جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 85 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 85 )

  • پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۶۳

1    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2    بیانات قبل از دستور آقایان: کبیری، مطهری و رنجبر.
3    بیانات آقای رئیس به مناسبت دهه مبارکه فجر.
4    تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
5    اعلام وصول طرح حذف مادۀ 7 قانون معادن مصوب 1362/3/1.
6    تصویب قانون اصلاح برخی از مواد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
7    رد طرح الحاق تبصره به مادۀ 61 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
8    بحث پیرامون طرح اصلاح و الحاق موادی به آئین نامه داخلی مجلس.
9    طرح سؤال آقای آنه محمد غراوی از وزیر بهداری و ارجاع آن به کمیسیون.
10    طرح سؤال آقای سیدعلی حسینی از وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون.
11    پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.