جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 350 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 350 )

  • سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۶۵

1    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2    بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی نیا، هاشمی خانکهدانی و خلخالی.
3    تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4    تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن.
5    تصویب قانون اصلاح تبصرۀ مادۀ 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.
6    تصویب کلیات طرح منطقه ای نمودن نمایندگی های آموزش و پرورش مستقر در خارج از مراکز بخشداریهای کشور.
7    بررسی لایحه اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
8    پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.