مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در بدو ورود رئیس جمهور بوسنی به تهران

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در بدو ورود رئیس جمهور بوسنی به تهران

  • تهران
  • یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۷۲

 

سؤال : آقای رییس جمهور با توجه به شرایط موجود در بوسنی و هرز گوین و از طرفی اعمال فشار های سیاسی علیه دولت این کشور برای پذیرش طرح صلح کشور های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران چه نقشی را در احیای حقوق از دست رفته مردم مظلوم بوسنی و هرزگوین می توانند داشته باشند ؟

جواب : بسم الله الرحمن الرحیم

از حضور جناب آقای عزت بگو ویچ رییس جمهور بوسنی و هرز گوین ما می خواهیم همین استفاده را بکنیم ببینیم چه کار هایی در اولویت است برای آنها ، وضع الان به این گونه است که این حساس ترین مسئله دنیای اسلام است مسئله بوسنی ، همه دنیای اسلام الان توجه دارد به بوسنی و بلکه بسیاری از کشور های غیر اسلامی هم به خاطر مظلومیتی که این مردم دارند الان نوعی احساس همدردی شان را ابراز می کنند با همه اینها می بینم که کمال گستاخی این ملت دارد آنجا سرکوب می شود . و همه اصول مسلم شناخته شده سازمان ملل زیر پا گذاشته می شود . من تشکر می کنم از ایشان که زحمت این سفر را متحمل شدند به ایران آمدند که ما از نزدیک در جریان واقعیتهای آنجا قرار بگیریم . بعد از مذاکرات ژنو و سفر های ایشان به مقر سازمان ملل، امنیت و مذاکرات شان با قدرتهای دنیا و اسلامی ضرورت را که ما در جریان ریز کار های این مسئله قرار داشته باشیم که جز ء اهداف سفر ایشان است . ما وقتی که بررسی بکنیم وضع موجود را تصمیماتی خواهیم گرفت البته قبلا سازمان کنفرانس اسلامی تصمیماتی گرفته و مقدمات اجرای آنها دارد آماده می شود . ولی شرایط یک مقدار عوض شده است حتمآ بعد از مذاکره با ایشان بهتر می توانیم بگوئیم که چه می توانیم بکنیم .

سؤال : ممکن است بفرمائید که این تصمیمات در چه زمینه هایی خواهد بود ؟

جواب : کل  قضیه دفاع از مردم بوسنی است . حالا این دفاع در صحنه سیاسی ، تدارکاتی و اگر بتوانیم نظامی و هر نوع کمکی که برای آنها ضرورت داشته باشد و اولویتها را خودشان باید تعیین کنند با توجه به واقعیتهای موجود ......

خبرنگار : خیلی متشکرم .