مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره مسائل مختلف کشور مصاحبه کنندگان : جمعی از خبرنگاران

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره مسائل مختلف کشور مصاحبه کنندگان : جمعی از خبرنگاران

  • : محل نمایشگاه جنبی همایش دین، توسعه فرهنگی .و برنامه سوم
  • دوشنبه ۳ دی ۱۳۸۰

 

È جناب آقای هاشمی رفسنجانی، شما از نمایشگاه جنبی همایش دین، توسعه فرهنگی و برنامه سوّم بازدید کردید، این همایش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

É برگزاری این همایش می‌تواند به تعمیق دین در مسایل مهمّ جامعه کمک کند. مسلمآ بحث‌های تئوری زمینه خوبی برای تصمیم‌گیری‌های کارهای علمی است. این همایش می‌تواند راهکاری مناسب به دولت ارایه دهد که بتواند در برنامه سوم تصمیمات مقتضی در مسایل دینی بگیرد.

È با توجّه به حضور آمریکا در افغانستان، دورنمای این کشور را چگونه می‌بینید؟

É اگر آمریکایی‌ها و غربی‌ها بگذارند مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرند و کشورشان را اداره کنند، آینده افغانستان امیدبخش است. افغانستان کشور مظلومی است که در طول سالیان متمادی به‌خاطر اهداف شوم استکبار شرق و غرب در تنگنا بوده است. خیلی‌ها به افغانستان بدهکار هستند. امّا اگر سربازان انگلیسی و آمریکایی بخواهند برای ماندن به افغانستان بیایند، من آینده تباهی را برای این کشور می‌بینم.

È مهمترین چالشی که الان جامعه ما را تهدید می‌کند، چیست؟

É مهمترین چالش جامعه ما چالش فکری است. با توجّه به اینکه از دوران جنگ و تا حدودی بازسازی گذشته‌ایم، مردم به ویژه نسل جوان می‌خواهند مسایل فکری را مطرح کنند و جواب بگیرند. بنابراین متفکّران و اندیشمندان دینی باید با جوابهای قانع کننده با جوانان حرف بزنند.

È خیلی ممنون.

É موفق باشید.