مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی به مناسبت سفر رئیس جمهور سیرالئون به ایران

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی به مناسبت سفر رئیس جمهور سیرالئون به ایران

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۵

 

خبرنگار : ....

رئیس جمهور : بسم الله الرحمن الرحیم . ما هر دو طرف علاقه مند بودیم که در همه زمینه های ممکن همکاری بکنیم به همین دلیل مذاکرات سریع به نتیجه رسید و توافقنامه های فراوانی در زمینه های مورد نظرمان امضاء شد ، و مواردی دیگر هم هست که موکول شد که هیات ما به سیرالئون بروند برای دیدن شرایط آنجا که تصمیم گیری بکنیم بعدآ . یک کمیسیون مشترکی تشکیل دادیم که طبعآ این کمیسیون این روابط را فعال نگه می‌دارد .برای ما مردم سیرالئون خیلی عزیز هستند ، در آفریقا یک کشور مسلمان و مظلوم ودارای منابع فراوان برای زندگی بهتر . آنها نیاز به کمک ندارند ولی نیاز دارند که همکاری خوب بشود که از منافعشان استفاده کنند . ما امیدواریم که بتوانیم این همکاری رابکنیم که مردم سیرالئون بهتر از منابعشان استفاده کنند . من خیلی هم از جناب رئیس جمهور سیرالئون متشکرم که دعوت من را پذیرفتند با همراهانشان اینجا تشریف آوردند و وقت زیادی هم برای دیدن تهران و اصفهان ومراکز مورد نظرشان صرف کردند ، انتظار داریم که نتایج این سفر بعدآبرای هر دو ملت ما رضایت بخش باشد