جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 267 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 267 )

  • یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵

1    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2    بیانات قبل از دستور آقایان: سیدمحمدحسن نبوی، اسرافیلیان و اسماعیل فدائی.
3    تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4    ادامه رسیدگی به طرح تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیت های ریاست جمهوری ایران.
5    پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.