مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره جنگ آمریکا علیه عراق مصاحبه کننده : واحد مرکزی خبر

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره جنگ آمریکا علیه عراق مصاحبه کننده : واحد مرکزی خبر

  • ساختمان قدس
  • چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۸۲

 

جنگ در عراق، یکی از

صحنه‌های گویای

قساوت آمریکا و انگلیس

تعمّد آمریکا در حمله

به مقرّ خبرنگاران

È جناب آقای هاشمی! جنگ درعراق و عملیات نظامی آمریکا و انگلیس را تا به حال چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید آینده جنگ و حکومت عراق چه خواهد بود؟

É الان بحث ما با مدیران بهداشت و درمان، بحثهای انسانی، بهداشتی و سلامت بود. کمی در آنجا از جنگ حرف زدیم. به نظر من یکی از صحنه‌های بسیار گویایی است که قساوت، بی‌رحمی و عدم توجه آمریکایی‌ها و انگلیسی را به مبانی انسانی و بین المللی خوب نشان می‌دهد. به هیچ قانونی از قوانین بین‌المللی و به هیچ اقتضایی از مقتضیات انسانی توجه نمی‌کنند و بی رحمانه مردم عراق را می‌زنند. این همه کشته، مجروح و خرابی به خاطر نفت، سلطه و چیزهایی که نمی‌ارزد انسانها را فدای آنها کنیم، انجام می‌شود.

È دیروز در خبرها بود که آمریکایی‌ها هتل محل اقامت خبرنگاران و همچنین چند دفتر خبری را که در بغداد مستقر بودند، هدف قرار دادند، به عقیده جناب‌عالی هدف آمریکا از هدف قرار دادن رسانه‌های خبری و خبرنگاران در بغداد چیست؟

É تحلیلها این است که تعمّدی بوده است. البته من چون همه چیز را نمی‌دانم، نمی‌توانم تحلیل نهایی کنم. امّا به نظر می‌رسد که چون تکرار شد و آنها در طبقه خاصی بودند و همانجا را زدند، معلوم بود که آمریکایی‌ها از

عصبانیت آمریکا از

اخبار جنگ

تلاش آمریکا برای

سانسور اخبار جنگ

آگاهی و اقدامات خوب

صدا و سیما در

جنگ آمریکا علیه عراق

همین مقدار خبر کمی که از داخل عراق بیرون می‌آید، عصبانی هستند. آنها می‌خواهند به طوری سانسور کنند که دنیا نفهمد. تصویر بچه‌ای که دستهایش قطع شده بود و برای اعضای مصنوعی استمداد می‌کرد، دنیا را تکان داد. اگر امثال این تصویرها که واقعآ فراوان است، منتشر شود، دنیا ملتهب می‌شود. آنها می‌خواستند از خبرنگارها زهر چشمی بگیرند. منتهی چون خبرنگاران زبان، امکانات و تریبون دارند، این جنایت را که نمونه‌ای از جنایات دیگر آمریکایی‌ها بود، خوب منتشر کردند و شوک دیگری به وجدان بشری وارد کردند. من به همه، من‌جمله به آنها تسلیت می‌گویم.

Èبفرمایید تا امروز پوشش اخبار جنگ در صدا و سیما چگونه بوده است؟

Éخوب بود. من وقتی که اخبار صدا و سیما را در روز می‌بینم و بعد هم از منابع دیگر غربی، عربی و روزنامه‌ها خبر می‌گیرم، می‌بینم همه چیز را صدا و سیما می‌گوید. اخبار مثبت و منفی را می‌گوید. در مجموع آگاهی خوبی دارند و من از زحمات شما تشکّر می‌کنم.

Èخیلی متشکرم.

Éموفق باشید.