مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره‌ی مذاکرات با عرفات

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره‌ی مذاکرات با عرفات

  • ساختمان قدس
  • پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۹

 

Èجناب آقای هاشمی رفسنجانی! چرا مذاکرات شما با آقای عرفات طولانی شده است؟

گفتگو با عرفات در مورد

مسایل اخیر فلسطین

اسرائیل کشوری

گستاخ و لجوج

صبر، مقاومت و ایثار

عامل پیروزی فلسطین

تأئید قدمهای مثبت - مقاومت

فلسطین

روحیه‌ی قوی انسانهای

مسلمان

Éبسم الله الرحمن الرحیم، موقعیت حساسی بود. به خاطر مسایلی که در کمپ دیوید2 گذشت و مسایلی که آقای عرفات در مورد اعلام استقلال فلسطین با مرکزیت قدس در پیش دارند. تاریخ بسیار حساسی است. فرصت بسیار خوبی به دست آوردیم و هم مطلع شدیم در آمریکا چه گذشت و هم مطلع شدیم چه برنامه هایی دارند. درباره‌ی‌ی برنامه‌هایشان مشورت کردیم.

Èشما مذاکرات کمپ دیوید 2 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

Éمن اسرائیلی‌ها را بسیار لجوج می‌بینم. فکر می‌کنم هنوز به جای عقب‌نشینی، پیش‌رفت دارند. به مقاومت وجهاد مردم فلسطین بستگی دارد.

Èآینده مقاومت در فلسطین را چگونه می‌بینید؟

Éمن چون مقاومت فلسطین را برحق می‌بینم وحق را پیروز می‌دانم، با مقداری صبر و مقاومت و ایثار، فلسطین و فلسطینین‌ها را پیروز می‌بینم.

Èشما در نماز جمعه از فلسطین حمایت کردید. آیا این به معنای تائید موجودیت فلسطین است؟

Éمن هر قدم مثبتی که مقاومت فلسطین بردارد، تأیید می‌کنم. فکر می‌کنم راه صحیح مقاومت وتأکید بر خواسته‌های اساسی است.

Èشرایط جدیدی در منطقه بعد از پیروزی‌های جنوب لبنان پیدا شد. نظر شما چیست؟

Éبه نظر من روحیه مردم مسلمان قوی و روحیه دشمن ضعیف شد.

 

عدم تغییر موضع ایران در

قبال فلسطین

Èآیا موضع ایران در قبال فلسطین عوض شد؟

Éنه خیر، ثابت است. هیچ فرقی نکرد. فکر می‌کنم تنها را موجود، مقاومت و مبارزه است. بدون اقدامات جدّی مبارزه، مذاکرات نتیجه نمی‌دهد

Èخیلی ممنون که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید.

Éموفق باشید.