مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با روزنامه جمهوری اسلامی

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با روزنامه جمهوری اسلامی

پیرامون اظهارنظر شورای نگهبان درباره طرح اراضی شهری

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۶۰

س - فکر می‌کنید اظهارنظر شورای نگهبان، در مورد طرح اراضی شهری، به منظور رفع کمبود شدید مسکن و جلوگیری از بورس‌بازی زمین چه تأثیری در حل این مشکل خواهد داشت؟

    ج - امیدواریم، با پایان یافتن کار این طرح در مجلس و شورای نگهبان، تکلیف مردم هر چه زودتر روشن شود. شورای نگهبان، قانون طرح اراضی شهری را که در تاریخ هجده مرداد سال جاری، برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مغایر با شرع مقدس اسلام دانست. پس از فرمان تاریخی امام، مبنی بر تفویض امر ولایت به مجلس، این طرح با اصلاحاتی در تاریخ هفدهم ماه بعد بار دیگر در مجلس تصویب شد؛ ولی شورای نگهبان، در بررسی مجدد خود، آن را خالی از اشکال ندانست و برای انجام اصلاحات لازم به مجلس بازگرداند.

    س - نظر شورای نگهبان در مورد طرح چه بوده؟

    ج - بار اول، شورای نگهبان گفته بود که دستور امام، به‌عنوان اختیار موقت، برای اجرا در موارد ضرورت بوده است. وقتی برای دومین بار، طرح مورد نظر در مجلس مطرح شد، اصلاحی که صورت گرفت، افزودن ماده‌ای مبنی بر ذکر ضرورت و تعیین مدت پنج سال برای اجرای آن بود. شورای نگهبان در دومین اظهارنظر، طرح را مغایر با قوانین اسلام ندانست. برای قطعی شدن این امر که آیا مصوبات مجلس، موافق و یا مخالف با قوانین و موازین شرع مقدس اسلام است، شش نفر از فقهای شورای نگهبان، یا حداقل چهار نفر آنها، باید به یکی از دو صورت رأی می‌دادند. طرح اراضی شهری دربار دوم نیز علیرغم مغایر نبودن با موازین شرع، رأی کافی به‌دست نیاورد. نقطه ابهام این طرح دربار دوم این بود که شورای نگهبان گفت: » اگر دولت اراضی را به‌عنوان یک ضرورت تصاحب کند، یا اینکه واسطه خرید و فروش آنها شود، پس قانون فوق در مناطقی از کشور که این نیاز احساس می‌شود اجرا شود، و طوری نباشد که مشمول سراسر کشور گردد. «

    در واقع مجلس با تعیین یک کمیسیون با مرجع تشخیص در هر شهر و منطقه‌ای دست به‌این کار بزند، و با تعیین ضرورت خاص، در هر شهری چنین ضرورتی هست همان منطقه به‌این کار اقدام کند.

    البته شورای نگهبان ایراد حزبی دیگری هم در مورد قیمت گذاری دارد. من فکر نمی‌کنم مسأله مهمی باشد. اکنون کمیسیون مسکن و شهرسازی مجلس، باید با شورای نگهبان مشورت کند، تا در جلسه علنی ما این ایراد جزیی برطرف شود و ان شاءاللّه طرح به مورد اجرا در آید. مردم منتظر اجرای این لایحه هستند. البته حق هم دارند، زیرا چند ماهی است که ما به علت رفت و برگشت طرح مذکور بین مجلس و شورای نگهبان، مردم را منتظر نگه داشته‌ایم. عده‌ای می‌خواهند تکلیفشان روشن شود، و عده‌ای هم منتظرند که دولت به‌آنها زمین بدهد، تا خانه بسازند. امیدوارمان شاءاللّه این کار را تمام بکنیم و مردم را بیش از این در انتظار نگذاریم.