مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در آغاز سفر به پاکستان جهت شرکت در سومین اجلاس اکو

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در آغاز سفر به پاکستان جهت شرکت در سومین اجلاس اکو

  • تهران
  • سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۷۳

 

سئوال : ....

جواب : بسم ا... الرحمن الرحیم . این سفر ما مخصوص اجلاس سران اکو است که نوبت اجلاس پاکستان است . طبعا" بحثهای عمده ما درباره اکو خواهد بود . ما در اجلاس ترکیه تصمیماتی گرفتیم مصوباتی داریم که آن مصوبات را شیوه های اجرایش در این مدت آماده شده است . باید در پاکستان بحث بکنیم برای اجرا ، البته روابط دو جانبه هم در آنجا مهم است ما الان مطالب مهمی درباره افغانستان و قره باغ ، تاجیکستان و مسائل جاری خود پاکستان ، مسائل کراچی و اینها داریم که طبیعتا" در این سفر با اینکه فرصت خوبی است سران کشورها جمع هستند . درباره این مسائل هم صحبت بکنیم . ما محدود نمی کنیم بحثمان را به مسائل اکو قاعدتا" مسائل بین المللی و منطقه ای هم مورد بحث قرار می گیرد . به هر حال سفر ضروری و مهمی است من البته مایل بودم در شرایطی که برادرمان حاج سید احمد آقا یادگار عزیز امام کسالت دارند اینجا باشم . ولی صبح که رفتم عیادت ایشان ، با خانواده محترمشان صحبت کردیم آنها هم اصرار داشتند که ما این سفر را لغو نکنیم فعلا" ، البته آنجا من مرتبا" در جریان خواهم بود . امیدوارم که خداوند سلامتی ایشان را به ایشان برگرداند .