جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 9 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 9 )

  • سه شنبه ۵ تیر ۱۳۶۳

1    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2    بیانات قبل از دستور آقایان: حسینی نژاد، شریف و شاورانی.
3    تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4    تصویب اعتبارنامه آقایان: ناروئی، زمانی و ارجاع پرونده انتخاباتی آقای محمد شینی مصطفی به کمیسیون تحقیق.
5    اعلام وصول طرح حذف سوبسید کودشیمیائی.
6    بحث پیرامون گزارش کمیسیون تحقیق دربارۀ پرونده انتخاباتی آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی و تصویب اعتبارنامه ایشان.
7    بحث پیرامون گزارش کمیسیون تحقیق در مورد پرونده انتخاباتی آقای فدائی نماینده سربند اراک و تصویب اعتبارنامه ایشان.
8    تصویب اعتبارنامه آقای هاشم زائی نماینده طبس و فردوس.
9    پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.