جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 34 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 34 )

  • شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۹

1 اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2 بیانات آقای رئیس بمناسبت رفع خطر از آقای رئیس جمهور.
3 بیانات قبل از دستور آقایان لواسانی، همتی، محمدی گرگانی، محسن مجتهد شبستری.
4 بحث پیرامون تفسیر مادۀ 61 آئین نامه داخلی.
5 گزارش مربوط به نامه سفرای کشورهای خارجی به مجلس شورای اسلامی.
6 طرح و تصویب استرداد استعفای آقای شجاعی نمایندۀ زنجان.
7 پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.