جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 141 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 141 )

  • سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰

1 اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2 بیانات قبل از دستور آقایان محسن مجتهد شبستری و اسدی نیا.
3 بحث پیرامون طرح بنیاد امور جنگ زدگان.
4 اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت.
5 ادامه بحث پیرامون طرح بنیاد امور جنگ زدگان.
6 پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده.