مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی پیرامون نهضت روحانیت

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی پیرامون نهضت روحانیت

متن کامل این مصاحبه فعلا در دسترس نیست و به محض دریافت ، بارگذاری خواهد شد.

  • تهران
  • شنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۷

امام از ارکان حوزه علمیه قم/ امام در دوران تجدید حیات حوزه به عنوان یک مدرس و شخصیت نیرومند علمی/ مواضع سیاسی کم حوزه علمیه قم قبل از سال 41/ توجه روحانیت به مسایل سیاسی از زمان قاجاریه/ انزوای شدید روحانیت بعد از حوادث مشروطه و حکومت رضاخان/ تقویت حوزه توسط آیت الله بروجردی بعد از شهریور 20/ جذب نیروهای خوب توسط امام به خاطر شخصیت و افکار خوب/ تقویت نیرو از کارهای مهم رهبری در آن دوره/ اداره کل حوزه روحانیت توسط آیتالله بروجردی/ جوانی و بی‌تجربگی محمدرضا پهلوی در اوایل حکومت/ شکلگیری نهضت‌های کمونیستی، ملی و اسلامی در دهههای 20 و 30 وت شکیل حکومت مصدق/ سرکوبی جریان‌های فدائیان اسلام، حزب توده و نهضت آزادی و ملّی/ سازماندهی ابزار سرکوب در دهه 30 و 40 توسط پهلوی تجهیز شاه به سازمان امنیت/ کتاب کشف اسرار امام نشان از روحیه امام نسبت به خانواده پهلوی/ اقتدار روحانیت در زمان آیت الله بروجردی/ ترس رژیم از قدرت روحانیت در زمان حیات آیت الله بروجردی/ انتقال مرکزیت روحانیت به نجف از افکار رژیم/ انجمن‌های ایالتی و ولایتی اوّلین قدم رژیم بعد ازرحلت آیت الله بروجردی/ استفاده امام و جمعی از علمای دیگر از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی برای مبارزه با شاه/ هدایت خوب مردم توسط امام در مدت کوتاه و تثبیت رهبری ایشان/ پانزده خرداد نقطه عطف انقلاب/ پیدایش یک رهبر سیاسی مثل امام بعد از واقعه انجمن‌های ایالتی و ولایتی/ مقابله امام و روحانیت با شاه در مسأله انقلاب سفید شاه/ حرکت شاه در ا نقلاب سفید/ اصلاحات اراضی، واگذاری کارخانههای دولتی، ملی کردن جنگل‌ها و اهداف خاص استعماری تثبیت انقلاب سفید/ آمریکایی‌ها استاد شاه در انقلاب سفید/ انقلاب سفید طراحی آمریکا برای خلع سلاح کمونیست‌ها/ حفظ نفوذ آمریکایی‌ها وحفظ قدرت استبدادی خاندان پهلوی از اهداف نامقدس رژیم/ مخالفت امام با اهداف فاسد رژیم/ حضور مردم در صحنه به فرمان امام/ وابستگی رژیم به آمریکا/ اوّلین سرکوب روحانیت توسط رژیم در مدرسه فیضیه/ عزاداری مردم در محرم برای مصائب مدرسه فیضیه/ شهید یونس رودباری تنها شهید مدرسه فیضیه/ تبدیل سرکوب به یک موج مبارزه جدید توسط امام/ بردن طلبهها به سرباری از اهداف رژیم برای مبارزه با روحانیت/ نقشه رژیم برای احضار طلبهها به خدمت سربازی/ روضهخوانی در باغ شاه به هنگام سربازی/ مسأله مدرسه فیضیه مصیبتی برای سربازها/ سخنرانی برای چتربازها در پادگان/ استفاده امام از حادثه مدرسه فیضیه و سربازگیری طلبه ها برای قیام پانزده خرداد/ شکست مکر شاه و آمریکا با سخنرانی مدرسه فیضیه امام و دستگیری او/ استیضاح دولت توسط آقایفلسفی در بالای منبر/ حضور مردم در خیابان‌ها بعد از دستگیری امام/ حرکت مردم ورامین به سمت تهران/ ایجاد وحشت و خفقان توسط رژیم شاه/ دستگیری علما و وعاظ تهران و شهرستان‌هاتوسط رژیم/ مهاجرت علمای شهرستان به تهران برای نجات امام/ بسیج مردم وسیله مهم امام/ فرار از سربازی بعد از واقعه پانزده خرداد/ هدف رژیم از زندان برای تفرق/ حرکت وسیع آمریکا در جهان سوم در مقابل شوروی/ موضع ضعیف شاه در ایرانبا وجود روحانیت/ احتیاج شاه به پول و حمایت سیاسی و نظامی/ سخنرانی تند امام در تهران در مورد کاپیتالاسیون/ فرستادن نامه به همه بلاد توسط امام در موردکاپیتالاسیون/ تهیه طومارهای مخالفت با کاپیتالاسیون از سراسر کشور توسط امام/ تحلیل خوب امام از مسأله کاپیتالاسیون/ اتخاذ سیاست غیر مردمی و ذلت رژیم/ تبعید امام و سختگیری‌های رژیم برای حضور مردم در خیابان/ حضور آمریکا در ترکیه دلیلی بر انتخاب ترکیه توسط رژیم برای تبعید امام/ مؤتلفه و حرکتهای مبارزاتی آنان/ حرکتهای مسلحانه مؤتلفه اسلامی/ حرکت جدّی مبارزان در زمان تبعید امام در ترکیه/ فشار روی ترکیه در زمان تبعید امام در آن کشور/ اهداف رژیم در انتخاب نجف برای تبعید امام/ بحث ولایت فقیه، ایدئولوژی انقلاب برای آینده/ تأثیر سخنان امام در حوزه نجف/ تبلیغات مسلحانه مبارزان/ دوری استبداد از عواطف و افکار مردم/ تقلیدهای کورکورانه رژیم از سیستمهای حزبی غربی و شرقی/ مهمترین عوامل پیروزی انقلاب/ وضع منفی شاه اولین عامل/ روحیات مذهبی مردم دومین عامل/ رهبری امام، سومین عامل/ حضور شبکه نیرومند روحانیت در سراسر کشورمهمترین عامل/ روحانیت حزبی بدون اسم و خالصتر از حزب