مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی با رئیس جمهور ترکمنستان در مشهد

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی با رئیس جمهور ترکمنستان در مشهد

  • پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳۷۳

بسم الله الرحمن الرحیم : تبریک عرض می کنیم افتتاح کنسول گری کشور دوست و همسایه مان ترکمنستان را در مشهد . ما مدتها منتظر این افتتاح بودیم و امیدواریم که این گام جدی در جهت تسهیل روابط باشد حضور ریاست جمهوری ترکمنستان برادر عزیزمان آقای نیازف و هیأت عالی رتبه همراه ایشان در اینجا و حضور ما در خدمت آنها نشان اهمیتی است که دو کشور به روابط شان می دهند . کمتر اتفاق می افتد که برای حفظ افتتاح یک کنسول گری چنین هیأت هایی حضور پیدا بکنند . ما می دانیم که امروز مردم ایران و مردم ترکمنستان عمیقآ خوشحال هستند از این که می بینند راه همکاری شان دارد صاف‌تر و هموار تر می شود . ما به امید روزهایی هستیم که راه آهن وصل شده باشد و خطوط لوله های نفت و گاز ما را بیشتر به هم متصل کرده باشد . و برادران ایرانی و ترکمنی دو کشور را مثل خانه خود حساب کنند و دوستی و همکاری را جدی تر و وسیع تر انجام بدهند با پشتیبانی های مؤثر جناب آقای نیازف ما می بینیم روابط ایران و ترکمنستان به صورت نمونه دو همسایه بسیار صمیمی در آمده است . من صمیمانه تشکر می کنم از حضور ایشان و همراها نشان در مشهد مقدس متشکرم