مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • ساختمان قدس
  • یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۹

 

مقام معظم رهبری سیاستهای کلّی نظام را در بخش امنیت اقتصادی انرژی، منابع آب، منابع طبیعی، حمل و نقل و غیره به رؤسای سه قوه ابلاغ فرمودند. براساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن سیاستها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است. اگر ممکن است برای بینندگان توضیح بیشتری بفرمایید که برنامهها و سیاستهای مجمع در این خصوص چیست؟

Éبسمالله الرحمن الرحیم. همانطور که شما گفتید، سیاستهای کلّی بعد از مدّتی انتظار، دیروز در بخشی از امور ابلاغ شد. این کار سابقهای نسبتآ طولانی دارد. در بازنگری قانون اساسی، ده سال قبل، اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را در یازده بند مشخص کرده است. بند اوّل آن تعیین سیاستهای کلّی و بند دوم آن نظارت بر حسن اجرای این سیاستهاست. یعنی در اصل، نظارت بر عهدهی رهبری است. ایشان، باید نظارت کنند که سیاستهایشان اجرا شود.

در بند اوّل، تعیین سیاستها را باید بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام بدهند. یعنی اوّل باید با مجمع مشورت کنند، نظر مجمع را بگیرند، بعد خود ایشان هستند که چه مقدار مجمع را قبول یا رد میکنند. بعد از مشورت، نظرشان را میگویند.

در این دوره جدید مجمع که حدود 4 سال میگذرد، یک کار طولانی

فعالیتهای مجمع در

دوره جدید

تشکیل کمیسیونهای خاص در

مجمع تشخیص

طرحهای کمیسیونهای مختلف

تدوین سیاستهای کلّی در

مسایل مهم زیربنایی در

کمیسیون زیربنایی

ابلاغ بعضی از سیاستها به

دستگاهها از سوی مقام معظم

رهبری

کردیم و مواردی را که باید سیاستهای کلّی را برای آن بنویسیم، تهیه کردیم که حدود  120 مورد است. اینها را خدمت رهبری فرستادیم و ایشان آن موارد را تأیید کردند و به ما برگرداندند و گفتند که شما نظر مشورتی به ما دهید.

از آن به بعد چند کمیسیون در بخشهای مختلف تشکیل دادیم تا کارشناسی انجام بدهند. کمیسیونها، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، قضایی، زیربنایی و فرهنگی هستند. همهی اعضای مجمع در این کمیسیونها عضو هستند. تا به حال کمیسیون فرهنگی دو مورد را به ما پیشنهاد داده است. یکی در اطلاعرسانی و دیگری در مشارکت. ما آنها را تصویب کردیم و خدمت رهبری فرستادیم.

کمیسیون قضایی طرح نسبتآ وسیعی برای اکثر مسایل قضایی آورد که آنها را هم تصویب کردیم و فرستادیم. کمیسیون اقتصادی هم یک مورد طرح آورد و تصویب شد و خدمت رهبری رفت. کمیسیون سیاسی هم طرح مفصّلی آورده که الان در دستور ما است.

کمیسیون زیربنایی که خودم مسؤول آن هستم، مصوّبات زیادی داشته است. در بخش آب، انرژی، معدن، منابع طبیعی، حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و آمایش سرزمینی که الان مشغول هستیم، بعد از بحثهای طولانی، تصویب و تأیید شد و خدمت رهبری رفته است. رهبری هم کارشناسی دیگری دارند و بار دیگر بررسی میکنند. ایشان نظر نهایی را در چند مورد دادند که اعلام شد، در بخش حمل و نقل، آب، انرژی، انرژیهای با منابع فسیلی و انرژیهای غیر فسیلی آبی و برقی و انرژیهای تجدیدپذیر و معدن و منابع طبیعی است. همچنین رهبری بخش مربوط به سیاست اقتصادی را که از کمیسیون اقتصادی آمده است، تأیید کردند و این مجموعه را ابلاغ فرمودند.

 

مجمع تشخیص و سیاستهای

برنامه سوّم

نظارت بر حُسن اجرای

سیاستها، از وظایف رهبری

تلاش‌نمایندگان‌مجمع‌درمجلس

برای‌انطباق‌مصوبات‌نمایندگان

با سیاستهای کلّی

پس الان شروع کار ما است. البته کار کلّیتری را انجام دادیم و سیاستهای برنامه سوّم را که حدود 40 مورد است، مهیا کردیم و به رهبری دادیم و تصویب کردند و ابلاغ شد و در برنامه دیده شده است. تا این مرحله بخشی از کار ما انجام شده و بقیه هم در حال انجام است.

به تدریج شاهد ابلاغهای مکرّر خواهید بود. الان که ابلاغ شد، بحث نظارت مطرح میشود. تا به حال نظارتی وجود نداشت. این نظارت را رهبری باید انجام دهند. چون به تنهایی این کار را نمیکنند، در اختیار مجمع گذاشتند. در آن حکمی که برای مجمع نوشتند، این را به ما محوّل کردند. ما هم پیشنویسی را برای نظارت تهیه کردیم و خدمت رهبری فرستادیم و اگر ایشان این پیش نویس آییننامه یا کلیات آن را تأیید کنند، ما باید این آییننامه را تکمیل و براساس آن، نظارت کنیم.

الان ما آییننامه نظارتی نداریم. برای نظارت در سیاستهای برنامه اقدام کردیم. نمایندگان ما در مجلس رفتند، تلاش کردند که مصوّبات مجلس منطبق با سیاستهای رهبری باشد. آن مرحله گذشت. ولی در اجرا و مراحل دیگر باید مطمئن شویم که سیاستهایی که در اینجا تصویب شد، در عمل هم اجرا خواهد شد. بعد از آییننامهای که ایشان خواهند داد، وظیفه خودمان را انجام میدهیم.

Èخیلی متشکریم.

Éموفق باشید.