مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آقای هاشمی با خبرنگاران پیرامون پیشرفت های صنایع داخلی

مصاحبه آقای هاشمی با خبرنگاران پیرامون پیشرفت های صنایع داخلی

  • شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۶۶

س ـ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع سنگین را چگونه ارزیابی می کنید؟
ج امروز از غرفه های شرکت ماشین سازی تبریز، واگن سازی پارس، ماشین سازی اراک، سایپا و صنایع دفاعی حمل و نقل و صادراتی وابسته به صنایع سنگین بازدید کردم و با پیشرفت های صنایع داخلی در زمینه های مختلف از نزدیک آشنا شدم. علی رغم مشکلات ارزی، پیشرفت های حاصل شده در زمینه صنعت برای نیل به خودکفایی روند مثبتی داشته است و تاکنون گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
ابتکارات جالبی که در برخی قسمت های صنایع سنگین صورت گرفته، امید به استقلال و خودکفایی صنعتی و رفع نیازهای جنگی را علی رغم کمبود ارز، خیلی قوت بخشیده است. اگر در بخش های دیگر هم مثل صنایع سنگین روند رشد بدین گونه باشد آینده، امیدوار کننده است و باید گفت فشارهای ناشی از جنگ و انقلاب، کشور را در این زمینه تکان داده است. انتظار اینکه ایران کشوری نسبتاً خودکفا شود بیهوده نیست و هدف لازم دارد.