امروز  هم جلسه داشتیم حدود پانصد هزار جلد کتاب این کتابخانه الان دارد که بخاطر نداشتن محل مناسب متفرق است در اینجا و در خیابان فلسطین در میدان تیر و خیلی جاهای دیگر خیلی فشرده و  غیر قابل استفاده است الان . طرحهای توسعه‌ای هم که دارد بخاطر نبودن همین جای مناسب معطل است مدتی  است دنبال این بودیم که مرکزی برایش ساخته بشود که  حالا طرح اولی تهیه شده است و زمینش آماده شده است و اعتباری هم پارسال داشته است که بخش اش جذب شده بناست سال آینده انشاءالله فعال بشود کارهای تربیت نیرو هم با همتی که اخیرآ آقای
خاتمی کردند نیروهایی را دارند تربیت می‌کنند در دانشگاهها فکر می‌کنیم هماهنگ است انشاءالله با آماده شدن ساختمان ، تربیت نیرو و طرح مهم اطلاع رسانی که یک نیاز مبرم کشور ماست مجموعه باشد که جهش فرهنگی و علمی بتواند به کشور بدهد و ارتباط کاملی باید با همه کتابخانه‌ها داشته باشند ما از  اینجا انتظار داریم که وضع کتاب و کتابخوانی و ارتباطات جهانی با کتابخانه‌های بزرگ دنیا و تغذیه محققان و دانشمندان ما که نیاز دارند به اطلاعات روز تأمین بشود و امیدواریم که ما در سالهای آینده بتوانیم این آرزوی ملی را تحقق بدهیم انشاءالله .

خبرنگار : خیلی متشکرم .