مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی با رئیس جمهور افغانستان در پایان سفر رییس جمهور افغانستان به ایران

مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی با رئیس جمهور افغانستان در پایان سفر رییس جمهور افغانستان به ایران

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۴

 

 سئوال خبرنگار : جناب آقای رییس جمهور سئوال من در خصوص تأکیدات حضرت عالی در مذاکرات با هیأت سیاسی افغانستان است در رابطه با مسائل داخلی این کشور مطرح شد ؟

جواب رییس جمهوری : بسم الله الرحمن الرحیم . بله ما تشکر می کنیم از جناب آقای ربانی و همراهانشان که دعوت ما را پذیرفتند زحمت سفر را قبول کردند فرصتی شد که درباره مسائل افغانستان بیشتر بحث بکنیم ما نگرانی عمده مان از نزاعهای داخلی افغانستان است که تلاش عمده ای را شروع کردیم از مدتی است برای اینکه این نزاعها ختم بشود و هماهنگی جهادی افغانستان بوجود بیاید دولت افغانستان بتواند مسؤولیت بازسازی کشور را و اداره کشور را به عهده بگیرد . اقداماتی که در چند ماه گذشته کرده بودیم نسبتا" مؤفق بوده است تا حدودی و این سفر فرصتی شد که بحث بکنیم برای پیشرفت بیشتر کارهایمان و همچنین راجع به آینده افغانستان که بعد از استقرار امنیت کارهای بازسازی افغانستان چگونه انجام بشود . در مجموع ما نتایج خوبی گرفتیم از مذاکراتی که داشتیم انشاء الله آثارش را بعدا" شما خواهید دید در صحنه های افغانستان . وزاری همراه ایشان هم برای مسائل جاری شان آموزش و بهداشت و مسائل انرژی مذاکراتی داشتند با وزاری همتای خودشان که همکاریهای بیشتری از گذشته داشته باشیم امیدواریم آنها هم مؤثر باشد و کارهای بهتری شروع بشود البته کارهای اساسی موقعی خواهد بود که در افغانستان امنیت کامل برقرار بشود فعلا" در حد مقتضیات همین زمان می شود همکاری کرد . امیدواریم  که ایشان درسفری که دارند به سایر کشورها هم خواهند رفت بتوانند ارتباطات منطقه ای را هم تقویت کنند برای امنیت منطقه ای هم مفید خواهد بود این کار .