جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 54 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 54 )

  • سه شنبه ۸ مهر ۱۳۵۹

1 اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2 بیانات قبل از دستور آقایان دکتر سامی و امامی کاشانی.
3 اعلام وصول طرح نمایندگان برای تعیین دو نفر نماینده از طرف مجلس در ستاد مشترک و ارجاع آن به کمیسیون دفاع و پیشنهاد نمایندگان در مورد تجلیل از جمال عبدالناصر و اعلام وصول طرح مربوط به اراضی بایر و اراضی شهری و طرح مربوط به عمران مناطق عشایری.
4 ادامه بحث درباره گروگانها.
5 پایان جلسه.