مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگار خبرگزاری پارس پیرامون اعتبار نامههای نمایندگان مجلس، تبلیغات سوء دشمنان

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگار خبرگزاری پارس پیرامون اعتبار نامههای نمایندگان مجلس، تبلیغات سوء دشمنان

  • پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۵۹

 

س ـ کار تصویب اعتبارنامههای نمایندگان مجلس چه وقت تمام خواهد شد؟

ج - فقط دو الی سه اعتبارنامه باقی مانده است که اگر کمیسیون تحقیق گزارش خود را به ما بدهد، تا پایان این هفته رسیدگی به آنها امکانپذیر خواهد بود.

س ـ الان بعضی از کرسیهای مجلس خالی است. فکر میکنید انتخابات در شهرهای بدون نماینده کی برگزار میشود؟

ج ـ خالی بودن این کرسیها خلاف قانون اساسی است و مجلس در این زمینه به وزارت کشور تأکید کرده است و وزارت کشور منتظر است با اعلام آمادگی شورای نگهبان که میبایست بر انتخابات نظارت داشته باشد، این کار را انجام دهد. برای برگزاری انتخابات در بعضی شهرها هماهنگی لازم ایجاد شده و قرار است این کار انجام شود.

س ـ رسیدگی به کار تعیین سرنوشت گروگانهای آمریکایی کی در مجلس شروع میشود؟

ج ـ این کار را در اولین فرصت باید شروع کرد، البته پس از انجام کارهای فوری و بسیار ضروری مجلس، مثل تصویب اعتبارنامهها و مسأله کابینه که قاعدتاً در این هفته از اهم مسائل مجلس است.

 

س ـ دشمنان انقلاب اسلامی و ضدانقلابیون و بعضی از سازمانهای بینالمللی تبلیغات سوئی علیه جمهوری اسلامی شروع کردند. نظر شما در اینباره چیست؟

ج ـ این گونه تبلیغات از اول پیروزی انقلاب اسلامی علیه ما آغاز شده است. میدانستیم یک انقلاب مکتبی که حاضر نیست، زیر بار شرق یا غرب باشد و میخواهد یک راه مستقل پیش پای مردم دنیا بگذارد و مستضعفین دنیا را مورد توجه قرار داده است، از سوی حامیان منافع استعمار و زورگویان دنیا مورد هجوم قرار میگیرد. این گونه هجومهای تبلیغاتی بخشی از برنامههایی است که علیه انقلاب اسلامی جریان دارد. باید از این رادیوها و باشگاهها و سازمانهای بینالمللی پرسید، اگر این کودتا موفق میشد و در ایران یک میلیون نفر در نتیجه بمبارانهای هوایی کشته میشدند، آنها چه میکردند؟ چه عکسالعملی نشان میدادند؟ آنها کجا بودند زمانی که ما در میدان شهداء چندین هزار نفر شهید دادیم؟

س ـ اعتبار نامه مدنی و چند تن از نمایندگان مجلس در مجلس رد شد، آیا مجلس در زمینه تعقیب، بازداشت یا محاکمه این افراد اقدامی کرده است؟

ج - مجلس ارگان قانونگذاری است و این امر به مجلس مربوط نمیشود، بلکه به عهده قوه قضائیه است. ممکن است توصیههایی داشته باشد، ولی دخالتی در این کار نمیکند.

س - کرسی بعضی از نمایندگانی که بهعضویت کابینه در خواهند آمد، چه خواهد شد؟

ج - در این مورد طرحی به مجلس ارائه شد و نظر ابتدایی نمایندگان این بود که خالی ماندن این کرسیها خلاف قانون اساسی است. این امر باید در یک فرصت دقیقتر بررسی شود و شورای نگهبان نظر دهد و ببینیم که قانون اساسی مخالف با آن هست یا نه؟ اگر معلوم شد که با نظر شورای نگهبان هم حفظ این کرسیهای خالی، مخالف قانون اساسی است، طبعآ کرسیها محفوظ نخواهد ماند و باید با انتخابات مجدد نمایندگانی به مجلس فرستاده شوند. اگر معلوم شد که میشود و با قانون اساسی سازگار است، ممکن است بعضی کرسیها محفوظ باشد.