مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی

پیرامون مصوبات جلسه مشترک اعضای شورای عالی دفاع

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۶۰

    س - جلسه مشترک اعضای شورای عالی دفاع و کمیته بررسی کننده اوضاع جنگ تحمیلی، فرستاده از سوی کنفرانس اسلامی، پس از پنج ساعت گفتگو پایان رسید. نتیجه این گفتگوی طولانی به کجا انجامید؟

    ج - هر کس به اینجا بیاید قانع می‌شود. چون ما از همان روز اول جنگ اعلام کردیم که درها را به روی هرکس که بخواهد حرف‌های ما را بشنود، باز گذاشته‌ایم. هر هیئتی که بخواهد برای مذاکره به اینجا بیاید، ما هیچ مخالفتی با آمدنشان نداریم. برای اینکه می‌دانیم حرفمان حق است. دنیا هم نباید تسلیم تبلیغ‌های عوام‌فریبانه صدام بشود. او می‌گوید  ایران  جنگ‌طلب است او صلح‌طلب. حال اینکه این‌طور نیست. ما فقط حق را می‌گوییم.  عراق ظالمانه به خاک ما حمله کرد و خسارت‌های زیادی به ما زد. باید تقاص این اشتباه خود را پس بدهد.

    این هیئتی که با حسن نیت به اینجا آمده بود، خیلی تلاش کرد که ما راضی به خاتمه جنگ بشویم. تنها اشتباه آن‌ها این است که با درخواستشان از ما، به ظالم کمک می‌کنند. چراکه می‌خواهند   ایران که مظلوم واقع شده، از حق خودش بگذرد. باید بروند به ظرف ظالم فشار بیاورند. اگر از این طریق موفق بشوند، راهشان برای دستیابی به خاتمه جنگ درست بوده است.

    در مورد جنگ معتقدیم که ما می‌توانیم، حق خود را باقدرت بگیریم. همین‌قدر که دنیا متوجه قدرت ما در جنگ شده، می‌بینیم که راه افتاده‌اند برای جلب رضایت ما. در این شرایط فکر می‌کنم که همه رزمندگان در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها، متکی به ‌قدرت خود باشند. دنیای امروز طرفدار مظلوم نیست. دنیا به آهنگ قدرت حرکت می‌کند. هرچند که بعضی از ملت‌ها طرفدار مظلوم هستند، اما جریان کلی دولت‌ها این‌گونه نیست.

    من همین‌جا اعلام می‌کنم که رزمندگان اسلام باید با قدرت خود،   صدام را وادار کنند که تسلیم حق بشود. به نظر می‌رسد که راهی جز این نیست. ضمن اینکه ما از حق پیروی می‌کنیم، به تمام هیئت‌های صلح و افراد و سازمان‌هایی که برای این کار حرکت می‌کنند احترام می‌گذاریم. ما از ورود هیئت‌های مصالحه، اعم از سازمان ملل، کنفرانس غیرمتعهدها، کنفرانس اسلامی و شخصیت‌ها و گروه‌های دیگر، هیچ ابایی نداریم. ما مذاکره می‌کنیم و حرف حق را، در هر جایی که باشد، می‌گوییم.