مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران مصاحبه کنندگان : خبرنگاران

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران مصاحبه کنندگان : خبرنگاران

  • دوشنبه ۱ دی ۱۳۸۲

 

آقای هاشمی رفسنجانی، شما در سخنرانی خودتان از سازمانی صحبت کردید که ظاهرآ همه شرکت‌کنندگان با تشکیل آن موافقت کردند. لطفآ درباره این سازمان بیشتر بگویید.

Éپیشنهاد دادم که علما و دانشمندان اسلامی سازمانی تشکیل دهند که غیر دولتی، جهانی و اسلامی باشد تا پایگاه افکار مردمی بخشهای مختلف جامعه اسلامی باشد. اگر این کار را از اینجا شروع کنند و تصمیم بگیرند که این را با اساسنامه جامع و دبیرخانه ثابت به یک نهاد دائمی دربیاورند، فکر می‌کنم پیشرفت می‌کنیم.

Èآقای هاشمی رفسنجانی، فکر می‌کنید ارایه الگو مردم سالاری دینی از چه ابعادی می‌تواند به عنوان فرصتی برای جوامع اسلامی مطرح شود؟

Éاین را در صحبتهایم گفتم.

Èمنظور شما از دشمنانی که در صحبت‌هایتان گفتید، چه کشورهایی هستند؟

Éمعلوم است که طرف عمده جهان اسلام آمریکایی‌ها هستند. اگر آنها این خصومت‌ها را نداشتند، کشورهایی مثل اسرائیل چنان وزنی ندارند.

Èلطف بفرمایید و بگویید نقش مردم سالاری دینی را به عنوان یک فرصت در جوامع اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

Éبا شعار خالی از عمل مردم سالاری دینی به جایی نمی‌رسیم.

Èیکی از مهمترین چالش‌های جهان اسلام، تهدیدهای آمریکا
و اسرائیل است. نقش این تهدیدها را در جهان اسلام چگونه ارزیابی می‌کنید؟

Éخطر ما همان و مبارزه ما همان است. ما هم اهل مبارزه‌ایم.

Èدرباره سازمان غیر دولتی اسلامی بگویید.

Éالان سازمان کنفرانس اسلامی هست. منتهی دولتی است. به یک سازمان NGO نیاز داریم. باید شخصیت‌های جهان اسلام سازمانی داشته باشند تا در مسایل مهم اظهار وجود کنند، تصمیم بگیرند، تریبون داشته باشند و از طرف مردم حرف بزنند. الان سازمانهای غیر دولتی خیلی کارساز هستند. آقایان رأی دادند و تصویب شد.

Èضمانت اجرایی آن چیست؟

Éباید دبیرخانه ثابت و اساسنامه درست کنند تا کسانی که عضو می‌شوند، تعهداتی داشته باشند. البته باید روی آن کار کنند. من فقط فکرم را گفتم.

Èنظر شما در رابطه با انرژی اتمی و مذاکره با سازمان آن چیست؟

Éتا به حال بد نبود، ولی باید مواظب باشیم که کلاه بر سر ما نرود.

Èخیلی ممنون

Éموفق باشید.