جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 605 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 605 )

  • چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۶۳

گزاجلسه ششصدوپنجم                                                                                    15فروردین ماه 1363هجری شمسی
                                                                            بسمه تعا لی                                     2رجب 1404هجری قمری

                           مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
          صورت  مشروح مذاکرات  جلسه  علنی  روز چهارشنبه  پا نزدهم فروردین 1363
فهرست مندرجات :
ـــ اعلام رسمست جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
ـــ بیانات قبل ازدستور آقای حمزه ای ، آقای موسوی ، خانم طالقانی وآقای شاورانی .
ـــ بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت فرزندآقای سیدهاشم حمیدی درجبهه های جنگ وتذکرات نما یندگان به مسوولان اجرائی کشور.
ــ- تصویب قانون تعیین پایه افرادی که به سمت های قضائی منصوب میشوند.
ـــ تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده 26آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی .
ـــ تصویب کلیات لایحه نحوه پرداخت حقوق وفوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری استانها.
ـــ تصویب قانون معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وراث وبستگان شاه معدوم .
ـــ تصویب استفساریه راجع به شمول یا عدم شمول قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشتگی .
ـــ تصویب کلیات لایحه معافیت کارکنان انجمن های بهداری ازپرداخت مابه التفاوت دریافتی .
ــ تصویب یک فوریت طرح دوفوریتی تکمیل شهرک تعاونی دانشگاه .
ــ تصویب کلیات لایح هالحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا.
ــ تصویب کلیات لایحه جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی .
ــ اعلام وصول طرح قانون مطبوعات .
ــ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده .

               جلسه ساعت هشت وبیست وپنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد   

1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدرئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور 181نفرجلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه ششصدوپنجم روز چهارشنبه 15/10/1363هجری شمسی مطابق بادوم رجب 1404 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2 -  نطق های قبل از دستور . 3 – گزارش شور دوم کمیسیون امور قضای و کار امور اداری واستخدام  افرادی که در سمت های قضائی منصوب می شوند.  4- گزارش شور اول کمیسیون  های کار و امور اداری واستخدامی در خصوص لا یحه الحاق یک تبصره به ماده 26 آئین نامه استخدامی سازمان تا مین اجتماعی. 5- گزارش شور اول کمیسیون های بهداری و کار و امور اداری واستخدامی در خصوص لایه نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده کارکنان سازمان های منطقه ای بهداری استان ها. 6- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی  در خصوص لایحه معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگان شاه معدوم. 7- گزارش کمیسیون های کار وامور اداری و استخدامی و امور دفاعی در خصوص لا یحه استفسار شمول یا عدم شمول قانون راجع به حد اکثر حقوق باز نشستگی 26/ 11/ 059 8- گزارش شور اول کمیسیون های  کار و امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه و بهداری در خصوص لا یحه معافیت کار کنان انجمن های بهداری از پرداخت ما به التفافت دریافتی ناشی از تطبیق و آئین نامه استخدامی تامین اجتمای . 9- گزارش شور اول کمیسیون های امور خارجه و امور اقتصاصی و دارای و امور بازر گانی وراه ومسکن و شهر سازی در خصوص لا یحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوا نسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین الملی . 10 – گزارش شور اول کمیسیون های کار وامور اداری و استخدامی و امور دفاعی و شورا ها و امور داخلی کشور در خصوص لایحه جذب نیروی انسانی به نقاط محروم .11- اعلام اساسی غائبین و دیر امدگان جلسه امروز. 12- اعلام ختم جلسه و تاریخو برنامه جلسه بعد رئیس – تلاوت کلام الله و مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و ال محمد اعذو با لله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم یاداودناجعلنا خلیفه جعلنا ک خلیفه فی الارض فا حکم بین الناس بالحق ولاتتبع  الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بمانسوا یوم الحساب . وما خلقنا السماء والارض ومابینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفرومن النار. ام نجعل الذین آمنو وعملو الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کتاب انفجار. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیذکر اولولا لباب . ( صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند) سوره ص ازآیه 25تا29) 2 – بیاناتقبلازدستورآقای حمزه ای ، آقای موسوی ، خانم طالقانی وآقای شاورانی رئیس – سخنرانان سخرانان قبل از دستوررا دعوت کنید . منشی- آ قای حمزه ای نماینده اسد آباد ، خانم طالقانی نماینده تهران ، آقای شاورانی نماینده بوکان . حمزه ای – سلام علیکم ورحمه الله . بسم الله الرحمن الرحیم ، بادرودی وسلام به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ونائب برحقش حضرت امام است وباسلام به رزمندگان عزیزوآرزوی پیروزی حق برباطل . همانطوریکه امام عزیزوبزرگوارفرموده اند: اکنون مهمترین مساله ما مساله جنگ است وعلیرغم اینکه صدام خائن بی اختیار خیال ادامه جنگ راداردونمی خواهد قبول کند که جنایت کرده است ازطرفی هم امریکا وشوروی وانگلستان وفرانسه واسرائیل واردن ومصر ودیگر ایادی شان ازهمه طرف دارند اورا به جلوهل میدهند وهرکدام حاتم بخشی نموده وبه نوعی کمکش میکنند وآخرین وبهترین سلاح های مخرب را دراختیارش میگذارند اما آنها باید بدانند سلاحی که دراختیار رزمندگان عزیز ملت انقلابی ومسلمان ایران است ازهمه نیروها وسلاح ها قوی تر وشکننده تراست وآن نیروی ایمان به خدا ووعده های به حق الهی است که رزمندگانعزیزاعم از ارتشی وسپاهی ونیروهای مردمی را به بازپس گرفتن سرزمین های اشغالی واداوتشویق میکنند وبی هیچ واهمه وترسی ازسلاح های شیمیائی ودیگر سلاح ها پیش می روندوهرلحظه افتخاراتی کسب میکنند واما وظیفه ماکه درپشت جبه ها هستیم چیست ؟ در درجه اول باید سعیکنیم درهر موقعیتی که هستیم وهرشغلی که داریم حتی المقدور درجبهه ها شرکت کنیم درثانی هرکدام به هر اندازه که مقدور است ازکمکهای مالی دراین امتحان الهی دریغ نورزیم تابه خواست خداپیروزی نهائی به دست اید وزمینه برای ظهور حضرت مهدی ( عج ) منجی انسان ها وبرگزارکننده حکومت عدل الهی آماده شود. حال که عقل وفهم وانسانیت ازآمریکا وشوروی رخت بربسته وسرخود راهمانند کبک زیر برف فروبرده وخود را به خواب خرگوشی زده اند . حا ل که سازمان ملل وصلیب سرخ جهانی ودیگر مفادیان دروغین حقوق بشر درخوابندوگویا هیچ اتفاقی نیفتاده وبا اینکه می خواستند پرده برروی جنایت تازمشان یعنی به کارگیری سلاحهای شیمیائی بگذارندمظلومیت عزیزان رزمنده ما آبروی نداشته آنها رابرد ونتوانستند این مساله را مخفی نگهدارندوبالاخره اعتراف به جنایات خود نمودند. آنها باید بدانند که خودشان اسیروغلام حلقه به گوش ابرجنایتکارانند. هرکه راارباب بگوید کمک میکنند وهر که راکه نخواهد هیچ . همین سازمان مللی که وقتی ملت مسلمان وانقلابی ایران که هویدای جنایتکار راکه حدود 13 سال خون ملت مسلمان ایران را میکده ودیگر جنایتکاران وابسته ستمشاهی رادر دادگاه اسلامی محاکمه وبهسزای اعمال زشتشان رسانند سازمان ملل وصلیب سرخ جهانی ودیگر وابستگان صدایشان درآمد که درایران آزادی نیست .آنها خیال داشتند ماجنایتکاران راپروار بگیریم ونوازش کنیم . پس چرا حالا این همه جنایت  وخیانت که علیه ماانجام میشود دم نمی زنند واگرهم چیزی بگویند به طور خنثی . واما درباره انتخابات . مساله انتخابات راباتمام ابعادی که دارد از طرفی هم میتوان یک امتحان الهی برای برگزار کنندگان وکاندیداها وطرفداران کاندیداها دانست وبااین همه سفارش که از سوی امام برگزارودیگرمسؤولین به منظور صحیح وسالم برگزار شدنش شده اگر کاندیداها علیه یکدیگر سپاشی نکرده اندواگرطرفداران همان طور که قانون تعیین کرده عمل کنند واگر برگزار کنندگان بدون اینکه توجه به دوست یافامیل خود داشته باشند آنطوری که باید وشاید امانت داری کنند ازاین امتحان قبول شده وباید توجه شود هیچگونه بی عدالتی رخ ندهد زیرا انتظار می رود که ملت انقلابی مسلمان ایران بایداین مسائل برایش حل شده باشد وبرهمه مردم است که انشاءالله درامر انتخابات شرکت فعال ویک پارچه داشته باشند زیرا دوست ودشمن منتظر برگزای این انتخابات ونتیجه آن میباشند.درخاتمه چند تذکربه مسؤولین محترم : به وزارت کشوردر موردتبدیل بخش اسدآباد به فرمانداری با وجود حدود 40هزار نفرجمعیت درشهر وحدود .15هزار نفر درشهر و134 روستای تابعه آن . همچنین درمورد تاسیس شهربانی دراین شهر 40 هزارنفری . به وزارت مخابرات درمورد کامل کشی تلفن خودکار این شهر واجازه فروش شماره های جدید. به وزارت نیرودرمورد برق سازی به روستا های این شهر وحفر چاههای عمیق درروستاهای کم آب به منظور پیشبرد کشاورزی وآب آشامیدنی روستاها. به وزارت کشاورزی درمورد  افزایش قیمت خرید گندم وچغندر قند با آن همه سفارش که ازطرف مسوولین محترم مخصوصا حضرت امام امت وحضرت آیت الله العظمی منتظری شده است تازمین های زیرکشت هندوانه وخیاردرنیایدوحتی المقدور همه رازیرکشت کندم وجو ببرند وحتی اگر چنانچه گندم را کیلوئی 60 ریال هم بخرند به نفعشان است تاکیلوئی 10 ریال از خارج وارد کنند. به وزارت نیرو درمورد احداث سد  دربند برروی رودخانه بوبوجین  دراسد آباد که با احداث این سد جلگه حا صلخیز اسد آباد و رو ستا های تابع ان با با زدهی خیلی خوبی محصولات عالی خواهد داد. واما یک کلمه با برادرانی که کاندید ای نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند تقاضا می شود وقتی برای تبلیغات انتخاباتی به روستا ها یا شهر ها می روند ( رئیس- وقتتان تمام است ) حتی المقدور سعی فرمایند که وعده های پوچ به مردم ندهند و بگویند کار عمده نماینده وض. ، دولت است که این کارها را انجام می دهد ، نه اینکه شخص نماینده و السلام علیکم و رحمه الله وبر کا ته. منشی – آقای سوری بفرمائید. بادرودوسلام به ساحت مقدس النبیاء واولیاء وصلحاء وراهروان راه خدا به ویژه رهبرکبیرانقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی امام مسلمین وحامی مستضعفین حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ودرود برشهداء اسلام بخصوص شهداء انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی ورزمندگان کفرستیز. قال تعالی ان الملوک اذدخلوا قریه افسدوها وجعلوا اعزه اهلهااذله . ماهمه میدانیم که انقلاب اسلامی دربرهمه ئی به منصه وقوع می پیوندد که فساد وافساد در رژیمهای سلطنتی درایران کما اینکه درتمام ابعاد جهان رژیم های سلطنتی براین منوال حرکت می کردند. مردم مسلمان وخداپرست ومتقی ما را با تمام نیرو که درست داشتند وباتمام مکرودیسیسه وباهمه امکانات ووسایل اغواء کننده داشتند ازصحنه دین واخلاق اسلامی وانسانیشان بیرون کنندوبه قعرگودال فساد وانحراف وکفر والحادشان مستقر نمایند. برای نیل به این هدف فحشاء بی حجابی ، رباخواری ، رشوه گیری ، رشوه دهی ، اعتیادبه موادمخدر، بی رغبتی درعبادات ، بی توجهی به عبادات خانه ها واماکن متبرکه ، دزدی ، کلاه برداری ، دروغگوئی ، دروغ پردازی ، کاغذ بازی ، خلاف کاری ، کارشکنی ونوکر صفتانه رفتن به جانب رژیمهای کفروالحاد وغارتگر را رهبری وجلوداری می کردند. به خیال اینکه الناس علی دین ملو کهم مردم مسلمانودیندار ایران دنباله روی آنان هستند وازاین طرف بزرگان دین وعزیزان وعلماء اسلام را دراین کشور خوار وذیل نگاه میداشتند وهمیشه به دید حقارت وتوهین به آنها نگاه می کردند وبه خاطر اینکه مردم به حرف آنها گوش ندهند آنها رانفوس زاید وسربار جامعه معرفی می کردند وهرآنی درباب امربه معروف ونهی ازمنکر وهدایت به صرا ط مستقیم ازطرف بزرگان دین وعلماء دلسوز این ملت که العماء ورثه الانبیاءبه خاطر خداوبه خاطر نجات این ملت ازچنگال این گرگان درنده وآدم خوار صداهائی طنین افکن ، می شد پاسخ به آن ، مسخره وزندان وشکنجه واعدام بود ولی ازجائی که علماء دین تداوم بخش حرکت انبیاء وادامه دهنده راهروان راه خداهستند ونوای آسمانی فاستقم کما امرت را امر وخطاب به خود می دانند ازاین رواین بیدار دلان واین راست قامتان واین پویندگان راه خدا واین ماحیان کفر والحادواین ظلم ستیزان به پیروی ازمنجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت که الذین قال لهم الناس ان الناس قدجمعو الکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل ازهیچ کس واز هیچ چیزی نهراسیدند وبه مبارزه خود علیه این جانیان تاریخ ادامه دادند وبااتکال برخدا ونیروهای مردم مسلمان ومتعهد، این طاغوتیان رابه دیار 
 
      

نیستی وبه دوزخ ابدیت فرستادند. فقطع دابرقوم الذین ظلمو والحمدلله رب العالمین ومن این انقلاب عظیم به رهبری قائده عظیم که ثمره شیرین آن نظام جمهوری اسلامی ، نظام عدل الهی که پایه محکم آن به دست توانای این مردم در روز 12 فروردین استوار گردید به امام امت ومسلیمین جهان به ویژه مردم مسلمان ایران تبریک وتهنیت می گویم . گوارا بادمیوه شیرین وخوش طعم این شجره طیبه ، هزارها درود وسلام به قائده ورهبری که ثابت و استوار درخت تنومند این نظام را آبیاری کرد. همیشه باد این نظام خدائی برسر همه انسان های دنیا، مرگ ونابودی برای ظالمان واستعمارگران شرق وغرب . ومن این جا چندکلمه به عنوان گلایه ازمسئولین دست اندر کار در جمهوری اسلامی عرض می نمایم که بنده درباره انواع مشاکل ونواقص وکبودها ازقبیل مسائل کشاورزی ، دامداری ، قضائی ، اجرائی ، آموزشی ، فرهنگی ، راه سازی ، درمانی وبهداشتی ، آب آشامیدنی وزراعتی ، امورمخابراتی واسفالت کوچه وخیابان هاوشن ریزی ، موادسوختی ، برق رسانی ، امور امنیتی بارهابه طریق تذکر از طرف ریاست محترم مجلس  وبه وسیله نامه نگاری ، تماس تلفنی ، ملاقات حضوری به وزارت خانه ها وسازمان های ذی ربط عرض نموده ودرموردبسیاری ازاین مسائل عرایض تکرار شده است ولی متاسفانه جز درمورد مساله آموزش وپرورش که درمنطقه حوزه انتخابیه خیلی خوب بوده وموارد سوختی که واقعا جای تقدیراست از وزیر نفت ویک سری مسائل عمرانی درشهرستان سقز ، بقیه توجهات چندانی به حوزه انتخابیه این جانب نشده است . البته بعضی ازنمایندگان محترم مجلس به منطقه مسافرت نموده اند واز نزدیک مشاکل زیاد عمرانی به خصوص درشهرستان بانه رامشاهده نموده اندوهرکسی این موضوع راخلاف میداند وگمان میکند من خلاف واقع می گویم می تواند همین روزها به آن جا مسافرت نمایدوازنزدیک مسائل را لمس کند ونیز از ارگان های انقلابی درمنطقه سوال نماید، ببیند این مسائل حقیقت داردیاخیر. من دیگر مزاحم نمی شوم والسلام علیکم ورحمه الله . منشی – خانم طالقانی بفرمائید. خانم طالقانی – سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم ، پس همانا قراردادپروردگار ایمان راپاکی برای شما از کافر گشتن ونماز را تنزیه برای شما ازکبروزکوه راتزکیه برای جان شما وافزایش درروزی وروزه رابرای قوام دوستی بی ریا وحج را استواری  آئین وعدل را نظام دل ها وپیروی ماخاندان پیوسته ملت وپیشوائی ما اهل بیت امان ازپراکندگی ورزم با کفار را ارجمندی اسلام وشکیبائی را سزاوار دریافت پاداش وفرمان به نیکی را اصلاح کار عموم وستر از لغت وبازداشت ازسرقت رااثبات پرهیزگاری . ( قسمتی ازخطبه حضرت زهرا سلام الله علیها ) . تولد حضر ت زهرا صدیقه طاهره دخت رسول خدا صلوات الله علیها دراوایل سال جدید رابه امام بزرگوار ومردم شهادت طلب ومسلمان وزنانی که آن حضرت را الگو ونمونه برگزیده اندتبریک عرض نموده ودراین رابطه توجه آنانی که به مقام وشخصیت ورسالت زنان پی نبرده اند وبه حرمت آنان تعدی می نمایند به این نکته جلب نموده که درواقع مقام معنوی بانوان یا انسان های نمونه وباتقوائی که به درگاه پروردگار ارج وقرب دارند چون مریم وآسیه وخدیجه وزهراوزینب رانشناخته وتوجه وعلاقه خاص پیامبر صلوات الله علیه رانسبت به دختر گرامیش ناچیز شمرده اند. دراین برهه زمانی جا دارد که اینان به خود آینده وبدانند ، همانگونه که مردان امانت الهی رابردوش دارندزنان نیز همین امنت را به دوش می کشند وبه حق در زمان ما بانوان مومن وانقلابی ومطیع اوامر خداورسول واولیاء خدارسالت خودرا شناخته وحفظ نموده اند . کسانی که اینگونه کوته اندیشند بدانند که تحقیر این انسان های صبور و شکیبا تحقیر خودشان است و هرگونه برخوردی ناجوانمردانه با این وجود اصیل کرامت انسانی را مورد ظلم قرار داده اند به هر حال زنان مومن و متعهد و امانت دار شهدای ما از آن کسانی که در صددند صداقت و زحمات خواهران را در انقلاب نادیده بگیرند و سعی دارند که این انسان های مقاوم در صحنه فعالیت های صحیح و خدمات به جهان اسلام راوادار به ترک مسوولیت بنمایند توقع یاری نخواهند داشت و فقط به یاری پروردگار و رهبر کبیرمان امیدوار بوده و قدم ها راسخ تر نموده و گامهای استوار خود را بر دوش دشمنان برای سرنگونی آنان درجهت اعتلای کلمه توحید وتوحید کلمه گذارده وپیوسته خواهند گذارد. اما بعد. (( یا ایها المسلمون خذوا عدتکم واجمعوا قوتکم والنظموا صفوفکم 000 )) ای مسلیمین ! نیرو وقوای خود رامتمرکز کنیدودرصفوف منظم قرار گیرد آنانی که صدای بلند گواهیشان درخارج کشور دم از صلح وصلح دوستی می زند باید بدانند که درهر حال حاضر خدعه وتظاهر به صلح دوستی آنان برای ملت های جهان روشن گشته وتجلیل نمودن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از کمکهای اربابان وجهان قدرت که پیوسته دراختیار رژیم منحط عراق گذارده می شود همه وهمه بیانگر این واقعیت است که اعلام صلح خواهی کذب محض است زیرا دراختیار گذاشتن بمب های شیمیائی باتوجه به اینکه ازبعد از جنگ دوم جهانی استفاده ازاین بمب ها ممنوع شده جهت نابودی مردم بی گناه شهرها ورزمندگان ، خود دلیلی برفریب ملت ها است این کمکها نه تنها قدمی در راه صلح نبوده بلکه موقعیت منطقه راهم بیش از آن چه که هست به مخاطره خواهد انداخت . ناگفته نماند که وضع کنونی صدام مانند پایان زندگی شاه منحوس است تراژدی صدام ازاین جا شروع میشود که ارباباش فهمیده اند که حمایت آنان ازصدام تا کنون منافع آنها را حفظ نکرده بلکه نتیجه عکس شده لذا به تدریج از حمایتش دست کشیده وشروع به افشاگری مصاحت آمیز نموده اندوبالاخره دست ازحمایتش خواهدکشید واورا رذالتهایش تنها خواهندگذاشت وما امیدواریم این سال نو، پیروزی های نوی همراه با تحولات درونی وهدایت افکارمان برای ملت عزیزمان مبارک باشد. تذکراتی چندبه مسوولین ودولت جمهوری اسلامی : 1- گفته میشود که درمحیط بعضی از ادارات ویاسازمان ها شخصیت بانوان را رعایت نمی نمایندوبرخوردهای ناشایسته ای که دون انسانیت است، نموده ودراین مورد ما از دولت جمهوری اسلامی خواهانیم جلواینگونه اعمال را گرفته وچنانچه بانوئی از حدود وظایف اسلامی خارج میشود طبق قانون با او عمل شود واجازه داده نشود که کرامت انسانی انان ملعبه ویا موردتعدی عده ای قرار گیرد. 2- میدانیم که بانوان زحمتکش ما درسراسر روستاها وشهرهای کوچک وبزرگ درجهت تولید اعم از کشاورزی وصنایع دستی وغیره، رنج زیادی متحمل میشوندوهنگامی که از کار می افتند هیچکس تامینی ندارند واغلب به وضع اسفباری زندگی میکنند، لذا همین طور که دولت جمهوری اسلامی جهت کارمندان وکارگران دولتی وغیردولتی از طریق صندوق تامین اجتماعی آنان را تامین میکند برای تشویق وتامین بانوان کشاورز وصنعت کار که نقش مهمی در تامین تولیدات دارند از لحاظ بهداشت ودرمان وپرداخت کارافتادگی وپیری از طریق  صندوق تامین اجتماعی اقدامات لازم را بنماید. 3 – آشنا نمودن بانوان به وظائف ومسوولیت خانوادگی از طریق مختلف بالاخص بابه کارگمان ردن مشاورین باتجربه وبامعلومات وآشنا به مسائل حقوقی وشرعی درتمام شعب دادگاههای مدنی خاص که چند نمونه ای تاکنون دربعضی از دادگاهها وجود داشته مثمرثمر خواهد بود. 4 – شایسته است از زحمات کارمندانی که در 5 ساله انقلاب باحقوق ثابت وگرانی وتورم راتحمل نموده اند وباشرافت وتعهدانسانی خود وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند وچه بسا شبانه روز بدون توقع تلاش درجهت حل معضلات ومشکلات نموده اند دولت تقدیر نمایدوکمک هائی از قبیل تولیدخانه های سازمانی جهت کارمندانی که اجاره نشین هستند وهرامکانات دیگری که درتوان دولت می باشداقدامی کند. 5 – با این که مدتی است قانون شوراها درمجلس شورای اسلامی تصویب شده ولی به طور جامع تاکنون اجرا نگردیده زیرا اگر شوراها ی محلی طبق قانون شکل گیرد بسیاری از سوء استفاده ها را که اغلب محل ها درجهت توزیع موادغذایی ووسایل وامکانات برای مردم انجام میدهند جلوگیری خواهد شد ونظارت مردم قوی تر میگردد. درمورد فوق نظربسیج اقتصادی را به این نکته جلب می نمایم که باید اقداماتی صورت گیرد تا جلو سوء استفاده چی های اقتصادی گرفته شود وبازار آزاد وبازار دولتی این چنین تفاوت قیمت نداشته باشند ویا اصلا وجود نداشته باشد که جیب یک عده پرشده وروز به روز برسود جوئی خود حریص تر گردند ومردم وسکنه هر منطقه بتوانند به راحتی در زمینه معرفی
سوداگران خائن با مسوولین تماس گرفته ودولت هم باقاطعیت با انان برخورد نموده تا حداقل به طور مقطعی بسیاری از مشکلات توزیع برطرف شود
ومستضعفین بدون واسطه به حق خود برسند. 6 – درمورداعتیاد : تاکنون بسیاری سخن گفته شده واقدامات زیادی انجام شده . ولی چون اغلب مواردبه معلول ه پرداخته شده وبه علت وعلل اساسی آن پرداخت نشده ودربسیاری


ازشهرها هم اکنون این مساله وضع خطرناکی پیدا کرده با تحقیق وبررسی میتوان گفت که دولت جمهوری اسلامی علاوه بر مبارزه باعواملی که تا کنون مطرح شده است باید به این نکته که مساله بیکاری وسرگردانی وهدرشدن استعداد ها بخصوص درقشر جوان است توجه نماید وامکاناتی درجهت به کارگیری نیرو واستعدادها بنمایدکه خود بیکاری ورا کرماندن استعداد ها فساد آفرین است والسلام علیکم ورحمه الله . منشی – آقای شاورانی بفرمائید. شاورانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدالله رب العالمین والصلواه والسلام علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین . واللعن علی اعدائهم من الان الی لقاء یوم الذین. ابتداروز دوازدهم فروردین ماه که یوم الله اعلام شده است وروز تاسیس جمهوری اسلامی است برامام است وامت شهیدپرور ایران تبریک عرض می نمایم. شما ملاحظه بفرمائیداسلام بردوستون استوار شده است یکی توحید ، یعنی اعتقاد به توحید وکلمه توحید ویکتائی خداودیگری توحیدکلمه ، یعنی اتفاق کلمه مسلمین واتحاد آنها است . جمهوری اسلامی با وحدت کلمه مسلمانها تشکیل شده وبه وجود آمد. اگر ایمانها ی جوشنده مردم درکناریکدیگر وتوام بایکدیگر نمی بودانقلاب اسلامی نمی شد وشکل نمی گرفت . شما مردم مسلمان ، مردم شهرهای کوچک ، مردم شهرهای کوچک ، مردم شهرهای بزرگ ، مردم روستا ها یعنی میلیونها انسان این مملکت با کمک وحمایت بعضی از ملت ها وانسانهای دیگری که درکشورهای دیگر زندگی میکنند توانستید یک حرکتی به وجود بیاورید که درتاریخ اسلام بی نمونه بود. انقلاب اسلامی کردید. بزرگترین حکومت پادشا هی راشکستیدموازنه وتعاد ل سیاسی را در منطقه به هم زدید ،اتفاق واتحادبین شرق وغرب راباطل  کردیدحکومت امریکا را درمنطقه سست کردید همه اینها با اتحادکلمه انجام شد. اگر شما بدانید استکبار جهانی از این اجتماعات عظیم چه قدر وحشت وهراس دارد این اجتماع اجتماع ذیقیمتی است. اجتماع نماز ، اجتماع مردم ایران  درصحنه های فعالیت سیاسی واجتماع درسراسرکشور . لذا است که دشمن مایل است این اجتماعات نباشد وبا هم متفق ومتحد نباشد. اگر اتحاد واتفاق مردم ایران مختصری خدشه داربشود اگر مردم کشور ما به بهانه های مختلف با یکدیگر قهر کنند، اختلاف پیداکنند استکبار جهانی شادمان خواهد شد. ای توده های مردم! ای گویندگان ! ای نویسندگان! ای مسوولان دولت ، ای همه کسانی که به شکلی درذهن مردم ، درروح مردم موثر هستید ، سعی کنیدوحدت مردم را ، اجتماع عظیم مردم را خد شه دارنکنید ، همه رامستحکم تر کنید. ما باوجود کیدهای استکبار جهانی راهش رابا سربلندی خواهدپیمود ودرمقابل دشمنان جهانی وخدابه حبل الهی ودوستی ملتها مسلمان متکی هستیم. برادران من! اگر ما تقوای خدارا فراموش نکنیم همه اینها ضعیف هستند، اگر ما با خودمان وحدت کلمه خودمان رانقض نکنیم توطئه های شرق وغرب علیه انقلاب اسلامی به جائی نخواهد رسید. بنابراین ما اتکا، به خداواتحادبه کلمه الله اکبر اجتماعات صمیمانه ودوستانه را هرچه بیشتر وبیش از پیش بایدحفظ کنیم. اختلاف وکدورت فریادشیطان است. بایکدیگر همدل باشید. ای مردم عزیز وفداکار وایثارگر ! قدرتهارا نسبت به یکدیگر کنار بگذارید. من ازهمه شما وهمه ملت ایران خواهش می کنم که اگر کسانی با یکدیگر گله های شخصی دارند امروز ببخشیداین گله ها را. من خودم به عنوان برادرکوچک شما وبه عنوان یکی از افراد این ملت به کسانی که نسبت به آنها کدورت شخصی دارم می بخشم . چون از بنده غیبتی کرده اندوحرفی زده اند آنها رابخشیدم. شما هم ببخشید، ازیکدیگر عفوکنید، بایکدیگر مهربان باشید. مادامی که کلمه لا اله الاالله ومحمدرسول الله میان شما مشترک است ، مادامی که خط شما خط امام است، مادامی که اسلام وقران وقبله راقبول دارید باهم برادرید. هیچ چیزی دیگر نمیتواند میان این دلها ی مهربان جدائی بیندازد. انسان چه قدر ضعیف است که خیال می کنددراین دنیا چه هست ودراین شهر چه هست ودراین کشور چه هست؟ حالا باید خودنمائی کند، چه قدر انسان بایدجاهل باشد. انبیاء هم مه مبعوث شده اند، برای این مبعوث شده اند یکی دعوت مردم به توحیدویکی نجات بیچاره ها از تحت ستم. یعنی ضعفا را ازگیرستمگران نجات بدهند. این دوشغل ، شغل انبیاء است. وقتی که انسان حضرت موسی را، حضرت ابراهیم را ملاحظه می کندوچیزهائی راکه ازاینها درقرآن نقل شده است می بیندکه اینها همین دوسمت را داشته اند. اسلام برای این دوجهت آمده است وما تابع اسلام هستیم وباید این دوجهت را حفظ  کنیم . یکی حکومت اسلامی باید ااقامه عدل بکند ویکی نجات دادن مظلومان ازدست ظالمان . حالا فرق نمی کند ، چه مظلومانی باشند که از دولتها ظلم می کشند یا مظلومانی باشند که از اربابها ظلم می کشند. برادران محترم ! برهمه شما وبرهمه انسانها واجب است دولت اسلامی را تقویت کنید تابتوانید اقامه عدل بکندودولت باید جهات معنوی رادرنظربگیرد. البته بیشتر روی صحبت با برادران مسوول درمنطقه است. چون مردم مناطق روستائی احتیاج به محبت دارند. در زمان گذشته به روستا ئیان بی اعتنائی شده است، درمقابل دیگران تحقیرشده اند ، بایستی درجمهوری اسلامی جبران بشود . اولا انسان ها هستند درنظام اسلام وبراساس جهان بینی اسلامی عزیز ومحترم است. به خاطر اینکه اکثریت جزو مستضعفان هستند، جزو محرومان هستند وبیشتر محرومان جامعه درانجاها متمرکز هستند بایدبه این مردم هرچه میتوانید برسید، تلاش وکارکردن برای مردم اجرا خروی دارد. این صفا واخلاصی که مردم به آن احتیاج دارند باید از طرف شما به مردم نثار شود . شما برادران مسوول مانند آن رشته که دانه های تسبیح راجمع می کندهماهنگ کننده وسامان دهنده ومنسجم کننده هستید. مردم حق دارند که چشمشان به شما باشد. بایدخودتان رامسوول کاراین مردم بدانید. چون خیراتی که ازسوی دولت بایدبه مردم برسد، ازطریق سما میرسدوهم آن احترامی که بین مردم ودولت وجود دارد بایدبین شما ومردم برقرار شود. اگر خدای نکرده یک کاری ازیک مسوول صادربشود این درحقیقت به همه دستگاهها سرایت خواهد کرد وتاثیر درمحبوبیت مسوولان خواهد گذاشت . لذا با مردم بایدمهربان باشید، با مردم مردمی باشید ، بامردم بنشینید، ازمردم بشنوید، بامردم حرف بزنید، مشکلات جنگ ، محاصره اقتصادی را برایشان تشریح وبیان کنید، آنوقت دل اینها شاد خواهد شد وبه محبت فیمابین شما ومردم هم کمک خواهد کرد. برادران جهادی که سروکارشان با روستائیان است سعی کنند بامردم مستقیما درکارهای عمرانی ورفاهی شرکت کنند. اگر خودشان درکارها شرکت کنند حرفشان وتبلیغاتشان تاثیر بیشتری دربین مردم دارد. علاوه برتلاش درکارهای فرهنگی واسلامی درروستاها هم توجه نمایند. با ساختن کتابخانه ونشر کتابهای دینی تشکیل جلسات سخنرانی کاری کنند تاسطح معلومات وفرهنگ مذهبی روستائیان بالابرود. ماهمه مدیون زحمات وتلاش شبانه روزی روستائیان هستیم. سایر اقشار وطبقات شهرنشینان مصرف کننده چیزهائی هستندکه روستائیان آنها راتولید می کنند. بنابراین دولت وهم روحانیت بیشتر به ولی نعمتهای خود توجه نمایند. درشهرها معمولا امکانات رفاهی بیشتراز روستاها وجود دارد وباید به مسائل ونیازهای آنها بیشتر توجه کنیم چون حقیقتا ذخائر واقعی وارزاق جامعه به دست زارعین وروستائیان سپرده شده است. همه میدانیم که دولت با اینکه تلاش خودرادر رفع کمبودها درروستاها می کندولی مع ذلک انتظار میرود بیش از پیش به مساله روستاها ودادن امکانات کشت به آنها ورفع موانع اداری شان تلاش کند. واما مطلبی راجع به افراد خائن ولامذهب وفرصت طلب وساواکی ها که دارند بهانه به دست می آورند که از آب گل آلود ماهی بگیرند وجنگ اسلام راکفرراتبدیل به جنگ ترک وکرد وشیعه وسنی بکنند. اما بدانید ای کردلان ازخدا بی خبر! تااین مردم قهرمان پرور ایران درصحنه باشندوانسجام داشته باشندوخواهندبود هیچ قدرتی درمقابل انقلاب اسلامی ما ایستادگی نخواهد کرد. اگر مرد هستید تابیخ داندان مسلح شوید وریشه ضدانقلابیون راقلع وقمع کنیدوانتقام شهدای اسلام را از آنها بگیرید. وازمسوولین محترم اجرائی کشور به خصوص مسوولین منطقه استدعا میکنم که به شدت از چنین مسائلی جلوگیری نموده وخائنان وفرصت طلبان را به سزای پلیدشان برسانند. ودرپایان از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستارم همچون گذشته توجهات خود رابه مناطق کردنشین که محرومترین منطقه درکشور می باشد بنماید. از دولت تقاضا می نمایم که برای رفع بیکاری درسطح شهروروستا تاسیس کارخانه وبرق رسانی وکشیدن راه برای روستائیان وتوجه به امر کشاورزی ودامداری وبهداشت ودرمان اقدام بنماید. از مسوولین کشوری ولشکری تقاضا می نمایم که برای امنیت وآرامش هرچه بیشتر درمنطقه کردنشین هرچه زودتر اقدام لازم به عمل آید. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. 3 – بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت فرزند آقای سیدهاشم حمیدی در جبهه های جنگ وتذکرات نمایندگان به مسوولان اجرائی کشور رئیس – متشکر ، بسم الله الرحمن الرحیم . اطلاع یافتیم که فرزند همکار
محترممان جناب آقای حمیدی نماینده مردم همدان در جبهه های نبرد شهید شده اند که ما این افتخار را به ایشان و خانواده شان تبریک عرض می کنیم
وبرای روح همه شهدا از خداوند مقام عالی تر تقاضا می کنیم.جمعی از نمایندگان همدان و استان باختران وجاهای دیگر هم (عده ای ازنمایندگان ـ بفرماییدهمه نمایندگان) وکل نمایندگان که از طرفشان تسلیت عرض کردم ، عده ای هم با نامه تسلیت گفته اند که من ابلاغ می کنم.آقای حمیدزاده نماینده       
بویین زهرا وآواج به  وزارت با زرگانی در مورد تامین لاستیک تراکتورهای منطقه دشت قزوین ،بویین زهرا وبه وزارت صنایع و معادن در مورد جلوگیری از آلودگی محیط زیست کارخانه سیمان تذکر داده اند .آقای زرهانی نماینده دزفول به شورای عالی قضایی درمورد روستاییان روستای سیاه منصور دزفول تذکر داده اند.4‍ـ تصویب قانون تعیین پایه افرادی که به سمت های قضایی منصوب میشوند رییس- دستورات زیادی امروز داریم که بحث زیاد ندارد .آقایان مرتباحضور داشته باشند کهما به خاطر نصاب معطل نشویم.اولین دستورمان شور دوم مربوط به کمیسیونهای قضاییو کار وامور استخدامی است . لایحه استخدام افرادی که به سمت های قضایی منصوب میشوند . مخبر کمیسیون تشریف بیاورند .منشی ـ آقای شوشتری بفرمایید. شوشتری ( مخبرکمیسیون قضائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور قضائی وحقوقی به مجلس شورای اسلامی . راجع به تعیین پایه افرادی که به سمت های قضائی منصوب میشوند. شماره ترتیب چاپ 2126. توضیحاتی دراین زمینه سابقا داده شده بود ومن یک مختصر توضیحی عرض میکنم . در رابطه با این لایحه کسانی که به سمت های قضائی منصوب می شدند چون پایه مناسب باسمتشان داده می شد، دراین رابطه قانونی نبود، لذا این ماده واحده تقدیم مجلس شد که دراین ماده واحده آمده شورای عالی قضائی مجاز است افرادی را که به سمت های قضائی طبق مقررات وضوابط قانونی منصوب می نماید با پایه مناسب سمت استخدام نماید. چون عده ای بودند ( مخصوصا از علماء) که به سمت های قضائی منصوب می شدند منتها پایه قضائی شان مناسب باسمتشان نبود وچه بساافرادی که به سمت های قضائی منصوب شده بودند، اما افرادی که زیر نظرشان کار میکردند از نظرشان کار میکردند از نظر پایه قضائی درپایه بالاتری قرار داشتند. دراین ماده واحده کمیسیون تصویب کرده که به شورای عالی قضائی اجازه داده بشود کسانی که به سمت های قضائی منصوب میشوند پایه مناسب باسمتشان هم داده بشود. از باب مثال کسانی که رئیس هریک از شعب دیوان عالی کشور هستند طبعا باید پایه قضائی شان هم مناسب با این سمت باشد. لذا این ماده واحده راکمیسیون تصویب کرده وتقدیم مجلس نموده ولازم هم هست که این اجازه به شور ایعالی قضائی داده بشود تاهریک از افرادی که به سمت های قضائی نصب میشوند پایه قضائی شان هم مناسب با سمتشان داشته باشدوالامعنا نداردکسی رئیس شعبه دیوان عالی کشور باشدواز نظر پایه قضائی درحد پائین باشد. چون اعطای سمت پایه قضائی براساس سنوات خدمت می باشد که اینگونه افراد سوابق خدمتی ندارندوبراساس آن مقررات بایدپائین تری را بگیرند . عمده مساله ای که دراین لایحه هست این نکته بود. چون سابقا هم توضیح داده شده بود بیشتر وقت مجلس را نمی گیریم ، اگر بعد مساله ای بود خدمت نمایندگان محترم عرض خواهم کرد. رئیس پیشنهادی ندارم؟ ( منشی – خیر) این پیشنهادی ندارد وما وارد دستور بعدی میشویم برای اینکه به نصاب برسیم . دستور بعدی را اعلام کنید. 5 – تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده 26آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی منشی – مخبرکمیسیون آقای کمالی تشریف بیاورند. کمالی ( مخبرکمیسیون کاروامور اداری ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 2130شماره چاپ سابقه 2103 . گزارش از کمیسیون کار و امور اداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی:لایحه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 26 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (سازمان بیمه های اجتماعی سابق )که با شماره 
چاپی 2103به کمیسیون کاروامور اداری واستخدامی ارجاع شده بود درجلسه مورخ 18/10/62باحضور وزیرومسوولین وزارت بهداری ومدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مورد بحث وبررسی قار گرفت ودرنتیجه عینا با اکثریت آراء به تصویب رسید . اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون کارو امور اداری واستخدامی – دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به الحاق یکتبصره به ماده 26 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی . ( سازمان بیمه های اجتماعی سابق ) . ماده واحده – تبصره زیربه عنوان تبصره 5 به ماده 26 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی اضافه میشود . تبصره 5 – کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که به علت شرایط خاص زمان جنگ از تاریخ 31/06/59 ازمرخصی استحقا قی خود استفاده ننموده اند ویاتا پایان جنگ نتوانند استفاده نمایند، همچنین کارکنانی که به علت ضرورتهای اداری به تشخیص رئیس سازمان نتوانند ازمرخصی استحقاقی خود استفاده نمایندبه مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان علاوه برمدت مذکور درتبصره 2ذخیره خواهد شد. درفصل چهارم قانون استخدامی سازمان تامین اجتماعی درماده 26، مرخصی مستخدمین ثابت سازمانی سالی 30 روز مشخص شده . درتبصره 1 اشاره به ذخیره کردن مرخصی کرده اند درصورتی که کسی نتواند استفاده بکند ذخیره اش برای بعد حفظ میشود . درتبصره 2این قانون می گوید که ذخیره بیش از 60روز امکان پذیر نیست . باتوجه به مسائل جنگ وگرفتاریهای وزارت بهداری وسازمانهای منطقه ای ونیازی که به پزشکان ، پرستاران وکارکنان سازمان هست مرخصی این افراد توسط رئیس سازمان عمدتا لغو میشود یا ازآنها خواهش میشود که حالا شما به مرخصی نروید. طبق قانون این مرخصی اینها ازبین میرود اینجا ما یک تبصره اضافه کردیم که این مرخصی ها قابل ذخیره باشند که ان شاءالله بعداز پیروزی رزمندگان اسلام وپایان جنگ این افراد بتوانند از مرخصی های خودشان استفاده کنند. این جور نباشد که مرخصی ها ازبین برود وافراد بمانند خدمت کنند واستراحتشان تلف بشود . والسلام علیکم ورحمه الله . رئیس – این مخالف دارد؟ ( منشی – بلی ) بگوئیدصحبت کنند. منشی – آقای اختری مخالف . اختری – بسم الله الرحمن الرحیم . بیاناتی راکه برادرمحترم مخبرکمیسیون ایراد فرمودند بای الزام تصویب این قانون کافی وقانع کننده نبود. مجلس محترم شورای اسلام عنایت دارد که موقعیت ما، موقعیت جنگ است. ما همچنانکه دربودجه ودر برخورد بامسائل اقتصادی وکشاورزی به موقعیت جنگی توجه داریم ومجلس توجه دارد در رابطه با تنظیم قوانین جزئی ومراعات مزایا هم باید موقعیت جنگ را درنظر بگیریم . مردم مادرموقعیتی هستند که کارهای لازم شخصی خودشان را بدون دریافت هیچگونه حقوق ومزایا رها کرده اند ودرجبهه وپشت جبهه حضور دارند. بسیاری از رانندگان ، بسیاری از بازرگانان ، بسیاری از کشاورزان ، بسیاری ازمکانیک ها ، بسیاری از دروپنجره سازها وسایرکسانی که به شکلی میتوانند برای جنگ وجبهه خدمت کنند کارهایشان را رها کرده اند وبرای پیشبرد جنگ ورسیدن به مقاصد مقدس وعالی آن همکاری می کنند . ارتش 20میلیونی ونیروهای مردمی بسیج هم میدانیم که بدون مزایائی ( یااگر باشد آنقدر جزئی است که قابل ذکرنیست ) دارند باسرمایه گذاری ازجان برای جنگ خدمت می کنند. بنابراین به توجه به موقعیت جنگی ، آخر جنگ که اختصاص به یک قشر ویک گروه که نداردوهمه باید برای پیشبرد جنگ همکاری کنند . پس اگر چنانچه تعدادی از کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری استانها برای خاطر کار زیاد درمانی وموقعیت جنگی نتوانستند از مرخصی استفاده کنند آنهم چه وقت ؟ ازسال 59،سال 59مرخصی نرفته حالا برایش ذخیره کنیم ، سال 60مرخصی نرفته ، ضمیمه کنیم ، سال 61 مرخصی نرفته برایش ضمیمه کنیم، سال 62مرخصی نرفته برایش ذخیره کنیم . این کاردرستی نیست . این مقدار وقتی را 

مرخصی نرفته حقوق ومزایائی راکه فکر میکنم پرداخت میشود اگر پرداخت نمی شود پرداخت بشود ومعنا ندارد این همه مرخصی ها متراکم بشود ویک باربخواهداستفاده بشود. بنابراین باتوجه موقعیت جنگی واینکه باید همه درپیشبرد جنگ همکاری کنند خود آن کار کنان هم ظاهرا آنچنان اصراری ندارند وبا توجیه آنها ارضی میشوند که ازاین مرخصی ها ی گذشته دیگر استفاده نکنند وازاین به بعد هم بادادن حقوقی ، مزایای زیادتری نیاز نباشد که بازمقدار این اوقاتی که باید به عنوان مرخصی استفاده کند به تعبیراین لایحه ذخیره بشود. از این جهت من مخالفم وفکر می کنم تصویب نشدنش بهتر است والسلام علیکم ورحمه الله . منشی – آقای ناصری موافق . ناصری – بسم الله الرحمن الرحیم ، چون مساله خیلی مهم نیست من خیلی خلاصه عرض می کنم نمایندگان محترم دقت فرمودندکه برادرمان جناب آقای اختری دلیلی براینکه این کار ، کار خوبی نیست ما آن راتصویب کنیم، نداشتند جز اینکه فرمودند الان زمان جنگ است وهمه در زمان جنگ مشغول خدمت هستند، این آقایان وخانمهائی که ازاین مرخصی استفاده نکرده اند باید استفاده نکنند ایثار کنند. کل مطلب ایشان همین بود. ولی من بایدعرض بکنم که اینهائی که طبق قوانین میشود ذخیره کردوبیش ازدوماه نمیشود ذخیره کرد. خود این استفاده نکردن اینکه اینها حق دارندمیتوانند استفاده بکنند حالا یابا خواهش رئیس ادارمشان ، سازمانشان یا به هر عنوان دیگر ،یابراساس احساس تعهد اینها استفاده نمی کنند خود این ایثار است ،خود این گذشت است وباید تقدیر کرد. تقدیرش به این نیست که ما بگوئیم که شما این حقتان ساقط میشود . اصلا ما شرعا هم نمی توانیم کسانی که آمده اند استخدام شده اند براساس اینکه سا لی یک ماه اینها مرخصی دارند و میتوانند از مرخصی سا لانه استفاده بکنند ، حالا  شرایطی در مملکت پیش آمده که ما بر اساس این شرایط می گویم این حقتا ن را امروز استفاده نکنید . اما ایا می توانیم بگوئیم که اصلا این حق را ندارید ؟ کلا استفاده نکنید ؟ ما نمی توا نیم اصلا این حرف را بزنیم . لذا این یک چیز لازمی است که تصویب بشود که این کارکنان در همین اندازه که می آیند در زمان جنگ از این مرخصی استفتده نمی کنند ، این قابل تقدیراست و ما باید آنها را تشویق کنیم و تشویق مادی شان به است که ما اجازه بدهیم به وزارت بهداری که مرخصی اینها را ذخیره کند ، بعد از پایان جنگ به یاری خدا و رز مندگان اسلام اینها بتوانند از آن مرخصی شان در حالی که مملکت در حال عادی به سر میبرد استفاده کنند . حالا دو ماده می شود ، سه ماه میشود ، چهار ماه میشود ، پنج ماه میشود هر قدر باشد بتوانند از آن مرخصی شان استفاده بکنند . به نظر من این حق شرعی آنها است ، هم یک تشویقی است برای انها ودرست نیست که ما از این کار خود داری کنیم . نما یندگان محترم با توجه به توضیحات مخبر کمیسیون واین مساله ای که عرض شد قطعا به این رای خواهند داد والسلام . رئیس- دیگر مخالف دارد؟ منشی – آقای نادی مخالف هستند . رئیس- آقای نادی صحبت کنند ، در ضمن ما هم موافقیم . نادی- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که متاسفانه موافقین دلایلی نیاوردند که علت وجودی و لزومی این لایحه اولا چه بوده که باید تصویب بکنند ، به اضافه اینکه معف بودن از مرخصی که استحقاقش را داشته اند و استفاده نکرده اند آیا فقط مربوط به وزارت بهداری است یا سازمان های دیگر را هم شامل میشود ؟ ببینید ما یک موقع در شرایط عادی قانون وضع میکنیم ، خیلی خوب شرایط قانون این است که یک کسی از مرخصی استحاقی اش نمی خواهد استفاده کند . یک موقعی میکند . ولی یک شرایط اضطراری پیش آمده که پیش آمده که شرایط اضطراری که شرایط جنگ است . مخصوص وزارت بهداری نیست ، مخصوص ارتش هم است مخصوص مجلس هم است مخصوص دوایر دیگری هم هست . یعنی اینجور نیست که فقط صرفا وزارت بهداری استحقاق مرخصی داشته و نتوا سته استفاده کند بقیه هم دچار آن هستند . آ قایان حساب بکنند که دستگا ههای دیگر شمول این هستند یا شمول این نیستند و وضعیت چگونه است . این یک ، که پا سخ بدهند . مسا له دوم که وجود دارد آقایان بیایند پولش را بگیرند . شما که هر روز با کمبود کادر بهداری روبرو هستید ، با کمبود پزشک روبرو هستید، با غیره روبرو هستید  ، بعد از جنگ 4 ماه ، 5ماه ، 6ماه در یکسال میخواهند استفاده بکنند. اصلا یعنی تعطیلی کل سازمان و کلا ما قانونی که داریم اینجا وضع میکنیم به دنبال آن داریم یک دستگاهی فلج میکنیم . این صحیح نیست اقایان بیایند در شرایط خاصی پولش را بگیرند . ولو اینکه بگوئیم خیر هر سالی یکماه می توانستند استفاده کنند استفاده نکردند . بعد از جنگ بتوانند یکسال استفاده بکنند . یعنی کلا فلج شدن کل دستگاه . من این را به صلاح کشور نمیدانم. حسابرسی کل دستگاه را هم بگیرید . به اضافه اینکه در شرایط اضطراری و شرایط جنگی است و شرایط جنگی شرایط عادی نیست . رزمندگان ما دارند ایثار گرانه از خود گذشتگی نشان میدهند . بقیه هم دیگر حداقل ملحق بشوند و اضافه و فوق العاده  شان را بگیرند . کما اینکه دیگران هم نسبت به این مساله میگیرند . و من این را صلاح وصحیح نمیدانم . اگر این روند بخوا هد ادامه پیدا کند به کلیه دستگا ههاسرایت میکند و سرایت به کلیه دستگا هها یعنی فلج شدن کشور در آن شرایط . والسلام . منشی- آقای مجید انصاری موافق . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . من با کلیه این لایحه موافق هستم. ممکن است بعضی از ایراداتی که د رذهن آقای نادی بود بود و هست در شور دوم اینها اصلاح بشود . کلیت مطلب این است که عده ای هستند حق مسلم و حق شرعی و قانونی آنها است که در سال یک ماه به مرخصی بروند . به دلیل وضعیت خاص جنگ و جبهه ها ونیازمندی کشور اینها فعلا از رفتن به مرخصی صرفنظر میکنند و استفاده نمی کنند . اگر قرار باشد  بین کسانیکه فداکاری میکنند و فعلا از مرخصی استفاده نمی کنند ودر شرائطی که همه دنبال استراحت و گردش وامثال اینها میروند اینها وقت عزیز خودشان رادر جبهه و پشت جبهه ودر بیمارستانها شب و روز در کنار مجروحین جنگی سپری میکنند اینها مساوی باشند یک ظلم مسلم و مشخص هست و درست است که آنها ممکن است برای رضای خدا این کار را انجام بدهند لز اینطرف ما نباید انگیزه فدا کاری و انگیزه گذشت را از بین ببریم . با بی تفاوتی و نگذاشتن فرق بین اینها و بین کسانیکه حتی از یکساعت مرخصی استحاقی شان نمی گذرند و استفاده می کنند . کادر بهداری و درمانی ویژگی خاصی که دارد بر همه کس مشخص و روشن هست و ما نمی توانیم کادر بهداری ونقش آنها را در جبهه و جنگ با افرادی که کار معمولی دارند مقایسه بکنیم . درست است که افراد دیگری هم هستند فداکاری میکنند ممکن است از مرخصی استفاده نکنند یا همینطور که آقای اختری گفتند از حقوق خودشان هم صرفنظر بکنند . اما در شرایط فعلی ما میدانیم که اگر این افراد بخواهند از مرخصی شان استفادهبکنند چه بسا در یک مورد یا در چندین مورد جان انسان عزیزی به خطر بیفتد . دراثر نبودن پزشک یا پرستار و کادر درمانی در جبهه جانانسان های رز منده ای به خطر بیفتد و ما سختگیری بکنیم که در آینده دستگاهها فلج بشود . من فکر میکنم جواب این اشکال را در شوردوم میتوان داد که در آنجا اضافه بکنیم بعد از اتمام جنگ هنگام استفاده از این مرخصی هادستگاه مربوطه مکلف هست به ترتیبی مرخصی بدهد که به آن دستگاه فلج نشود وبه آن ضربه وارد نشود . به نوبت به اینها مرخصی بدهند یا مرخصی اینها را در طول سال توزیع بکنند .هردو ماه، هر سه ماه یک دفعه 15ـ10روز به ایشان مرخصی بدهند.بنابراین به نظرمیرسد که عدم تصویب این یک حق مشروع وقانونی عده ای افراد فداکار تلف خواهد شد وضایع میشود.لذا بنده موافق هستم کلیاتش تصویب بشود .در جزییات حتی ممکن است که این پیشنهادرا هم در شور دوم به لایحه اضافه بکنند.در صورتیکه این افراد بعد ازپایان جنگ مایل بودند از مرخصی استفاده نکنندوما به ازاءریالی اش را پول بگیرند (این خدمت اضافی که کردند)دولت مجاز باشدبه ایشان پول بدهد.آنهاهمکه خواستنداز مرخصی استفاده کنند،استفاده کنند.یک انسانی که 3سال ،4سال در شرایط جنگی مرخصی نرفته ،کار نکرده یقینا او هم احتیاج به استراحت دارد. یقینا اوهم4ـ3وقت لازم داردبرود تجدید قوا بکند.بنابراین در شوردوم ما میتوانیملایحه راجوری بگذاریم که اگر خودشان مایل بودند پول بگیرند مرخصی نروند.لذا من فکر میکنمبه کلیاتش رایمثبت بدهیم.انشاءالله در جزییات میشود اصلاح کرد.والسلام.رییس – مخالف دیگری نیست.آقای کمالی بفرمایید.کمالی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . درماده 26 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی ذکرشده >> مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی سالی 30 روز حق مرخصی بااستفاده ازحقوق ومزایای ماهانه را
طبق برنامه ای که ازطرف سازمان تنظیم میشود خواهندداشت << .بنابراین مساله ایجاد بی نظمی به طور کلی منتفی است وبی نظمی درامور پیش نمی آید. ازنظر بسط دادن مساله به قوانین ارتش وقوانین استخدام کشوری آن قوانین اجازهذخیره مرخصی رادادند. الان هم نیروهای ماکه درجبهه هاهستند می توانند به وزیر خودشان بگویندمن 30روز مرخصی سالیانه دارم واز 30 روز خودم استفاده و به شکل قانونی می تواند از این استفاده بکند اگر کارمندی ،پرسنلی ،پزشکی ، پرستاری درخواست سرپرست خودش را میپذیرد در انجا بماند در حقیقت این یک گذشت و یک ایثار هست و الا با فشار کاری که در جبهه ها وجود دارد ان به قانونی همین الان میتواند جبهه ها ترک کند و به خانه و زندگی خودش برگردد و یک ماه استراحت کند این کسی که این گذشت را میکند حالا ما یک فشاری هم ربایش بگذاریم ، بگوئیم این مرخصیت هم از بین میرود ، طبق قانون می آید استفاده میکند . حق شناسی ما به این شکل است که اجازه ذخیره را که به ایشان میدهیم هیچ ، تشکر هم بکنیم که تو که میتوانستی استفاده بکنی به خاطر جنگ ، به خاطر اسلام تحمل کردی و مرخصیت را نرفتی و به بعد موکول کردی . ما چیز جدیدی به اینها نمیدهیم ما حقی را که داشتند والان هم میتواند استفاده کند ، یعنی هرلحظه می تواند بگوید آقا من مرخصی سالیانه ام است وگذشت داردوبه خاطر اسلام مرخصی خودش استفاده نمیکند ،ازمزایای خودش استفاده نمیکند می گوید بماند برای بعد ازجنگ ،حالا ما بگوئیم خیر ،بعد از جنگ هم به تو نمی دهیم . حق شناسی اینست که بدهیم  وتشکرکنیم .والسلام علیکم ورحمه الله . رئیس ــ بسیار خوب ، قبل ازاینکه برای این لایحه رای بگیریم لایحه قبلی راکه نصاب نداشتیم ورای گیریش به تاخیرافتاد برای رای گیری میخوانیم .اولی که حالا میخواننداین شوردوم است توجه بفرمائید. آقای شوشتری بفرمائید .شوشتری (مخبر کمیسیون )ــ
بسم الله الرحمن الرحیم .لایحه تعیین پایه افرادی که به سمت های قضائی منصوب میشود . شماره ترتیب چاپ 02126 ماده واحد ــ شورایعالی قضائی مجاز است افرادی راکه به سمت های قضائی طبق مقررات وظوابط قانونی منصوب می نماید باپایه مناسب سمت استخدام نماید . سنوات خدمت قبلی قضات دردادگاهها ودادسراهای انقلاب پس ازاستخدام دردادگستری جزو سنوات خدمت آنان محسوب وازلحاظ بازنشستگی ووظیفه به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر درقانون استخدام کشوری برمبنای پایه قضائی کهبراساس این قانون به آنان تعلق می گیرد منظور خواهد شد . توضیح هم عرض کنم که کمیسیون کار وامور اداری واستخدامی هم عین این ماده واحد راتصویب کرد . رئیس ــ (185 نفر حضور دارند ) کسانی که بااین ماده واحد که قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا شور اول لایحه دوم آقای کمالی توضیح دادند ومخالفین وموافقین هم صحبت کردند به رای می گذاریم .(رقم همان رقم ثابت است ) کسانی که با اصل آن لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) تصئیب شد. دستوربعدی رامطرح کنید. 6ـ تصویب کلیات لایحه نحوه پرداخت حقوق وفوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری استانها منشی ــ گزارش شور اول کمیسیونهای بهداری وکاروامور اداری واستخدامی درخصوص لایحه نحوه پرداخت حقوق وفوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری استانها . رئیس ــ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون ) ــ بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 2138 ــ شماره سابقه 2101 گزارش ازکمیسیون هبهداری به مجلس شورای اسلامی . لایه شماره 30792 مورخ 3/10/62 دولت راجع به نحوه پرداخت حقوق وفوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری استانها درماموریتهای آموزشی که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود درجلسه روزسه شنبه 13 دیماه 62 باحضور نمایندگان دولت مطرح ومورد مذاکره قرار گرفت . پس از توضیحات آقایان عینا به تصویب رسید . اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد. وزارت بهداری یک عده کار ثابت دارد که درنقاط مختلف کشور پراکنده هستند .درزمان سابق اینها همینطور می ماندند تااینکه بعد هم بازنشسته می شدند می رفتند پی کارشان . درجمهوری اسلامی به آموزش خیلی اهمیت داده میشود .می خواهیم که این پزشکان وخدمتگزارانی که در نقاط مختلف کشور با علوم روز آشنا بشوند وبتوانند این بیماران رادرهمانجا درمان کنند که احتیاجی به آمدن به مراکز بزرگ نباشد . این مساله اساس بود پزشکانی که در نقاط مختلف کشور هستند مطب دارند ،زندگی دارند ، وضع کارشان هم راحت است .آنجا دارند کار میکنند ، وزارت بهداری مایل است که اینهابیایند آموزش ببینند .چون برای آموزش به نقاط دیگری خارج از شهرهای خودشان می آیند مخارجی دارند .وزارت بهداری می خواهد اجازه بگیرد که مخارج اینها را تامین بکند که اینها بتوانند این مدت را آموزش ببینند وبعد به آن مناطق برگردند . اصل مساله اینست . حالا با اجازه تان لایحه را می خوانم که توجه بفر مائید . لایحه راجع به نحوه پرداخت حقوق وفوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه بهداری استانها در ماموریت های آموزشی . ماده واحده ــ به مستخدمین ثابت سازمانها ی منطقه ای بهداری استانها که مشمول آئین نامه استخدامی سازمان بیمه اجتماعی سابقمی باشند و برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی یا بازآموزی درداخل وخارج از کشور که به محلی غیر از محل خدمت اصلی خود اعزام میشود علاوه برپرداخت حقوق ومزایای موضوع تبصره های 1و2 ماده 6 فعلی آئین نامه اجرائی ماده 46 آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی سابق برای ماموریت های مزبور نیز حداکثر تامدت 3 ماه فوق العاده روزانه با رعایت مفاد آئین نامه مربوط تعلق می گیرد . این مدت برای ماموریت های آموزشی حداکثر تا6 ماه با اجازه رئیس دستگاه ذیربط قابل افزایش خواهد بود . چون مساله اینست کاهی هم ایجاب می کند که مدت 3ماه این آموزشش تمام نمیشود تا 6 ماه ادامه بدهند واگر این امکانات را ندهیم اینها برایشان مقدور نیست که به نقاط دیگری خارج ازمحل سکونتشان بروند وآنجا آموزش ببینند . منشی ــ آقای نادی مخالف . نادی ــ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه کنند ماده واحده می فرماید که >>  به مستخدمین ثابت سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که مشمول آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی سابق می باشند وبرای طی دوره ها ی آموزشی یا کارآموزی یا بازآموزی …<< عرض کنم که اولین مساله که اینجا مطرح است مستخدمین مشمول آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی یا بیمه های اجتماعی هستند . یعنی حقوقشان بیشتر از حقوق استخدامی است که بهداری هست ( تابع قوانین استخدامی هست ). مساله دوم اینکه می خواهند دوره های آموزشی یاکارآموزی یابازآموزی ببینند خوب اینها چه کارکنند؟ علاوه بر پرداخت حقوق ومزایای ومضوع تبصره های 1و2 ماده 6 آئین نامه فعلی اجرائی ماده 46 آئین نامه استخدامی سازمان بیمه اجتماعی حد اکثر تا مدت 3ماه قوق العاده روزانه بارعایت مفاد آئین نامه وبرای ماموریت های آموزشی حداکثر تا 6ماه با اجازه رئیس دستگاه ذیربط قابل افزایش خواهدبود. من تبصره 1و2 رابرای برادران بخوانم . متاسفانه من از هیات رئیسه کله ای دارم لوایحی که بار مالی دارد به کمیسیون بودجه یا ارجاع نمیشود یادرشرایطی است که بودجه هست متاسفانه اینها همه بار مالی دارد. هیچ ارجاع نمیشود ودرکل ما می بینیم وقتی که آخر سال شد قانون مجلس گذشته وهیچ ارزیابی نشده است که بالاخره این در کل کشور چه مسائلی را ایجادکرده است. تبصره 1 اینست میزان کمک هزینه تحصیلی مشمولین ماده6 معادل حقوق ثابت درجه ،  رتبه شغلی آنان درزمان شروع استفاده از کمک مزبور کسی که مشمول قانون تامین اجتماعی است حقوقش را می گیرد،

 


پولش راهم می گیرد ، فوق العادهرا هم می گیرد ، مزایا یش را هم می گیرد ، می گو ئیم آقا این حقوقت را بگیر ، این پولت را هم بگیر برو آموزش ببین . آ موزش دیدن یعنی هم حقوقش را بدهیم ، هم کمک حقوق، هم همه چیز ، یک اضافه دیگر را هم بدهیم که می خوا هد آموزش ببیند ؟ طرف دارد به جمهوری اسلامی خدمت می کند . ما می گوئیم آ قا حقوقت را بگیر ، مزایایت را بگیر ، فوق العاده ات را هم بگیر و برو آموزش ببین که در رتبه بالاتر به کشورت خدمت کنی و رتبه بالاتر که می گیری پول بیشتر می گیری . می گوئیم نه آقا چون تو می خواهی اموزش ببینی ، به دانشگاه ها بروی ، در مراکز استانها خدمت کنی پول بیشتری هم بگیر . این یک که خوب پرداخت می شود . مساله دوم دوم تبصره 2 اینست (
(هیات مدیره مجاز است در موارد خاصی که اقتضاء نماید علاوه بر حقوق ثابت تمام یا قسمتی از فوق العاده شغل این قبیل مستخدمین پرداخت نماید ))یعنی هم می تواند حقوق ثابتش بدهد ، هم قسمتی از فوق العاده شغلش را به این مستخدمین بپردازد . علاوه بر این تبصره 1و2 که می تواند انجام دهد یک پول اضافه تا 3 ماه می توانیم به ایشان بپردازیم من اینجا عرض کنم اگر بنا باشد کمیسیونها بدون کل مسائل بودجه کشور تصمیم بگیرند و در کل کشور هماهنگ نباشد ، امور سازمان بهداری است یا مشمولین مستخدمین . فردا ان دستگاه و فردا آن دستگاه و قابل کنترل نیست . یعنی هم اکنون مشخص و رو شن بشود . ما باید یک سیاستی اتخاذ بکنیم ما باید یک برنامه داشته باشیم بر حسب آن برنامه مان روند و حرکت داشته باشیم ، نمی شود به اضافه اینکه اینجا مطلق گفته . گفته تمام کارکنان و کادرها … مستخدمین ثابت سازمانهای منطقه ای بهداری استانها بخوا هد اموزشی باشد ، کار آموزی و باز آ موزی می بیند . من تا سفم همین است که آ قان بدون اینکه مسائل بودجه ای در امدهای کشور را در نظر بگیرند از جیب خلیفه می بخشند به اضافه اینکه طرف هم حقمقش را می گیرد ، هم می خواهد رشد داشته باشد ، هم می خواهد کار آ سان انجام بدهد ، ا موزش ببیند که رتبه اش هم بالاتر برود ، حقوق بیشتری هم بگیر د، حقوقی هم که قبلا گرفته به او بپردازیم یک چیزی هم به او اضافه بدهیم . این صلاح کشور نیست . والسلام . منشی- آقای دکتر خلیلی موافق . دکتر خلیلی – بسم الله الرحمن الرحیم . مساله این است که یک سری از کارمندان سازماغنهای منطقه ای بهداری استانها که طبق قانون تا مین اجتماعی ( بیمه های اجتماعی سابق ) حقوق می گرفتند اینها اگر به ماموریت آموزشی بروند چه داخل کشور وچه خارج کشور فوق العاده ای که بقیه کارکنان می گیرند اینها نمی گیرند. طبق ماده 46 قرار بود که این را شورایعالی سازمان تامین اجتماعی تصویب بکند اینها چه مبلغی بگیرند. به علت اینکه این مصویه عملی نشده فعلا اینها پادرهوا هستند. من ماده 46 را می خوانم. ماده 46 – ماموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی واعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کا رآموزی در داخل یا خارج کشور به موجب آئین نامه ای خواهدبود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد. قرار بوده که سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان تامین اجتماعی فعلی یک آئین نامه ای را تهیه بکند وبه تصویب شورایعالی سازمان تامین اجتماعی برساند تا وضعیت فوق العاده ماموریت آموزشی کارکنان آن معین بشود . این مصوب عملی نشده . عملا سازمان تامین اجتماعی با این مشکل برخورد کرده که به تعدادی از متخصصین آنجا ماموریت آموزشی می دهد چون در حین ماموریت آموزشی به یک منطقه دیگر می روند چه در داخل کشورباشد000 فرض کنید مثلا از کرمان به تبریز مامور میشویدیابه مشهدیا به تهران برای طی دوره آموزشی . مسلما چنین کسی که در آن شهر محل کارش فرض کنید کرمان منزل داشته ، خانه داشته ، زندگی داشته، زن وبچه اش آنجا بوده باهمان حقوق ومزایا که در آنجا می گرفته می توانست هم خودش را اداره کند هم زن وبچه اش را . حالا اگر شما به این 6ماه ماموریت بدهید بیاید تهران یک هزینه ای اضافه برآن هزینه ای که درآن شهر خودش داشته درتهران متحمل خواهد شد این طبیعی است وهمه کارکنان دستگاههای دولتی دیگر ماموریت می گیرند تنها کسانی که ماموریتشان به تصویب این آئین نامه موکول بوده همین کارکنان بیمه های اجتماعی سابق بودند. دولت بخاطراینکه رفع مشکل از اینها بشود این لایحه را آورد. فرمایش برادرمان آقای نادری درست است که باید برای کلیه مسائل راه حل کلی پیدا کرد. ولی برادر ارجمند آیا فعلا ما بااین مشکل مواجعه هستیم ، تعدادی ازمتخصصین را می فرستند بیایند دوره آموزشی ببینند ، مملکت هم به ایشان نیاز دارد ولازم هم هست ان دوره را ببیندد . آنها نمی آیند ، می گویند آقا چیزی به ما نمی دهید ما بیائیم آنجا ماهی 10-7-8 هزار تومان کرایه بدهیم وای نرااز کجا بیاوریم ؟ آن تبصره ها 1و2 آن کمک هزینه تحصیلی هست که خود کمک هزینه تحصیلی معادل باحقوق است چیزی اضافه تر از حقوق به ایشان تعلق نمی گیرد . درآن تبصره 2هم که استثنائی هست . گفته هیات مدیره مجاز است در موارد خاصی که اقتضا ، نماید علاوه برحقوق ثابت تمام باقسمتی از فوق العاده شغل این قبیل مستخدمین را پرداخت کند تازه اگر آن را هم تصویب بکنند. معادل همان حقوق وفوق العاده شغلی میشود که درهمان محل خدمت قبلی اش می گرفته ، چیزی اضافه تر با توجه به آن تحمل هزینه سنگینی که در محل ماموریت جدیدش بالا جبار مجبور است بپردازد به او تعاق نمی گیرد . این چیز فوق العاده لازمی است . حالا متاسفانه از خود دولت یاوزارت بهداری با تامین اجتماعی کسی اینجا نیامده که توضیح بدهند. عملا اگر این فوق العاده ماموریت به این قبیل کارکنان پرداخت نشود هیچکس از طی دوره های آموزشی استقبال نمی کند. نمی آیند مطب وزندگیشان را در آن شهرستان رها کنند بیایند اینجا فقط با حقوق ثابت که حقوق ثابت هم حداکثر 5 هزار تومان یا 6 هزار تومان یا 7 هزار تومان هست . حالا شما توجه بکنید ببینید اگر به صلاح جمهوری اسلامی هست رای بدهید اگر هم که دیدیدنیست رای ندهید. هرچه که دلتان خواست . والسلام علیکم ورحمه الله . منشی – آقای اختری مخالف . اختری – بسم الله الرحمن الرحیم – امرت لاعدل بیکنم . جناب آقای نادری تذکر دادند وانتقال فرمودند که این لایحه به کمیسیون اقتصاد ودارائی هم داده نشده ( رئیس – اینها را آقای موسوی بایدتوضیح بدهند چرا داده نمیشود. معمولا اینطور چیزهائی که بارمالی داردباید به این کمیسیونها برود) با اینکه درکمیسیون اقتصاد ودارائی مسائل ومطالب زیادی در رابطه با لغزشها وبعضی عملکرد های کارمندان مشمول آئین نامه استخدامی سازمان بیمه اجتماعی بود ه وتعدادی از برادران حزب الهی ودلسوز از سوء استفاده هائی که میشود داد داشتند . متاسفانه اینهم دارد به آنجا اضافه میشود . نمایندگان محترم عنایت بفرمایند به اضافه بودن حقوق اینها نسبت به بقیه مارمندان بهداری ومن تقاضا می کنم عنایت بفرمایند به تبصره 1 ماده (6) آئین نامه اجرائی که می گوید: معادل حقوق ثابت شغلی آنان با تغییرات ضریب جدول حقوقی بعنوان کمک هزینه تحصیلی ب هاینها پرداخت میشود . این یک نوع مزیت است . باز درتبصره 2 می گوید: هیات مدیره مجاز است در موارد خاص که اقتضاء نماید علاوه برحقوق ثابت تمام یا قسمتی از فوق العاده شغل این قبیل مستخدمین را پرداخت نماید. آقای دکتر خلیلی فرمودند که این استثنائی است. ما که استثنائی دراینجا نمی بینیم . می گوید: هیات مدیره جاز است در موارد خاصی که اقتضاء نماید هر موردی که دیدند نیاز است پس می تواند چنین مزایا واین سنواتی که برای آموزش دیدن اعزام ومامور میشود آن مدت آموزشی هم جزو سابقه خدمت او خواهد بود . علاوه بر این مطالب درماده 46 آئین نامه استخدامی چنین آمده : ماموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی و اعزام آنان برای طی  دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد. نمایندگان محترم عنایت بفرمائید به بهانه کار آموزی یا باز آموزی یا اموزش سوء استفاده زیاد میشودواعزام به خارج با ارزاین کشور در حال جنگ زیادشده . شکایات متعدددئر این باره موجود است . ما تقاضا می کنیم به این مطلب عنایت بشود با داشتن اینهمه مزایا 2 برابر حقوق فوق العاده شغل مجددا ما تصویب نکنیم که مخارج آنها را هم دولت پرداخت کند . 2 برابر حقوق وفوق العاده شغل برای کسی که می خواهد آموزش ببیند کافی است . علاوه برانکه شخصی که اموزش دید بعد از کسب مزیت یا مزایائی قهرا وطبیعتا ارزش زیادتری خواهد داشت واینکه ما برای 
آموزش عده ای خرج زیادتری رت بردولت تحمیل کنیم این عادلانه نیست . خوب است که این مساله دادن مزایا وامتیازات واضافه شغل واینها رادر کل کشور به آقای دکتر شیبانی بدهند با آیه ای که امر به عدل می کند . اینهمه آیات وروایات درباره عدالت را به آقای دکتر شیبانی بدهیم که ایشان مزایا را برای همه اقشار وکارمندان تعیین کند. آنوقت در اینطور موارد بیاید هر جوری می خواهد مزایا بدهد تا اینهمه تفاوت وتبعیض نباشد واین تقاضا از بین برود والسلام علیکم . منشی – آقای ناصری موافق . نا صری – بسم الله الرحمن الرحیم . چون مطالب به اندازه کافی گفته شد من یک نکته را فقط تذکر می دهم و وقت مجلس را نمی گیرم . صحبت هائی که دوبرادر مخالف براساس مبنا انجام داده اند ما آن اصول صحبتشان را قبول داریم. اشکالا ت بودجه ای وبالا رفتن با ر مالی وهزینه واینجور چیزها. اما من یک سوال از آقایان مخالفین دارم وآن اینکه آیا این مملکت متخصص می خواهد یا نمی خواهد ؟ اگر متخصص نمی خواهد خوب پس اینهمه بحث بودجه در صحبت ها صحبت از تخصص نفرمائید. اگر متخصص می خواهد دقت بفرمائید اگر متخصص می خواهد این کسی که اینجا صحبت از دانشجو نیست . صحبت از یک فرد مجرد نیست این اشخاص که می روند مستخدمین ثابت سازمانهای منطقه ای بهداری هستند یعنی کسانی هستند که در آن استانها درآن مناطقی که مشغول کارند، زندگی دارند. زن وبچه دارند، حالا خانه اجاره ای یا مال خودشان هرچی که هست  بالاخره آن حقوقی که دارند برای اداره زندگی شان در آن محل تنظیم کرده اند واین جمهوری اسلامی است که به اینها می گوید بیائید بروید دوره تخصصی ببینید کارآموزی  یاباز آموزی یا دوره های آموزشی را ببینید خوب ، اگر احتیاج ندارید به آنها نگوئید آنها هم اصرار ندارند، اشخاص مستعد را از بین دکتر ها ، بهدارها وکسان دیگری که مشغول کارهای درمانی هستند خود وزارت بهداری انتخاب می کند واز آنها می خواهد که بیاید بروید دوره های تخصصی ببینید تا درخدمت این مردم بیشتر باشید وبیشتر بتوانید به مردم خدمت بکنید خوب ، این مسافرت رفتن کسی که از استان آذربایجان نمی دانم کجا وکجا بلند شده واز استان هرمز گان بلند شده آمده اینجا ودر تهران مشغول تحصل است یا درشهر دیگر بالاخره از محل زندگی خودش آمده بیرون اینجا یک هزینه های جدیدی را این احتیاج دارد که اگر ما این هزینه ها را ندهیم ان تحصیلات را ادامه نمی دهد درنتیجه ما آن فکر کلی که رسیدن بخود کفایی از نظر تخصص واین که از متخصصین داخلی استفاده کنیم اینها را تشویق بکنیم به آن نمی رسیم براین اساس امدند این لایحه را دادند که شما هزینه تحصیلی به اینها بدهید وزندگی شان هم در آن محلی که هستند بهم نخورد هیچکس هم برای شش ماه زندگیش را تغییر نمی دهد، حضرات نمایندگان خودشان وقتی که انتخاب میشوند اگر چند ماه از دوره شان مانده باشد هیچوقت خانه شان ، محل زندگی شان را تغییر نمی دهند می گونید آقا چیزی نمانده است دیگر ، آنها هیچوقت زندگی شان را ول نمی کنند بیایند با ان حقوق درتهران زندگی کنند یا در استان دیگر آنجا زندگی شان هست وآن حقوقشان را تنظیم کردند برای اداره آن زندگی شان ، جمهوری اسلامی احتیاج به وجود اینها داردومی گوید بیایید تخصص یاد بگیرید باید به آنها هزینه بدهد وخلاصه این لایحه این است . والسلام . اختری – آقای هاشمی اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس – آقای اختری بفرمائید آقای شیبانی هم این اخطار آئین نامه ای را جواب می دهند . اختری – بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 1ماده 47- لوایح وطرحهایی که جنبه های مختلف داشته وعلا وه برکمیسیون اصلی به کمیسیونهای دیگری هم ارتباط پیدا نماید از طرف رئیس مجلس پس از مشخص نمودن کمیسیونهای اصلی وفرعی ومواد مربوطه به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود تا نسبت به قسمتی که مربوط به ان کمیسیونها است شورومداقه بعمل آمده وفلان 000 بنده با توجه به اینکه 000 رئیس – خیلی خوب این تذکر را قبلا هم دادند من خیال کردم چیز جدیدی است . اختری – تقاضا می کنیم اگر امکان دارد این را متوقف بفرمائید تا کمیسیونهای مربوط بتوانند بدون اشکالات اظهار نظر کنند. رئیس – بسیارخوب ، اخطارتان را آقای موسوی خوئینی ها جواب می دهند خوئینی ها – عرض کنم اولا ایشان بدون اطلاع می فرمایند ارجاع نشده است از کجا می فرمائید؟ ارجاع شده است نهایت کمیسیون بودجه با توجه به کارها ی مهمی که در رابطه با بودجه کل کشور داشته است نمی رسد تمام این طرحها ولوایح را اظهار نظر کند اغلب طحهای ولوایحی که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون بودجه می رود بلا جواب می ماند وحق هم دارند کارشان زیاد است ماهم دیگر نمی توانیم بخاطر اظهار نظر آنها لایحه را همچنان معطل نگهداریم . رئیس – بسیارخوب ، این جواب بسیارخوبی است. یکی از نمایندگان – این دلیل نمیشود . رئیس – خیر، خیلی هم دلیل میشود باید آن کمیسیون را مواخذه کنیم که چرا جوابش رادرموقع مقررندادندآنها هم جوابشان این است که چون لایحه بودجه را داشتند وکار داشتند ، نرسیدند. یکی از نمایندگان – به کمیسیون اقتصاد ودارائی هم می بایست می آمد.رئیس – خیلی خوب ، اقتصاد ودارایی دیگر نیست یک ماده واحده را به کمیسیون 5کمیسیون که نمی فرستند ! به کمیسیون کار فرستادند به کمیسیون اصلی آن هم فرستادند وبه کمیسیون بودجه هم فرستادند از آقایان خواهش می کنیم اینجوری اخطار نفرمایید آقای شیبانی بفرمایید. دکتر شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . اول برادری تان را ثابت کنید بعد ادعای 000 اصلا این بارمالی ندارد ( خنده نمایندگان ) ( اختری – خلاف واقع است ) خوب ، حالا عرض میکنم خدمتتان ، اگر بنا است بارمالی بگوئیم مردن هم بار مالی داردچون خرج کفن ودفن دارد اینکه نشد این جور حرف زدن وکار مردم رالنگ کردن من از نمایندگان محترم سوال می کنم نمایندگان شهرستانها چند نفرمتخصص مغز ، جراح مغز ، در منطقه تان دارید؟ چندنفر متخصص زنان در منطقه دارید؟ چند متخصص غدد دارید؟ هیچی در منطقه دور افتاده هیچی ندارید، وزارت بهداری مسوول تامین سلامت شما درمنطقه است برای اینکه ؟آ ن دکتری که انجا موضع زندگیش تامین است بتواند برود آموزش ببیند می گویدآقا تومیروی آنجا من مخا رجت را به تو می دهم که زندگی بکنی بروی آنجا در شهر دیگر یک محل کوچکی اجاره بکنی وبروی درس بخوانی بعد که برمی گردد با توجه به اینکه وزارت بهداری برگ زرد می گیرد موقعی که متخصص شد پانزده تومان ان میشود سی تومان یعنی یک چیزی هم به نفع بهداری میشود نه اینکه ضرر بکند برعکس آن این است که آن مریض را باید بفرستد شهرستان ، مقدارزیادی برایش خرج کنداز شهرستان بفرستد مرکز یا جای دیگر معالجه بشود وزارت بهداری بهترین کار را کرده است میخواهد تشویق بکند اموزش ببینند بعدا هم برمیگردد منطقه خودش انجا خدمت بیشتری به مردم عرضه میکند باتوجه به این نکته ای هم که عرض کردم خدمت تان که برگ ززردی که میگیرند آن موقعی که متخصص شد به جای 15تومان 30تومان میتواند وزارت بهداری بگیرد ( اختری – آقای هاشمی خلاف واقع است ) من این راکه خدمت تان عرض میکنم آقای اختری بپذیرید که من خلاف در حضور مجلس نمی گویم این کار من است من خودم درسازمان نظام پزشکی هستم امار پزشکان ، آمار متخصصین هست . سال 62را هم حتی ما منتشر کردیم واین مسایل درآنجا هست من این که خدمت تان عرض میکنم شما جواب مرا بدهید آیا چند تا متخصص داریم ؟ نداریم . این واقعیتی است ، بهداری محتاج است ، بهداری از خارج استخدام میکند ، پول میدهد ، حقوق میدهد برای اینکه پزشک بیاید آنجا کار بکند آنوقت چطور میفرمایید که این بارمالی دارد یک مقدار زیادی از بودجه بهداری اصلا برای این کار است وباتوجه به اینکه می تواند بعد از اینکه اینها از قبض زرد استفاده بکند نه تنها بارمالی ندارد بلکه به نفع دولت هم هست . اختری – آقای هاشمی ! ببخشید دراین ماده واحده آمده است آموزشی یا کار آموزی یا باز آموزی 000 رئیس – همه اینها آموزشی است . اختری – صحبت تخصص در کار نیست . رئیس – مگر کار آموزی یا اموزشی تخصص نمی شود ؟ یک چیزی میخواهند یادبگیرند کسی داردآنجا کار میکند باید یک چیزی اضافه یادبگیرد بعد میفرستند بارای این کار خواهش میکنم که آقایان وقتی حرف هایشان را می زنند  
دیگر تکرار نکنند. 184نفرحضور دارند کسانی که بااصل این لایحه ( حالاشوراول است ) موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثربرخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی رامطرح فرمایید. 7 – تصویب قانون معافیت ازهزینه دادرسی دردعاوی علیه وراث وبستگان شاه معدوم منشی – گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی درخصوص لایحه معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وارث وبستگان شاه معدوم . رئیس – مخبرکمیسیون آقای شوشتری تشریف بیاورند. شوشتری ( مخبرکمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم – لایحه معاونت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وراث وبستگان شاه معدوم . شماره ترتیب چاپ 2140 . چون شور دوم هست در شور اول مفصل دراین زمینه صحبت شد این لایحه درکمیسیون مطرح شد با اصلاحات جزئی به تصویب رسید دراین را بطه بعداز پیروزی انقلاب نظر به اینکه دعاوی علیه بستگان شاه معدوم فراوان بود وهر دعوایی که طرح می شد می بایست هزینه دادرسی ودفتری پرداخت بشود گاهی هزینه ها درحد بسیار بالایی بود که خود این مانع از طرح دعاوی می شد، به خاطر اینکه بتوانند ( چه اشخاصی حقیقی وچه اشخاصی حقوقی ) دعاوی علیه بستگان شاه معدوم را ترک کنند دراین لایحه آمدیم گفتیم که از هزینه دادرسی معاف باشند در شور اول چون وزارت خانه ها نیزبود ، وزارتخانه ها براساس قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند وبه این جهت دراین لایحه وزارتخانه ها رانیاوردیم ولی بقیه موارد ( شرکت ها وموسسات دولتی ، شهرداریها ، بانکها وسایر اشخاص حقوقی ) دعاوی که علیه وراث شاه معدوم یابستگان ایشان دارند اینها از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند آن تعدادی هم که 57 نفر ذکر شده از بستگان شاه معدوم مشخصا بیان شده که علیه هریک از اینها دعوایی طرح بشود از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند تا بتوانند اشخاص دعاوی خودشان را در دادگاهها ومراجع قضایی مطرح کنند ، فقط در شور دوم وزارتخانه ها حذف شده است آن هم به دلیل انکه وزارتخانه ها کلا از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند ونیازی نبود که اینجا آورده بشود وتغییر دومی که انجام گرفت ردیف 21 حذف شده است ردیف 21 درمورد اسامی بستگان شاه معدوم علی ، اسلامی اصل بود نظریه اینکه ایشان در زمان طاغوت هم مطررود دستگاه بود ما نیازی نمی دیدیم که دراینجا آورده بشود لذا ردیف 21هم حذف شده است البته خود علی ، اسلامی اصل والا بچه هایش هستند که اینها حذف نشده است پس بنابراین درشور دوم این دوتغییر فقط انجام گرفت که اشخاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشند وتصویبش هم لازم است که نمایندگان محترم رای بدهند. رئیس – پیشنهاد داریم ؟ ( منشی – نداریم ) . چون پیشنهادی نداریم برای اصل ماده واحده رای میگیریم عبارت رابخوانید اسامی خوانده نمی شود . ماده واحده – شرکت ها وموسسات دولتی وشهرداریها وبانکها وسایراشخاص حقوقی تابع دولت جمهوری اسلامی ایران که علیه وراث وبستگان محمدرضا پهلوی ( شاه سابق ) به شرح مندرج در ذیل اقامه دعوی میکنند از پرداخت هزینه های دادرسی ودفتر معاف هستند ( 57 مورد ) . رئیس – ( 180 نفر حضور دارند ) کسانی که بااین ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثربرخاستند ) تصویب شد . میهمانان امروز جلسه شورای اسلامی گروهی از مدیران مدارس شهرستان کرج وحومه هستند وجمعی از هنر جویان هنرستان آزادی فلسطین تهران هستند که ما به حضورشان در مجلس خیرمقدم میگوییم واز خداوند برایشان توفیق سعادت بیشترمیخواهم یک ربع ساعت تنفس میدهم . ( جلسه درساعت 10/10بعنوان تنفس تعطیل ومجددا درساعت 55/10 تشکیل گردید ) . رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دستور بعدی رامطرح کنید . 8 – تصویب لایحه استفساریه راجع به شمول یاعدم شمول قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی منشی – گزارش کمیسیونهای کاروامور اداری واستخدامی وامور دفاعی درخصوص لایحه استفسار شمول یا عدم شمول قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی . رئیس – مخبرکمیسیون آقای کمالی بفرمائید . کمالی ( مخبرکمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 2142شماره چاپ سابق 2036 . گزارش از کمیسیون کاروامور اداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی . لایحه استفساریه راجع به شمول یاعدم شمول قانون راجع به حداکثرحقوق بازنشستگی مصوب 26/11/59 وقانون تعبیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ومشمولین صندوق تامین اجتماعی مصوب 30/03/61به پرسنل  نظامی وغیره نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران که طی شماره چاپی 2036به کمیسیون کاروامور اداری واستخدامی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 20/10/62 با حضور نماینده وزارت دفاع بررسی ونظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردیده . این قانون شامل پرسنل ارتش نمی شود . رئیس کمیسیون – دکتر ومحمود هنجنی لایحه استفساریه راجع به شمول یلعدم شمول قانون  راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی مصوب 26/11/59 وقانون تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ومشمولین صندوق تامین اجتماعی مصوب 30//03/61به پرسنل نظامی وغیرنظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران . نظربه اینکه پرسنل نظامی وغیرنظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قانون استخدامی خاص دارند آیا قوانین راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ومشمولین صندوق تامین اجتماعی مصوب 26/11/59 و30/03/61شامل افراد فوق الذکر میگردد. سوال هست که ماپاسخ دادیم خیر درتاریخ 30/03/61 ماده واحده ای درمجلس به تصویب رسید که در آن حداکثر حقوق کارمندان . نادی – خیر، کجا است ، اینجا فقط سوال است ، کمیسیون اقتصاد ودارائی جواب نداده است . کمالی – چرابالا جواب داده است ، عرض کردم . این قانون شامل پرسنل ارتش نمی شود پاسخی که کمیسیون داده است چاپ شده است مطالعه بفرمائید. پاسخ آن را مااول دادیم بعدمتن را برای شما  خواندیم که پاسخ به چه چیزی داده شده است . در 30/03/61ماده واحده ای درمجلس به تصویب رسید که درآن حداکثر حقوق کارمندان وکارگران شمول وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی وموسسات ودستگاههایی که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام هست آخرین پایه گروه 12جدول ماده 32 تعیین شد، یعنی 8630  تومان . سازمان اموراداری واستخدامی سوال کرده است  که آیا این قانونی که شما نوشتید شامل حال پرسنل نظامی وغیرنظامی ارتش هم می شود یاخیر؟ ما گفتیم به دلیل این که هرگاه قوانین ما بخواهد شامل حال ارتشی ها بشود مینویسیم لشکری ودراینجا ذکر نام از لشکر نشده است به اضافه اینکه ذکر کلمه کارگر وکارمند شده تابع افراد نظامی وغیرنظامی ارتش نمی شود وآنها تابع قوانین ومقررات خاص خودشان هستند این یک سوال کوچکی است که کردند نه ماده واحده ای است نه لایحه خاص که جدید آمده باشد والسلام علیکم ورحمه الله . رئیس – چه کسی مخالف این تفسیر است ؟ ( اضهاری نشد) مخالف ندارد چون نصاب برای رای گیری نداریم دستور بعدی را مطرح بفرمایید . 9 – تصویب کلیات لایحه معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی منشی – گزارش شور اول کمیسیونهای کاروامور اداری واستخدامی وبرنامه وبودجه وبهداری درخصوص لایحه معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی . رئیس – آقای کمالی مخبرکمیسیون بفرمایید. کمالی ( مخبرکمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 2143 شماره چاپ سابقه 1812 . گزارش کمیسیون کاروامور اداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت مابه التفاوت
دریافتی ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی که طی شماره چاپی 1812به کمیسیون  کاروامور اداری واستخدامی ارجاع شده بود درجلسه مورخ 20/10/62باحضور نمایندگان وزارت بهداری بررسی وعینا وبا اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون دکتر محمود هنجنی  لایحه راجع به معاونت کارکنان انجمن های بهداری ازپرداخت به التفاوت دریافتی ناشی از طبیق با آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی . ماده واحده – کارکنان انجمن های بهداری ازپرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی از تفاوت تطبیق با آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی از تاریخ 1/1/1356تاتاریخ 18/2/58که به موجب لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین انجمن های بهداری ، توان بخشی ، سازمان خدمات اجتماعی سابق ومستخدمین موسساتی که به موجب مقررات قانونی وبا تصویب هیات وزیران به وزارت بهداری واگذار شده یا می شوند به رسمی ، مشمول مقررات قانون استخدام کشوری شناخته شده اند، معاف میگردند. در دورانی که شیخ الاسلام وزیر رژیم طاغوت ، وزیر بهداری بود بدون تصویب مجلس وهیات دولت کارکنان انجمن های بهداری را که تابع قوانین ویژه وخاصی بودند تبدیل وضعشان کرد به آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی . یک مقدارکمی حقوق اینها افزایش پیداکرده است بعد از تشکیل وزارت بهداری وقانون تاسیس وزارت بهداری وبهزیستی ، در سال 58،این افراد به قانون استخدام کشوری تبدیل وضع پیداکردند ( بنا برمصوبه هیات دولت ) وقتی که اینها تبدیل وضع پیداکردند یک درصدی که اضافه گرفته بودند یعنی حقوقشان اضافه شده بود آن می بایست کسرمی شد وبه دلیل اینکه کار خلاف قانون بوده است ودولت طاغوت این را تصویب نکرده بوده ومجلس طاغوت هم تصویب نکرده بود با توجه به غیرقانونی بودن مجلس طاغوت ودولت طاغوت وغیر مقصر بودن کارکنان وزارتخانه مبلغ بسیار جزئی که به این افراد تعلق میگرفته وخلاف قانون بوده است این را ما تصویب کردیم که پس گرفته نشود، کمیسیون برنامه وبودجه هم تصویب کرده که پس گرفته نشود کمیسیون بهداری هم به همین شکل کلیه کمیسیونهایی که به آنها داده شده سازمان مربوطه را از پرداخت این تفاوت جزئی معاف کرده اند والسلام علیکم  ورحمه الله . رئیس – مخالف ندارد؟ آقای نادری مخالفید؟ نادری – بااین تذکری که دادند،خیر. رئیس – خیلی خوب ، به آقایان بگویید به داخل بیایند الان دومین رای گیری ست که نصاب کافی نیست مجلس منتظر آقایانی است که الان بیرون تشریف دارند بگویی زود به داخل جلسه بیایند. یکی ازنمایندگان – اسامی آقایانی که بیرون هستند بخوانید. رئیس – ما دیروز گفتیم که اسامی آقایان را به خاطر انتخابات نمیخوانیم این تامینی که دادیم 000 زرهانی – آقای هاشمی آنهایی که کاندید نیستند اسامی شان را بخوانید. رئیس – بله ، دو سه نفر متخلف وضع مجلس را خراب میکنند. به هرحال ما اسامی رانمی خوانیم موقع انتخابات است اثرنامطلوبی درانتخابات میگذاردکهما این کار رانمی کنیم. آقای دکتر شیبانی میتوانند طرح شان را مطرح کنند تا نصاب برسد یک دوفوریتی ایشان دادند آن هم مطرح می شود بعدهم یک جا رای میگیریم ، آقای شیبانی بفرمایید . 10 – تصویب یک فوریت طرح دوفوریتی تکمیل شهرک تعاونی دانشگاه دکتر شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . درزمان رژیم سابق 51 به تعاونی دانشگاه یک زمینی راتحمیل کردند در کیلومتر 10جاده قدیم کرج متری 31تومان ویک عده طبقه مستضعف ، کارگر ،کارمند وشایدهم یک چندتا دکتر میان آنها بودندکه اینجا رابسازند وبه اعضای تعاونی بدهند یک مقداری هم ساختند تابعد از پیروزی انقلاب مقاطعه کارفردای شد، شورای انقلاب برای اینکه این ساختمانی که مقدارزیادی پول صرف آن شده بود نیمه کاره نماند تصویب کرد که وزارت مسکن شهرسازی عملیات را تصاحب بکند وتکمیل وواگذار بکند وبعدا به دلیل اینکه وزارت مسکن نمیتوانست این کار را بکند یک قانونی به مجلس آورد که تصاحب یعنی تملک این قانون رفت شورای نگهبان ،شورای نگهبان نظر داده که تصاحب یعنی تملک ، اشکالی ندارد ولیکن ضبط اموال دیگران بدون رضایت انها شرعی نیست . قسمت حقوقی وزارت مسکن بدون توجه با این قسمت برداشته سنداین ملک را باطل کرده وبه اسم خودش کرده است وهمین الان این ساختمان بعداز پنج سال همینجور مانده وتکمیل نشده است تعاونی دانشگاه هم فشارآورده است به دانشگاه که یا این رابگیرد ی ا اینکه برای ما زمین دیگری بگیرید تابسازیم واین نظر توسعه شهر تهران به هیچ وجه صلاح نیست . جناب آقای نخست وزیر هم نظر مساعد داشتند به وزارت مسکن وشهرسازی نوشتند که این برگردد وبه دانشگاه جناب آقای خامنه ای هم چندین بار به بانک گفتند که اقدام بکندکه وامی به اینها بدهید این ساخته بشود پیشنهاد دوفوریتی این است که به دلیل اینکه فصل ساختمانی نزدیک است تا تعیین وزیر جدید که این کارها انجامبشود این کار لنگ می ماند این را بادوفوریت مجلس محترم مطرح بکند یک حق شرعی که تضییع شده این برگردد به صاحب حق ، پیشنهاد این است علت دوفوریت هم این است که اگر فصل ساختمانی شروع بشود اجناس گران می شود واجناس گیر نمی آید مجددا تکمیل این شرک به بوته تعویق می افتد ویک عده طبقه محتاج دانشگاه که مراجعه کردند آنجا گفتند که آنموقعی که ما مثلا 10000تومان دادیم سکه دانه ای صدتومان بوده است حالا بهار آزادی 5000 تومان است آنموقع با 50000 تومان ما می توانستیم خانه بخریم حالابا 500000تومان هم نمی توانیم بخریم . خواهش من از مجلس محترم این است که فوریت این را تصویب بفرمایند که زودتر این عملیات شروع بشود. رئیس – یک فوریت یا دوفوریت ؟ دکتر شیبانی – یک فوریت هم اگر که مجلس تصویب می کند یک فوریت باشد . رئیس – خیلی خوب ، مخالف فوریت صحبت کند. آقای  اختری مخالف فوریت بفرمایید. اختری – بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با این گونه مسایل جزئی که مطرح می شود یعنی مصالح گران میشود وعده ای به سختی وزحمت می افتند مابیائیم یک تقاضای فوریت برای طرح یا لایحه بکنیم درست نیست . آنچه که مجلس باید تصویب بکند مسلم جنبه قانونی دارد. وچیزی که جنبه قانونی داردباید برای بررسی جوانب امر وتحقیق بیشتر فرصت کافی باشد تابتوان اضهار نظر کاملتر وصیحیح درباره آن نمود. بنابراین دوفوریت که به هیچوجه مطرح نبوده ونیست . یک فوریت هم درباره این مسائل جزئی که چندان اهمیت ندارد، معنا ندارد با لوایح زیادی که الان ما داریم وآنها را باید مجلس بررسی کند فوریت برای چنین چیزی صلاح نیست ازاین جهت من مخالفم وامیدوارم نمایندگان هم فوریت را تصویب نکنند. والسلام . منشی – آقای شهرکی موافق فوریت . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر مجلس محترم توجه داشته باشند در لایحه بودجه همین قضیه را آقای دکتر شیبانی مطرح فرمودند که خود من به عنوان مخالف صحبت کردم برای اینکه لازم بود در یک کمیسیون حداقل برای یک دفعه این مساله ومسائلی که مسابه آن هست بررسی بشود ومنطقی روی آن تصمیم گرفته بشود  که به حق اقدام درستی هم بشود بعد این ساختمانهای نیمه تمام هم  تکمیل بشود ویک عده هم استفاده بکنند. اما در کل ، ما موافقتی که الان بایک فوریت می کنیم این است که همان مسائلی که مورد نظربود ، انجام می شود یعنی میاید در کمیسیون یک بررسی میشود ومسائل مشابهی هم اگر هست آنجا مطرح میشود وبرای آنها هم تصمیم گیری میشود ویک نفعی که این قضیه دارداین است که ساختمانهائی هستند نیمه تمام واین وضعیت را دارند نه وزارت مسکن باتوجه به آن لایحه ای که شورای انقلاب گذرانده ، اینها را میتواندتملک بکند چون شورای نگهبان مخالفت کرده وگفته شما نمیتوانید به مالکیت خودتان دربیاورید وزارت مسکن هم مانده خود صاحب ساختمانها هم مانده اند ولذا این مساله بهتر است که بیاید مطرح بشود ومسائل مشابه آن هم هست حل بشود وضمنا این خانه ها دست افرادی که محتاج ونیازمند هستند وبه حق بایستی ازاین خانه ها استفاده بکنند برسد اگر در لایحه بودجه آنطوری مطرح شده بود کاردرستی نبود خود آقای دکتر هم بعد پذیرفتند که به صورت طرح یک فوریتی بیاید در مجلس مطرح بشود بعد در کمیسیون روی آن رسیدگی بشود نظر وزارت مسکن ، دانشگاه ومجلس در کمیسیون ویک هماهنگی به وجود بیاید وبعد بیاید به مجلس محترم ومجلس روی آن نظر بدهد ان شاءالله این قضیه حل بشود وتعداد ساختمانی که
الان نیمه تمام است تکمیل بشود واز آن ها استفاده بشود در کل به نفع مسکن مملکت است وبه نفع کل مملکت
است که مالحی در اینجا مصرف شده واین مصالح ازبین نرود وپوسیدگی در آهن وغیره ایجادنشود . متشکرم . رئیس – بسیار خوب ، 188نفردرمجلس حاضرند اول این یک فوریتی طرحی که مطرح بود موافقند، قیام بفرمایند . ( اکثربرخاستند ) تصویب شد آقایان توجه بفرمایند حالا ما روی تفسیر رای می گیریم ، تفسیر راتوضیح دادند ودرآن موقع چند نفر درمجلس کم داشتیم ونتوانستیم رای بگیریم و متن آن عبارت را بخوانید منشی – پرسنل نظامی وغیرنظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشمول قوانین مورد استفسار نمی باشند. رئیس – حضار همان 188 نفر، موافقان با این تفسیر کمیسیون قیام بفرمایند ( اکثربرخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی که آقای کمالی توضیح دادند درمورد معافیت کارکنان انجمن های بهداری است وتوضیح مجددی هم ندارد و باید رای بگیریم وشور اول هم هست ، آن را جهت رای گیری بخوانید . منشی – ماده واحده – کارکنان انجمن های بهداری از پرداخت ما به التفاوت دریافتی ناشی از تفاوت تطبیق با آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی از تاریخ 1/1/1356/تا تاریخ 18/2/1358که به  موجب لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین انجمن های بهداری وتوان بخشی سازمان خدمات اجتماعی سابق ومستخدمین موسساتی که به  موجب مقررات قانونی وباتصویب هیات وزیران بهداری واگذار شده ( یا میشوند به رسمی ) مشمول مقررات قانون استخدام کشوری شناخته شده اند معاف میگردند. رئیس – این لایحه مخالف نداشت وآقای کمالی مخبرکمیسیون هم توضیحاتشان را دادند وشور اولش هم هست  ، روی این  رای میگیریم نمایندگانی که با اصل این  ماده واحده موافقند قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید. 11 – تصویب کلیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا منشی – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا مطرح است . آقای شاهچراغی بفرمائید . شاهچراغی ( مخبرکمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 21051شماره چاپ سابقه 2059 0 لایحه راجع به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر( کنوانسیون ( T I Rماده واحده – به دولت اجازه داده میشود به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا تحت کارنه های کنوانسیون تیر منعقده در ژنوبه تاریخ 14نوامبر1970برابر با 23 آبانماه 1356 مشتمل بر64 ماده و8 ضمیمه ملحق واسنادالحاق را تسلیم نماید.
تبصره 1 – به ا طاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اجازه داده میشود باتوجه به مفاد بند1ماده 6 کنوانسیون براساس شرایط وضمانتنامه های مقرردر کنوانسیون براساس شرایط وضمانتنامه های مقرردر کنوانسیون به عنوان موسسه ضامن عمل نموده ودفترچه های مربوط کارنه را صادر نماید. تبصره 2 – اطلاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باید تضمینات لازم جهت انجام تعهدات ناشی از کنوانسیون را از موسسات حمل ونقلی که به عضویت آن اطلاق به عنوان موسسه ضامن در می آ یند، مطالبه ووصول نماید. توضیح مختصری بنده در ارتباط با این لایحه عرض می کنم اطلاعات بیشتر را میتوانند نمایندگان دولت  از وزارت بازرگانی واطاق بازرگانی ووزارت راه به حضور مجلس تقدیم بکنند. نوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل کالا یک کنوانسیون بین المللی است که کلیه کشورهای دیگر صادر می کنند ویا به کشورشان واردمی کنند ، اکثر کشورها عضواین کنوانسیون هستند . این کنوانسیون یک سری مقررات بین المللی است در ارتباط باحمل ونقل که در سال 1909 تصویب شد وایران هم وابسته به این کنوانسیون بوده وشرایط اینها را پذیرفته وضمانت نامه هائی راکه آنها مقرر کرده اند، قبول داشته است . چیزی که باعث شد که این لایحه را بیاورند این بوده که ما عضواین کنوانسیون بودیم درسال 1970در ژنو تغییراتی در مقررات این کنوانسیون داده شده . ماباید اگر میخواهیم عضواین کنوانسیون همچنان باقی بمانیم این تغییرات راهم قبول بکنیم وبه دولت اجازه داده بشود که این تغییرات جدید را بپذیرد  واسناد الحاقش را هم تسلیم بکند تاآنجا که اطلاعاتی را به ما داده اند شرکت هائی را که از کشورهای مختلف به کشورهای دیگرکالا راحمل می کنند برای اینکه تحت یک سری مقررات بین المللی بامشکلاتی روبرو نشوند در مرزها و در گمرکات معطل نشوند معمولا تحت مقراراتی که آنجا تصویب کرده اجناسشان را پلمپ می کنند ویک کارنه ای را صادر می کنند در واقع دفترچه ای صادرمی کنند در اختیار آن شرکت حمل ونقل قرار میدهند . وقتی جنس را وارد گمرک یک کشوری وواردمرز کرد کافیست که آن پلمبی راکه مورد توافق همه کشورهای زیراین کنوانسیون هستند ، آن کارنه را هم نشان بدهد همین کافیست که مشکل دیگری برای حمل ونقل ایجاد نکنند برای اینکه کلیه شرکت های حمل ونقل زاطرف این کنوانسیون هست . سازمانی که در اینجا مربوط به آن کنوانسیون میشود اطاق بازرگانی است شرکت های حمل ونقل معمولا ارتباطشان با اطاق بازرگانی است . اطاق بازرگانی از شرکت های حمل ونقل معمولا ارتباطشان با اطاق بازرگانی است اطاق بازرگانی از شرکت های حمل ونقل خارجی ، ضمناتنامه می گیرد همینطور از شرکت های حمل ونقل داخلی آنچیزی راکه دولت از مجلس خواسته فقط تغییراتی است که در مقررات کنوانسیون حمل ونقل کالا داده شده وماهم حتما باید بپذیریم واگر مجلس این را تصویب نکند ایران ازاین کنوانسیون خارج میشود ومشکلاتی درمساله حمل ونقل ایجاد میشود . مساله دیگری ندارد. اگر سوالی هست نماینده دولت میتواندبیشتر دراین زمینه صحبت کند. منشی – آقای هاشمی مخالف دارد. رئیس – چه کسی مخالف است ؟ صحبت کند. منشی – آقایای تاتاری مخالف . تاتاری – بسم الله الرحمن الرحیم . همینجوری که جناب مخبرگزارش دادندمادر سال 1350عضو این کنوانسیون شدیم . بنابراین دراین گزارشی که ازناحیه کمیسیون آمده تکلیف این قانون اولا مشخص نشده است . مساله دیگرمغایرت این گزارش به این شکل با قانون اساسی است . یعنی اصل 77قانون اساسی . دراصل 77قانون اساسی صریحا ذکر شده عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها وموافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. اگر قرار باشد ما به عضویت این کنوانسیون دربیائیم بایستی آن قرار دادی که در سال 1970 که مخبرکمیسیون گزارش دادند به تصویب آن کنوانسیون رسیده این قرار داداولا بایستی ضمیمه گزارش باشد وبه تصویب مجلس برسد چرا که ممکن است نسبت به این قرار داد مجلس نظریاتی داشته باشد آن قرار داد ضمیمه گزارش کمیسیون نیست بنابراین با اصل 77 قانون اساسی مغیراست ومن به این جهت مخالفم . منشی – آقای شهرکی موافق . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . کنوانسیون تیر یک کنوانسیون حمل ونقل زمینی هست که در دنیا یک کنوانسیون وجود دارد که در زمینه حمل ونقل جاده ای بین کشورهای مختلف یک تسهیلاتی را فراهم می کند اگر که کشور ما دراین کنوانسیون عضو نباشد از نظر حمل ونقل زمینی ما مشکلات بسیارفراوانی خواهیم داشت بحث کنوانسیون هم با قرار داد وبا مقاوله نامه و با عهدنامه که در اصل 77 قانون اساسی هست ، خیلی فرق می کند .ماالان درحدود 4 هزار کنوانسیون ونمدانیم این تشکیلات هست که ما عضویت داریم وهیچکدام آنها رامجلس ما تصویب نکرده اگر قرار باشد که عضویت ما در هریک ازاین کنوانسیون ها منوط به تصویب مجلس بشود بایست این 4هزار کنوانسیون راما بیاوریم 000 اصلا کنوانسیون قرارداد نیست . ده کشوری که دریک کار حمل ونقل کار های مشترک دارند اینهامی آیند می نشینند یک قوانین را قبول می کنند مثلا کنوانسیون یاتا  که درموردهواپیمائی کارمیکند همین وضع را داردقانون یاتا را ماتصویب نکردیم اما در دنیا پذیرفته اندونماینده ماهم رفته آنجا با توجه به مسائلی که داشته قبول کرده اند. هواپیمائی ما اگر عضویت (( یاتا )) را نداشته باشیم نمیتواند کار بکند مشکلاتی برایش فراهم میشود . همینطور حمل ونقل زمینی وجاده ای ما همینجور است اگر در کنوانسیون (( تیر)) ما عضویت نداشته باشیم ومسائل این کنوانسیون را قبول نداشته باشیم برای ما مشکلات زیادی فراهم میشود ازجمله به آن مشکلات من اشاره می کنم کامیون محموله بارما که از یک کشوری مثل کشور ترکیه میخواهدعبور کند اگر پلمب این کنوانسیون روی آن نباشد درده تا پست اگر داشته باشند این بار رابایدپیاده کنند وبازرسی کنند وبعد به کشور ما برسد.آ یا چنین چیزی امکان پذیر است؟ آیاحمل ونقل میتواند بین این کشورها
 
انجام بشود ودرشرایطی که ما الان داریم وتازه ما چندین سال عضویت داشتیم اخیرا درهمین کنوانسیون مطرح شده که عضویت اعضاء منوط به تصویب مجالسشان ویاسایر دستگاههای قانونگذاری شان وتصمیم گیری شان هست که بایستی آنها تصویب بکنند برای ایکه این عضویت پایهمحکمتری داشته باشد آن را آورده اند که مجلس تصویب بکند واگر مجلس عضویت این را تصویب نکند اینجا من بگویم که در کار حمل ونقل جاده ای ما مشکلات بسیار فراوانی وشاید در حد فلج شدن حمل ونقل پیش بیاید این کار درست نیست . و بهترین موقعیتی که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم این مسائل کنوانسیون «تیر» هست وباید عضویت داشته باشیم و مشکلات فراوانی میشود و مجلس محترم توجه داشته باشند مفید هست و چیز مضری نیست وا حمل ونقل مقدار زیادی از بارهایمان را از طریق زمینی حمل می کنیم و مغایر اصل 77 قانون اساسی هم نیست واین مورد کنوانسیون با هیچ یک از مواردی که دراصل 77 اشاره شده مطابقتی ندارد. کنوانسیون است . قرارداد و مموافقتنامه ومقاوله نامه نیست . رئیس ــ آقای نژاد حسینیان بفرمائید . نژاد حسیینیان (وزیر راه و ترابری ) ــ بسم الله الرحمن الرحیم من یک توضیح مختصری خدمت نمایندگان محترم بدهم این کنوانسیون بین المللی حمل ونقل جاده ای «تیر»در حقیقت یک تسهیلاتی است که تعداد زیادی از کشورها با هم به توافق رسیده اند برای حمل ونقل کالا بین کشور . موسساتی هستند که مجازند که این دفترچه ها را ساده بکنند جنس را که در کامیون میگذارند آن موسسات مجاز در هر کشوری که هست کامیون را پلمب می کند مشخصات کالا وزن کالا همه اینها را در آن دفتر چه یاداشت می کند و به راننده میدهد این جنس وقتی از کشور های ممختلف عبور می کند دیگر توی آن کامیون را نمی گردند یعنی گمرک به گمرک باز نمیکنند که وزنش کنند ببینند جنسش چیست و مشخصاتش چیست این را می پذیرند . ما برای صادراتمان فرض بفرما ئید اگر بخوا هیم جنسی را به آلمان بفرستیم اگر عضو این کنوا نسیون نباشیم واقعا حمل ونقل جاده ای ما مختل میشود این کامیون های ما که به کشوری میرود بایستی کلیه محتویات این کامیون را پائین بیاورند و ببینند و بررسی بکنند بعد دوباره بار بکنند که برودو وقتی که عضو کنوانسیون باشیم بارهائی که داخل آن کامیون ها گذاشته میشود که البته کامیون ها مشصات خاصی دارند که آن کامیون ها میتوانند بار ببرند این حروف «TIR» را هم پشت بعضی از کامیون ها اگر برادر ها دیده باشند نوشته شده آنها این مشخصات را دارند جنس راداخل این می گذارند و پلمبش می کنند و این جنس یاازایران به کشورهای دیگر میتوانند به آسانی صادر بشود یا از کشورهای دیگر ی که ما جنس را میاوریم بدون دردسر وارد میشود . به ایران هم که این کامیون ها میرسد معمولا درگمرک مرز منترل زیادی اینها نمیشود همان پلمب ها کنترل میشود ودفترچه را می بینند ویا مشخصاتش را یادداشت می کنند در گمرک مقصد نهائی آخر سربعضی ازاینها را کنترل می کنند . یعنی گمرک کند اگر یک وقت خلافی هست اینها را ببینند . اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن صادر کننده این دفترچه ها است . وبه گمرک درمقابل شرکت هائی که معرفی می کند که این کارنه تیر را در حقیقت صادر بکند واینها بدهند به کامیونها تعهد می کنند که اگر شرکتی خلافی انجام داد تمام حقوق وعوارضی که باید به دولت بدهد کسر تخلیه ، جنس قاچاق هرمشکلی که باشد این را اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن از طرف شرکت های حمل ونقل بین المللی به گمرک این تعهد را میدهد ودفترچه هارا صادرمیکند ودرمقابلش این شرکتها ضمانت لازم دراختیار اطاق بازرگا نی وصنایع ومعادن ایران می گذارد ما عضو این کنوانسیون هستم . عضو مقررات سال 1959آن بودیم درسال 1975 دراین مقررات تغییراتی را ایجاد کرده اند مابایستی الان عضواین کنوانسیون ومقررات جدیدی که به توافق رسیده اند،بشنویم . وبارها از طرف آن موسسات بین الملی تماس گرفته شده با گمرک ایران ودریک وضعیتی هستم که اگر این تصویب نشود احتمال اخراج ایران ازاین کنوانسیون بین المللی هست واین برای حمل ونقل بین المللی جاده ای ما مشکلات زیادی را ایجاد می کند. البته لایحه از طرف وزارت بازرگانی تقدیم مجلس شده برادرمان اظهار میدارندکه همراه لایحه متن آن مقررات کنوانسیون هم ضمیمه به مجلس تقدیم شده است . رئیس – متشکر، پس از طرف وزارت بازرگانی هم میخواهند توضیح بدهند؟ ( محوی – ( معاون وزارت بازرگانی ) ،خیر، مطلب همان بود که توضیح داده شد ) پس آن متن را جهت رای گیری بخوانید . منشی – ماده واحده – به دولت اجاره داده میشود به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر ( کنوانسیون تی ـ آی – آر ) منعقده در ژنو به تاریخ 14 نوامبر1975برابر با 23آبانماه 1356 مشتمل بر64 ماده و8 ضمیمه ملحق واسنادالحاق راتسلیم نماید . تبصره 1 – به اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اجازه داده میشودباتوجه به مفاد بند1 ماده 6کنوانسیون براساس شرایط وضمانتنامه های مقرردر کنوانسیون به عنوان موسسه ضامن عمل نموده ودفترچه های مربوط به کارنه ( تی – آی – آر ) را صادر نماید. تبصره 2 – اطاق بازرگانی وصنایع  ومعادن ایران باید تضمینات لازم جهت انجام تعهدات داشته است کنوانسیون را از موسسات حمل ونقلی که به عضویت آن اطاق به عنوان موسسه ضامن درمی آید ومطالبه ووصول نماید. رئیس – بسیارخوب ، کمیسیون های دیگر هم مثل کمیسیون امور اقتصادی وکمیسیون مسکن وشهر سازی وغیره به همین شکل این را تصویب کرده اند. واین به صورت موافقتنامه هست که یک شوراست ودوشوری نیست . تا تعداد به حد نصاب رای گیری برسد دستور بعدی را مطرح کنید . 12 – تصویب کلیات لایحه جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی منشی – گزارش شور اول کمیسیون های کار وامور اداری واستخدامی وامور دفاعی وشوراها وامور داخلی کشور درخصوص لایحه جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی . رئیس – این آخرین دستورامروزمان است آقای کمالی مخبرکمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند.حسین کمالی ( مخبرکمیسیون کار ) – بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 2159 ، شماره چاپ سابقه 2045 . گزارش از کمیسیون کار واموراداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی که طی شماره چاپی 2045 به کمیسیون کار واموراداری واستخدامی ارجاع شده بود پس از بررسی درجلسات مکرر وباحضور نمایندگان دولت درمورخ 27/10/62 با اصلاحاتی وبا اکثریت آراء به تصویب رسید . اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد رئیس کمیسیون کا روامور اداری واستخدامی – دکتر محمود هنجنی ماده 1 – مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری وثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که درنقاط محروم ودورافتاده ویا مناطق جنگی خدمت میکنند علاوه برمرخصی استحقاقی که براساس مقررات مربوط به آنان تعلق می گیرد نسبت مدت خدمت درنقاط مزبور حق استفاده از یک ماه مرخصی درازاء هرسال خدمت بادریافت حقوق وفوق العاده های مربوط را خواهند داشت . استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذی ربط امکان پذیراست . در صورتی که مستخدم ازتمام یا قسمتی از مرخصی موضوع این قانون استفاده ننماید حقوق وفوق العاده های مربوط به آن درخاتمه هرسال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد. ماده 2 – به منظور جذب ونگهداری نیروی انسانی مورد نیاز نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی فوق العاده جذب نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی شرکت های دولتی که درآن نقاط انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهادسازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب شورای هیات وزیران خواهدرسید . ماده 3 – در مواردی که دولت مجاز به استخدام می باشد رعایت حداقل شرط تحصیلی مندرج در بند ( ج ) ماده 14 قانون استخدام کشوری وبند( و ) ماده 6 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی درمورد افرادی که داوطلب خدمت در نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی می باشند در صورت طی دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی الزامی نمی باشد . ماده 4 – نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی موضوع این لایحه نقاطی است که بنا به پیشنهادمشترک سازمان امور اداری واستخدامی کشور ، وزارت کشور وسازمان برنامه وبودجه باتصویب هیات وزیران تعیین خواهدشد. 
 
درماده 47 قانون استخدام کشوری برای هریک از کارکنان دولت درسراسرکشور اعم از محروم یاغیرمحروم ، نقاط خوش آب وهوا یا بدآب وهوادر شرایط مساوی مرخصی سالیانه 30روز ذکر شده است . به منظور جذب ونگهداری نیروهای متخصص وکارآ درنقاط محروم ومناطق جنگی ودورافتاده این لایحه یک ماه مرخصی اضافه برای این افراد در نظر گرفته است که در کمقابل یک سال به افرا د داده میشود یعنی اگر کسی شش ماه سابقه کار داشت پانزده روز مرخصی خواهد گرفت واگر کسی سه ماه سابقه کار داشت ، هفت روز ونیم ، درماده 3 ما شرایطی برای استخدام داریم . دربند ( و ) قانون شرکتهای دولتی وبند ( ج ) قانون استخدام کشوری که تحصیلات ششم ابتدائی را برای افذاد در نظرگرفته اند. باتوجه به این که استخدام افرادی مثل نجار ، آهنگر ، جوشکار مستلزم داشتن مدرک قدیم نیست وتازه مدرک ششم قدیم را فقط افرادی که سنی از آنها گذشته است وامکان استخدام ندارند ، دارند آمدن بجای این مدرک دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی را گذاشت که حدودا معادل ششم سابق است . دراین رابطه کمیسیون امور دفاعی اصلاحیه ای داشتند که ما ای ناصلاحیه کمیسیون محترم رادرنظر گرفتیم ودرقانون گذاشته ایم وکمیسیون شوراها وامور داخله هم قانون را تصویب کردند . والسلام علیکم ورحمه الله . رئیس – مخالفی دارد؟ ( منشی – درلیست ، مخالف نداریم ) این هم مخالف ندارد. نادی – مخالف دارد. رئیس – درلیست ثبت نام نکرده اند. ولی مخالفین درمجلس می توانند وقت بگیرند وصحبت کنند . منشی – آقای نادی مخالف . نادی – بسم الله الرحمن الرحیم .لایحه راجع به جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دورافتاده ومناطق جنگی است . برادران متن را توجه کنند . این لایحه می گوید که مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری وثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم ودورافتاده ویا مناطق جنگی خدمت می کنند ، علاوه برمرخصی استحقاقی که براساس مقررات مربوط به آنان تلق می گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور حق استفاده ازیک ماه مرخصی درازاء هرسال خدمت بادریافت حقوق وفوق العاده های مربوط را خواهند داشت . فلسفه ای که برای آوردن این لایحه درنظر گرفته اند ، یک اصل را مسلم گرفته اند که اساسا مناطق محروم همیشه باید از نیروی انسانی خالی باشد وهیچ موقع تربیت نباشد . این یک مساله . مساله دوم اینکه حالا چونکه بایدتوجه ورسیدگی نشود ، دردانشگاهها دبیرستان ، آنجا امکانات نرود باید از جاهای دیگر برود . برای اینکه ازجاهای دیگر برود باید چا کار کنیم ؟ باید علاوه بر حقوق وفوق العاده وغیره ومرخصی استحقاقی یک ماه هم مرخصی در ازاء هر سال خدمت آنجا انجام بدهد. این تقریبا ماده اول است . ماده دوم آن هم می گوید که به منظور جذب ونگهداری نیروی انسانی موردنیاز نقاط  محروم ودورافتاده ومناطق جنگی فوق العا ده جذب نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی شرکتهای دولتی در آ ن نقاط انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است آئین نامه اش را هم که گفته اند به تصویب هیات وزیران برسد من یک اصل کلی را خدمت برادران نمایندگان عرض بکنم ، که حتما آقای شهرکی ه مجواب خواهند داد. برادران مادامی که وضعیت امور استخدامی ما این باشد باید مجلس ودولت همیشه دراین کشور انفعالی عمل کند یعنی مادامی که ما دراین کشور یک روند صیح برحسب وضع قوانین ووضع کشور نداشته باشیم منطقه جنگی کسی نمی رود . چه کار کنیم . شش ماه برود ، شش ماه نرود . مناطق محروم نیرو نمی رود چه کار کنیم دو مقابل ، سه مقابل حقوق بدهیم . پس مردم آنجا باید چه کنند ؟ اگر اینطور باشد درمقابل کوچکترین حادثه ماباید منفعل باشیم وبها وباج بدهیم واین دراین کشور صحیح نیست . باید اگر کشور نرمال نیست غیرمتعادل است، کل وجودش اعم از اینکه از روستا به شهر مهاجرت می کنند . آن راههائی که منتهی میشود به اینکه شهرها گسترش پیدا کندوامکانات درشهرها باشد باید بسته بشود . ومساله این است که باید بهای آن از نظر فرهنگی وغیر فرهنگی به انجا داده بشود . بایدنیروی انسانی را آورد در دانشگاه تربیت کرد، مال همانجا ، هم کفافش را میدهد، هم تولید می کند،هم کارآئی دارد، که همیشه مال آنجا باشد. شما می خواهید از تهران یک نیروئی که با این ابوهوا داردکارمیکندآنجا بفرستید ، خوب نمی رود . از اصفهان می خواهیدبفرستید، نمی رود . واین صحیح نیست . به اضافه اینکه درقوانین گذشته هم هست حق محرومیت خارج از قانون می گیرد . خارج از مرکز می گیرد، همه چیزهم داردمی گیرد. من می گویم که بیائیدمسائل وقوانین کلی کشور را درست بکنیم . هرروز مابا این قوانین مواجه هستیم ودرست هم نمیشود  وانفعالی هم برخورد می کنیم وبعدهم سر از بودجه در می آید، همه ما هم اینجا دادمان در می آید. بنظر بنده صحیح نیست . مساله دوم را هم که توجه کنیم کلی است . نقاط محروم معلوم است یک چیز کلی است . کجای این کشور از نقاط محروم نیست . یعنی کجا می توانیم بگوئیم که استان تهران کجا هایش محروم است وکجاها هایش محروم نیست . یعنی جنوب شهر محروم است یا محروم نیست ؟ هراستانی راکه شما درنظر بگیرید، یک مناطق محرومی دارد، یعنی معیار تعیین نقاط محروم یعنی چه ؟ مناطق جنگ زده یعنی چه ؟ یعنی کل استان خوزستان ، کل استان ایلام ، کل استان کردستان ، کل استان آذربایجان غربی ، کل مناطق دیگر محروم است . یا جاهای مخصوص دارد؟ وچون اینجا مشخص نشده وکلی است بنظر من هم ابهام دارد وهم صحیح نیست طبق آن معیارها واینطور قانون نوشتن وانفعالی برخورد کردن به ضرر کل کشور است . والسلام . رئیس – بسیارخوب ، حالا تا موافقین ومخا لفین دیگر صحبت بکنند ، نسبت به لایحه قبلی رای بکیریم که آن آقایانی که منتظر ان هستند ، اگر نسبت به لایحه قبلی رای بگیریم که آن آقایانی که منتظر آن هستند ،اگر خواستند بروند. سیداحمد کاشانی – آقای هاشمی ، یک شوری نیست ، دوشور است . رئیس – درگذشته مثل اینکه عضویتهارا دوشور عمل می کردیم برای لایحه قبلی رای می گیریم . فعلا به عنوان اصلش حالا تابعد به کلما تی که درخود متن ماده واحده است برسیم . /183 نفرحضور دارند. کسانی که بااصل آن لایحه قبلی که بحث شد وآقای نژاد حسینیان توضیح دادند، کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند( اکثربرخاستند ) تصویب شد. موافق بعدی صحبت کند. منشی – اقای هراتی موافق . هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان درمخالفتشان روی سه نکته تکیه کردند . مساله اول انفعالی عمل کردن ، مساله دوم تربیت نیروی انسانی ازهمان مناطق محروم دردانشکده های کشور واعزامشان نهایتا به همان مناطق وسوم اینکه ضوابط ومعیارهای مناطق محروم که دراین لایحه قیدشده چیست . در رابطه با انفعالی عمل کردن این واقعا یک مشکلی است که ما درموارد زیادی چون مشکلاتمان مقطعی است با آن برخورد داریم . این درست مثل یک مریضی است که تب اوعود کرده است ودرحال مرگ است ما ناگزیرهستیم که به او یک سوزنی بزنیم که تب اوکاهش پیداکند. منتها یک کسی درکنار است می گوید آقا باید یک معالجه اساسی بشود . می گوید معالجه اساسی روی چشم ما ، ولی فعلا می باید تب او کاهش پیدا کند که به مرگ نزدیک نشود . در رابطه بامناطق محروم هم دررابطه با خدمات وکارهائی که میشود الان ما کمبود شدید نیروهای متخصص وکاردان وکارآمد داریم. اگر این رابخواهیم بعهده تعویق بیندازیم که درآینده نیروی انسانی دراین رابطه ترتیب بشود وژآموزش ببیند ونهایتا به آنجا اعزام بشودقطعا  ما در سالهای آینده حداقل چهار ، پنج سال آینده نیروهای متخصص را امکان جذبشان را درمناطق محروم نخواهیم داشت که دراین رابطه اختصاص داده ایم . قطعا جذب نخواهد شد وهدر خواهدرفت . مساله بعدی هم که ایشان اشاره کردند، در رابطه با اینکه معیارها وظوابط برای مناطق محروم چیست ، حدود دوسال که سازمان برنامه وبودجه روی این مساله کارکرده است . آمده است همه کمبودهای بهداشتی آموزشی ، اجتماعی وسایر کمبودها را روی انها برنامه ریزی کرده است .مناطق محروم ودور افتاده را دقیقا دراینجا مشخص کرده است . بنابراین باتوجه به اولویت خاصی که مجلس ودولت ب همناطق محروم داده است وبرای آنها بودجه ها ی مکفی درنظر گرفته است اگر این لایحه بخواهدتصویب نشود یعنی عملا امکان جذب نیروهای متخصص وکارآمد برای آن مناطق نیست ونهایتا آن  طرحها اجراء
 
نخواهدشد. باز قطعا بودجه جذب همان مناطقی خواهد شد که بیش از این جذب شده وآن تورم درمناطقی خواهد بود که امکانات جذب دارند وآن قطعا مراکز استانها ومناطقی است که محرومیت در آنها نیست . ضمن اینکه این مساله ای که ما به عنوان فوق العاده قرار دادیم برادرهای که به مناطق محروم رفتند از جمله جزایرجنوبی ، ازجمله چابهار ، ازجمله استان بوشهر می دانند برخلاف آن چه که بعضی ها تصور می کنند در مناطق محروم سطح زندگی پائین است ، اگر مقایسه بکنیم می بینیم سطح زندگی درآن مناطق محروم بالاتر از سایرمناطق است . دقیقا مابعضی ازاین جزایرجنوبی وبعضی از مناطق دیگری که رفته بودیم بعد حساب می کردیم می دیدیم حداقل بین پنجاه تا هشتاد درصد سطح زندگی از شهرهای بزرگ بالاتر است بخاطراینکه کم بود امکانات است . راه درآنجا هم نیست . امکانات رفت وآمد نیست وهمچنین هزینه مسکن . بنابراین ، این فردی که می رود به مناطق محروم یک فوق العاده روزانه ای برایش در نظر گرفته ، قطعا این فقط جبران آن بالا بودن را در آن مناطق خواهد کرد. والبته اگر برادرهای دیگری هم بخواهند استدلال کنند که از نیروهای زائدی که درادارات وسازمانهای دیگر هست اعزام بشوند قطعا با این مساله مواجه خواهیم بود که تنها مساله نیروهای خدماتی نیست . بلکه تخصصی است وباتوجه به اینکه زمینه جذب این نیروهای تخصصی  الان در بازار فراوان است ویکی از مشکلات ما این است که این نیروهای تخصصی باتوجه به اینکه حقوق درسطح ادارات پائین است ودربازار سطح آن بالا است ، اینها نوعا دارنداز ادارات فرارمی کنند وجذب آنها میشوند.لااقل براینکه اینها جذب بازار نشوند جذب آن مناطق محروم بشوند فقط امتیازی که برای آنها در نظر گرفتند این است که درسال یک ماه مرخصی اضا فی به آنها بدهند ویک فوق العاده ای هم بدهند که جبران آن سطح زندگی که در آن مناطق محروم بالاتر است بخاطر امکانات مسکن وسایرچیزهای دیگر ، جبران بشود . بنابراین ، از لوایحی است که دقیقا درمسیر خدمت به مناطق محروم ودور افتاده است  وچاره ای جز پذیرش آن نداریم .منشی – آقای فروقی مخالف بعدی . فروغی – بسم الله الرحمن الرحیم . معمولا بعضی از لوایح را وقتی به مجلس ارائه می دهند ، بعضی مواقع چاشنی نصیب آن می کنند تا اینکه به اصلاح زمینه را برای تصویبش بوجود بیاورند . آنچه که دراین ماده ای که به مجلس تقدیم شده است ،کلیت لایحه است که شامل تمام مستخدمین وکسانی است مه مستخدم رسمی دولت هستند وصحبت ازاینکه متخصص باشند یانه ، بحث نشده است . مطلق مستخدمین اعم از خدماتی وغیرخدماتی ، همه اینها را شامل میشود . بنابراین شما اولا دراین لایحه مشخص نکرده اید که چه نیروهائی را در مناطق محروم نیاز دارید تا اینکه از آنها استفاده بکنید. آیا نیروی خدماتی کم دارید ؟ در کجای این کشور الان مانده اید که نیروی خدماتی نمی رود ؟ شما اعلام بکنید ما نیروی خدماتی می خواهیم بدون مزایا ، بدون اینکه مرخصی دوماهه در سال بدهید، تا ببینید چه قدر نیروی خدماتی می آید واستخدام میشود . اگر نیروی متخصص را می فرمائید که این لایحه او را نمی گیرد. نیروهای متخصص را شما باید سعی بکنید درمحل ، آنجا ترتیب بکنید نه اینکه نیروی متخصص از جای دیگر جذب بکنید . یک سال ، دوسال بماند، بعد فرار بکند بیاید ، دوباره دچار مشکلات عدیده ای بشوید، وازاین گذشته شما راجع به مناطق محروم دارید صحبت می کنید . مناطق محروم کجای این کشور است ؟ چون محرومیت یک چیزی نیست که آدم بتواند آن را ملاک قرار بدهد . آن چیزی که آقای هراتی به آن اشاره کردند که مناطق محروم مشخص شده است . بلی مناطق محروم از این جهت که در بعضی جاها از نظر فرهنگی محروم هستند ، بعضی جاها از نظر بهداری ودرمانی محروم هستند . در بعضی جاها از نظر درمانی محروم هستند . دربعضی جاها از نظر تولید محروم هستند . دربعضی جاها از نظر اقتصاد ی محروم هستند ، ویک چیزمشخصی نیست که شما دست بگذارید وبگوئید جنوب کشور محروم ، غرب کشور محروم مر کز محروم . شما الان همین مناطق محروم را که به این کستردگی دراین لایحه پیش بینی کرده اید جنوب تهران هم مناطق محروم هست . پس شما بیائید برای تمام کارمندانی که در جنوب تهران دارند خدمت می کنند آنجا راهم همین حقوق ومزایا ومرخصی وامثال اینها را درنظر بگیرید. با اینکه شما هیچ تغییری در این اطلاق نمی توانید بدهید، اگر این ملاک باشد  که شما به مناطق محروم این مزایا را بدهید  واین فعل وانفعالی واقعا معلوم نیست مارا به کجا بکشاند و در نتیجه اگر شما در یک جا می خواهید یک باز سازی بکنید ،یک کار صحیح انجام بدهید ،باید با توجه به تمام جوانب مساله بررسی کنید ببینید آیا شما به هدف می رسید اگر این اصلاحیه یا این اقدام را بکنید یا نه . لذا باید این کارها هماهنگ باشد تا اینکه نتیجه بدهد . اگر شما آمدید این کار را کردید ، معلوم نیست که آن نتیجه ای که مورد نظر خودتان است بدستتان برسد . بنابراین من با این لایحه مخالف هستم . منشی ــ آقای ناصری موافق بعدی . ناصری ــ بسم الله الرحمن الرحیم .مخالف محترم دوم مطلب تازه ای جز آنچه که آقای نادی گفتند نداشتند ، وجوابهایشان را هم برادرمان آقای هراتی دادند . من دو، سه نکته را به اعتبار اینکه این در کمیسیون کار بوده ومن عضو آن کمیسیون هستم عرض می کنم . آقایان روی یک مطلب بدیهی مرتب اشاره می کنند که چرا تربیت نمی کنید ؟ بلی برای همه ما مطلوب است اینکه هرمحلی به اندازه لازم نیرو داشته باشد ودر آنجا ها استفاده کنیم . اما امروز آنچه که موجود است ، مناطقی است که در خودش در اثر ظلمهائی که در گذشته بوده است ، نیرو به اندازه اداره خودش ندارد وناچار است از بیرون نیروبیاورد. اگر ما برای این نیروها هیچ امتیازی ندهیم ، طبعا کسی حاضر نمیشود آنجا ها برود . البته اگر بعد از دوسال ، سه سال ، چهار سال ، شما از همان مناطق نیرو گرفتید که اخیرا برنامه هائی در این رابطه شروع شده ، ان شاء الله امیدواریم که روی این امر بیشتر دقت و کار بشود تا هر منطفه ای برای اداره خودش از خودش نیروداشته باشد . آنوقت این یک چیز اغوو بیخودی بود . امادر حال حاضر که ما نیروبرای اداره مناطق محروم از خود آن مناطق نداریم چه کار بایدکرد ؟ جز اینکه اینطور چیزهائی راآورد وامتیازهائی رابرای آنها داد . مساله دوم روی برخورد های مقطعی و انفعالی  واین چیزها که آقایان باز اشاره داشتند ،وقتی که لایحه ای اساسی به مجلس می آید، حالا جسارت به نمایندگان محترم نشود ، آنوقت هم ردمیشود.یک لایحه ای را دولت به کمیسیون کار واستخدام آورده بود. تصویب شده بود ، بعنوان لایحه بازنشستگی وآن اساس همه این لوایحی بودکه امروز ما یک مقدارش را تصویب کردیم ، صحبت شد ، موافق ومخالف صحبت کردند ، ولی تصویب نشد وردشد . وقتی چیزی اسا سی می آید ورد میشود ناچار باید به اینطور چیزها دست زد وآورد وان لایحه بازنشستگی که درحقیقت توزیع نیرو وبطور عادلانه بود . مربوط به انتقال ، بازنشستگی ، باز خرید واینطور چیزهابود که رد شد . البته به صورت طرح تقدیم شده ، از کمیسیون هم رد شده ، امیدواریم که بعد از این تعطیلاتی که در هفته آینده هست ، در دستور کار قرار بگیرد . ولی آنچه که هست . اینها چیزهائی است که ما ناچاریم ودراین لایحه سه امتیاز در حقیقت برای کسانی که  در مناطق محروم خدمت می کنند در نظر گرفته شده است امتیاز اول یک ماه مرخصی است برای کسانی که یک سال در مناطق محروم خدمت کنند . امتیاز دوم فوق العاده جذب نیروی انسانی است که آئین نامه این را هم باید دولت بنویسد و امتیاز سوم در ماده 3 معاف بودن از شرط مندرج در بند« ج »ماده 14 قانون استخدام کشوری است . وآن این است ، حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدائی که ما آمده ایم اینجا این را هم نادیده گرفته ایم وگفته ایم که دوره تکمیلی نهضت را اگر کسی دیده باشد کافی است این سه امتیاز را به کسانی داده ایم که بخواهند بروند در آن مناطق خدمت کنند واما این چه حرفی است . من تعجب می کنم آقایان می فرمایندکه اصلا مناطق محرومی که شما می گوئید، جنوب تهران هم محروم است. این یک چیز واضحی است . یک وقت ما محرومیت را فی حد ذاته حساب می کنیم ، در اثرظلمهائی که در گذشته بوده ومساله جنگ واینها ، همه ایران محروم است . یک وقت برای این یک ضوابطی گذاشته ایم واینجا مانوشته ایم که نقاط محروم دور افتاده ومناطق جنگی . کلیات آن اینجا آمده است ودولت هم با کارهائی که تا حالا روی این مساله انجام شده وبه عهده سازمان امور اداری واستخدامی وزارت کشور ، وسازمان برنامه وبودجه گذاشته شده ، اینها یک چیزی بنویسند در رابطه بانقاط محروم ، یعنی اطلاعاتی که تد هیات وزیران وتصویب کند. پس بنابراین ، این اشکالی که کجا محروم است ، محرومیت نسبی است . جنوب تهران محروم است اما نسبت به کجا ؟ نسبت به احالا دارند، این تکمیل کنند وبیاورنسیستان وبلوچستان؟یانسبت به شمال تهران ؟

نسبت به شمال تهران محروم است . این یک چیزواضحی است . یعنی چیزی نیست که روی آن یک تکیه بشود که ابهام دارد وهمه جا محروم است . واینطور حرف ها . پس بنابراین باتوجه به اینکه لازم است فعلا که نیروی انسانی ما به اندازه کافی از خود آن مناطق نداریم وباید امتیازی براشخاص بدهیم ، برمستخدمین بدهیم ، تا بروند آنجا خدمت بکنند ، مااین امتیازات را بایدبه اینها بدهیم تامناطق محروم هم ازان محرومیت شریدی که الان دارند یک مقدارخلاص بشوند . البته یک سری اصلاحات هم مکن است انجام بشود که بنده هم یک سری پیشنهادات در شور اول هم در کمیسیون داشتم که آقایان گفته اند بعد از تصویب کلیات ، اگر کلیاتش را مجلس محترم صلاح دید وتصویب کرداصلاح میشود . اینطور چیزها البته هست دربعضی از امتیازاتی که داده شد ه ، از جمله مسئله سواد ومعلومات وچیزهائی که هست ، این هم بعدا جبران می شود والسلام . منشی – آقای زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم . دراین لایحه عنوان لایحه با مدلول مواد تطبیق نمی کند ، در لایحه آمده است ، عنوان : لایحه راجع به جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطفق جنگی . وحال انکه در اینجا کلیه مستخدمین وثابت مشمول مقررات استخدامی ، شرکتها ی دولتی که درمناطق محروم هستند ، شامل میشود . واین قضیه یکی اینکه بار مالی بسیار سنگینی برای دولت خواهد داشت ودوم اینکه باتوجه به اینکه به اطلاق مناطق دور افتاده ومناطق جنگی از فردا نقاط مختلف کشور درصدد برمی آیند که منطقه خودشان را دولت به عنوان منطقه محروم اعلام بکند وفشارهای بردولت خواهدآمد. تااینکه آنها هم بتوانند از این مزایا استفاده بکنند . ولی عنوان لایحه جذب نیرو است . درحالی که این قضیه شامل کلیه کارمندان دولت وشرکتهای دولتی میشد واین مشکلات بسیاروسیعی را پدید می آورد . دوم ، مساله ای است که برادرمان آقای نادی به ا ناشاره کردند ، این مساله وقتگیری از مجلس است . ملاحظه بفرمائید امروز ما هفت لایحه وطرح در دستورمجلس داشتیم . پنج تا ازاین ها ماده واحده راجع به مسائل استخدامی است و وقتی که مجلس شورای اسلامی در طول این چهار سال بابت این ماده واحد ها درمورد مسائل استخدامی که هر کجا بامشکلی یک موسسه ای برخورد کرده است ، یک ماده واحده ای به مجلس آورده است . میزان وقتی که صرف شده است به هزینه های که در این زمینه بربیت المال تحمیل شده ، اگر اینها راجمع بزنیم چند لایحه استخدام کشوری ولایحه نظام اداری می توانستیم برای آن بنویسیم واینقدر هم مشکلات نداشته باشیم که هر روز وصله وپینه بکنیم . سومین مطلب این است که اگر قرار باشد نیروهای متخصص مورد نیاز در شهرستانها به کار گرفته بشوند ، باید در این جا قید بشود ؟ مهندس ، دکتر واینها ومزایائی هم که به انها قرار داده بشود وطول مدتی که قرار است در شهرستان بماند این ها هم باید در قانون دقیقا مشخص بشود ویکی از مشکلاتی که الان وجود دارد، حضور بی شاز حد وتورم افراد تحصیل کرده در شهرهای بزرگ بخصوص تهران است این افراد برخلاف اینکه ظاهر قضیه است همه اشان تهرانی نیستند بلکه قالبا شهرستانی هستند . وچه اشکال داردکه این افراد تحصیل کرده شهرستانی به محل ها ومناطق خودشان برگردانده بشوند ودرآنجا خدمت بکنند . مطلب چهارمی که در خور توجه است ، این نوع امتیاز دادن ها با آن روح کلی حاکم برحکومت اسلامی وجامعه اسلامی مغایرت ومنافات دارد. وقتی که مساله فداکاری وایثار ، بزرگترین مساله درجنگ واداره مملکت ما ، در نظام ما هست ، هر کجا که بایک مشکلی مواجه می شویم یک امتیاز مالی بدهیم ،یقینا اثرات وتوالی که به دنبال این امتیازات مالی دادن هست ،برای حکومت اسلامی مطلوب نخواهد بود ، یعنی همه را به این سمت گرایش می دهد که برای انجام یک خدمتی به هر حال دنبال یک دریافت اضافه ای باشند . به این دلیل بنده با این مساله مخالف هستم . رئیس – آخرین موافق صحبت کند . منشی – اقای کاظمی آخرین موافق . کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد دادن امتیازات به کارمندان برای جذب به مناطق محروم من یک مختصراشاره ای بکنم به مناطقی که از نظر نیروی انسانی بسیار محروم ودچار کمبود هستند . دراین مناطق به علت دور بودن منطقه وبا صعب العبور بودن راهها یا سایر محرومیت های که هست ، معمولا کارمندان حاضر نیستند بروند . گاهی از اوقات وسایراستخدامی هم برخلاف اصولی که باید رعایت بشود البته این از میراث شوم رژیم گذشته است که باید امور استخدامی این مساله را اصلاح کند . گاهی در مناطق محروم ودور افتاده فوق العاده خارج از مرکز هم به عکس است . باید در جاهای که دور افتاده ومحروم است فوق العاده بیشتر باشد ، کمتر است واین باعث میشود که نیروها از مناطق محروم فرار کنند . ماباید هم قوانین استخدامی وقوانینی که راجع به فوق العاده ومزایای مناطق محروم هست بررسی بکنیم وتجدید نظر بکنیم به سرعت ، که حالا بعد از چندین سال از انقلاب اسلامی ما گذشته است هنوز می بینیم مناطق محروم دچار اینگونه گرفتاریها از نظر جذب نیروی انسانی هستند . قهرا وقتی نیروی انسانی وکارمند برای منطقه ای نرفت در آینده محرومیت آن جا افزوده میشود . من برای نمونه آموزش وپرورش منطقه مان اشاره میکنم . دریک منطقه ای که 120 هزار جمعیت است آن جا ما شاهد بودیم تنها دبیرستانش به خاطر اینکه معلم نمیرفت ، دبیرنمیرفت سال چهارمش تعطیل شد وقتی ما تحقیق کردیم می دیدیم این معلمین با این راه دور  وکوهستانی وسیله نقلیه شان یک سفرکه می روند چند هزار تومان خسارت روی دستشان می افتد قهرا خانواده شان ناراحتند ، مشکل درمانی دارند ، بیمارستان در اختیارشان نیست ، مسائل دیگر نیست واینها حاضرند اصلا استفاء بدهند واز آموزش وپرورش بیرون بروند وآن منطقه نروند ، می آیند رسما می گویند ماحاضریم استفاء بدهیم اصلا فرار کنیم برویم یک جای دیگر کار آزادی بکنیم . اگر ما مشکلات را نتوانیم حل کنیم مناطق محروم همچنان در محرومیت می مانند ویک جای که آموزش وپرورش آن نتواند نیروبرای آینده خودش تامین کند نیروی غیر بومی هم نمی رود . بنابراین آن جا همیشه از نظر نیروی انسانی عقب است وامروزه تمام فعالیت ها زیربنا پیش نیروی انسانی است . وقتی کشاورزی می خواهد کار بکند باید نیروی انسانی داشته باشد ،نیروهای غیربومی نمی روند دراین مناطق محروم دور افتاده بمانند. ما باید یک طرحی داشته باشیم که بحمدالله این طرح آمده وامیدوارم دراصلاحات بعدی بصورت کاملتر وجامعتری بتوانند این نواقص را ازمناطق محروم برطرف کند البته یک طرحی هم برای شناسائی مناطق محروم از طرف سازمان امور اداری واستخدامی تدوین شده گرچه ما اشکالاتی داشتیم به آن طرح وپیشنهاد اصلاح دادیم که آن طرح باید براساس منطقه باشد نه استان . دریک استان چند چند نفردکتر هست. اگر در مرکز استان 100 نفردکتر بود دلیل براین نیست که آن استان از نظر نیروی پزشکی تامین است باید بروند ببینند در بخش استان چقدر نیرو است ومناطق محروم را براساس نیروها وامکانات بخش ها شناسائی کنند وحتی روستاها براساس ان طرح وقتی مناطق محروم شناسائی شد، مشخص شد کمبود ها در نظر گرفته شدامتیازاتی به نیروها بدهند تا اینها بتوانند منتقل بشوند وبروند این مناطق محروم را گرفتاری هایشان را برطرف کنند که در آینده کشاورزی ما بستگی به تامین نیروی انسانی این مناطق که معمولا مناطق کشاورزی ودامداری است دارد. انشاءالله برادران موافقت کنند باکلیات این طرح که در آینده پیشنهاد ها واصلاحیه ها این طرح را کاملتر کند والسلام. رئیس – بسیار خوب . کمیسیون ودولت . آقای سخائی توضیح بدهند. سخائی ( معاون سازمان امور اداری واستخدامی کشور ) – بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین . در رابطه با این لایحه اول نظر برادرهائی که مخالف صحبت کردند عرض کنم. برادرمان آقای زواره ای فرمودند باید یک فکر اساسی کرد تاکی باید این اصلاحات موردی را انجام داد. من چون یک بار قبلا همین جا گفتم که ما بیش از آن چه که به فکراصلاحات موردی هستیم به فکر اصلاحات اساسی هستیم وقانون استخدام کشوری ما آماده تقدیم است وانشاؤءالله به همین مجلس تقدیم خواهد شد ولایحه تشکیلات هم همینطور . بنابراین ما کار اساسی مان را همزمان انجام میدهیم واینکه فرمودند هر روز لایحه ای داریم دلیل برفعال بودن دستگاهی است که مشکلاتش را بامجلس مطرح میکندوبرای آن لایحه می گیرد وبدون اینکه بخواهد غیرقانونی کار انجام بدهد از راه قانون بطور مشروع کارش را انجام میدهد. بعد یکی از برادرها فرمودند که مناطق محروم فقط استان های محروم نیستند اتفاقا نظرما هم همین است یعنی ما به همین دلیل مناطق محروم گذاشتیم
که مشخص بشود ممکن است استان خراسان جزء استا نمحروم نباشد ولی نقاط بسیار محرومی داردکه جذب نیرودر آن جا بسیار مشکل است . ودر رابطه با بار مالی برادرها اشاره کردند اول اینکه این بار مالی آنطور که فرمودند زیادنیست چون مایک درصدی از حقوق کارمندهارا میدهیم . یکی از نمایندگان – درست بگوئید چه قدر بارمالی دارد؟ رئیس – حالا هرچه هست دولت داده این که طرح نیست. سخائی – درصدی از حقوق کارمند ها را برای این در نظر می گیریم و آئین نامه خاصی خوا هد داشت و تازه آن هم میشود در کمیسیون در شور دوم اصلاح کرد . بنابراین کلیات ان مورد بحث نیست . یک برادری فرمود ند که ما همه چیز به کارمند ها میدهیم من میخواهم خدمت شما عرض کنم . ما یک نیروی خدماتی میخواهیم به استان بلوچستان بفرستیم 1000 تومان حقوقش است 750 تومان فوق العاده ای می گیرد که بعد از انقلاب به او دادند 200 تومان هم فوق العاده مشغل می گیرد یعنی می شود به او داد 2500 تومان است به حقوق 1950 تومان ایشان اضافه میشود که می شود 2950 تومان و 300 ــ400 تومان هم عدم تسهیلات زندگی یعنی یک مستخدم را ما بخواهیم بفرستیم می شود 3 هزار و 300 ــ400 تومان تمام حقوقی که به مستخدم میدهیم یا به یک نفر معلم حدود 4 هزار تومان با همه چیزی که می فرمائید به او می توانیم بدهیم ما در بلوچستان اگر استخدام بکنیم می توانیم بدهیم یا به یک لیسانسه که 4200 تومان حقوقش است2050 تومان به عنوان دور از مرکز به او میدهیم که می شود 6250 تومان بنابراین به یک مستخدم که شما فرمودید ما همه چیز نمیدهیم . اما علت دادن این لایحه : در رابطه با اقداماتی که انجام میشد برای اقدامات اساسی و کارهای اساسی مان مکاتبات زیادی از استان ها می شد نمایندگان محترم تذکراتی می دادند که به نقاط محروم توجه نمی شود . ما چند مسافرت به نقاط محروم داشتیم منجمله بلوچستان وخوزستان و نظرات آنها را گرفتیم وبه تبادل نظر نشستیم پیشنهاداتشان را جمع کردیم بصورت تصویب نامه ویک لایحه در آوردیم . آن چه که مربوط به لایحه بود ما بصورت قانون نیاز داشتیم در این جا آوردیم که خدمت شما تقدیم کنیم . من از نظر مشکلات دستگاهها را که خدمتتان عرض کنم تقریبا می خواهم بگویم شما به عمق فاجعه دراین راه پی خواهید برد . در هرمزگان حدود 70% ما کمبود داریم ، در خوزستان 13% ما کمبود نیرو داریم ، در بلوچستان 38% ( یکی از نمایندگان ـــ چه نوع نیروئی ؟ ) در تمام زمینه ها ، اگر اجازه بفرمائید در همه زمینه ها می گویم چه مشکلاتی ما داریم . متاسفانه دیشب به ما خبر دادند که این لایحه فردا در دستور مجلس است ، اگر فرصت بود من آمار دقیق را خدمت نما یندگا ن محترم میدادم که واقعا چه مشکلاتی در زمینه جذب نیرو ما به مناطق محروم و نقاط دور افتاده داریم که علیرغم تخصیص بود جه های کلان به نقاط محروم بهیچوجه کارآئی ندارد . بنا براین علت اینکه شما می بینید بعضی بودجه ها بر می گردد و جذب نمی شود به دلیل نداشتن نیروی انسانی کارآ و مفید است . به عنوان نمونه عرض میکنم : در تهران ما حدود 92/66 درصد ( دکترا ) یعنی کسانی که رشته تحصیلی شان دکترا هست کارمند داریم در استان ها ی دیگر به عنوان نمونه مثلا کهکولیه و بویر احمد 18 / در صد ،در زنجان 64 / درصد در یزد 09 /1 درصد در بوشهر 09 / درصد و همینطور مثلا لیسانس در تهران 65 / 35 درصد ما نیروی انسانی داریم و حال اینکه همین لیسانس رادر چهار محال بختیاری 71 /0 درصد داریم ، در ایلام 32 / درصد داریم و همینطور در استان های دیگر . حتی آن نیروی خدماتی که شما فرمودید ببینید ما چقدر در سطح کشور کمبود داریم . در تهران 88 /31 درصد ما نیرو داریم و حال اینکه در سمنان 68 / 2 درصد ، در بوشهر 38 / درصد ، در یزد 66 / درصد ، در زنجان 19 /3 درصد، در کهکیلویه 53 / درصد بنابراین در همه زمینه ها ما کمبود داریم ، مطمئن باشیدآن چه مسلم است در آئین نامه ئی که خواهیم نوشت به کمبودها توجه خواهد شد و نیروهای خدماتی کوشش می شود که از محل تا مین بشود و نمی آیند یک نگهبان را ار اینجا به بلو چستان ببرند ویک نگهبان را از اینجا به بوشهر ببرند و اصلا برایش نمی صرفد هم برود . بنابراین ما اگر بخواهیم جذب نیرو هائی که کارآئی دارند وحتی  وقتیکه ما میآوریم می گوئیم مدرک تحصیلی ششم ابتدائی را حذف کنیم و به جایش دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی بگذاریم به خاطر اینکه نیروهای فنی ما از قبیل بناء،نجار ، جوشکار، و... مشاغل تخصصی ما اغلب مدرک تحصیلی لازم را ندارند . بنابراین ما هدفمان جذب نیروهای تخصصی لازم برای نقاط محروم است وانشاءلله که با رای دادن این نتواند دست دولت باز بشود والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته . رئیس ـــ 183 نفر حضور دارند این لایحه مطرح است نمایندگانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . امروز بحمد الله همه چیزهائی که در دستور مان بود تمام شد یک طراحی رسیده است اعلام میکنیم بعد آقایان تشریف داشته باشید تا زمان و تاریخ تشکیل جلسه بعد را اعلام کنیم .13 – اعلام وصول طرح قانون مطبوعات مشی – طرحی با 20 وخرده ای امضاء تحت عنوان قانون مطبوعات رسیده است که اعلام وصول میشود. 14 – پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده رئیس ـــ مابه چند دلیل فردا راهم تعطیل میکنیم و انشاءالله اولین جلسه ای که مجلس شورای اسلامی خواهد داشت بعد از انتخابات روز سه شنبه یعنی بیست وهشتم خواهد بود . اولا به خاطر اینکه نمایندگانی که نامزد هستند بتوانند در محل انتخاباتشان حضور داشته باشند وثانیا برای اینکه به هر حال مجلس شورای اسلامی هم یک نوع تبلیغ از تریبون عمومی حساب می شود . ما یک جلسه را هم نداشته باشیم ترجیح دارد و یکی هم به خاطر نصاب ضعیفی که داریم یک مقدار دچار مشکل هستیم همینطور که می بینید در اداره مجلس مشکلاتی داشتیم ودر مجموع ما بقیه دستور هفتگی که اعلام کردیم خدمتتان دادیم در دستور آن هفته ای خواهد بود که جلسه مان شروع می شود ،روز سه شنبه 28 فروردین خواهد بود . حالا جلسه ختم است انشاالله که موفق ومنصور باشید و بزودی آقایان را زیارت بکنیم . ( جلسه در ساعت 2/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـــ اکبر هاشمی رفسنجانی