مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون روابط ایران با سوریه و لیبی، کمک به محرومین لبنان کودتای ترکیه و برنامههای مجلس

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون روابط ایران با سوریه و لیبی، کمک به محرومین لبنان کودتای ترکیه و برنامههای مجلس

  • دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۵۹

 

س - نظرتان درباره کودتای نظامی اخیر در ترکیه و نقش ابرقدرتها در این باره چیست؟

ج - قرائنی که تاکنون بدست ما رسیده و همچنین تحلیل سیاسی ما از جریان، حاکی از آن است که این کودتا آمریکایی است. اینکه توافقی با ابرقدرت دیگر در کار بوده یا نه، فعلا نمیتوانم اظهارنظر کنم.

با توجه به این نکته که وقوع هر حادثهای در یک نقطه از جهان، در جاهای دیگر بیتأثیر نیست، حتماً در ایران تأثیر دارد. اما انقلاب ما از اول مستقل عمل کرده و هیچ گونه وابستگی به غرب یا شرق نداشته است و این کودتا نقش تعیین کنندهای در کشور ما نخواهد داشت. بایکوت آمریکا و طرفدارانش در مورد ایران برای اثبات این امر آزمایش خوبی بود. ولی به عنوان یک همسایه مخصوصآ به دلیل مسلمان بودن مردم ترکیه، امیدواریم که در آینده مردم ترکیه از آزادی و حق انتخاب برخوردار باشند.

س - اخیرآ شما ملاقاتهایی با نمایندگان سفارتخانههای خارجی داشتهاید و در این رابطه نامههایی دریافت کردهاید، محتوای این نامهها چه بوده است؟

ج - یک نامه از طرف خانواده گروگانها به امضای 52 خانواده بهمن رسیده است که در آن از امام و مجلس تقاضای کمک شده است. همچنین با ملت ایران در مورد تجاوزات آمریکا ابراز همدردی شده است. نامه دیگری از طرف دو نفر از نمایندگان کنگره آمریکا بدست من رسیده که در آن با اشاره به نامه قبلی این کنگره، خواستار جواب به آن نامه و رسیدگی بهوضع گروگانها شدهاند.

متن هر دو نامه بعد از ترجمه در اختیار نمایندگان و مردم قرار خواهد گرفت. در ملاقات با غازیالحسین مسائل کلی منطقه و سفر یاسرعرفات بهایران مورد بحث قرار گرفت.

س - علت ایجاد وقفه در روابط دیپلماتیک بین ایران و کشورهای سوریه و لیبی چیست؟

ج - روابط ما با سوریه از روز اول خیلی فعال و در سطح بالا بوده و هیچ وقفهای وجود نداشته است و در مورد لیبی مفقود شدن امام موسیصدر را میتوان به عنوان نقطه تاریکی دانست که مانع روابط فعال در سطح عالی بوده است. البته ما در بررسیهای کلی خود به این نتیجه رسیده بودیم که اصل روابط هیچ مانعی ندارد، ولی صفا و صمیمیت ما روزی برقرار خواهد شد که این مسأله حل شود.

س ـ برنامههای آینده مجلس چیست؟

ج ـ برای تعیین تکلیف کیفیت اداره رادیو و تلویزیون طرحی به مجلس رسیده است. همچنین به مسأله گروگانها در جلسه فردا رسیدگی خواهد شد. آنچه قابل گذشت نیست، محکومیت سیاست گذشته دولت آمریکا است.

امیدوارم جواب مجلس شورای اسلامی به نامه نمایندگان کنگره آمریکا بدون هیچ گونه سانسوری در رسانه‌های گروهی آمریکا منعکس شود.