مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی و خارجی

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی و خارجی

پیرامون سفر به کره شمالی و مالزی

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۶۰

س - علت قبول دعوت کره شمالی از سوی شما، برای عزیمت به‌این کشور چیست؟

    ج - کره شمالی بارها صداقت خود را نسبت به‌انقلاب اسلامی به ما نشان داده و بارها از اینجانب برای سفر به‌آن کشور دعوت کرده؛ ولی به‌علت گرفتاری‌های موجود، تاکنون نتوانسته بودم موفق به‌سفر به‌آن کشور شوم. ولی در حال حاضر به‌دلیل گرفتاری‌های موجود تاکنون نتوانسته بودم موفق به سفر به‌آن کشور شوم.در حال حاضر به‌دلیل تعطیلی مجلس، این فرصت برایم پیش آمد تا دیداری از این کشور دوست انجام بدهم.

    س - آیا به کشور دیگری هم سفر خواهید کرد؟

    ج - فعلاً قصد دارم که بعد از کره شمالی، از مالزی نیز دیدار داشته باشم؛ ولی ممکن است از چند کشور دیگر هم دیدار داشته باشیم.

    در این دیدارها مذاکراتی هم با مقامات کشورهای دوست خواهیم داشت که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.