جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 583 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 583 )

  • پنجشنبه ۴ اسفند ۱۳۶۲

1    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2    بیانات قبل از دستور آقایان: نظری منفرد، اژه ای و هراتی.
3    بیانات آقای محمد یزدی (نایب رئیس) به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 5 و 6 و خیبر.
4    تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور.
5    رد لایحه اجازه استخدام پیک، مأمور محافظ و پستچی در رسته خدمات به وزارت پست و تلگراف و تلفن.
6    تصویب کلیات لایحه اصلاح مادۀ 3 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان.
7    طرح سؤال آقای سیدحسن موسوی از آقای وزیر راه و ترابری.
8    طرح سؤال آقای شرعی از آقای وزیر راه و ارجاع آن به کمیسیون.
9    اعلام وصول سه فقره طرح و ارجاع آن به کمیسیون های مربوطه.
10    پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.