مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی به مناسبت سفر نورسطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان به ایران

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی به مناسبت سفر نورسطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان به ایران

  • دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۵

 

خبرنگار سوال را از هر دو رییس جمهور می کنم .

جواب : توضیحات را جناب آقای نظربایف دادند . من فکر می کنم که امروز ما ثمره یک دور مذاکرات بسیار طولانی را گرفتیم . یک تصمیم مهمی بود که امضاء شد . از این به بعد قزاقستان هر چه نفت اضافی داشته باشد طبق آن قرارداد می تواند در سواحل ایران در دریای خزر تحویل ما بدهد و در جنوب برای تحویل دادن کشتی های دریای آزاد از ما نفت را تحویل بگیرد . که آنها خط لوله ای دارند از قزاقستان به خلیج فارس ، آن حق ترانزیت که از لوله می خواستند بپردازند به ما نقدا" می پردازند و ما هم از همین تفاوت قیمت در دو شمال و جنوب استفاده می کنیم . ما این نفت را در پالایشگاه تهران تصفیه می کنیم به جای اینکه نفت از جنوب بیاوریم به اینجا . و اضافه شد که مبالغ زیادی فرآورده های نفتی برای مصارف مشهد ما از قزاقستان از طریق راه آهن می خریم . و در جنوب فراورده های مان را صادر می کنیم خودمان به این ترتیب قزاقستان بازار جدیدی پیدا کرده و ما هم تفاوت قیمت شمال و جنوب را سود می بریم . در مورد خط لوله هم قبلا" ترکمنستان با ما صحبت کرده قرار بود هر وقت قزاقستان آماده باشد سه کشور اقدام کنند برای خط لوله که حالا قزاقستان هم موافقت کرده است . قرار شد ما به سرعت بندر آک تو ـ او قزاقستان را بسازیم تا اینکه بتوانیم نفت بیشتری را از آنجا بیآوریم . این کار بزودی شروع می شود .

خبرنگار : خط لوله ........

جواب : بندر آک ـ تو ـ او ، در مورد مسائل دریای خزر صحبت های خوب داشتیم که امیدواریم به نتیجه برسد .

خبرنگار : متشکر جناب آقای رییس جمهور .