جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 211 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 211 )

  • پنجشنبه ۵ دی ۱۳۶۴

1    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2    بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا سلطانی، انجیری مطلق، رنجبر و قنبری.
3    تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیلۀ آقای رئیس.
4    رد کلیات لایحه نحوۀ خرید عرصه و اعیان مدارس استیجاری در سطح کشور.
5    بحث پیرامون طرح قانونی نحوۀ اجرای اصل 76 قانون اساسی.
6    اعلام وصول لایحه اصلاح بند ج مادۀ 4 قانون پولی و بانکی کشور.
7    اعلام وصول طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش.
8    پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.