مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگار واحد مرکزی خبر پیرامون اهداف سفر به استان همدان

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگار واحد مرکزی خبر پیرامون اهداف سفر به استان همدان

  • سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۵۹

 

س - آقای هاشمی رفسنجانی، انگیزه بازدید شما از استان همدان چه بود؟

ج - تصمیم ما از اول بر این بود که مسؤولان فقط در مرکز نباشند و از جاهای مختلف مملکت دیدن کنند و از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آشنا شوند و با مردم در تماس باشند. این توفیق پیش آمد که من از استان همدان دیدن کنم و از نزدیک با مردم در فرصت محدودی که بود، تماس گرفتم. در آنجا سخنرانیهایی کردم. در مجموع از آنجا راضی برگشتم. مردم آنجا واقعآ علاقمند و عاشق انقلاب هستند و شب و روز کار میکنند تا کمبودها را برطرف کنند. روی هم رفته باید گفت کشور کمکم روال طبیعی خود را طی میکند و کار خود را انجام میدهد. البته کمبود هم هست.

س ـ نظر مجلس در زمینه برخورد در سخنرانیها و مسببین این اعمال چیست؟

ج ـ طبیعی است که نظر مجلس مخالف این اعمال است. مخصوصآ با تأکیدات امام چیزی غیر از این فکر نمیکند. مثلا خودم در مسافرتم به تویسرکان که برای سخنرانی رفته بودم، تقریبآ همه شهر برای استقبال آمده بودند و اظهار محبت میکردند. در آن جلسه سخنرانی بیست الی سی نفری دور دوربین تلویزیون جمع شده بودند و عکس آقای رئیس جمهور را در دست داشتند و شعارهایی بهطرفداری از رئیس جمهور میدادند. این عمل معلوم بود که این افراد دوستان آقای رئیس جمهور نیستند. افرادی بودند که زیر نام آقای بنیصدر قصد اخلال داشتند. مطمئناً آقای بنیصدر خودشان راضی نیستند. چون در جلسه شورایعالی دفاع این عمل را محکوم کردند. نقطه مقابل این هم افرادی در اصفهان و مشهد بهطرفداری از ما در سخنرانی ایشان این صحنه را بوجود آوردند. من به طورکلی اعلام میکنم این کار غیر از ایجاد تنفر، هیچ نتیجهای ندارد.

س - با توجه به نداشتن وزیر دادگستری، مرجع پاسخگویی به سؤالات کیست؟

ج - ما از نظر قانون اساسی دچار مشکل شدهایم. زیرا اگر وزیر دادگستری هم داشته باشیم، مسؤول پاسخگویی به سؤالات نمایندگان نیستند. زیرا بنا بر تفسیر شورای نگهبان، شورای عالی قضایی مسؤول پاسخگویی است و شورای عالی قضایی از شورای نگهبان کسب تکلیف کرده است که آنها با توجه بهاین موارد تکلیف را روشن کنند.

س ـ با توجه به سفرتان به همدان و استقبال مردم، چه پیامی به مردم این استان دارید؟

ج ـ من در این مسافرت دیدم اشخاصی عکس مرا برداشته و به اجتماعات میآورند و این را دور از شأن انقلاب میبینم. من کسی نیستم که عکسم در دست کسی باشد. زیرا مردم رهبر دارند و عکس رهبر کافی است.

مسأله دیگر که برای من جالب بود و میخواهم این را برای تشویق همگان بازگو کنم، این است که در دیداری که از ماهواره اسدآباد کردم، خدماتی که مسؤولان آنجا کرده بودند، انصافآ قابل تقدیر بود. تشکیلات پیچیده آنجا را به خوبی اداره میکردند. حتی بهتر از زمانی که کارشناسان خارجی آنجا را اداره میکردند. نظیر این را در پایگاه نوژه دیدم. در آنجا برادران همافر ما در تعمیر هواپیماها ابتکارات فوقالعادهای انجام میدهند. من ضمن تقدیر از زحمات و ابتکارات اینها، از سایر مردم میخواهم که همینطور حرکت کنند و نشان بدهند که ما میتوانیم روی پای خودمان بایستیم. به دشمن هم هشدار میدهم که در تلاش است تا از اختلافات جزیی مسؤولین کوهی بسازد. برای نمونه در رابطه با نوشته روزنامه انقلاب اسلامی که من دیروز در مجلس هم گفتم، نامهای از تعدادی نمایندگان برای امام تهیه شده بود که تعیین تکلیف کرده بودند. امروز بهمن اطلاع دادند که عوامل تفرقهانگیز در خارج شایع میکنند که در آن طرح پیشنهاد میشود که مجلس چیزی را به عنوان دروغ سال تصویب کند. تا حرفی که انقلاب اسلامی از قول آقای رئیس جمهور زده است، به عنوان دروغ سال مطرح شود. در صورتی که چنین چیزی در مجلس نبوده است. نشان میدهند که دشمنان ما آمادهاند که از یک چیز کوچک، وسایل تفرقه و دعوا درست کنند.