مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آقای هاشمی با خبرنگار روزنامه آبزرور پیرامون حمایت از جنبش های آزادی بخش و مسأله گروگان گیری در لبنان

مصاحبه آقای هاشمی با خبرنگار روزنامه آبزرور پیرامون حمایت از جنبش های آزادی بخش و مسأله گروگان گیری در لبنان

  • یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۶

س ـ آیا به جز گروه مک فارلین گروه دیگری هم برای ایجاد رابطه با ایران آمده است؟
ج ـ هیچ گروهی جز گروه مک فارلین به ایران نیامده است و این گروه هم مخفیانه و غیرقانونی به ایران آمده بود، اما از زمانی که آمریکاییان دریافتند که نمی توانند انقلاب اسلامی را در هم بشکنند، با پیام ها و حقه ها کوشیده اند، جای پایی در ایران پیدا کنند. من طرف آنها نبودم و در مذاکرات شرکت نداشتم.
آنها با نمایندگان خرید اسلحه ما ملاقات کرده اند و در ارتباط با آمریکاییان هم اینک روشن شده است. آن زمان که آنها می کوشیدند با ما رابطه برقرار کنند، دست از شیطنت ها و کلک های خود برنداشته بودند.
حتی در رابطه با قراردادها نیز آنها ما را فریب دادند. گران فروشی کردند و کوشیدند اسرائیل را هم در این قضیه وارد کنند، در حالی که می دانستند ما از اسرائیلی ها نفرت داریم و حاضر نیستیم آنها را به عنوان شرکای آمریکایی بپذیریم.

س ـ خبرنگار آبزرور: چرا وقتی شوروی به عراق اسلحه می دهد، باز هم آمریکا برای شما هدف اصلی است؟
ج- در این جنگ، مردم دست آمریکا را پشت سر کشورهایی مانند: اردن، مصر و کویت می بینند که از عراق در جنگ حمایت کرده اند.
پول سلاحهایی که شوروی به عراق می دهد، از محل پول هایی پرداخت می شود که کشورهای عربی عوامل آمریکا، در اختیار عراق قرار می دهند. حتی امروز، دشمنان ما، ضدانقلابیون در آمریکا و در غرب، عمدتآ مورد حمایت این کشورها هستند. لذا مسئولیت سلاح های روسی هم به عهده آمریکا است.

س- خبرنگار آبزرور: در قانون اساسی، شما از جنبش های آزادیبخش حمایت می کنید، اما در عین حال، قول می دهید که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکنید، چگونه می توان این دو مسأله را هماهنگ کرد؟
ج - این یک مشکل است. مرز میان این دو کار بسیار ضعیف است. اما می کوشیم این تداخل صورت نگیرد. ما از فلسطینی ها حمایت می کنیم. اما چه مداخله ای در اسرائیل کرده ایم، ما از مسلمانان افغانی حمایت می کنیم، اما در آنجا هیچ کار فیزیکی انجام نمی دهیم و این مشکل همه کشورها است. همه کشورها از نهضت های رهایی بخش حمایت می کنند. اما این به معنای مداخله نیست.

س ـ نظرتان در مورد مسأله گروگان گیری در لبنان چیست؟
ج- حزب الله با آدم ربایی موافقتی ندارد. گروگانها را گروههای دیگر گرفته اند که بخشی از « حزب الله » به شمار نمی روند. به هرحال لبنان با جاهای دیگر تفاوت دارد.
آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و حتی سوریها آنجا آمده اند. کشور شما، اینک از گروههایی چون منافقین حمایت می کند که در کشور ما بمب می گذارند و ترور می کنند. ما می کوشیم از آنهایی که با ما کار می کنند، بخواهیم که دست به کارهای تروریستی نزنند. امروز در ایران همه منتظر شهادت دادن اولیورنورث در کنگره هستند. مردم ایران به اندازه مردم آمریکا و شاید مشتاق تر از آنها هستند. در ایران ریگان، رئیس جمهور آمریکا هم به عنوان یک دیو سیاسی معروف شده است.
ما می کوشیم روی پای خودمان بایستیم. ما دولت های آنها را دوست خود نمی دانیم، بلکه آنها را دشمن می دانیم. آنها علیه ما کار می کنند و کاری برای ما انجام نمی دهند. ما به آنها نیازی نداریم. جنگ هم ادامه خواهد داشت و انقلاب هم ادامه می یابد.
ما ارزان می جنگیم. ما برای جنگ خرج زیادی نمی کنیم. بودجه ما در مجلس مطرح می شود و همه می دانند چه مبلغ هزینه جنگ می شود، این مبلغ کمتر از 3 میلیارد دلار است