خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مشکلات برجای مانده از رژیم پهلوی از دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

مشکلات برجای مانده از رژیم پهلوی از دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸

مشکلات برجای مانده از رژیم پهلوی از دید آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیتاریخ : 8/2/1358 با گذشت زمان، مسائل و مشکلات بر جای مانده از رژیم گذشته، یکی بعد از دیگری نمود عینی‌تری می‌یافت، که از جمله آنها مسأله بیکاری بود. بیکاری تقریبآ در سطح کشور با شدت و ضعفهایی وجود داشت و به تدریج به یک مشکل حاد تبدیل می‌شد.قرار شد این مسائل از نزدیک و با شناخت بیشتر، بررسی و راه حل هایی ارائه شود. من در همین ارتباط و با توجه به سفرهای متعدد قبل از انقلاب که به مناطق جنوب داشتم، به اهواز و آبادان رفتم.دیدن فقر و مشکلات مردم، علی‌رغم وجود آن همه ثروت خدادادی در آن مناطق، مرا بسیار آزار داد. بیکاری بیداد می‌کرد و انتظارات مردم فراوان بود و البته سوء استفاده گروههای سیاسی چپ و برخی از گروههای عرب زبان محلی، از این مسائل بر علیه انقلاب، بر شدت نارضایتی مردم افزوده بود. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری