مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی با نخست وزیر پاکستان و ریاست جمهور ایران در بدو ورود نخست وزیر پاکستان به ایران

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی با نخست وزیر پاکستان و ریاست جمهور ایران در بدو ورود نخست وزیر پاکستان به ایران

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۷۲

 

خبرنگار : جناب آقای رییس جمهور بفرمائید که زمینه های مشترک همکاری های دو کشور ایران و پاکستان چگونه است و حضرت عالی مایلید که چه مسائلی را با ..... ؟

آیت الله هاشمی : بسم الله الرحمن الرحیم . سفر خانم نخست وزیر پاکستان ، فرصت مناسبی است که ما بحثهای جدی داشته باشیم و هم در همکاریهای بین دو کشور ، هم در مسائل منطقه و هم در تحرک بیشتر برای .... مسئله های افغانستان ، کشمیر ، آسیای میانه ، مسئله بوسنی و فلسطین و شرایط جهانی که بعد از فروپاشی بلوک شوروی پیش آمده ، همه اینها در محدوده بحثهای ما است . پاکستان کشور بسیار مهمی است در منطقه . جمعیت زیاد و شرایط مشابه ایران که در پاکستان است و منابع مشترک فراوان که ما دو کشور داریم . ما بحثهای نیمه تمامی هم در گذشته ، هم با خانم نخست وزیر و هم با دولت سابق پاکستان داشتیم که در این سفر پیگیری خواهد شد . احترامی که در ایران برای پاکستان قائل است و پاکستان برای ایران ، شرایط همکاری ما را خیلی خوب .....