مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی

در پایان جلسه شورای عالی دفاع

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • شنبه ۹ آبان ۱۳۶۰

 س ) اوضاع کنونی جنگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    ج) ابتکار عمل در تمام جبهه‌ها، دست نیروهای ایران است. عراق جز با پرتاب موشک به مناطق مسکونی و یا نفوذ هواپیماهایش با هدایت آواکس های آمریکا، در هیچ‌یک از مواضع، حرکت جدی ندارد. حرکات اخیر صدام با تلفات زیاد و مخارج سنگینی که تقبل می‌کند، فقط برای حفظ روحیه شکست‌خورده نظامیانش، از یک جنبه تبلیغی برخوردار است.

   عراق برای جبران شکست‌های فاحشی که متحمل شده و در آینده نیز منتظر ضربه‌های کاری‌تر هم هست، اقدام به کارهای نمایشی کرده است. همه می‌دانیم که سرنوشت جنگ با بمباران مناطق مسکونی تعیین نمی‌شود. سرنوشت جنگ فقط در میدان جنگ تعیین می‌شود. مثل پیروزی اخیر که ما در شمال آبادان داشتیم. پرتاب موشک به مناطق غیرنظامی و کشتن مردم بی‌دفاع، تنها نشان دهنده ضعف عملی دشمن است.

    این کارها اگر صدبار هم تکرار شود، مانند عملکرد یک زلزله است. مگر زلزله می‌تواند سرنوشت جنگ را رقم بزند؟ لذا بمباران مناطق مسکونی، چیزی نیست که بتواند تعیین‌کننده باشد.

 س ) در جلسه امروز چه مسائلی مطرح شد؟

    ج) طبق معمول، گزارشی از وضع جبهه‌های جنگ، توسط رئیس ستاد مشترک بیان شد. همچنین برنامه‌های آینده برای حرکت‌های جدی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

   حاج سید احمد خمینی برای در جریان قرار گرفتن مسائل جنگ و تهیه گزارش به خدمت حضرت امام، در جلسه حضور داشتند.

 س ) اوضاع کلی جبهه‌ها در روزهای اخیر چگونه بوده است؟

    ج ) در این دو سه هفته اخیر تااندازه‌ای رکود داشته‌ایم. امیدواریم دوره رکود به پایان رسیده باشد و فعال‌تر از گذشته در میدان جنگ عمل بکنیم.

    خوشبختانه تابه‌حال ابتکار عمل در دست ما بوده. در آینده نیز چنین خواهد بود. عراق جز با هدایت همپالگی‌های خود، آن هم برای کوبیدن مناطق مسکونی، کار دیگری از پیش نخواهد برد. حمله‌های زیاد عراق به مردم غیرنظامی شهرها، حاکی از ضعف و زبونی او در جبهه‌هاست.