مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در یکی از مراکز رآی گیری (حسینیه جماران)

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در یکی از مراکز رآی گیری (حسینیه جماران)

  • جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۷۲

 

   خبرنگار : محل اخذ رأی حضور دارید آیا پیامی را برای مردم در مورد شرکت در انتخابات دارید بفرمائید ؟

رئیس جمهور!  بسم الله الرحمن الرحیم

این حرف همیشگی ما ست که شرکت در انتخابات میزان رشد وعلاقه رأی دهنده به نظام و کشورش است . با صرف نظر از اینکه می‌خواهد رأی بدهد بهرحال یک نظری دارد رأی می‌دهند اینکه کسی که به خاطر ملاحظاتی رأی ندهد شرکت نکنند این بدترین نوع اظهار وجود است  بهترین نوعش این است که انسان حاضر بشود علاقه وجود به کشورش شرنوشتش نشان بدهد و بگونه‌ای اظهار نظر بکند در رأیش که حقّش هم معلوم باشد البته ما در گذشته در همه انتخاباتهای که داشتیم حساب مطلوبی از حضور مردم را داشتیم و مردم ما از اول انقلاب نشان دادند که تحت تأثیر جزرو مّدها و فراز نشیبها و القائات دیگران نمی‌شوند خودشان هستند تصمیم خودشان را می‌گیرند من از متصدیان انتخابات هم انتظار دارم که بگونه‌ای عمل کنند که مردم وقتی که می‌آیند پای صندوق رأی راضی باشند و حساب کنند که کاملا حقشان و رأیشان محفوظ است انشاءالله همگی مؤفق باشید

هر انتخاباتی مهم نه این انتخابات البته برای من و دولت ما از یک جهت اهمیت دارد که بفهمیم که برنامه پنج ساله اول را که اجرا کردیم چقدر با این سیاستهای جدید موافقت دارند تا چه حّد تأکید می‌کنند این کار را که از چهار سال پیش انتخاب شدیم

خبرنگار: آقای رفسنجانی اگر برای دور دوم انتخاب شدید هدفهای اول کدام است در الویتهای برنامه تان .

جواب : ما سیاستهای برنامه را قبلا تکثیر کردیم و منتشر کردیم الویتها را آنجا گفتیم در همه بخشها فکر می‌کنم که تا اندازه‌ای اوایل ادامه سیاست تعدیل است و بعدش سیاست تثبیت اقتصادی را پیش می‌گیریم در اوسط برنامه دوم

سئوال : نظر شما در رابطه با سلمان رشدی چیست ؟

جواب : بارها گفتیم دیگر حالا این دفعه چه می‌خواهید از ما حالا درانتخابات که بحث سلمان رشدی را نمی‌کنند این را بگذارید بعد از انتخابات

سئوال : پس از انتخابات اگر انتخاب شدید موضع شما در مقابل سلمان رشدی دوباره چه خواهد بود

جواب : ما می‌گویند قوم خویش هستیم با سلمان رشدی

سئوال : آقای رفسنجانی چرا فکر می‌کنید خیلی مهم است که مردم بیشتر رأی بدهند بیشتر مردم رأی بدهند چه دلیل دارید ؟

جواب : مگر شما نمی‌دانید که رأی بیشتر نشانه اعتماد بیشتر مردم به نظام شان و در یک نظام مردمی هرچه بیشتر مردم حاضر باشند اهمیتش بیشتر است

سئوال : بعد از انتخابات چه تغییراتی در هیت دولت شما خواهید داد ؟

جواب : اما هنوز به خبرنگارهای ایرانی جواب ندادیم حتمآ به شما نمی‌دهیم جواب بعدآ که کابینه رفت مجلس خبر می‌شوید

           خداحافظ همگی