جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 121 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 121 )

بیانات پیش از دستور اقای هاشمی رفسنجانی در مورد حادثه دانشگاه در روز پنجشنبه چهاردهم اسفندماه

  • یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۵۹

جلسه یکصدوبیستم ویکم                                                             17اسفندماه 1359هجری  شمسی
                                                       بسمه تعالی                     1جمادی الاولی 1401هجری قمری
                                        مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی                                                                                                   
                  صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه 1359
فهرست مندرجات
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
2- بیانات  قبل از دستور  آقایان  صادق  خلخالی ، طباطبائی  نژاد.
3- بیانات آقای  رئیس  در مورد حادثه  دانشگاه در روز پنجشنبه  چهاردهم  اسفندماه .
 4- تصویب  قانون نحوه  اداره بنیاد مسکن  ومعاملات واحدهای  مسکونی .
5- تذکرات آقای  رئیس  بمناسبت  حضور  جان بازان  انقلاب  درمجلس  بخاطر  تکمیل  کابینه .
6- پایان  جلسه  وتاریخ  تشکیل  ودستور  جلسه  بعد .
جلسه  ساعت هشت و سی  و پنج  دقیقه  به دیاست آقای  هاشمی  رفسنجانی تشکیل  شد
1- اعلام رسمیت جلسه  وتلاوت  آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس-  بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور  183 نفر  جلسه  رسمی  است .  دستور  جلسه  قرائت شود .
 منشی-  بسم الله الرحمن الرحیم . دستور  جلسه  یکصد و بیست  و یکم  روز یکشنبه  هفدهم  اسفندماه  1359  مطابق باال  جمادی الاول 1401.
1- تلاوت  کلام الله مجید .
2-  نطقهای  قبل از دستور .
3-  گزارش شور دوم کمیسیون مسکن  و شهرسازی  درخصوص  لایحه   نحوه اداره بنیاد مسکن ومعاملات واحدهای مسکونی .
4- گزارش شور دوم کمیسیوندیوان محاسبات  وبودجه  مجلس در خصوص  طرح  اجازه تجدید  نظر در قوانین  دیوان محاسبات .
5-  گزارش شور  دوم کمیسیون بازرگاننی  در خصوص  دولتی  کردن  بازرگانی  خارجی .
6- اعلام اسامی  غائبین  و دیر آمدگان  جلسه  قبل .
7-  اعلام  ختم جلسه  وتاریخ  و برنامه جلسه  بعد .
رئیس- تلاوت  کلام الله مجید  را شروع کنید .
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم
‹‹طسم .  تلک آیات الکتاب  المبین . نتلوا علیکمن نباء موسی  وفرعون بالحق  تقوم  یؤمنون. ان فرعون  علافی الارض  وجعل  اهلها  شیعاً یستضعف  طائفه  منهم یذبح  ابناء  هم ویستحیی  نساء  هم انه کان من المفسدین . و نریدان نمن  علی الذین  استضعفوا فی الارض  ونجعلهم  ائمه  و نجعلهم الوارثین . ››
( صدق  الله العلی  العظیم  - حضار  صلوات  فرستادند )
‹‹از آیه  اول الی  آیه پنجم  سوره  القصص ››
 آقا محمدی – من تذکر  آئین نامه ای دارم . مجید انصاری – آقای آقا محمدی  تذکر آئین نامه ای دارند بفرمائید .
 موحدی ساوجی -  در نطق  قبل از دستور  که تذکر  آئین نامه ای موضوع ندارد .
 رئیس-  راجع به دستور  جلسه  چه تذکری  دارید؟آقایان  اگر مربوط  به  دستور  جلسه است که بفرمائید . آقای آقا  محمدی  بفرمائید .
آقا محمدی -  بسم الله الرحمن الرحیم . یک طرح  یک فوریتی  داشتیم که  چهار شنبه  فرصت  داشت مربوط  به گزارش کمیسیون کار وامور اجتماعی  بود کی طرح  دوفوریتی  داشتیم  که یک هفته  فرصت  داشت وهر دو آنها باید در دستور امروز  باشد  واینها در دستور  امروز  نیامده  است و آنهائی که فوریت  نداشته است  آمده است  خواستم  این را  توضیح  بدهید .
رئیس-  بسیار  خو ب، من در مورد هر دو توضیح  میدهم ، طرح  یک فوریتی  که چهار  روز فرصت  داشت آقایان یادشان  هست  که دو طرح  را ما با تقاضای  نمایندگان مسکوت کردیم  وهمانجا  هم گفته شد هدف این است که باید  اصلاحات  دراینها بشود که یکی   از لحاظ  قانون اساسی مشکلی  داشت یکی  هم از جهت  خود  وزارت  کار که  برگردد به کمیسیون ، در کمیسیون رویش  پیشنهاد جدیدی  داده  بشود که قانونی  ما بتوانیم درمجلس  پیشنهاد جدید  را مطرح  کنیم ،  طر  یک  فوریتی   به کمیسیون رفته  دو مرتبه  باید از کمیسیون  بر میگشت  به دست  ما میرسید  چون 72  ساعت قبل  از طرح  در جلسه  باید منتشر  میشد  بعد  معلوم  شد که ….
 فؤاد کریمی  - درست  هفت  روز است که مسکوت  مانده است .
 رئیس-  اجازه  بدهید ،  درکمیسیون  آقایان  به یک اشکال  آئین نامه ای از  نظر خودشان برخورد کرده اند البته از نظر من مشکل  نیست آقایان  در آئین نامه  چیزی  ندیدند  که طرح  مسکوت  مانده بتواند دوباره  درکمیسیون رویش  بحث  بشود گفته اند معنای  مسکوت ماندن اینست  که به آن دست نزنیم  تا دوباره  به همان شکل  درمجلس  مطرح  بشود البته در آئین نامه مانعی  هم برای اینکه  دراین  فاصله در کمیسیون رویش  بحث  جدیدی  بشود نیست ،  تصریحی  نیست  که میشود  بحث  بشود ، مانعی  هم نیست  ومخصوصاً هدف از این مسکوت  ماندن این بوده  است که یک اصلاحی  بشود که در مجلس  قابل استفاده  باشد  لذا  این اشکال  وجود  داشته واشکال  برطرف  نشده است و باید   به یک  شکلی  این مسأله  حل بشود والا شاید  راه حل  نهایی این باشد  که اصلا  دولت  پس بگیرد  چون  دولت  خودش  هم روی  آن طرح  با این شکل  اشکال  دارد واز  نو بصورت  دو فوریتی  به مجلس  بیاید  درمورد طرح  دو فوریتی  که مربوط  به سرپرستی  وازترخانه های بی سرپرست  است از صبح  امروز  این اعتراضی  را که سر کار فرمودید بطور  مکرر  به من شده است  یعنی  وقتی  که آقایان دیدند  ما برنامه را از دیروز که پخش  کردیم  این اعتراض  شده است .
 اولا در هیأت  رئیسه  هم این مسأله  مطرح  شد و آنجا  صحبت  کردیم  امروز  ظهر  یعنی درست  همان ساعتی که ما یک  هفته  مهلت  را تصویب  کردیم  ظهر  نزدیک  اذان  آن یک هفته  تمام میشود .
یکی از نمایندگان – میشود هشت روز.
 رئیس-  خیر، این را ما بحث  کردیم خواهش میکنم بحث  خصوصی  نکنید  محاسبه  بکنید ظهر  امروز تمام میشود ( همهمه  نمایندگان ).
 فواد کریمی  - آقای  هاشمی  شما حق  ندارید نظر خودتان را به مجلس  اعمال  کنید .
 عده ای  از نمایندگان – این عرفی است آقا، ساعتش   کجا  زده  شده است ؟
 رئیس-  خیر، عرفی نیست ، دقیقاً به ساعت ….( همهمه  شدید  نمایندگان )  خیر، ما ظهر  یکشنبه  گذشته  تصویب کردیم  یک هفته  تأخیر و ظهر  امروز تأخیر یک هفتهو ظظهر  امروز  تأخیر  یک هفته  تمام میشود ، خواهش  میکنم  بجای اینکه آقایان سروصدا  بفرمائید  این راحتی  روی ساعتش  هم محاسبه کنید  ظهر  دو شنبه  یک روز  ظهر  سه شنبه  دو روز  تا  بیائید برسید  به ظهر  یکشنبه  امروز ( همهمه  شدید  نمایندگان ) اگر بنا باشد شما اینقدر  مته به خشخاش  بگذارید  بنده  هم میتوانم این حسابرا بکنم ، محاسبه  دقیق  این است 
 هادی  غفاری- آقای  هاشمی  یکشنبه  تا یک شنبه  هشت  روز میشود .
 رئیس-  مسأله  دوم این است که در رابطه  با همین توضیحی  بدهم آقای  نخست وزیر صورت  اسامی  را به آقای  رئیس  جمهور داده اند و دونفر از سه  نفر وزارء  را رئیس  جمهور تصویب کرده اند و یک نفر از وزراء سه وزارتخانه ای که بی سرپرست  مانده است  هنوز تعیین نشده است وزیر دادگستری  هم ظاهراً اشکالی ندارد که امروز  میخواستند نامه را به مجلس  بفرستند من گفتم وزیر دادگستری  را هم که به اشکال  برخورد نمیکند  او را  هم اضافه کنید که مجلس  دو دفعه به این مسأله  وارد نشود واین امید ولو ضعیفش  وجود دارد که ما تا فردا که دوشنبه  است  باز  تلاشی  بکنیم  که آن یک وزارتخانه هم اگر  توافقی  حاصل  بشود کا رما راحت تر بشود البته روز سه شنبه  ما طرح  دو فوریتی  را در برنامه گذاشته ایم  واز نظر  خود من  تخلف نیست  چون آخرین  ساعات امروز ما اجبار  داریم مطرح کنیم ودر آخرین  ساعات احتیاج  به تمدید  مجلس دارد .
 توکلی- آقای هاشمی  بنده تذکر آئین نامه ای دارم .
 رئیس-  تذکر آئین نامه تان چیست ؟
 توکلی- درباره مادة 59  است .
 رئیس- آقای  توکلی  تذکر آئین نامه ای در مادة 59  دارند بفرمائید .
 توکلی-  دستور جلسه  را وقتی  روز چهارشنبه  که آقای هاشمی  تشریف  نداشتند آقای موسوی خوئینی  ها اینجا بودند  ودستور امروز  را رسماً اعلام  کردند واین دستور بهیچوجه  قابل  تغییر نیست،  اشکالی  هم ندارد.  اولا  عقیده  من این است که این مدتاهائی که می گویند همه عرفی است نه ساعتی  مگر در آنجائی که خود  آئین نامه ذکر  کرده باشد که  48 ساعت یا  24 ساعت  بقیه  جاها  عرفی است و امروز  باید طرح  میشد  چون  برنامه از قبل  تعیین شدهاست ومیشد که تا ساعت  یازده  ونیم  نزدیک  دوازده مطرح  بشود اگر اذان ظهر شد  یا مجلس  وقت  را  تمدید  میکرد  یا  نمیکرد  میماند برای روز  سه شنبه .
 رئیس- تازه به آن شکلی  هم که آقای موسوی  اعلام کردند که بقایای  برنامه  چهارشنبه  است آخرین  برنامه امروز  نوبت  دو فوریتی  میشود  که  ساعت 12 ظهر است .
 عده ای  از نمایندگان – آقای  هاشمی  ایشان  فرمودند که :
 رئیس- ایشان بگویند ولی مانمیتوانستیم  برنامه را تغییر بدهیم .
موحدی  ساوجی -  دقیقاً ساعتی  نیست که  شما میفرمائید …
 رئیس-  آن برنامه به آن شکل  اعلام  شده  قابل  تغییر نبوده است .
 توکلی-  چرا  آقای  هاشمب قابل  تغییر هست  برای اینکه  تبصرة ماده  59  میگوید طرحها و لوایح  دو فوریتی  از این  قاعده  مستثنی  هستند .
 رئیس-  خوب .آن  دو فوریتی  است .
توکلی-  دو فوریتی است  یعنی  دو فوریتش  باقی است  یک  هفته  که تمام شد باید اینجا مطرح  بشود .
 رئیس-  وقتش نشده است از نظر من هفته اش تمام نشده است  مگر  ظهر  امروز که ساعت 12  امروز  هفته تمام میشود .
 فؤاد کریمی  - آقای  هاشمی  این  حرفها  چیست ؟
رئیس-  روی  این حرفها  باید بحث  بکنیم  موضوع  روشن  که نیست . ( همهمه نمایندگان – زنگ رئیس )
 رئیس- اولین  سخنران آقای خلخالی هستند که دارند میایند اگر جرأت  میکنید  شلوغ  کنید ( خنده  نمایندگان ).
منشی- آقای  دیالمه  تذکر  آئین نامه ای دارند .
رئیس-  آقای دیالمه  بفرمائید .
 دیالمه -  بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد مسکوت  ماندن لوایح   بحث  در مورد این هست که یک روز  دو روز هر چند  روزی  که یک  لایحه  یا طرحی  مسکوت  میماند بعد از  اتمام آن مدت زمان مجدداً باید در دستور جلسه  قرار بگیرد ودر مورد آن بحث بشود اگراشکالی  هست برگردد، شما در مورد آن طرحی  که برایش  چهار  روز فرصت  بوده است میگوئید  به اشکالات  برخورد کرده است همین  بحثی  که الان  شما فرمودید  این بحث  باید زمانی  عنوان بشود که مطلب  جزو  دستور  جلسه  است  یعنی  آن طرح مجدداً در دستور جلسه  قرار بگیرد  به مجلس  بیاید در  اینجا مطرح  بشود که کمیسیون با چنین  اشکالی برخورد کرده  است  وقتی  بحث شد اینجا یا دولت آن را پس بگیرد یااینکه به یک  شکلی  در روی  لایحه  بحث  بشود و  تمام بشود اینکه ما اصلا لایحه  را به مجلس  نیاوریم  ویا طرح  را به مجلس نیاوریم  ودر دستور  جلسه  نباشد این خلاف  آئین نامه است .
 رئیس-  خیلی خوب ، میاوریم ، میاوریم  بحث میکنم . خیلی  سخت  نیست  این کار بحث  آنطوری  هم نداریم .
 دیالمه – توجه  بفرمائید  تذکر آئین نامه ای داده  شد شما مجدداً همان کار ار عمل  کنید  تذکر  آئین نامه ای معنایش  این است که اگر تذکر  وارد  بود باید  بحث  متوقف  بشود شما تذکر  آئین نامه ای  داده اید ومجدداً همان کار را ادامه میدهید .
 رئیس-  بسیار خوب .
 دیالمه – این در مورد اول ، مطلب  بعد این است که هفت  روز  یا چهار روز  یا پنج  روز روزهای عرفی است من نمونه دستور  جلسات  را میاورم .
 رئیس-  این را دیگران  هم گفتند شما دیگر  اضافه  نکنید .
دیالمه – اجازه  بدهید دستور  جلسات   قبلی را خدمت  شما میگویم ، در صورت مجلسهای  گذشته هست  که جائی  رسیده  که از شما ایراد گرفته  اند که   چرا 72 ساعتی  را که باید قبل  یک لایحه  یا طرحی  تکثیر  بشود تکثیر  نکردید  خود شما ذکر  کردید  که ما ثانیه شمار  که نمیگذاریم  که ساعتها و ثانیه ها یش  بشماریم  وقتی  میگوئیم  72 ساعت یعنی  72 ساعت  عرفی عین  جمله  خو شما  در  مشروح  مذاکرات  هست  که اگر  میخواهید برایتان ب خوانم .
 رئیس-  خیر،  نمیخواهم  بخوانید ، حالا خودم  میگویم .
 دیالمه – پس  شما نگوئید  تا ساعت 10  یا 12 مسأله  بوده است و  که ساعت  بگیریم  که ساعت 12  هم بوده  است معملا  مجلس  الان  در شرایطی   است  که ساعت 12 ، دوازده  و ربع   دوازده و بیست  دقیقه مجلس  تمام میشود پس  قاعده 12  هم اگر  میگرفت  که اگر ساعت  12  ما به بحثش  نمیرسیدیم  به عنوان آخرین  دستور  به روز  بعد می افتاد امااصلا  شما این دو طرح  را در دستور  جلسه  نگذاشته اید  .
 رئیس-  بسیار  خوب من  حرف  شما را قبول میکنم .
 دیالمه  - آقای  هاشمی  اجازه  بفرمائید   من  مطلبم را بگویم . مطلب  بعد این است  که شما میفرمائید  که برای  آقای  رئیس   جمهور  فرستاده اند که  امضاء  بکنند  یا توافق  شده است  یا نشدهاست  اینها به مجلس  ربطی  ندارد  در   رو  توافقهای  خارج  از مجلس  ما نمیتوانیم  تصمیم  بگیریم  آن چیزی  برای   مجازات  ملاک  عمل  هست  که اینجا  معرفی شده  باشد  شما میگوئید  دو نفر  تصویب  شده است از کجا  معلوم  است  چنین چیزی  باشد .
 رئیس- آقای  رجائی  به من   اطلاع  داده اند .
 دیالمه – دو نفر  به مجلس  معرفی نشده اند ملاک  برای ما معرفی  به  مجلس است ( همهمه نمایندگان ) رئیس- خیلی خوب ،  حالا شما چون  خواستید  مته به خشخاش   بگذارید من آن استدلال  را کردم  والا من هم همانطور میگویم  عرفاً میتوانیم این  را  ساعت  جلوتر  یا عقب  تر  بگذاریم  ما خواستیم  2 ساعت دیرتر  بگذاریم  شما سر آن  سختیگری  نفرمائید .
 دیالمه – آقای  هاشمی  معنای  تذکر آئین نامه این است ؟
 رئیس-  سختگیری  نفرمائید ، الان داریم  آئین نامه مینویسیم ، در  آئین  نویسی  مسائل  روشن تر حل  میشود .
 دیالمه – لازم  نیست  تذکر  آئین نامه را من خدمت  شما عرض کنم .
رئیس- من حرف  شا را  فهمیدم .
 دیالمه – بسیار خوب، اگر متوجه  شده اید  باید الان  متوقف  کنید  ومجدداً  دستور  جلسه  قرار بدهید .
رئیس- خیر،  حداکثر  این است که در آخرین  بحث  میگذاریم .
 دیالمه -  این طرح باید در دستور  جلسه  باشد .
 رئیس-  خیر، متوقف  نیست  حداکثر  این است که میتوانیم در آخرین  بحث  امروز  بگذاریم .
 دیالمه – خیر ، متوقف نیست  حداکثر  این است  که میتوانیم در آخرین  بحث  امروز بگذاریم .
 دیالمه – پس  باید اعلام  بکنند جزو دستور  جلسه  این  دو طرح هست .
 رئیس-  خیر، اگر من  قبول کردم ، والا من معتقدم  که ساعت  ظهر  شده  است و هنوز  هم روشن  نیست .
 دیالمه – آقای  هاشمی  به تذکر  آئین نامه رأی  بگیرید .
 رئیس-  اگر  بعد از ساعت 12 مجلس  نپذیرفت  که مجلس  ادامه  پیدا  بکند در آن  ساعت  جلسه  ختم  میشود .
 دیالمه  - ببینید  معنای  تذکر آئین نامه ای معنایش  همین است ،‌الان  شما مطلب  را پذیرفته  اید ولی  نمیخواهید رویش  عمل  کنید . اگر مطلبی که من  میگویم  منطقی  نیست  شما از مجلس رأی  بگیرید .
  رئیس-  میگویم  تذکر  آئین نامه ای است اگر  قبول  کردم  که  حرف  شما قبول  است ولی تذکر آئین نامه ای شما قابل  بحث  است .
دیالمه -  اگر تذکر  آئین نامه ای را وارد نمیدانید .
رئیس-  وارد نمیدانم .
 دیالمه – اگر  وارد نمیدانید از مجلس  رأی  بگیرید.
 رئیس-  حالا رأی  میگیریم ، اگر  خواستیم  رأی  میگیریم  بفرمائید .
 دیالمه – آخر  خواستنی  که نیست  شما باید از مجلس  رأی  بگیرید .
 رئیس-  شما  بفرمائید بنشینید ( زنگ  رئیس ).
 دکتر  یزدی – آقای  هاشمی  من تذکری دارم .
 رئیس- آقا شما از این تذکر  بگذرید ، بگذارید  کارمان  را بکنیم . آقای  دکتر  یزدی  تذکرتان را بفرمائید .
 دکتر یزدی -  بسم الله الرحمن الرحیم . تذکر  بنده این است که من  روز  چهارشنبه  که کسالت  و درمنزل  بستری  بودم واز طریق  رایو  مذاکرات  مجلس  را گوش میکردم  برادر عزیزمان آقای  فدائی  مطالبی  رادر مورد من گفتند  که برخلاف  واقع  بود ومن طبق مادة  66 استدعا میکنم  یک ربع  وقت  به من  بدهید   تا من راجع به آن مطالب  توضیحاتی  بدهم .
 رئیس- متشکر ،آقای دکتر   یزدی  خوب است  همان ماده را میخواندند  چون در آنجا  نوشته است که ‹‹ در همان مجلس  باید تقاضا  بکنند ›› و سرکار  نبودید  تقصیری  نداریم .
 دکتر یزدی  - کی  گفته  است در همان مجلس  …
 رئیس-  ماده را بخوانید در  همان  جلسه  باید تقاضا  میدادید .
 دکتر یزدی  - اگر یک کسی مریض  هم بود باید  حقش از بین  برود ؟
رئیس-  بله ،
 دکتر یزدی – اگر کسی   نبود ،آن  که  گناهش بیشتر  است که یک  کسی  که نیست  در غیبت  او به  افترا  آتی  ببندند  که صحیح  نباشد  آن که گناهش  بیشتر  است .
 رئیس- خیلی خوب ، پیشنهاد بفرمائید آقای  دکتر یزدی  آئین نامه اصلاح  می کند آئین نامه میگوید  اگر در همان جلسه  تقاضا  بکنید  پذیرفته  میشود . آقای  دکتر سحابی  تقاضا کردند پذیرفته  شد .
 دکتر یزدی – آیا  سخنگو  مجاز است که در غیاب  یک فرد  هر چه  دلش  خواهد بگوید ؟
 رئیس- خیر،  شما اولا غیبت  تا نهم مجاز نبود و خود  غیبت  هم غیر  مجاز  برای اینکه اطلاع ندادید.
 دکتر یزدی  - بنده  یاد داشت  خدمتتان  دادم  که من کسالت  دارم  ومجبورم  منزل  استراحت  کنم .
  رئیس- بر فرض  هم که  مجاز  بود …
 دکتر یزدی  - این چه دخلی  به آن  دارد که یک کسی در غیبت  من یک  سخنانی  گفته است  که درست  نبوده ودروغ  بوده است  لااقل  بیایند  جواب   بدهند .
 توکلی- من تذکر  دارم  ماده را میخوانم که برای شما روشن  بشود  طبق معمول  بیشتر  از آئین نامه اختیار  خواسته  میشود .
 رئیس-  ماده آئین نامه خوانده بشود .
توکلی-  مادة66-  اگر در ضمن  مذاکره  صریحاً یا تلویحاً نسبت  سوئی  به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده  واظهار  را او بر خلاف  جلوه  دهند و نمایندة مذکور  برای  رد  آن نسبت  یا رفع  اشتباه  در همان جلسه  اجازه  نطق  بخواهد  بدون رعایت  نوبت  تا 15  دقیقه  اجازه نطق  داده میشود .
تذکر میدهم  که آقای  سحابی  هم در این جلسه  نمیتوانند صحبت  کنند  همان جلسه  بایستی  صحبت  میکردند .
دکتر یزدی – خیر، اگر کسی  نباشد  که نباید  حقش  سلب  بشود ،آئین نامه که نمی گوید  حق  من سلب  میشود .
 رئیس- آقای دکتر  یزدی  خواهش می کنم  برخلاف  آئین نامه صحبت  نکنید .
 دکتر یزدی  - آقای هاششمی  آن موقعی  که این دروغها را میگویند شما باید جلوشانرا بگیرید .
رئیس- حالا آن بحث  دیگری است شما الان  حق  ندارید …
 دکتر یزدی  - چطور  بحث  دیگری است ؟
  توکلی-  شما بر علیه مملکت  دروغ  میگوئید  کسی  به شما  چیزی نمیگوید .
معادیخواه – ایشان در رأس  دروغگویان  است .
 دکتر یزدی  - خودت  دروغگو  هستی  مگر  جلسه رئیس  ندارید ؟ که تو میگوئی  در رأس  هستی  .
 قاسمی -  اگر ایشان نگفته  اند تکذیب   کنند .
 دکتر یزدی – به شما  چه مربوط  است  جلسه  رئیس  دارد مگر  شما رئیس  جلسه  هستید ؟ مگر  من از شما  خواستم . چرا  به من  نسبت  دروغ  میدهید  اگر اعتراضی  دارید  به رئیس  بگوئید . استکی – بنشین  بابا جون .
 توکلی- هر دروغی  را دلشان  میخواهد میگویند و بعد دلشان  میخواهد …
رئیس- آقایان  خواهش میکنم  همهمه  نکنید  آقای  یزدی  بفرمائید  بنشینید آقای  خلخالی  بفرمائید .
2- بیانات  قبل از دستور آقایان  صادق  خلخالی ، طباطبائی  نژاد
 خلخلای-  بسم الله الرحمن الرحیم  الحمدلله  وما شاءالله  ولاقوه  الا بالله  والسلام  علیکم  ورحمت الله و برکاته .
 جریانات  زیادی  هست  که من نمیتوانم  همه آن  مطالب را بگویم  ولی  تصمیم  دارم  تحت  عنوان یک مقاله ای  مطالب  را بنویسم  وبه  جراید  بدهم که  منتشر  بشود . در قرن  اخیر  برای استعمار زدائی  و استثمار  زدائی  و روشنگری روشنفکری  در ایران  دو حرکت  وجود داشته است که این دو حرکتت از نظر  محتوی  وشاکله  با همدیگر  فرق می کرده است .  یکی از این  دو حرکت  از مرحوم  امیر کبیر  شروع  میشود تا می آید  میرسد  به مرحوم  سید   جمال الدین  اسدآبادی  ودر این اواخر  به کلنل  محمد  تقی  خان پسیان ، شیخ  محمد  خیابانی  ومرحوم  دکتر  محمد  مصدق  و شهید  آقای  حسین  فاطمی  ودیگران  ویک  حرکت  دیگری باز برای  همین منظور استعمار زدائی  واستثمار  و روشنفکری  البته به عنوان  مذهب  که عامل  مهم و قاطع  میباشد  به رهبری  مرحوم  میرزای  شیرازی  بزرگ  درجریان  حرمت  تنباکو  وبا خون   مرحوم  شیخ  فضل الله  نوری اعلی  الله مقامه و  علمای  دیگر و دیگر  مثل  مرحوم  مدرس  ودر این اواخر  مرحوم  مبرور  آیت  الله  مجاهد سید محمد  تقی  خوانساری  و آیت الله مجاهد  دیگرمان  طاب  ثراه  حضرت  آیت الله  کاشانی  ومرحوم  نواب  صفوی  واحدی ، دیگران  ودیگران  واین راه همینطور  ادامه  داشته  و شما شاهد  خونهای  مقدسی  از علماء  مانند مرحوم  سعیدی  ومطهری  و شیخ  نصرت الله انصاری  و شیخ  عبدالحسین  دزفولی ، سبحانی  دزفولی  ومرحوم  قاضی  طباطبائی  ومفتح  بوده اید .
 شجونی – آقای  غفاری  را هم بفرمائید .
خلخالی- بله  و آقای  غفاری ، ببخشید . عرض کنم که  همه این آقایان  نامشان گرامی  است و یادشان  گرامی  باد من  همه رامرحوم  گفتم  …
         بزرگش  نخوانند اهل  خرد                             که  نام بزرگان  به زشتی  برد
نمیخواستم  به کسی  توهین بکنم .
 صاحب الزمانی – آقای  خلخالی سید  جمال الدین  راد رردیف  دیگر گذاشتید .
 خلخالی-(گفتم  بین ، بین  بوده است ، البته من شاید  مخالف  شما باشم
ولی بعد به من  اعتراض میکنید  ومن گوش میدهم ، با شما خیلی  اختلاف  سلیقه  نداریم )  عرض کنم آن حرکت  استعمار  زدائی  تحت  عنوان ملی گرائی  وتکیه بر ناسیو نالیزم  درایران  بوده  وهمیشه سوداگران وبلواگران وسیاستمداران و ابرقدرتها  بلد بوده اند که با آن دست  بازی  کنند و آن دست  را حرکت  استعمار زدائی  و استثمار  را طاغوت  زدائی  را که چون  تکیه  به ملی گرائی  بود و صبغه  ورنگ مذهبی  نداشت و لذا  شما ملاحظه  میکنید در طول  تاریخ ما ، همیشه  از بین  رفته  است  ونتیجه  مطلوب  را نگرفته بوده  است و درکشورهای  همجوار  ما شاید  نتیجه را بعکس  داده مثل  مصر در حرکت  جمال  عبدالناصر  ومثل  کشورهای دیگر  ودر  سراسر  جهان تکیه  گاهشان لیبرالیزم وملی گرائی بوده است روی این جهت  ریشه  عمیق  استثمار  زدائی  و استعمار را نداشته اند و از بین  رفته اند ولی حرکت  اصیل ،  مذهبی  و انقلابی که پایگاه و شاکله  ومحتوایش  عبارت  از مذهب  بوده اصلش  این آقایان  ومخالفین این آقایان در دنیا  این را به حساب  نمی آوردند وروی این  فکر نمی کردند ولی این حرکت  جوشید ، خروشید  و ثمرة معجزه  آسای  آن در  بیست و دوم  بهمن  درایران به رهبری  امام امت  به وقوع پیوست  که نتیج  آن  خواب را از چشم  ابرقدرتها  پراند و تمام جهان رادرحیرت  فرو برد . نتیجی  که هیچگاه استعمار گران ، امپریالیزم ، صهیونیزم  ومیلی  تاریزم  توقع  نداشتند و باور  نمی کردند . و آن پاکسازی  هزار  فامیل  از ایران ،‌دستگاه فراماسونری  و انتلیجنت  سرویس ، مستشاران  نظامی آمریکا ، اعدام سردمداران  فساد در دادگاههای  انقلاب اسلامی ایران و انداختن  رژیم  منحوس  دو هزار  و پانصد ساله  شاهنشاهی  به زباله دان  تاریخ  بود این  ثمره مختصری  ازاین جریان مذهبی  وتوفنده بود که هیچوقت  توقع نداشتند ولی به مدد  خدائی و به توفیق الهی ،شد.  مخالفین  به فکر  افتادند و به توطئه افتادند که چکار  بکنند این  نهضت  را با جنگ ، با  خونریزی با رو در روئی  نمیتوانند به انحطاط  بکشانند . هر روز  این محکوم ومستحکم میشود واوج  میگیرد وممکن است  که منطقه  را تقریباً به انقلاب  اسلامی  اصیل  دعوت  بکند ، ومی کند روی این جهت موانعی را ایجاد  کرده اند کهاز جمله  از آن  موانع دست پر خون صدام  حسین  یعنی  سگ  زنجیری  ایالات  متحده  آمریکا و ابرقدرتها در منطقه . و سگان  دیگری  حمایت از این میکردند  که تاشاید  این انقلاب  اسلامی  نو پای  ایران به انحطاط  کشیده  بشود  ولی نشد  سپاه  ماارتش  ما که در اثر  انقلاب  ما طاغوتی  بود  ویاقوتی  شد واین یکی از معجزه های بزرگ  انقلاب  ما است در مقابل  این ابرقدرتها ایستادند و  دشمن  رادر سرجای  خود نشاندند . ودر خیلی  جاها  هم به عقب  برگرداندند. اینها به این فکر  افتادند که چه  کنیم ؟  بنابراین  برگردیم  به داخله  خودمان  که خودمان را به درگیری بکشانیم  اختلاف  داخلی  درست بکنیم و من از آن کسانی  بودم که در این  مجلس  به پیروی  از فرمایشات امام همیشه  طرفدار  وحدت  بودم و خود  شماها میدانید   که درگیری  هم داشتیم  وداد و فریاد  هم میکردیم  برای اینکه میخواستیم  وحدت  به هم نخورد . ولی این وحدت  را به هم زدند . نگذاشتند ، چرا؟  برای  چه؟  منظور؟ از طرف آقای رئیس  جمهور بنی صدر  اعلان  کردند کهدر احمد آباد برسر قبر  مصدق  صحبت  می کنند بعد از یکی  دو سه  روز دیگر  مثل اینکه غرضشان  عوض شد و اعلان کردند سخنرانی  در دانشگاه  برگزار  میشود وبهانه آوردند  که در احمد آباد  جا  برای صحبت  وجود ندارد آقایان بفرستند آقای رئیس  مجلس  بفرستد ، دولت  بفرستد . امام بفرستد . احمد  آباد  میدان بزرگی  دارد ،  خانه  میکردند  غیر از آن باغ  و خانه ای که درتهران  دارند و غیر از آن  باغ وخانه ای که درتهران  دارند وو غیر از آن  خانه بزرگی  که در ‹‹در بند سر ›› غلامحسین  مصدق  دارد.  غیر از آن  خانه هائی که در تهران  مربوط  به اینها است ( احسنت ) که اینها میخواستند به درد مردم  بخورند ؟  به  درد  این ملت کسی  میتواند برسد  که با این مردم بوده  باشد  والا ‹‹عاشقی  شیوة  مردان  بلاکش  باشد ›› کسی  که پنجاه  خانه  یدک  می کشیده  میتواند  برای  بی خانمان ها ، صحبت  کنم . آقایان  بهانه تراشیدند  و علت  بهانه  هم این بوده است که میخواستند عین این مسأله را یعنی  آقایان  نهضت  آزادی  که در دانشگاه  اعلام  کرده بودند و وزارت کشور  گفته بود که دانشگاه  مناسب  نیست  لذا به این  جهت  گفتند که برنامه  سخنرانی  را به امجدیه  ببریم ، خو ب، صلی و جلی  خیلی  هم مطلب  خوبی بود  نه درگیری  شد ،  نه اختلافی شد  خیلی محترمانه  برگزار  کردند  ورادیو  هم نطق  آقایان  رامنتشر  کرد و همهمردم هم فهمیدند  که غرض ومرضی  کهدر کار نبوده  است .  ولی آقایان میخواستند ، جبران کنند . نه ، ما خودمان باید  جواب  اینها را بدهیم . حالا  که گفته بودیم احمد آباد ، درده  فرسخی  تهران است و به بهانه باینکه  جانیست ، به دانشگاه  بیایند و در دانشگاه  هم آمدند ، و صحبت  کردند . و جریان ها را گفتند و من دراینجا به مسؤولیت   خودم  دارم  میگویم . دیشب  دادستان محترم در مصاحبه  ای به پیروی  از فرمایشات  امام  گفتند : دنبال  مجرم  میگردیم . آقایان  همه شما اهل  منطق  هستید  بعضی  هایشان  مجتهد ، و بعضی  هایشان   عالم  دینی  هستند   این مطالب  را عرض میکنم .
 شکل اول  بدیهی  الانتاج  است  در این مسأله  روزنامه  انقلاب  اسلامی  موجود  است .
رئیس- آقای  خلخالی  دو دقیقه  دیگر  وقت دارید .
 خلخالی- من بااجازه شما  چون  حرفم  تمام نشدهاست . پنج  دقیقه  هم از وقت آقای  طباطبائی  را گرفته ام و دو سه دقیقه  هم وقت  اضافی  از جنابعالی  میخواهم  برای خاطر اینکه مدتی است  حرف نزده ام ، خلاصه  خودتان  هم فرمودید( خنده  نمایندگان ) از آقایان  خواهش میکنم به محتوای این مسأله  توجه  بفرمائید  که  با  عجله  میخواهم از آن رد بشوم . این عبارت  ازاین است  که :  میخواهم این  مسأله   را روشن  کنیم یعنی چه ؟  یعنی  چه کسی  زده است و چه کسی کتک  خورده  است و چه کسی  فرمان  داده است ؟ این دیگر  جای  شبهه که نیست  وقتی  مسأله  روشن  بشود. هم برای آقای  دادستان ‹‹ادل  دلیل  علی  وجود الشیئی ،وقوع  الشیئی ›› جناب  آقای  رئیس  جمهور گفته  است که بلی ،‌اینها را بیرون  برانید من  زیر سر مقاله  این  روزنامه  انقلاب  اسلامی  که مربوط  به این مسأله است خط کشیده ام از اینجا  میخواهم  نقل   کنم  که دغدغه  نباشد ، بیرون برانید ،‌تنبه  کنید . بیرون بریزید . من  خودم  الان میایم . خودم میایم ومیخواهم  جان خودم را سپر کنم.  خودم  راامروز  میخواهم  به کشتن  بدهم . خوب  معلوم  است  که  زننده چه کسی است ؟ آقای  دادستان گفت زننده  آن کسانی  هستند که با فرمان آقای رئیس  جمهور رفته اند مردم را کتک  زده اند . خورنده  چه کسانی  هستند . خوب  آن کسانی  هستند که کتک   خورده اند .وکیل   مجلس  هم کتک  خورده است . محافظ  یک وکیلی  هم کتک  خورده است  . که دراینمورد نمیخواهم  صحبت  بکنم . خورنده و زننده معلوم  است ،  تنبیه  کنید  بیرون  بریزید . عرض کنم  که من خودم  میایم  اگر مقامات  انتظامی  هیچ  کاری  نمیکند ، من  جوابشان را میدهم واین حرفها  خوب  یک عده ای زده اند ،  ویک  عده ای  خورده اند دراین وسط ،  فرمانده چماق  به دستان  چه کسی  بوده است ؟   جای هیچ  شبهه ای  نمانده است  که جناب آقای  بنی  صدر  رئیس   جمهور بوده است (  تکبیر  نمایندگان ) غیر از این هیچ  مسأله ای نبوده است . من از آقایان  خواهش می کنم  احساسات  به خرج  ندهید .
رئیس- از آقایان تماشاچیان  خواهش میکنم  شما درگفتن  تکبیر  شرکت  نکنید .)
 خلخالی- اگر آقایان  شک دارند این مسأله  را که  شکل  اول آن  است  از علماء  شهرستانها سؤال  کنند یعنی دلیل ما شواهد  نیست  که بریزند شلوغ  کنند انی بازی  ها رادربیاورند ، که پانصد  نفر از  فدائیان  خلق  ومجاهدان خلق  بیایند  خودشان  را چاقو  بزنند و بیایند در آنجا  آقا  خوددلیل  موجود  است  یعنی  نطق  آقای  رئیس  جمهور ، خود  این نطق موجود است امام  توجه  کرده است .  من از آقای  صدوقی  یزدی  ،آقای طبسی ،آقای ربانی شیرازی ،آقای  طاهری ،آقای  دستغیب  و آقای  مدنی  واز  همه  علماء  می خواهم که این شکل  اول  را بنویسند  چه کسی  دستور داده است  و کسی  زده  است ، و چه کسی خورده  است ؟ و بطوری  که نقل  می کنند گویا  چهار نفر   هم کشته  شده است  و قریب  هشتاد  نفر در این ماجرا  گم  شده اند . آقای  محترم   دو سال  من بعنوان قاضی  شرع  دراین مملکت   خدمت  کرده ام  کسی  را تعزیر  کردم  نوشته اند  این تعزیر  است و شما و روزنامه  انقلاب  اسلامی ایران میگوئید  که  آقای خلخالی  شکتنجه  گر  است ،  دزد  و رشوه  خوار  است . جلاد  و قتال است  خوب  ما هم سرمان را پائین  گرفتیم . اگر مرا  بکوبند  خوب  معلوم  است  کوبیدن  آقای بهشتی  که کاری  ندارد . اصلا  بحث  بهشتی  نیست  که مرگ  بربهشتی  می گویند ، رادیو  خیلی خوب و واضع  گفت ، این سانسور است  ؟ قهر می کنند ، خبری نیست . من  نمیروم  آنجا ،  خوب  همه مطالب  گفته شد . مطالب  ما را نمیگذارند ومن  خواهش  میکنم  عین  این مطالب  را بگذارند ، تا مردم  از حقیقت  روشن  بشوند .  واجمال در کار  نبوده باشد ، خوب  شما   هم آمدید  آنجا  بدون دلیل  و بدون  مدرک  ما شکنج ه  گر  معرفی  کردند . آقا  بحث  بهشتی  نیست . بحث  روحانیت  است ، بحث  شکنج ه  گر  معرفی کردید . آقا بحث  بهشتی  نیست ، بحث  روحانیت  است ، بحث  اسلام  است  یعنی در  دوره  دوم  در این  مجلس  اگر این وضع  باشد  و چهار  نفر عالم  خود  فروخته  دراین مجلس  شرکت  خواهد کرد والا دراین مجلس  کسی نخواهد بود ( احسنت – احسنت ). این مسأله را هم من عرض میکنم  میخواهم  انی مسأله را بگویم  خوب وقتی  که مرا بیرون کردید   پریروز  هم این مسأله را  به امام  میگفتم  من به همه جا میروم ،‌این همه مردم را  اعدام کردم ، این همه مردم را حبس  کردم ، کسی  نمیگفت مرگ بر خلخالی  اما وقتی  که بهانه به دست  دشمن  میدهند ، خو ب، کوبیدن  بهشتی  خیلی  راحت  است .  کوبیدن  آقایان  رفسنجانی ، خامنه ای  خیلی  راحت  است  اینهم  عکسشان  است آقا  این عکس  را خودش  درست  کرده است ؟  این خون  زن  است که ریخته  است روی این عکس  آقایان  محترم  این  خونها  خون این زن  است که عکس  این آقایان را به دستش  گرفته  بوده ومیگفته  آقایان :‌این ها مورد  حمایت  امام هستند گفته اند بزنید  فداری آقای  بنی صدر  بوده باشد ،  چه اشکالی  دارد عیبی  ندارد ، بزنید ، این همه خون زنها است که دیروز  این عکس  را برده  بودم  خدمت  امام نشان  بدهم . ولی  امام ملاقات  نداشتند  میخواهم این معنا را بگویم ، معلوم است . واضح است . ما نباید  دنبال  اینجا و آنجا بچرخیم  که ما بخواهیم  مجرم  را  پیدا بکنیم . روی  موازین  شرعی  و اسلامی  ومن از دیدگاه یک قاضی   شرع  به این جریانا نگاه میکنم والله  دلم  نمیخواست  که این  جریان پیش بیاید . ولی  پیش  آمده  است . و حالا که پیش  آمده  است مسأله  خیلی  واضح  و آشکار  است آنوقت  در اینجا در قانون اساسی ر قسم  نامه آقای  رئیس  جمهور  عبارتی  آمده است که آنرا  نقل  می کنم :‹‹ ایفای  مسؤولیتهائی  را که بعهده  گرفته ام بکار گیرم  وخود را وقف  خدمت  بمردم واعتلای  کشور ، ترویج  دین ،و  اخلاق، پشتیبانی  از حق ، وگسترش  عدالت  سازم  واز  هر گونه خود کامگی  بپرهیزم ››.آقا دیگر  این مسأله خراب  کردن  مقبره  رضاخان نیست  که توبگوئی  خودکامگی  است  این خودکامگی است که فرمان  بدهی،  مدعی باشی ، قاضی  باشی،  نمیدانم  شاهد باشی  همه   اینها را …. بعداً مردم را بیاورید آقا  کارت پیدا  شد از حزب  جمهوری ، کارت  دیگر  نمیدانم از فلان سپاه  است . آقا مثلا  از قزوین  آمده است آقا اینها چه مدرکی   میتواند باشد ؟ چه میگوئی ؟ مردم را گول  میزنی ؟  از فرانسه  برگشته ای  جمعیت  ندیده ای ؟ این جمعیت در صحنه  بوده باشد  تمام  جمعیت  ایران . امروز  بازار  تبریز ، بازار  تهران بازار  قم ، بازار  اصفهان ، بازار  مشهد  شیراز، کرمان  همه تعطیل  کرده اند واز شما وکلا این مسأله  رامیخواهند . من  اینجا  دوباره  قانون اساسی را برای شما میخوانم  این قانون اساسی می گوید
 رئیس- آقای خلخالی  شما دو  دقیقه   دیگر  وقت  دارید .
 خلخالی- ‹‹عزل  رئیس  جمهور بادرنظر گرفتن  مصالح  کشور  پس از  حکم  دیوانعالی کشور  به تخلف  وی از وظایف  قانونی با رأی  مجلس  شورای ملی  با عدم  کفایت  سیاسی  او ›› چرا ساکت  نشسته اید ، چرا   حرف نمیزنید ؟ آقای  دادستان  محترم  چرا اجمال  گوئی  می کنی  ما از شما توقع داریم ، شما هم راست  صحبت  کنید . مجرم  معلوم  است  دوباره این نطق  را بگذارند ، این  حرکت را بگذارند. آقا آمده است   الم  شنگه درست  کرده است ،  نفس  کش   خواسته است   همه این کارها  را کرده است ، بعدش  هم آقا  بلند  شده  به دزفول  رفته است . در دزفول  میخواهی  چکار  کنی ؟آنجا  میخواهی  فرمانده کل قوا  بشوی . نه آقا  وقتی  ملت  می  خواهند ،‌این بازی گری هار ا مردم یم فهمند . بای برو ، پاریس ، ببینی چه کسانی  استقبال   تومیایند :  نزیه ، رحمت   الله مقدم  مراغه  ای -  حسن  شریعتمداری – مدنی  اینها  به استقبال   تو میایند ( احسنت -  احسنت ) معلوم است واضح  و آشکار  است  .  جای  شبه  وشک  دراین مسأله  نیست  اگر شما در غرب  کشور نبودید. غرب  کشور  که جبوتر  بود .  این آقایانی  را که از طرف  مجلس  فرستادیم ، که در شورایعالی   فرماندهی  بوده باشند نمیایند اینمطالب  را بگویند مرتب  پیش  گوشی  می کنند با  هم  همه   میدانند که جریانات  چه چیز است .  ای امام روحانیت  مترقی   دیروزی  که  این ها میخوردند ای  امام ! سرما  را می برند وخون ما دارد به شکم  مامیرود  همین  افراد  را الان  چماقدار  درست  کرده اند . وحال  آنکه  چماق  ریگان وچماق  ابرقدرت  ها  در دست   اینها است واین ها دارند سوء استفاده می کنند ( احسنت  - احسنت ) من از امام خواهش میکنم ای  امام دوباره نگاه کن  اگر آن شب  آخر  شب  بوده   خوابت  برده  بوده وحال  نداشته ای ، دوباره  بفرمائید از ساعت  هفت  یا هشت شروع  کنند عین  همان برنامه را آخر  جای  اجمال  نیست ، جای  حرف نیست ، جای  حدیث  نیست  مسأله خیلی واضح  و آشکار  است  یعنی  عقیده شخصی  بنده  عبارت  از این  است که : رئیس  جمهور به قانون اساسی خون بهای این ملت مسلمان  خیانت  کرده  است .
 رئیس-  وقتتان تمام است .
خلخاالی-  وروی  این جهت  باید محاکمه  بشود و محکوم معلوم است وجای  هیچ  شبهه  و شکی  نیست (  احسنت – احسنت )  ودر این باره  من مدارک  زیادی  داشتم  ما هر روز درگیری  درست  میکنیم  در حالیکه  میخواهیم  مردم را به وحدت  دعوت بکنیم . وحالا من سکوت  را می شکنم ، حرفها  را با پرده  گفتم ، بی پرده اش را د ر یک وقت  مناسبی  خواهم گفت  که کسانی  که رفته اند و مردم  را  دعوت کرده اند ، دفتر  هماهنگی  جای  ساواک  را پر کرده  است ( یکی از نمایندگان – رستاخیزی ها آنجا  هستند ) من با اجازه  شما نیم  دقیقه  صحبت  کنم. روزنامه  انقلاب  اسلامی  نوشته است تظاهرات  مردم  قم  به پشتیبانی  از  رئیس  جمهور ، عیناً این ،  کار ساواک  را دارد  می کند . یعنی چه ؟ تظاهرات  بر عکس  بوده است . عین  ساواک که در روزنامه اطلاعات و کیهان  می کرد  که خیر ، همه  مردم شروع  کردند وجاوید  شاه گفتند ، چه گفتند ، چه گفتند ….. من این  سند  باطل  را با همان کشل  اولی که دیروز  مردم قم  یکپارچه  در خانه آقای منتظری  و آقای  گلپایگانی   جمع  شده بودند و می گفتند  ما برای  خاطر  امام سکوت  کرده ایم . من این سندبااین بی محتوا  و ضد  خلقی  را امروز به عنوان یک نماینده  مجلس  و به عنوان  نماینده قم  من این روزنامه را پاره  می کنم واین ارزش ندارد . (تکبیر  نمایندگان )  واین اعتبار  ندارد ،مسأله  است من این  مسأله را می خواهم برای شما ب گویم .  آقای  رئیس  جمهور  کسانی  از شما  حمایت می کردند  که سپاه پاسداران  ما را در مهاباد  و سردشت  چشمهایشان را در می آورند، و اینها  را نابود می  کنند  بدنشان را سوراخ  می کنند. ای وکلا  هیچوقت  سکوت  نکنید  مردم پشتیبانی  شما هستند و این راه می رود ،ارتشیان  جنگشان را بکنند ، سپاه پاسداران وملت  پشتیبان  شما قرار دارد هیچگونه خطوری  در جبهه ها وجود  نخواهد داشت . ما به وجود این ارتش  واین پاسدار  و به وجود ملت افتخار  می کنیم . این ملت  هیچگونه  راه  اجمالی ندارد وراه خودش را خواهد رفت . والسلام  علی  من اتبع  الهدی  خیلی  ممنون وتشکر  ، ببخشید . ( تکبیر نمایندگان ).
 منشی- آقای طباطبائی نژاد  نماینده مردم اردستان  بجای  آقای  تبریزی  بفرمائید .
 اصفهانی – آقای  رئیس  شما در این  باره  صحبتی  ندارید ؟
 رئیس- چرا ،آقای  طباطبائی  نژاد  شما  ده دقیقه وقت دارید که صحبت  کنید .
 طباطبائی نژاد – بسم الله الرحمن الرحیم . السلام  علیکم  ورحمت الله و برکاته  بادرود  و سلام  به رهبر  کبیر انقلابمان ، بنیانگذار  جمهوری اسلایم ،  با تشکر  از  برادر  حجت الاسلام جناب آقای خلخالی  که آنچه  را که من می خواستم بگویم  و همه ملت ایران و آنها که برای این انقلاب  و به ثمر ر سیدن  این انقلاب  زحمت  کشیده اند . ورنج  دیده اند و برای  تداوم  انقلاب  کوشا  هستند ،  همه آنها  امروز  یک  چنین  مطلبی  رامی خواستند گفته  شود ،  تا مردم آگاه  شوند . صمیمانه  تشکر  می کنم مطلبی را که  در این فرصت  کوتاه به عرض برادران وخواهران  نماینده می خواهم  برسانم این است که ، رهبر   انقلاب  مکرر  روی  این مسأله  تکیه  می کنند که در  این مملکت  رأی  مردم  حاکم  است . دیگران  هم این  جمله  را می گویند . ولی رهبر  به حق می گوید . ودیگران  ‹‹کلمه  حق  یرادیهاالباطل ›› این یک  واقعیت  است .  ملت  قهرمان  ایران بطور  طبیعی  فریاد  زد  و رهبر  را انتخاب  کرد . ودر انتخاب  رهبر کسی  رهبر  را برای  این ملت  تحمیل  نکرد . این مردم  کوچه  و بازار  بودند که آن  ویژگیهای  خاصی  را که رهبران  دینی  ما ، برای  مقام رهبر  بیان  کرده اند  وقتی  در رهبر  دیدند ، او را به عنوان رهبر  انتخاب  کردند . بنابراین  رهبر  منتخب  این مردم است . قانون اساسی  که خون  بهای  شهیدان  ما است  و باید  همه به قانون اساسی تکیه  کنیم  وتکیه گاه انقلاب  باید  قانون باشد ،  نه فرد  این قانون  منتخب  این ملت است . این مردم  خبرگان را انتخاب  کردند ،  و آنها این قانونرا  تدوین  کردند  با تلاش  وکوشش  بیش  از سه ماه ، بعد هم رهبر  امضاء  کرد و فرمود  انحرافی از قوانین  اسلامی  ندارد . و همه ما که دراینجا  نشسته ایم ، منتخب  ملت  هستیم ، رئیس  جمهور  هممنتخب   ملت . منتها  ملت  وقتی  رهبر  راانتخاب  کرده است : کخ اگر رأیی  که  به رئیس  جمهور میدهند مورد  قبول  رهبر نباشد  قبول  ندارد .  یعنی  11 میلیون  رأیی که  برادر  رئیس  جمهور  مرتب  روی  آن تکیه  می کنند . خود این ملت  در قانون  اساسی  به این مطلب رأی  داده است  که اگر امضاء  رهبر  کنار رفت . مثل  11 میلیون صفر  است  که کنار  آن عدد نباشد . وباید  آقای رئیس  جمهور  بدانند که  هم رهبر  منتخب  ملت است ، و هم مجلس  ، و اینطور  نیست  که بعضی  ها منتخب  تر از دیگران باشند . بلی ، اگر  هم منتخب   تر باشد ، قدرت  را مردم  به مجلس  زیاد تر داده است واین  یک واقعیت  است .  علت  آن هم این است که خطا و اشتباه  یک  فرد  به مراتب  زیادتر  است تا خطا  واشتباه  یک جمعیت  بیش از 200 نفر، 270  نفر جمعیتی  که من الان در حضور  آنها هستم  و بعضی  را که از 20 سال قبل  می شناسم : مجتهد ، مهندس ، دکتر ، تعداد زیادی  روحانی ، تعدادی  فرهنگی ، متخصص  و افرادی  که غالباً زیر شکنجه  ساواک  بوده اند و برای این انقلاب  رنج  دیده اند ودلسوز  این انقلاب  هستند ، اشتباه  وخطای  مجلس  را کمتر  می دانند تا اشتباه  یک فرد را . بنابراین ، این جریانی  که الان دراین مملکت  حکم  فرما  است ، این جریانی  را که فرد گرائی  را دارند ، ترویج  می کنند وفوق العاده برای انقلاب  ما خطرناک  است  باید با شدت  محکوم بشود .
مطلب  دیگری  که می خواهم به عرض برسانم این است که من از  حوزه  انتخابیه  ام اردستان و بخش  کوهپایه  سخنی  نم یگویم  جز آن  سخنی  که امروز  برای  همه  ملت  ایران  مطرح  است و می دانم  حوزه   انتخابیه  ام برای این مسأله  نگران  است و آن  حادثه  روز پنجشنبه  است . مردم  از یکدیگر  سوال می کنند ،در  شرایطی که ما این مشکلات  را داریم . کی میلیون  ونیم  آواره جنگی . یک میلیون  ونیم آوارگان براران افغانی کهب ه کشور  ما پناهنده شده اند بیش  از صد  هزار  نفر  برادران  رعاقی  که دراثر  تهاجم  صدام به کشور ما آمده اند با آن  جنگ  تحمیلی که  که  با بیش از نیمی  از جهان داریم  مامی جنگیم .  مردم سؤال  می کنند وقتی که یکی  از دیپلماتهای  غربی  می گوید  جنگ ایران و عراق  آرام ،آرام دارد  به نفع ایران  خاتمه  پیدا می کند . و صدام باشکست  مواجه  است . مگر اینکه  بتوانیم   جو داخلی  ایران را بهم بزنیم . دراینجا من از آقای رئیس  جمهور فقط سؤال می کنم . آیا شما در  شرایط  فعلی  مملکت ،در شرایطی که  دشمن شب وروز  به ما تهاجم  می کند . این  پیش  بینی  را از نظر  سیاسی نمی کنید ؟ که تعدادی از افرادی که این انقلاب  را نمی خواستند  چریک  های فدائی  خلق  منافقین ، ضد انقلاب  آنهائیکه  جز  به شکم  به چیز دیگری  فکر نمی کنند و از اول  مخالف  با این انقلاب  بودند . و بعضی  ها  بعد  مخالف شدند . اینها می گردند یک  پناهگاهی  برای خودشان  پیدا  کنند ؟  واین احتمال  را نمی دهید  که اگر یک چنین  جلسه ای  تشکیل  بدهید  افرادی  می آیند ، وجو سازی  می کنند ؟ و آیا  برای احدی  از ملت ایران پوشیده است  که این جلسه  از قبل  تدارک  دیده  شده بود . برای انکه نهادهای انقلابی را بکوبند ؟ ودر اینجا  باز  به مسؤولین   قضائی  مملکت  بعنوان یک نفر  نماینده ای  که قسم  یاد کرده ام  این جمله  راعرض می کنم ، که پاسدار  قانون اساسی  باشم . باید  طبق  قانون اساسی بین افراد  فرق گذاشته نشود  . قانون اساسی با صراحت  می گوید :
‹‹ همه افراد این مملکت  حتی  رهبر . در برابر  قانون مساوی  هستند ›› اینطوری  نباشد که فرق بین  افراد گذاشته بشود . اگر واقعاً و همانطوری  که  جناب آقای خلخالی  فرمودند  کاملا  هم آدم  میتواند استباط  بکند وروشن  هم  هست ،  مقصر  مقاماتی  هستند که خودشان  حمله  به دیگران می کنند .و تخلف  از قانون اساسی  شده است  که در این مسأله دو تخلف   بنظر میرسد .
 یکی تخلف  در امور  قضائی ، که  مسوولین  قضائی  هستند که باید افراد  متخلف  را مجازات  بکنند ودر آینجا  آمدهاست :  وو دستگیری  افراد و دیگر  اینکه  قضاوت  شده است  به مجرد  اینکه یک ورقه ای را دیده اند . قضاوت کرده اند که چماق  دارها و چماق  به دست ها  این ها هستند . من بقیه  افراد را نمی شناسم  ولی  دو نفر از برادرها  یکی برادر نماینده  ویکی  محافظی  که آنجا بوده  است کاملا  این ها را به پاکی می شناسم . این آقایان میگویند مسأله اینطوری  نبوده است که افرادی  علیه رئیس  جمهور فریاد  بزنند و بعد افرادی  هم آنان را بزنند . افرادی  کنار  جمعیت  ایستاده  بودند وقتی که ما رفتیم   بانگاه به قیافه  می گفتند این همان است و گرفتند . واینجا سوال می کنم این  آقای  محافظ  را گرفتید  محافظ    حجت الاسلام  آقای  حیدری  اگر مجرم  بود ، چرا  رهایش  کردید ؟ واگر  مجرم  نبود ، چرا او را  در روزنامه  انقلاب اسلامی  بعنوان  چماق دار معرفی کردید ؟ ملت سؤال  می کنند  چرا ؟ ( یکی  از نمایندگان -  دندانش را شکستند ) اگر  نماینده هم مجرم بود چرا  رهایش کردید ؟  نماینده را هم نباید رهایش کرد واگر مجرم  نبود ، چرا به  نماینده منتخب  مردم کتک  زدید ؟  برادر رئیس  جمهور  وقتی کسی  فریاد بزند  و اهانت  بشما بشود ، شما آنجا  منتخب  مردم  هستید ، ولی  کی نماینده ای  که سه  ماه د رجبهه های  جنگ  بوده است ، این منتخب  مردم  نیست ؟ سؤال  دیگر  اینکه مسأله  گارد  باید  روشن بشود  که مسأله   گاردی  که میگویند که آنجا  بوده است چه بوده است . آیا  در قانون اساسی مسأله  گارد  برای رئیس  جمهور  پیش بینی شده است  یا نه ؟ ضمناً(غفاری – کتبی  را که آقای  رئیس  جمهور نشان  دادند  رولور لوله  بلند بود ولی  در روزنامه انقلاب  اسلامی  شنبه  لوله اش  کوتاه  بود گویا  آب  رفته بود )
رئیس- آقای غفاری  بگذارید ایشان  صحبتشان را بکنند وقت  ایشان را ضایع  نکنید .
طباطبائی  نژاد – وبا قاطعیت  میخواهم از مسؤولین  قضائی  که رسیدگی  کامل  شود به افرادیکه به حیثیتشان  لطمه   خورده  است  به افرادی که شهید  شده اند ، به افرادی که مجروح  شده اند به آنهائی که الان در دانشگاه متحصن  هستند ، رسیدگی  کامل بشود . در پایان  از مسؤولین  مملکتی ، از وزارت  کشور میخواهم گاهی  صحبت  از انتخابات  خبرگان  برای متمم  قانون اساسی میشود  گاهی  صحبت  از انتخابات  برای مجلس  شورای اسلامی  میشود  ولی  به صحبت  اکتفا میشود . روشن  کند که چه  دست هائی  در کار است  که نمیگذارند  انتخابات  انجام بشود. برای مردم روشن  کنند چرا  مسأله  انتخاب  خبرگان هر روز  به تأخیر  می افتد  این یک ضرورت است  برای انقلاب  ما برادران وخوارهان  دینی  در یک  چنین شرایطی  یک ضرورت  است که ما مجلس  مان  را قوی  تر بکنیم  چه دست  هائی در کار  است  که نمیگذارد  انتخاب  انجام  بشود . در یکی ،  دو استان  اگر  انتخابات  انجام  نمیشود ، در بقیه  استانها  انتخابات  انجام بشود آیا  دست های  مرموزی  در کار  نیست  که نقشه های  خائنانه   خودشان  را پیاده  کنند . و به بهانه  جنگ  نگذارند مجلس  ما قوی  بشود و نگذارند  خبرگان تشکیل  بشود ؟ اگر  مانعی  هست  مانع را برای مردم  بیان کنند وروشن  کنند . در پایان  به ملت  قهرمان و  شهید  پرور  ایران عرض می کنم . برادران وخوارهان مسلمان ،شما بودید که  با گذشتتان ، با فداکاریتان ، با اطاعت  از مقام  رهبری  انقلاب  را تا اینجا رسانیده اید  واز این  به بعد برای تداوم  انقلاب  هم باید اطاعت  از مقام  رهبری کرد .  ولی  این نکته  را که من در یکی از شهرستانها بودم و بعضی  از برادران میگفتند  این نکته را توجه داشته باشید .
 رئیس-  وقتتان تمام است .
طباطبائی نژاد- هر کس  را که رهبر  تأیید کرد  دلیل پاکی  آن  فرد  نیست . رهبر  فرمودند  عقل  سیاسی  اقتضاء میکند ، به  سیره  پیامبر  توجه کنید .  پیامبر  بعضی از  صحابه  را تأیید  میکرد ، در آن شرایطی  که انقلاب  اسلامی  نو  بنیاد  بود . وحال  آنکه دل  پیامبر  از آنها غرق  خون بود . دلیل نیست  که هر کس را  که رهبر   تأیید  کرد  او یک  آدمی  باسشد  که مورد قبول  رهبر باشد و رهبر   او  را  بپذیرد.  من از سال  38  که رد قم  بودم تا الان  موضع  رهبر  را میدانم .    رهبر  برنامه اش این است . میگوید ‹‹ افرادی که خود ساخته  نیستند  شما سرو صدا  بلند  نکنید  اینها خودشان . خودشان  را رسوا  خواهند کرد . ›› و با یک  سخنرانی  بیش  از اینکه  شما ساعتها  فریاد  بزنید  خودشان  را رسوا  خواهند  کرد .  و  ما  موضع گیری  رهبر  را دیدیم . افرادی  را که  ما می شناختیم  که اینها  برای انقلاب  ضرر دارند رهبر  میفرمود  نه . من  دستشان را می بوسم . اما یواش  یواش  دییم  که خودشان  چه طور  رسوایی  به بار آوردند وکنار  زده   شدند  و زنده  دفن  شدند .  بشما  ملت  قهرمان   بگویم .  روش   سیاسی  که همان  روش پیامبر  گونه است   این  است که  بگذارید افراد ماهیت  خودشان  را نشان  بدهند . ولی آنچه  ما را  رنج  میدهد  این است که اگر  خدای نکرده  با این ناپاکی  ها به انقلابمان  ضربه  بخورد  چه چیزی  میتواند این مسأله را جبران  کند ؟  والسلام  علیکم  و رحمت الله و برکاته .
 3- بیانات آقای  رئیس  در مورد حادثه  دانشگاه در روز  پنجشنبه  چهاردهم  اسفند ماه
 رئیس-  بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح  لی صدری  و یسرلی  امری  واحلل  عقده من لسانی  یفقهوا  قولی .
 حادثه  دانشگاه در شرایط خاص  زمانی  که با آن کیفیت  مخصوص  و وحواشی  که در اطارف  کشور  داشت  اتفاق  افتاد  . یک مسأله ساده  تصادفی  نیست .و  مجلس  شورای اسلامی  یقیناً در این شرایط  نمیتواند برخورد  سطحی  و احساس  با مسأله  داشته باشد . مجلس  امروز  ایمد  مردم است . ودرنظام  جمهوری  اسلام ی پایگاه اعتماد و آرامش  خاطر  مردم باید باشد . وباید  ازاینجا  همه ابعاد  این  مسأله   زیر نظر گرفته  بشود و جریان  تعقیب  بشود . من  پریروز که قم  بودم  وبه  محضر  آیات   عظام  رسیدم . آیت  الله اعظمی  گلپایگانی ،آیت  الله العظمی   نجفی و آیت الله  آقای  منتظری و جمعی  از مدرسین  درباره مجلس  مطالبی  فرمودند  که  قابل  توجه  است .  آیت  الله نجفی  گفتن که اگر  مجلس  شورای اسلامی  وظایف  اساسی  خودش  را دراین انقلاب  انجام  ندهد مردم از انقلاب  اسلامی  مأیوس
میشوند  . و همه امید  ما و اعتماد  ما و آرامش   خاطر  ما بعد ا زرهبر  به مجلس  است . و آیت  الله گلپایگانی  تأکید  وسیعی روی  مواضع  اسلامی  مجلس  داشتند . و آیت  الله منتظری  را که اظهارتشان  را شنیده اید .  از نظر  زمانی  و مقطع  خاص  زمان حوادث   دانشگاه  باید ارزیابی  بشود . موقعی  است که  هجومی  در دنیا   شروع  شدهاست  برای تحمیل   یک  صلح  بر ایران  بعد از آنکه  از  تحمیل   جنگ  نتیجه ای  نگرفتند . وقتیکه  نشان داده شد که این  ملت  و این ارتش  واین سپاه  و بسیج  ونیروهای  عشایر  که امیدی  به غلط  برای ضد انقلاب  بودند  اینها  همه  در  خدمت  جمهوری و عاشق  جمهوری اسلامی  هستند  ومعلوم  شد  که ایران  با  جنگ  از پای  درنمیاید . خطر  عظیمی  ارتجاع  منطقه  وامپریالیزم  شرق و غرب  را متوجه  کرد که بقاء  ایران و بیرون آمدن پیروز  مندانه ایران از این جنگ  به معنای   ختم   نفوذ  سیاسی وحضور  نظامی و اقتصادی  امپریالیزم  در منطقه  است . و به  این دلیل  توطئه  جدیدی  شروع  شده است . عراق  وحشی گری  جدید  را آغاز میکند . دزفول  و لرستان وایلام و آبادان  را زیر رگبار  موشک  و بمب  می گیرد  که شهدای  جدیدی و تخریب  های  جدید  وحشیانه ای در سکان  مدنی  این  مناطق  بوجود آورده  است . در لاهیجان  گروهکهای  کثیف  از توبره و آبخور  خور  که  هم از آمریکا  تغذیه  می کنند و هماز شوروی ، اعلان استقلال  و تسخیر  فرمانداری  لاهیجان  و اعلان کمیته  خلق  و دادگاه  خلق  ودرخواست  تعطیل  آموزشگاه های  شهر و از این  قبیل  کارها را می کنند . و هم  آهنگ  برنامه ای شروع  می شود که چهره های  شناخته  شده ای  که رد پایشان رامن  در خانه  مراجع  قم  و برادر  امام پیدا  کردم  تحریکاتی  علیه  مجلس  و آلوده کردن  ذهن  مراجع  ومراکز  محترم  قم شروع  می کنند .
 یکی از نمایندگان-  آقای  هاشمی  اسم ببرید .
 رئیس-  نمی خواهم اسم ببرم . برنامه  سخنرانی  که خیلی  طبیعی  در احمد آباد باید انجام بشود به دلیل  حفظ  کشاورزی  اطراف  دهکده  تبدیل  به برنامه ای می شود که بجای  از بین  رفتن  شاخه های گندم ، انسانهای  شریف  از پا در می آیند .  مسأله روشن  است . ما از دادگاه ، از شورای  عالی قضائی  از مسؤولان  انتظامی  می خواهیم  که قضیه  را جداً پی گیری  کنند . صراحت  و قاطعیت  را نشان  بدهند .  از اظهارات  دو پهلو  وابهام  که در سخنان برادرمان  جناب  موسوی  اردبیلی  در  بخشی  از  صحبتهایشان من دیشب  دیدم باید  پرهیز  بشود .  قاطع  و صریح  که  مردم بفهمند . کسانیکه اگر معلوم  شد گروهی  قصد  اهانت  به رئیس  جمهور را  دارند ومی خواهند سخنرانی  رئیس  جمهور را به  هم  بزنند  این قابل  اغماض  نیست .  باید اینها معرفی بشوند ، شناخته  بشوند  و آن  مجازات  قانونی  که برایشان  تشخیص  داده  می شود باید  اعمال  بشود . این طرف  قضیه  باید روشن  بشود . باید مطلب  باز  بشود که کسانیکه  آنجا  بوده اند  وخواسته  اند امنیت  را به اصطلاح  حفظ کنند  اینها چه کسانی  بوده اند ؟آیا  اینها میلیشا، پیکار ،  فدایی ، جبهه  ملی ، وازده های ارتش ، تصفیه  شده های گارد و دژبان  بوده اند ؟آیا  اینها پلیس  بوده اند ؟اگر گارد ریاست   جمهوری است  امروز موقعی  است که مطلب  روشن بشود . اصلا  این گارد  چه  صیغه ای  است ؟  با چه مبنای  قانونی شروع شده است ؟ از کجا  بودجه  آن می آید ؟  و چه کسانی  هستند ؟ و مسؤولیت  آنها  چیست ؟ این مسأله باید مشخص  بشود . اگر  مبنای  قانونی دارد اهلا  و سهلا .  اگر ندارد  باز باید مسایل  روشن  بشود .  آنهایی که به این  گونه اعمال  فجیع  و تخریب  ومجروح  کردن مردم  و پرت  کردن  خانمها از بالای  دیوار  که از تلویزیون  به چشم  خودم  دیدم  و چیزهایی از این  قبیل  دست  زده اند . اینها باید مشخص  بشود و ما باید بفهمیم . مجلس  باید آرام  ، متین  قضایا را تعقیب  کند .  ما از شورای  عالی قضائی  جواب  همه این سؤالات ر ا می خواهیم .  وزارت کشور باید  جواب  بدهد . آیا  لازم بوده که پلیس  با با تون شرکت  بکند ؟  اگر  شرکت  نکرده  چرا ؟  اگر بایستی  که با تون  شرکت  بکند ؟  اگر شرکت  نکرده چرا ؟  اگر بایستی  که باتون   داشته باشد  چرا  نداشته است ؟  واگر  نبایستی  که داشته باشد چرا رئیس  جمهور  آنها را عتبا  می کند که ندارند ؟  ما که  در وزارت کشور شخصی  که با نیات  رئیس  جمهور  هماهنگ  نباشد  نداریم ؟ مطلب  باید  روشن  بشود . شهربانی  باید جواب  بدهد که می تواند  امنیت   اجتماعات  را حفظ کند یا نمی تواند ؟ این پرسنل  عظیم  واین بودجه   عظیمی  که آنجا مصرف  می شود اگر بناست  که با زرق و برق و تشریفات  و دست بلند  کردن ویا به زمین  کوبیدن  تمام بشود در این شهربانی  باید تجدید  نظر بشود . امنیت  این اجتماعات  را اینها باید حفظ کنند که احتیاجی  به گارد ومیلیشا  نباشد . از برادرمان  جناب  بنی  صدر  هم انتظار  داریم در نقش  رئیس  جمهور  وقتی  که می بینیند مراسمی  که  ایشان اعلام می کنند وکسانی  که داعیه  تجزیه  طلبی  این کشور  را دارند . قاسملو رسماً اعلام  می کند که  با منافقین  درباره  حکومت  جانشین  به توافق  رسیده است . کسانی که رسماً اعلان  مبارزه مسلحانه و تجزیه  کشور  را علیه  جمهوری اسلامی کرده اند وکسانی  که دستشان در کودتا کشف  شد  وچهره هایشان  شناخته شد .  ما توقع  نداریم  که رئیس  جمهور اعلان  همکاری اینها را تحمل  بکند . چرا آن  نهادهای  انقلابی  واسلامی  و مسلمانها نیایند ودر جلسه  باشند واز سخنان  رئیس  جمهور  استفاده  بکنند ؟  ایشان باید طرد  کنند .  باید موضع  خودشان  را در مقابل  گروهکهای   که زیر نام ایشان   و به عنوان  حمایت  ایشان و حساب  شده  و با نظام  وارد میدان  شده اند  و دستشان  همه  جا  پیداست  این مسأله  باید از لحاظ  مواضع  سیاسی  روشن  بشود ومجلس  باید این مسائل  را تعقیب  بکند . وما  از برادرمان  رئیس  جمهور  توقع  نداشتیم  که ایشان بفرمایند دهها  هزار نفر  بریزند و شهادت  بدهند .  ایشان می دانند  شهادت  دهها هزار  نفر  یعنی  هیچ .  یعنی  به یاد دادن مراسک   تحقیق . و یعنی  ایجاد  جو  برای  عدم  تحقیق .  برای هر ناظری  روشن  بود که در حوادث  دانشگاه  رود ولگا  و تایمز  انگلستان  می سی سی پی  امریکا  بهم  پیوسته  است و از آب  زمزم  عربستان  سعودی  می خواهد کسب   تقدس  بکند و به اروند رود  ختم می شود و توطئه  است که آنها که سمبل  شان  امیرانتظام   سعادتی  و شهرام است  چهره هایشان نمی شود اینمسایل  را ندیده  گرفت .  توطئه  است . همیت  این توطئه  این است که توجه  مردم را از جنگ ، از خوزستان  از آبادان ‌از خونین  شهر،  از ذهاب ، از ایلام  از دزفول ،از اهواز  برگردانند و به داخل  بیاورند . ما را از جنوب  به شمال  ومرکز  متوجه  کنند . وجنایت  عظیم  این است که ملت  ایران  مسائل  جنگ  را تحت  الشعاع مسایل  سخنرانی  های  داخلی . وحرکات  داخلی  ببیند .
 ابعاد مختلف  قضیه  از لحاظ  سیاسی ، از لحاظ  نظامی ، از لحاظ  امنیت  از لحاظ  اختلافات ، از لحاظ  ارتباط  با کانونهای  توطئه  خارج  وحرکتهای  شومی  که اینجا  و آنجا  داده میشود . و همه هدفها این استکه جمهوری اسلامی  را و دولت  مکتبی  رجائی را که ریگان  از پیش  اعلان  سقوط  آنرا  کرده است اینها را میخواهند  تهدید  کنند.  ما در این مقطع  زمانی از شورای  نظامی   عالی قضیی  که مسؤولیت  عظیمی  بدوش  آن است  انتظار  داریم  که مسامحه  نکند ومسامحه  را نخواهیم  بخشید ( احسنت ) واز رهبر  عظیم الشأن  مان ،  امام عزیزمان واین  ذخیرة الهی  دراین انقلاب  مستضعفین  مسلمان  بخاطر  اخطارشان  قبل از سخنرانی  تشکر  میکنیم . وبخاطر  تذکرات  واخطارشان  بعد از سخنرانی . ولی این را کافی  نمیدانیم . ملت  ایران و مقلدان  امام که نمی خواهند  بیش از امام و پیش از  امام و با صدایی  رفیع  تر از صدای  امام  حرف بزنند انتظار  دارند که در این  حادثه  عظیم  نقش  رهبری  امام پیشاپیش  آنها باشد .  والسلام  علیکم  و رحمت الله  و برکاته ( تکبیر نمایندگان )
دکتر صادقی –ایشان  جریان  را  گفته اند . خواهش  میکنم  مجلس  را از نظام  خارج  نکنید .
 فؤاد کریمی  -  دیوانعالی  کشور  باید تشکیل بشود و به جرائم  رئیس  جمهور  رسیدگی  بکند  ومجرم  اصلی  رئیس   جمهور است .
رئیس- خواهش  میکنم بگذارید ه نظم  مجلس  را من  بتوانم مراعات  بکنم  وکارمجلس  ادامه  پیدا  بکند .
 محمد  خامنه ای – مسأله  به این سادگی  نیست  که شما با یک بیان  ده دقیقه  ای مطلب  را بفرمائید . مجلس  آمادگی  دارد  که جلسه  را غیر  علنی   اعلام  کنید  و صحبت  کنیم  تا مسائل  روشن  بشود .
رئیس-  خواهش  میکنم  بعداً این کار را بکنید . دستور   مجلس ر ا  به هم نزنید  به هر  حال  من یک مقدار  حرف  کهبه تشخیص   خودم  و با مسؤولیت   خودم   میتوانستم  زدم  البته عیبی  ندارد  بعداً این تقاضا  را مجلس   می تواند بکند و انجام   هم می شود .
4- تصویب  قانون  نحوه  اداره  بناید  مسکن ومعاملات   واحدهای  مسکونی
رئیس-  وارد دستور میشویم اولین  دستور  جلسه گزارش  شور دوم  کمیسیون مسکن  و شهرسازی  در خصوص  لایحه  نحوة  ادارة بنیاد مسکن است .
 معادیخواه – از مجلس   نظر  بخواهید .
رئیس- آقایان اجازه  بفرمائید ، یک قدری  دست  مدیریت  مجلس  را آزاد  بگذارید و شلوغ   نکنید .
محمد یزدی  - برای  ورود  در دستور  اشکال  هست ؟
 رئیس-  خیر ،اشکال  نیست .
 محمد یزدی – برای  ورود  به دستور  صرف اینکه   قرار است  وزراء  رامعرفی  بکنند شما نمی توانید خلاف  دستور  عمل  کنید .  به چه مناسبت  چیزی را که  در  دستور  بوده است  مطرح  نیم کنید ؟
 رئیس-  طرح  سرپرستی  را اگر  هم بخواهید مطرح  شود آخرین  برنامه است  من مخالفتی  نمیکنم  اگر مجلس  رأی  داد که بعد از برنامه  های اعلام  شده آن باشد من حرفی ندارم . ولی خواهش  می کنم  الان  که وزیر مسکن  هم تشریف  آورده اند ما وقت ایشان را نگیریم .
 غفاری-  مسائل  کشور  مهمتر  است .
 قهرمان رحمانی -  گزارشی  تهیه  کرده ام و  پیش  امام هم برده ام اجازه بدهید  آنرا  بخوانم  قرآن را هم در دست میگریم  هر چه  که اتفاق  افتاده  واقع  امر را برای مجلس  می گویم  واحساساتی  هم حرف نمی زنم .
رشیدیان – اجازه  بدهید  بنده  هم یک  دقیقه  صحبت  کنم . بنده کتک  خورده ام نمایندة مردم  هستم باید حرف بزنم .
رئیس- بسیار خوب ، حالا برنامه را به هم نزنید .
قهرمان رحماین – اجازه بدهید  بنده این را بخوانم تا مردم روشن بشوند .
رشیدیان  - بنده یک تذکری دارم اجازه بدهید  بگویم .
 رئیس-  بنویسید و بدهید  خواهش  من از برادران این است که در یک مسأله ای  که احتیاج  به آرامش  و تحقیق دارد بگذارند من نقش  خودمرا انجام  بدهم .
 رشیدیان – حرف من برای آرامش  و تحقیق است .
رئیس- آقایان  از من  توقع  نداشته باشند که برخلاف  نظرم  اجازه  بدهم .
رهامی – اخطار  قانونی دارم .
رئیس-  اخطارتان باید به مجلس  مربوط باشد .
رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم . توجه  بفرمائید . طبق  اصل  شصت  و نهم : مذاکرات  مجلس  شورای  ملی  باید علنی باشد و گزارش  کامل آن  از  طریق  رادیو  وروزنامه رسمی  برای اطلاع  عموم  منتشر  شود . فلسفه  این اصل  این بوده است  که تمام مردم در جریان مشروح  مذاکرات  مجلس  باشند .
رئیس-  جلسه  ما که علنی  است . این چه اخطاری  است ؟
رهامی – توجه  بفرمائید ، عملا  روزنامه رمسی  وجود ندارد و رادیو  هم در  سطح  خیلی محدودی  پخش  میکند وروزنامه ها هم حرفهای  نمایندگان را خلاصه  میکنند و باب طبع  خدشان  می نویسند .وقتیکه  ما رفتیم  به شهرستانها هیچ  کدام از شهرستانهای دور دست د ر جریان  مذاکرات مجلس  نیستند . چرا  رادیو   سخنرانی  یک شخصی  را به مدت  یک ساعت ، دو ساعت پخش  میکند ولی مثلا  از مجلس  دوکلمه  که آقای  رفسنجاین  این را گفت   یا یک  نماینده ای  که بعد از شش یا  هفت  ماه یک ربع  صحبت  میکند  دو دقیقه  از صحبتش  را پخش  میکنند . خلاصه  میکنند . سانسور  میکنند ومردم  مجلس  را نمی شناسند  آنوقت  رادیو  و تلویزیون  مملکت  سه چهار  ساعت  دراختیار  بعضی  افراد است  من خواهش  می کنم  دستور  مملکت  سه چهار  ساعت  دراختیار  بعضی  افراد است  من خواهش میکنم دستور  بفرمائید  که بعداز  اخبار  این مذاکرات  کاملا  پخش  بشود .
 قهرمان  رحمانی – آقای  هاشمی  اجزاه بدهید  من این را بخوانم .
رشیدیان  - من  بلند  گو نم ی خواهم  حرفم  را خواهم زد ، اگر شما هم  میخواهید  بیائید  مرا بزنید .
 نصیری  لاری- امروز  از روزهای  نادر  مجلس  است  اجازه  فرمائید  آقای  رشیدیان  درد دل   خود را  اظهار  کنند .
 رئیس-  اجازه  بفرمائید  من توضیح  بدهم اگر  قانع  نشدید  بعد  حرف  بزنید .  خواهش  میکنم  بفرمائید  بنشینید . آقای  رهامی  یک تذکر  قانونی در مورد  بخش  برنامه  مجلس  دادند .
آیت  - بیش  از نصف  نمایندگان  نامه ای  را امضاء‌کرده اند و تقاضا  کرده اند که از رادیو و تلویزیون  پخش  بشود .
رئیس-  اگر منظورتان  پخش  است  که الان دارد  پخش  مستقیماً میشود .
 عده ای از نمایندگان – از موج  اف- ام  پخش میشود .
رئیس-  آقایان نگوئید  اف- ام  است . من قبلا از رادیو  پرسیده ام این  اف – ام  نیست .  موج متوسط  است  و قبلا هم اعلام کرده ایم . در مورد اینکه از تلویزیون  پخش  بشود  . این اجبار   قانونی  ندارد .  شما د ر تلویزیون  نماینده دارید . ایشان رااینجا  بخواهید و صحبت  کنید . و قرار  بگذارید که پخش  بشود . آن  از اختیارات  تلویزیون  است .
دیالمه – از جلسه  امروز  فیلمی   که مجلس  گرفته است  دراختیار  تلویزیون  بگذارید  که پخش  کنند .
رئیس-  خیلی خوب ، این جلسه را می گذاریم . پس این اخطار  قانونی نیست  چون ما طبق  قانون اساسی  پخش  داریم میکنیم ( نصیری  لاری-  این  جلسه  یکی از جلسات  نادر است  وباید  پخش  بشود ) آقای  قهرمان  رحمانی  یک نوشته ای  آورده اند ومیگویند من در جلسه  دانشگاه بوده ام و همه چیز را یاد داشت  کرده ام  ومیخواهند در مجلس  بخوانند .من الاندراین شرایط  ودر این برنامه آنرا  درست  نمیدانم .
 یکی از نمایندگان – رأی  بگیرید .
رئیس-  با رأی  هم نیست . و آقای  رشیدیان  اصرار  دارند مطلبی  را که د رمورد  خودشان دارند در یک دقیقه  بگویند .من باز  برای  اینکه  نظم  مجلس  به هم  نخورد  وهر کسی  تقاضای  یک مطلبی  نکند  چون این حق  برای هر نماینده ای  هست  . ایشان  بااینکه   کتک  هم خورده اند من ازایشان میخواهم که صرفنظر  کنند .
 رشیدیان – آقای  هاشمی  ده دقیقه وقت  بدهید  حرفم  را بزنم ؟
 صادقی- ایشان بوده و کتک خورده است .
رئیس- اگر همه  شما هم رأی  بدهید .آئین نامه به من چنین اجازه ای  را نمیدهد ومن خلاف  آئین نامه عمل  نمیکنم . هیچوقت  آئین نامه نگفته است  وسط  دستور  یک آقایی  اجازه  دارد که صحبت  بکند .واین  عملی  نیست .
 الویری – تغییر آئین نامه باید با حضور  شورای  نگهبان باشد .
 رضا  اصفهانی  - نمایندگان دیگری  هم بوده اند بیایند و شهادت  بدهند .آقای سامی  و آقای  تقوی  و آقای  سحابی  هم بوده اند .
رئیس- آقای  رضا  اصفهانی میگویند  که نمایندگان  دیگری  هم بوده اند که میخواهند شهادت بدهند . آقای نقوی  هم بوده اند ،آقای سحابی  هم بوده اند .
 رشیدیان – آقای  هاشمی  اجازه  بدهید  چند  دقیقه  صحبت  کنم .
رئیس- آقای  رشیدیان  خواهش میکنم مرا در محظور  نگذارید . شما  ریاست  مرا قبول  ندارید  دوستی  مرا قبول  کنید . بفرمائید بنشینید .
استکی – تکلیف  دستور  جلسه  را قرار  شد  معین کنید .
رئیس-  مخبر کمیسیون  مسکن  وشهرسازی  برای  خواندن تشریف  بیاوررند.
 توکلی-  آقای  هاشمی  شما هیچ  پاسخی  به اعتراض  نمایندگان  نادید.
رئیس- گفتم  موافقم که در آخرین  برنامه آنرا  قرار  بدهند . و به  شورای  نگهبان اطلاع میدهیم که تشریف  بیاورند . آقای   کاشانی  مخبر  کمیسیون  مسکن  شهرسازی  بفرمائید .  قبل از اینکه کاردستور  جلسه  شروع  بشود اعلام  میکنم  که از طرف  صدا و سیمای  جمهوری اسلامی  ایران  طبق  قانون خط مشی  کلی شان را حاضر  کرده اند  و به مجلس  آورده اند وامروز به من داده اند . من این رابه کمیسیون میفرستم .
سید احمد   کاشانی ( مخبر کمیسیون مسکن و هشرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش  از کمیسیون مسکن وشهرسازی  به مجلس  شورای اسلامی  ، لایحه  نحوه ادارة  بنیاد  مسکن  و دفتر  معاملات  مسکن  که با پیشنهادات و اصله  برای شور  دوم  به این کمیسیون ارجاع  شده بود طی  7 جلسه  در این کمیسیون  مورد رسیدگی  و شور  قرار گرفت و با توجه  به نظریات  مسؤولین  اجرایی  وزارت  مسکن و شهرساز ی و پیشنهادات واصله  در جلسه  پنجشنبه  9/11/59 ،  اصلاحاتی  تصویب  شد . اینک گزارش   آنرا  برای شور دوم  به مجلس  شورای  اسلامی   تقدیم  میدارد.  لایحه را جع  به  نحوة ادارة  بنیاد مسکن ومعاملات  واحدهای  مسکونی .
مادة1- از تاریخ   تصویب  این  قانون هیأت  امناء بنیاد مسکن  منحل  و جلب  مشارکت مردم کلیه  اقدامات و عملیات  بنیاد مسکن  زیر نظر وزارت   مسکن و شهرسازی  اداره میشود ودر  موارد یکه  بنیاد  از بودجه های  عمومی   دولت استفاده می نماید  با تشخیص   وزیر مسکن  و شهرسازی  از شمول  قانون  محاسبات  عمومی  مستثنی  می باشد .
 تبصرة1- آئین نامه های اجرائی  بنیاد  مسکن  حداکثر  تا سه ماه  توسط وزارت  مسکن  و شهرسازی  تهیه  و با تصویب  وزیر  مسکن  و شهرسازی  قابل  اجرا خواهد بود .
مادة 2-  از تاریخ  تصویب  این قانون لیه  اقدامات و عملیات  دفتر  معاملات  مسکن  متوقف  می باشد  و به منظور  ایجاد  تعادل  بین عرضه  وتقاضا  وجلوگیری  از گسترش  بی رویه  شهرها  از تاریخ  تصویب  این قانون در هشرهائی  که وزارت مسکن  وشهرسازی  اعلام مینماید  نقل  وانتقالات  کلیه  واحدهای  مسکونی ( اعم از بیع و صلح  ومعاوضه  ومعاملات  با حق  استرداد و غیره )  توسط  افراد  ذینفع  ناقل  ومنتقل  الیه  بر طبق  ضوابط  مندرج  در آئین نامه ای  انجام  خواهد گرفت که با رعایت  مصالح   عامه  وامکانات به  پیشنهاد وزارت  مسکن  و شهرسازی  به تصویب  هیأت  وزیران  خواهد رسید .
تبصرة1- وزارت مسکن  وشهرسازی  مکلف  است آئین نامه فوق الذکر  را  حداکثر  تا یک ماه بعد از تصویب  این قانون تهیه  و به تصویب  هیأت وزیران برساند.
تبصرة2-  نقل  و انتقال  مربوط به منافع  واحدهای مسکونی  مثل  اجاره  غیره  از شمول  مقررات این قانون مستثنی  است .
تبصرة 3-  قانون و آئین نامه های اجرائی دفتر  معاملات  مسکن وکلیه  قوانین ومقررات  قبلی که مغایر  با این قانون باشد  ملغی  اعلام میگردد.
قبل از اینکه  نمایندگان به عنوان مخالف وموافق شروع به صحبت  بکنند  چون مسأله ،مسأله  مهمی  است  و بدون  توجه  به آن چیزی  که الان در دست  بررسی  هست ممکن است این بحث های مخالف وموافق  بی جهت  به درازا کشیده  بشود استدعا  دارم  به یکی  دو نکته ای  که اشاره  میشود  توجه بفرمائید .
 اول اینکه  همانطوری  که درمورد آن  لایحه  یک فوریتی  که تقاضای  مسکوت  ماندن آن شده بود و آقای  هاشمی  دراول  جلسه  توضیح  دادید  که لایحه ای  که مسکوت میماند آئین نامه راجع به شیوة رسیدگی  به آن ساکت   است ما هم  با این مشکل  برخورد کرده بودیم  چون  تقاضای  مسکوت ماندن روی این لایحه شد.  به هر حال  کمیسیون روی این لایحه  شور مجدد و یا احیاناً رسیدگی  به  پیشنهاد واصله  نکرد . مسأله مهمی  که دراینجا دربارة این قانون وجود دارد  این  است که دو نوع  دید  وجود دارد و دو نوع اشکال  به این قانون گرفته میشود .
1- اول اینکه میگویند کنترل  دولت  روی این مسأله  اشکالات  شرعی  دارد وباید کاملا  آزاد باشد واکثر  مخالفت ها هم فکر میکنم  برهمین  اساس  تنظیم  شده باشد .
2-  فکر دیگر اینکه میگوید  باید کنترل  ومحدودیت  درحدی باشد که  این مطالبی  کهدراینجا  ادعا شدهاست از  جمله  جلوگیری  از بورس  بازی و سوء استفاده  امکان  پذیر  و عملی باشد . تقاضای  مناین سات که به این چیزی  که الان مطرح  هست  توجه  بفرمائید  راجع به اصل  این برنامه  یعنی این قانونی که برای  کنترل  قضیه   میخواهد  وضع  بشود  دراین لایحه هنوز  صحبتی  به میان  نیامده است . یعنی  تمام  مطلب  در آن چیزی  که بنام  آئین نامه اجرائی  گفته شده است  نهفته  است  یعنی آن آئین نامه اجرائی  است که متضمن  اصل   هدف  دولت  روی  نحوة معاملات است بنابراین اگر آن مسأله  راما الان  کنار  بگذاریم این لایحه  چنان مطلبی  ندارد  که بخواهیم  روی آن  مطلب   جروبحث  زیاد  داشته باشیم  اشکال  قانونی در آن  جلسه  مطرح  شد و آن این بود که این  آئین نامه اجرائی  در  حقیقت  حکم  قانون رادارد و این اشکال  وارد   است  ومن  استدعا میکنم اگر  چنانچه  صبر  کنید  و گواینکه  من درشور  دوم  این لایحه  درکمیسیون  حضور   نداشتم  ولی  وقتی  به پیشنهادها  نگاه کردم  دیدم  درداخل  پیشنهادها،  پیشنهادهائی  وجود دارد که  تقاضا  کرده اند این آئین نامه  اجرائی  ه گفته  شده است به تصویب  هیأت وزیران برسد  این به صورت  قانون و آئین نامه به تصویب  مجلس  برسد و  یک  چنین چیزی   خواسته  شدهاست  یعنی  اگر  چنانچه  یکی از این  پیشنهادها  اینجا  پذیرفته  بشود دراین قانون ضمن  اینکه  اشکالی  باقی نمی ماند این متضمن  هیچ  صمیمی  هم نیست  که باعث  نگرانی  در دو فکر  موجود  در داخل  مجلس  بشود .  این  دو مطلبی  بود که عرض  کردم  وخواستم  کهب ه آن توجه  بشود اگر  چنانچه  از هم مسأله ای بود بعداً راجع به آن مسائل  هم صحبت  می کنیم  متشکرم .
 رئیس-  کمیسیون  توضیح  داد.  مخالف  وموافق  صحبت  هایشان را شروع  کنند .
 محمد شبستری- آقای  هاشمی  بنده  تذکر  دارم .
رئیس- آقای شبستری  تذکر  دارید؟ بسیار خوب ، قبل از اینکه  آقای شبستری  تذکرشان راب فرمایند  باید عرض  کنم  که عده ای  از برادران  قهرمان  و جان بازمان که  آن ها را بنام معلول  میشناسیم ( عده ای  از نمایندگان – جان بازان  انقلاب )  و جانبازان  انقلاب  به مجلس  تشریف  آورده اند و چون  این مسأله  سابقه  هم داشته است و قبلا  مجلس  با  حضورشان  درتالار  موافقت  کرده بود ، به داخل  جلسه آمده اند واز حضور شان تشکر  می کنیم . آقای  شبستری  بفرمائید .
شبستری-  بسم الله  الرحمن الرحیم .  عرض کنم  راجع به  آن مطلبی  که خودتان  هم اشاره  کردید که آیا در دوران مسکوت ماندن پیشنهاد جدید  پذیرفته  میشود یا نه ؟  و گفتید  که آئین  نامه  در این  مورد  منحی  قرار   نداده  است  در  مادة  92 و 93  زمان  داده شدن  پیشنهادها  مشخص  شدهاست  بنابراین اگر  پیشنهادی در  غیر   این دو شکلی  که در ماده  92 و 93  آمده است  داده بشود این پیشنهادات  اعتبار  قانون ندارد . در مادة 92  گفته میشود که : ‹‹یکی   در شور  اول  فی  المجلس  میتواند پیشنهاد رد بشود ›› ودر مادة  93  هم گفته میشود که :‹‹ پیشنهادهای   اصلاحی  در فاصله  شور اول  ودوم ›› با قید  فاصله  شور اول و دوم  و ‹‹ حداقل  48  ساعت قبل از شروع  شور  دوم  داده میشود . ›› اما در دوران مسکوت  نیست نباید مسأله  را اینطوری  مطرح  کرد ،  بلکه  باید  اینطوری  مطرح  کرد که ماده  92  ومادة  93  مشخص  می کند که پیشنهاد چه موقع  می تواند  داده بشود . بنابراین خارج از این  چهار چوب  پیشنهادی نمی تواند  داده بشود و معنای  آن مسکوت  ماندن این است که مصالحی  ایجاب  می کند که زمان  بحث  را به تأخیر  می اندازد . من خواستم  که این را توضیحاً عرض کرده باشم .
 رئیس-  این یک  اظهار نظری است و بهر حال  یک چیز روشنی  نیست  ومن  فکر می کنم که مادر مورد رسیدگی  به این پیشنهادات  مانع  قانونی  نداریم البته پیشنهاداتی که داده  شده است . حالا  مخالف  صحبت  کند .
 منشی-  اولین  مخالف آقای  ابوالفضل  موسوی  هستند .
 فؤاد کریمی -  اول باید  پیشنهادات  خوانده بشود .
 رئیس-  اشکالی  ندارد  اول  پیشنهادها را بخوانید ، چون  شور دوم  لایحه  است و پیشنهادها باید  خوانده بشود . اولین  پیشنهاد را بخوانید . کسانیکه  پیشنهاد  داده اند وهب کمیسیون رفته اند ومورد  توجه  قرار  نگرفته است  مطرح  کنند آقای  رحمانی  پیشنهاد داده اند ؟
 منشی- آقای کاشانی ،آقای  رحمانی پیشنهادشان به کمیسیون رسیده است  یا نه ؟ و آیا  رعوت شده اند یا دعوت نشده اند ؟
 کاشانی – من در موقع  طرح  پیشنهادها  در کمیسیون نبودم . از  خودشان  بپرسید .
رئیس- آقای رحمانی  خودتان در اینمورد  توضیح  بدهید . شما به کمیسیون  تشریف  نبردید؟
 رحمانی -  چرا ، رفتم . بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد من این است که  هیأت  امنای  بنیاد مسکن نباید  منحل  بشود بلکه  در حد  هماهنگی  با وزرات مسکن  در تماس  باشد و رشح آن این است که با  توجه  به این  که بنیاد مسکن نهادی   است  فعال  و طبق  خواست  امام تحقق  یافته است ، نمی توان آن بنیاد  را از موضعی  که  دارد منحرف  یا متزلزل  و ضعیف  کرد ، منشأ  این لایحه ، موافقت  امام است  که تصمیماتی  اتخاذ  بشود وما پیش از هر چیز  باید  به وضع  آن موافقت  نامه رسیدگی  بکنیم . با  توجه  به آنچه  که بنیاد مسکن  به نمایندگان نوشته است ،  دفتر  معاملات  مسکن  هیچ  ربطی به بنیاد مسکن ندارد در این مورد بنیاد  مسکن  هیچگونه  بحثی  ندارد  آن چه مطرح  است  خود بنیاد مسکن  است غیر از دفتر  معاملات  مسکن  حالا ببینیم  نامه وزارت مسکن  چه بوده است  که با آن موافقت  شده است  تا طبق  آن تصمیم  گرفته شده . این متن  نامه  و موافقت   امام است :
بسمه تعالی
خدمت  رهبر  عظیم  الشأن  انقلاب   اسلامی   حضرت  امام خمینی  دام  ظلله  العالی
 با  توجه به نیاز مبرم  مستضعفین  ومحرومان  به مسکن  و حساسیت  های  مختلف   ومتعددی که از آغاز  برای  حل  آن  در پیش  گرفته  شده و بعضاً موجب  تشدید  بحران وهجوم  مردم به تهران برای گرفتن  خانه شده است .  ضرورت  دارد که  یک سیاست  هماهنگ  وروشن  از سوی  دولت  جهت  حل  آن  اتخاذ  گردد . ( سیاست  مسکن نبوده است ) علیهذا  اقتضا دارد  بنیاد مسکن که یک موسسه اسلامی  ، خدماتی است  وهم چنین   دفتر  معاملات  مسکن که زیر   نظر هیأت   امنای  بنیاد مسکن  فعالیت  مینماید در چهار  چوب سیاست  های  هماهنگ  با وزارت  مسکن ( این  سیاست  به معنی  تصمیمات  هماهنگ  است ،  و تصمیمات  هماهنگ با  انحلال  هیأت  امنای  بنیاد مسکن  وجهی  ندارد ودیگر زمینه ای برایش باقی  نمی ماند ) و بصورت  یک باز  وی  قوی برای کارهای اجرائی ( دو  موضوع  است . یکی انکه  یک  بازوی  قوی  برای  کارهای اجرائی  و عالی  باشد . یکی اینکه در چهار چوب  سیاست  های هماهنگ  باشد . )  در خدمت  مستضعفان  ومحرومان  از نظر  مالی  واجرائی  و بشیوه   جهاد  سازندگی  ….. ( باید این شیوه   جهاد سازندگی  هم از  لحاظ  تصمیم گیری  و هم از  لحاظ  اجرائی  ومالی  چون شیوه  جهاد سازندگی  اگر  چنان  چه اتخاذ  بشود ، جهاد  سازندگی  دارای  شورای  مرکزی است  وهم چنین  دارای  شوراهای  متعدد  است و حتی  در  هر روستا  هم یک شورا  دارد . پس  صحیح  نیست  که ما از این نامه …)  زیر نظر وزارت  مسکن  و شهرسازی  عمل  نماید ( این  جمله  با توجه  به اینکه  در  چهار چوب سیاست  های هماهنگ باشد و به شیوه  جهاد  سازندگی  باشد معنایش  این  است که باطلاع  ودخالت  و برای  همان ، هماهنگی  ، امام  هم فقط  میفرمایند  موافقت شد . اما با این تقاضا  موافقت  فرموده اند : و انحلال  هیأت  امنای  بنیاد  مسکن  به معنی   خاتمه  دادن و پایان  دادن به بنیاد مسکن است  یعنی  صرفاً  بنیاد  مسکن را وزارت  مسکن دراتیار می گیرد  از لحاظ  امکاناتی  که دارد بدون اینکه  به آن ها اجازه تصمیم گیری  بدهد واین برخلاف  آن وظیفه  ای است که ما نسبت  به انقلاب  و بنیادهای انقلابی  داریم .
رئیس-  وقت شما تمام است ،‌لطفاً پیشنهادتان را مشخص  کنید .
رحمانی -  پیشنهادی که دارم این است که دراینجا  این جمله  نوشته  شده  است :‹‹از تاریخ  تصویب  این قانون هیأت  امنای  بنیاد مسکن  منحل ›› این جمله  را حذف  کنیم .
رئیس- بسیار خوب  فهمیدیم  حالا آقایانی  که با پیشنهاد آقای رحمانی  مخالف هستند بفرمایند . منشی- آقای شهرکی  به عنوان مخالف بفرمائید .
شهرکی -  بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای رحمانی در کمیسیون هم  تشریف آوردند و صحبت  شد و یکی از مسائلی که خودشان دراینجا  عنوان کردند  این بود که :‹‹ بایستی  یک سیاست  هماهنگی  در زمینه  مسکن  اعمال بشود . ›› نامه ای کهبه حضور  امام   هم نوشته شده است  در همین  زمینه  بوده است  که اگر  سیاست  مسکن  هماهنگ  نشود و هر کسی ب تواند تصمیم  بگیرد  و به اجرا در بیاورد این وضع  آشفته ای را به بار خواهد آورد والبته آورده است که  الان  ما ناظر  این وضع  آشفته  هستیم  و همین  مصاحبه  هائی  که  انجام  شد بدون  توجه  به اینکه  ما چه  امکاناتی  داریم  وچه  برنامه ای داریم  و چطور  بایستی  برنامه  ریزی  ب شود ،  خود  شما شاهد  بودید  که این مسأله  جمعیت   زیادی  را از روستاها به تهران  و شهر های  دیگر  آورد  و لذا  این سیاست  هماهنگی  که خود   جناب  رحمانی   هم به آن معتقد  هستند ما هم معتقد  به همین سیاست  هماهنگ هستیم  و شایسته تر از وزارت مسکن  و وزیر مسکن ، کسی  را د رمورد  اعمال  سیاست  هماهنگ   مسکن  نمیدانیم ، به این   دلیل  که اگر  قرار  باشد از نظر  تعهد  بگوئیم ، ایشان  متعهد  هستند ، اگر از نظر  تخصص   بخواهیم  بگوئیم  ایشان اطلاعاتی  دارند و بهتر  از  فردی  که هیچگونه  کاری  در زمنیه  ساختمان  انجام  نداده  باشند میتوانند  اظهار  نظر بکنند  واما اینکه  نباید  هیأت  امناء  منحل  بشود .  اگر قرار  باشد هیأت  امناء  یک راهی  را برود  و وزارت مسکن  هم یک راهی  را برود و سایر دستگاه هائی  هم که در زمینه  مسکن  فعالیت  دادند  مثلا  دفتر  معاملات  مسکن  یک راهی  برود ،  همین  وضع آشفته  باقی  خواهد  ماند ولی این که گفته  میشود که اگر  هیأت  امناء  بنیاد  مسکن که از بین  برود  تمام بنیاد  مسکن  از بین  میرود  باید یگویم ، خیر ، چنین  چیزی  نیست ودر لایحه  هم گنجانده  شده است که فقط هیأت  امناء که سه نفر هستند وهیچ  کاری  بههیأت  مدیره هائی  که حدود دویست  و خردهه ای در شهرستان ها  هستند  ندارد وهیچ  ترکیبش  عوض  نمیشود  وکارش  هم همان است و بهمان صورت  هم ادامه  پیدا  میکند ، اما  همه ما معتقد  هستیم  که یک  دستگاه  واحد باید برنامه ریزی  بکند و اگر مصاحبه ای  میشود از سوی  یک دستگاه  واحدی بشود  واگر  صحبتی  در مملکت  از نظر  مسکن  و سایر  مسائلی  که  در وضع  فعلی  مملکت  مسأله  ساز  هستند میشود  بایستی  از طرف  یک دستگاه  واحدی  گفته بشود و آنهم  وزارت  مسکن  است  و   نامه  امام وموافقت  امام هم تأیید  همین مسأله است که یک  سیاست   هماهنگ  اعمال  بشود  اگر قرار  باشد هر دستگاهی   خودش  تصمیم  بگیرد  و خودش  برنامه  اجرا بکند  این سیاست  هماهنگ چطور  میخواهد  اعمال  بشود ؟ واینکه میگوئیم  هیأت  امناء  منحل  بشود بعد  به صورت  شورائی  هیچ  حرفی  در آن نیست . بایستی  اینطور  باشد بنیاد مسکن  حالت  ضشورائی  دارد  وحالتی  دارد که بایستی  در رأس  آن  افرادی  باشند که منتخب  همان هیأت  مدیره ها ، یا کسانی  که در آن  کارد کار می کنند باشند . هیچ  دلیل  ندارد که حتماً وزارت مسکن این  را بصورت  یک واحد اداری در میاورد ،‌خیر ،‌در  همین  لایحه  مشخص  است  ومن مخالف پیشنهاد ایشان  هستم  چون ما به همان وضعی   دچار  میشویم  که قبلا  هم دچار  آن بوده ایم ودر اینطورت  هم احتیاجی  به این لایحه  نیست . اگر قرار باشد  این  مسأله  از این  لایحه   حذف  بشود هیچ  احتیاجی  نیست  که لایحه اصلا  مطرح بشود .
منشی-  موافق  این پیشنهاد چه کسی است ؟
 رئیس-  آقای  رحمانی  مثل  این که پیشنهاد شما موافق  ندارد که کسی  به آن عنوان  صحبت  کند ، بنابراین بهتر است شما  پیشنهادتان را پس  بگیرید  تا نیازی به رأی گیری  هم نباشد .
رحمانی – بنده پیشنهادم را پس  گرفتم .
رئیس-  بسیار خوب ، پس  دیگر  جای بحث  نداریم  من یکربع  ساعت تنفس  میدهم از آقایان  خواهش میکنم دقیقاً بعداز یکربع  ساعت برای صرفه  جوئی  در وقت  به جلسه  برگردند .
 (جلسه  در ساعت 25/10  دقیقه  بعنوان تنفس   تعطیل  شد و مجدداً در ساعت 11 تشکییل  گردید)
 رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه  برای ادامه مذاکرات رسمی  است پیشنهادات   مطرح  است ، کسانی که پیشنهادی  داده اند ومنظور  نشده است  وبه  کمیسیون  هم تشریف  برده اند مطرح  میشود . آقای  توکلی  بفرمائید .
 توکلی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی  که بنده دارم در مورد  مادة  دوم  لایحه  بوده است واین ماده همانطوری که درموقع  تقاضای  مسکوت  ماندن  طرح  عرض  کردم مغایرت  با قانون اساسی دارد  ومسأله  هم خیلی  حاد است و  مردم  دست  به گریبان این مشکل  هستند ،‌اگر  قرار بود که این لایحه  نمی توانست  به مجلس  بیاید  واحیاناً رد بشود حتی  تا ششماه  بعد هم چنین  لایحه  ای نم یتوانست  به مجلس  بیاید  واگر تصویب  میشد  چون  مباینت  صریح  با  قانون اساسی  داشت  در شورای  نگهبان  رد میشد وهمی  شکل  باقی میماند . روی این حساب  مذاکراتی  شد ومطالعاتی  انجام  گرفت  تا به  جای  مادة 2 یک رسی  مواد بیاید  تامسأله  کاملا  روشن   باشد  و برای  نمایندگان ابهامی  نداشته باشد . من  مادة2 اصلی  لایحه را یک  بار  میخوانم و بعد م توضیحی  درمورد پیشنهاد خودم میدهم .
 مادة2-  از تاریخ  تصویب این قانون ، کلیه  اقدامات  و عملیات  دفتر  معاملات مسکن متوقف می باشد و به منظور  ایجاد  تعادل  بین عرضه  و تقاضا و جلوگیری  از  بورس بازی   و تعدیل  قیمت  واحدهای  مسکونی  وکنترل  شهرنشینی  و جلوگیری از گسترش  بی رویه  شهرها از تاریخ  تصویب  این قانون در شهرهائی  که وزارت  مسکن  و شهرسازی  اعلام مینماید  نقل  وانتقالات  کلیه  واحدهای مسکونی  ( اعم از بیع  وصلح  و معاوضه ومعاملات  و حق  استرداد و غیره )  توسط  افراد ذینفع  ومنتقل   الیه  برطبق  ضوابط  مندرج  رد آئین نامه  ای  انجام   خواهد گرفت  که بار رعایت  مصالح  عامه وامکانات  به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی  به تصویب  هیأت  وزیران  خواهد رسید .
اشکال  این  ماده  این بودکه یک سری کارهای  تقنینی  را به عهده  دولت  قرار  میداد  واین خلاف   قانون اساسی  است .  روی  این حساب   تبصرة مادة 1  هم  زائد  چون اصل 138  تصریح  دارد  که وظیفه  تهیه  آئین نامه های  اجرائی  به عهده  دولت است بنا براین  پیشنهاد اول من این است که  تبصرة مادة 1  حذف  بشود.
 دیالمه – آقای  هاشمی  این پیشنهاد  کجاست ؟
 شهرکی -  آقای  توکلی  پیشنهاد نداده است .
 حمیدی – آقای  هاشمی ، پیشنهادات  چاپ  شده است و پیشنهادهای  قبلی  حق  تقدم دارد .
رئیس- پیشنهادهای  قبلی  را که  نمیخوانید ، ما گفتیم  قبلا  بخوانند کسی  اعلام نکرد .
 دیالمه – این پیشنهاد اصلا  جزو  پیشنهادات  نیست .
رئیس- در اینمورد  قبلا  توضیح   دادیم و گفتیم  مسکوت ماندن  اصلا به این  خاطر  بود که این فرصت  پیشنهاد دادن باشد ( دیالمه  - شور دوم   این لایحه  است ) در شور  دوم  هم مانع  آئین نامه ای ندارد .
یالمه – اگر اینطر  باشد خود کمیسیون باید پیشنهاد را می پذیرفت .
رئیس- کمیسیون نپذیرفته  است و علتش  هم این بوده است که کمیسیون  فکر  کرده است که این مخالف آئین نامه است .
یکی  از نمایندگان – مانع آئین نامه ای دارد .
رئیس-  خیر ، ما در آئین نامه مانعی  نمی بینیم .
حمیدی -  آقای هاشمی  اجازه بدهید  بنده عرض کنم ،‌بنده پیشنهاد داده ام که باید  قانونش  به مجلس  بیاید و تصویب  بشود و آئین نامه کافی نیست و با این  پیشنهاد مشکل   حل میشود .
رئیس-  بله ، ما به  این  پیشنهاد عمل می کنیم . ما قبلا اعلام کردیم  که نمایندگان پیشنهادهایشان را بگویند ولیکن  هیچ  یکاز آقایان صحبت   نکردند  بنابراین بنده گفتم ایشان بفرمایند .
حمیدی – ما پیشنهادهایمان  را داده ایم  و چاپ   هم کرده اند ومنتظر  بدیم  بخوانند .
رئیس- اسامی  پیشنهاد دهندگان را بخوانید . لطفاً اسامی کسانی را که پیشنهادهایشان  منظور  نشده است ،‌هب ترتیب  بخوانید .
منشی- آقای  سبحان اللهی . (‌ سبحان اللهی – بنده پیشنهادی ندارم ) آقای  شبستری  پیشنهادی  داریم  بفرمائید .
شبستری- آقای هاشمی  اجازه میفرمائید  بنده  چون پیشنهاد در  دستم  نیست  از  حفظ بگویم ؟
رئیس-  بفرمائید .
 شبستری-  بنده  دومسأله را پیشنهاد کرده بودم  که اولین پیشنهادم را  عرض میکنم :
1- تبصره 2  بدین  نحو اصلاح  شود : وزارت مسکن وشهرسازی  موظف  است  پس  از تصویب  این قانون حداکثر  ظرف مدت یک ماه آئین نامه اجرائی  خود را جهت  تصویب  مجلس  شورای اسلامی  به مجلس  تقدیم  کند . از این  پیشنهاد به علت   توضیحاتی  که در کمیسیون  داده  شد صرفنظر  میکنم .
2- تبصره 1  بدنی نحو  اصلاح  ود :  چنانچه در آئین نامه اصلاحات  بعدی  لازم  باشد به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی  و تصویب  مجلس  خواهد  بود .واز این پیشنهاد همبه علت  توضیحاتی  که  داده شد  صرفنظر میکنم  واما  پیشنهاد سوم  که آن  را مطرح میکنم  این است :
3- تبصره 2  به شکل   ذیل  اصلاح شود . ‹‹وزارت  مسکن و شهرسازی  موظف  است پس  از تصویب  این قانون حداکثر  ظرف  مدت  دو ماه  قانونی  را که  مشخص  کننده  اصول سیاست  و اقدامات   اجرائی  وزارت مسکن و شهرسازی  در  مورد مسکن  خواهد بود  به مجلس   شورای اسلامی تقدیم  نماید . ماده واحده  و تبصره های  دیگر  لایحه  نیز  متناسب  با پیشنهاد اصلاحی  فوق  اصلاح  بشود . ›› این پیشنهاد  را بنده به این  جهت  دارم که درهر  کشوری  بخصوص  درکشورهای  انقلاب  کرده باید یک اصول  معینی  برای سیاست  مسکن  وجود داشته باشد ،  کاری  که الان  وزارت مسکن  میکند ، تدبیرهائی  است  مقطعی  و موضعی ، یک  مقدار  با وضع موادی در آئین نامه و پیش  و پس  کردن مسائلی  بحران  فعلی  مسکن  را میخواهد به شکلی  حل  کند و کار صحیح  هم هست  اما قطه   نظر  از  از  این باید اصول  کلی  سیاست  مسکن درمملکت  ما که حق  تقدم  با چه  چیزهائی  است همانطور که فرض بفرمائید برا رادیو  تلویزیون  یک خط مشی  کلی  تعیین می شود ودر مجلس  به تصویب  میرسد  برای سیاست  مسکن  هم باید  یک خط مشی  کلی  تعیین بشود ودر مجلس  به تصویب  برسد ،  بنده  این پیشنهاد  را بر این مبنا  کردم  که اضافه  بشود و  وزارت مسکن  و شهرسازی  موظف  باشد اگر  دو ماه کم  باشد ممکن است  که مدتش  را اضافه  کرده . اصول  سیاست و  اقدامات  اجرائی  وزارت  مسن راد رآینده تنظیم  کند و به تصویب  مجلس  برساند اگر اینکار نشود  و تمام سیاست های  اجرائی  از طریق  آئین نامه هائی  که  در داخل  خود  وزارت مسکن و هیأت  وزیران  به تصویب  برسد  این یک کار  موقت  وصله  و پینه  خواهد بود ومجلس  هم از جریان  سیاست  مسکن  بی خبر  خواهد ماند . بنابراین بر این اساس  بنده  پیشنهاد میکنم  ودر واقع  این ماده  اضافه  بشود و وزارت مسکن مسأله  را جدی  تر بگیرد .  اصول  سیاستی  را مشخص   کند و  به تصویب  مجلس  برساند
منشی- مخالف  کسی نیست ؟( عده ای  از نمایندگان – موافق )
 اعظم  طالقانی – موافق.
رئیس-  اگر مخالف  ندارد  لزومی  ندارد  که موافق  صحبت  کند .
مخبر کمیسیون و وزیر  مسکن میتوانند صحبت  کنند .  بفرمائید  آقای اشانی .
کاشانی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی )-  بسم الله الرحمن الرحیم ،آقای  مجتهدی  توجه  بفرمائید  که من در  آن موقع  که شما  کمیسیون  تشریف  داشتید  نبودم ، تبصره  2  که به عنوان شور اول  آمده  بود در این چیزی که الان  آمده است شماره  آن تغییر  کرده است ، اساساً  این لایحه  راجع به معاملات  مسکن  است اگر   چنانچه  شما در آن پیشنهادتان  از این  چیزی  که  نشوته  اید  قصدتان  اصول  مربوط  به معاملات  مسکن  است اشکالی  ندارد   چون این تکمیل  کننده  این لایحه  است و آن اشکال  قانونی  را  هم برطرف  میکند . اگر  چنانچه  کل سیاست  مسکن  مد نظرتان  است . آن اساساً  به این لایحه  نمیخورد  ودر اینجا  جای بحث  آن نیست ،اگر لازم  است خودشان این را مشخص  بکنند .
رئیس-  آقای شبستری توضیح  بدهید .
محمد مجتهد شبستری-  درهمین  متن  اصلاح شدة  لایحه  که در شور   دوم  آمده است در تبصره  یک ماده  اول ودر مادة  2 بطور  کلی  تعیین  اصول  کلی سیاست  مسکن  به وزارت  مسکن داده شدهاست  که مطابق  آئین نامه هائی  که تصویب  می کند و بتصویب  هیأت وزیران میرسد  بیاید  یک تعیین  سیاستی  بکند  بنابراین بنده می خواهم  عرض بکنم  که تعیین  سیاست  کلی دراین  وسعت  یعنی  آنچه  که در تبصرة ماده یک  آمده و آنچه  که درمادة 2 آمده  تنها مسأله  کنترل  معاملات و تدبیر  اندیشی  برای  آنجا نیست ،  بلکه  یک امری  است که  یک قدری  و سیعتر  است . بنده می خواهم  عرض  بکنم  که حالا  که اینطور  هست .  مجلس  وزارت مسکن را موظف  بکند که اساسی  تر بیندیشد  یعنی  تنها  به این   فکر  نکند  که فعلا  معاملات  مسکن  را که در بازار  باید انجام بگیرد  ی نگیرد   چه بکنیم  . به امری  وسیعتر  از این  بیندیشد  و آن این است که بیاید  افرادی  را موظف  بکند  که مطالعه  بکنند که اصولا ، اصول  سیاست  مسکن  رادر مملکت  بر  چه مبنائی  باید گذاشت ؟  بعقیده  بنده  این جایش  اینجاست  یعنی  به  وزارت  مسکن شما میفرمائید ، هم بیائید  فعلا  برای  معاملات  یک  فکری  بکنید ،،  هم میفرمائید  بیائید  یک امری وسیعتر  و اساسی  تر و بنیادی  تر  را انجام  بدهید  و آن  اینست  که تا  دو ماه یا سه  ماه اصول  سیاست  مسکن  را که  دولت  در مملکت   تعقیب  خواهد کرد به مجلس  ارائه  بدهید .
موحدی  ساوجی -  آقا من  مخالف این پیشنهاد هستم …
 منشی- آقای  موحدی بعنوان مخالف  دست  بلند  کردند.
 رئیس- آقای  موحدی ، پس  چرا  قبلا   اعلام  نکردید ؟
  موحدی  ساوجی – برای اینکه  فکر کردم  احتیاجی  به  مخالفت  ندارد  ولی  حالا معلوم  شد که نیاز  دارد .
 رئیس-  خیلی خوب  بگوئید .
 موحدی ساوجی  - بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی  را که  جناب  آقای  مجتهد  شبستری  فرمودند بااین  لایحه  ایکه  الان مطرح است  فاصله  دارد . ما  درباره  همة زمینه هائی  که نایز  به قانون دارد  یک وقت  می خواهیم  که چاره  جوئی کلی کنیم ، یک  وقت  چاره  جوئی  برای  بعضی  مسائلی  که ولو  جزئی  هستند باید  بکنیم .  مسأله  سیاست  کلی  مسکن  و تهیه   قوانین دراین  زمینه  مثل  این می ماند  که مثلا در قانون اساسی  آمده  که ارتش  ماباید  ارتشی  مکتبی  باشد . خو ب،  ما بتدریج  به آن  سمت  میریوم  ولی غیر از اینست  که مثلا   فرض  کنید  در همین  زمینه  الان  بعضی  نارسائیها  یا مشکلاتی  هست ، بایستی   چاره  جوئی  کرد . مسأله  بنیاد مسکن و دفتر  معاملات مسکن درحال  حاضر  یک مسأله  ایست  مهم و ایجاد  اشکالاتی  کرده و دست  بسیاری از افراد را کهنیاز  به خانه  دارند و کسانی  که  خانه ای  ای دارند و می خواهند بای ک قیمت   عادلانه ای  که در بازار  خریدار  دارد بفروشند بسته  است ومی خواهند  مجبورش   کنند که آقا  تو باید  حتماً بصورتی  که دفتر  معاملات  مسکن  می گوید  انجام بدهی .اینست  که این  لایحه  برای  رفع  یک دردی  آمده است که این درد چاره  جوئی  اش  ضرورت  فوری   دارد که  فوت  وقت  باید  نشود و امامسأله سیاست  کلی  مسکن  که آقای  مجتهد  شبستری  میگویند آن ربطی  به این  قضیه  ندارد  والسلام علیکم  و رحمت الله و برکاته .
 اعظم  طالقانی  - ربط  دارد.  در مادة 2 دارد . شما ماده 2 را بخوانید . تعادل  بین  عرضه  و تقاضا …
 موحدی ساوجی-  خانم  طالقانی ! حب  و بقضی  صحبت  نکنید .
اعظم  طالقانی – شما دارید اینطور  صحبت  می کنید . من دارم میگویم در ماده 2 مطرح  می شود .
رئیس-موافق آقای  محلاتی  صحبت  کنند .
 محلاتی- بسم الله الرحمن الرحیم – فکر می کنم با اندک  توجهی آقایان  متوجه  نقص  این ماده  که با پیشنهاد آقای  شبستری  با یک اصلاحات  عبارتی  حل میشود بشوند : در این ماده دو مساله ذکر شده یک مساله متوقف  شدن عملیات  دفتر  معاملات مسکن است . ولی  یک مساله  دیگر  بوجود آوردن  قانون است  همانطور  که آقای توکلی  تذکر دادند مسأله  نقل  و انتقال  است ،  جلوگیری  از بورس  بازی  است ، تعدیل  قیمتهاست  جلوگیری  از بیع و صلح  و معاوضه و معاملات  وهمه این مسائل  هست و این مسأله احتیاج  دارد که با یک دید  شرعی  قانونی  تنظیم  بشود که بطور  کلی  مشکل  مسکن  را در مملکت  با توجه به موازین  شرعی  حل  بکند . اصلا  هیچ  کاری از این بر نمی آید  اولا  این مسأله  برخلاف  قانون اساسی است  وخیلی  روشن است و دولت حق  قانونگذاری ندارد  واینجا  هم بااصلاح آئین نامه و تنظیم  آئین نامه  خواسته اند در کیفیت  معاملات  و جلوگیری  از نقل و انتقالات  دخالت  بکنند و این پیشنهاد آقای شبستری  هم اینست  که  قانونی  را که مشخص  کننده اصول  سیاست  و اقدامات اجرائی  باشد به  مجلس  شورای اسلامی  تقدیم  کند و بنابراین منافات ندارد در این قانونی که تنظیم  میشود هم سیاست  دولت  ر این مسأله مسکن  و شهرسازی  که بااصول  اسلامی  سازگار  باشد مشخص  میشود و هم اینکه  با یک  قوانین  که تنظیم  میشود مسأله  مسکن  که الان یک مشکل  بزرگی  برای  مردم است حل میشود بنابراین من با پیشنهاد ایشان موافقم  منتها اصلاح  عبارتی  می خواهد که اصلاح  عبارتی  آن با پیشنهاد آقای شرعی  که دنباله  این پیشنهاد آقای  شبستری  است  کافی است و بنظر من از نظر  اصلاح  عبارتی  همان پیشنهاد کافی است .
رئیس- آن  یک  چیز  دیگری  است . کمیسیون اگر توضیحی  دارد بدهد .
 کاشانی(مخبر  کمیسیون مسکن و شهرسازی )- متأسفانه آقای  محلاتی  توجه به توضیح  نکردند اگر به عنوان این لایحه  توجه کنید ،  عنوانش هست  نحوه اداره بنیاد مسکن ومعاملات مسکن ، کسی منکر  این نیست  که باید سیاست  کلی مسکن  مشخص بشود ویک امر  فوق العاده   مهمی است و یک چیزی  هم هست  که باید  دولت رویش  خیلی کار  کند و بصورت  یک لایحه  حساب  شده  به مجلس  بیاورد ولی فعلا مسأله معاملات  در مملکت ایست  که مشکل  حاد روز  هست وباید به هر  حال  یک  جوابی  برایش  مشخص  کرد  این چیزی که الان آمده  این  یک  قضیه  است . بنده برای آقای  مجتهد شبستری  توضیح  دادم که ایشان وارد آن قضیه  شده و آن به این قانون ارتباطی  ندارد ، طرح  مسأله  جدیدهست  وخود نمایندگان حالا  می توانند روی  این پیشنهاد  تصمیم  بگیرند.

رئیس- آقای وزیر مسکن  توضیحی  می خواهند بدهند ؟(وزیر مسکن -  بله ) بفرمائید .
 گنابادی ( وزیر مسکن و شهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر  می کنم  که آقای  هاشمی ، ما راجع به ماده  اول و تبصره های مربوط  به ماده اول  صحبت  می کنیم . اگر راجع به ماده  دوم و طریقه …..رئیس-  نه راجع به پیشنهاد آقای  شبستری  صحبت  بفرمائید .
 وزیر مسکن  و شهرسازی- بلی، تبصره اش  هم راجع به ماده اول است . ماده دوم  که هنوز  طرح  نشده است .
 رئیس-  چرا  پیشنهادها  هر جا  هست راجع به این پیشنهاد صحبت  کنید .
 وزیر مسکن  و شهرسازی-  راجع  به کل  معاملات در ماده  دوم صحبت  می کنیم  و خدمتتان هستم و عرایضی   هم دارم . راجع به ماده اول که تبصره اش را ایشان  میفرمایند . اصولا  تدوین  قانون ، برای  لایحه  راجع به نحوه اداره بنیاد  مسکن ومعاملات واحدهای  مسکونی  است . برنامه  ریزی دولت  مسلم  است و باید دولت  برنامه  داشته باشد ودر اختیار  بگذارد . کمیسیون طرحهای  انقلاب  یک طرح  برای مجتمعهای مسکونی  دادند  که  در کمیسیون مسکن آمده  است و  برادران در جریان هستند وما استقبال  کردیم و ان شاءالله طرح  خودمان را در رابطه  با ارگانهای  دولتی  دیگر  ووزارتخانه های دیگر  میدهیم  ولی  بنظرم  میرسد  که اینجا  جای  برنامه  دادن نیست  همانطور  که درباره  طرحی  که الان شور اول  آن در کمیسیون مسکن وکمیسیونهای  بودجه  وکمیسیونهای  مربوط  دیگر  مطرح  است و پاسخ  دادیم که پی گیری میشود و برنامه  دولت راخدمتتان تقدیم  می کنیم ولی این تبصره بنظرم  میرسد  که جایش  اینجا نیست .
رئیس- خوب آقای  شبستری  پیشنهادتان را مشخص  کنید  تا رای گیری کنیم .
محمد  شبستری-  پیشنهاد اینست  البته  بنده که نوشتم  تبصره 2 بشکل  ذیل  اصلاح  شود این با  توجه  به آن متنی  بود که قبلا  در شور اول  تکثیر  شده بود والا  حالا شکلش  عوض شده است ،‌پیشنهاد این است ،‌حالا  در کجای  این  لایحه  قرار بگیرد آن یک مسأله  دیگری  است . ‹‹وزارت  مسکن  و شهرسازی  موظف  است پس  از تصویب  این قانون ،  حداکثر  ظرف  مدت  دو ماه  قانونی را که مشخص  کنندة  اصول  سیاست  و اقدامات  اجرائی  وزارت مسکن و شهرسازی  در مورد مسکن خواهد بود ، به مجلس  شورای اسلامی  تقدیم  نماید .››
 صباغیان – بنده  تذکر  دارم آقای  هاشمی .
رئیس-  تذکر دربارة  چیست ؟ درباره  پیشنهاد ایشان است ؟
 صباغیان – اقدامات  اجرائی  حذف  شود .
رئیس-  خودشان اگر می خواهند حذف  کنند .
 توکلی-  نمیتوانند  حذف  کنند.
 رئیس- چرا حالا  کی تغییری در پیشنهادشان بدهند .
محمد شبستری-  با حذف کلمه ‹‹اقدامات اجرائی ›› موافقم .
 دکتر  هادی- آقای شبستری  مدتش  را هم  زیادتر  بکنید . شش ماه  خوب است و رأی میاورد .
رئیس- ایشان میگویند مدتش  شش  ماه باشد . ( محمد  شبستری  - بسیار  خوب ) 183  نفر در مجلس  هستند .
یکی از نمایندگان – دوباره  پیشنهادشان را بخوانند .
رئیس- آقای شبستری ، پیشنهادتان را خوب  مشخص  کنید  هم زمان را و هم لفظ را .
 محمد مجتهد شبستری - ‹‹وزارت  مسکن  و شهرسازی  موظف  است پس  از تصویب  این قانون حداکثر  ظرف مدت شش ماه ….››
 ابوالفضل  موسوی  تبریزی – 2 ماه
 موحدی  ساوجی – پیشنهاد را نمی شود تغییر داد.
 محمد شبستری-  اجازه  بدهید من یک  توضیحی  بدهم . این مطلبی  که  بنده اضافه  می کنم  ، نفی کننده آن چیزی  که  در لایحه  هست ،‌نیست . یعنی آن  تدبیرات  موقتی  در جای  خودش  بوسیلة آئین نامه های اجرائی  انجام  خواهد شد بنابراین مردم بلاتکلیف  نخواهند بود .
 موحدی ساوجی- آقای هاشمی  این پیشنهاد جدید  است و نمیتواند مطرح  بشود .
رئیس- آقایان  خیلی سخت گیری  نفرمائید  یک لفظی  است که در پیشنهاد عوض  شده است .
 موحدی  ساوجی- آخر  نمیتواند بشود .
ابوالفضل  موسوی  تبریزی-  حداکثر  2 ماه .
 رئیس-  ایشان میگویند  حداکثر  6 ماه  حالا  دو ماهه  بنویسند  بدهند .
 موحدی  ساوجی -  همین آقایان  بخاطر همین مسائل  جلوی  همه  مجلس  را گرفته اند .
 رئیس- آقای شبستری  بفرمائید .
محمد شبستری-  وازتر  مسکن  و شهرسازی  موظف  است  پس از  تصویب  این قانون  حداکثر  ظرف  مدت  6 ماه قانونی را که مشخص  کننده  اصول  سیاست  وزارت مسکن و شهرسازی  درمورد سمکن  خواهد بود به مجلس  شورای  اسلامی  تقدیم  نماید .
 رئیس- 184  نفر در مجلس  هستند . کسانی  که با پیشنهاد قرائت  شده اخیر  آقای  شبستری  موافق  هستند ، قیام  بفرمایند ( عده کمی  برخاستند ) بفرمائید .  79  نفر ایستاده بودند تصویب  نشد . پیشنهاد بعدی را بخوانند .
منتظری- مسأله  مسکن  یک چیزی  است  که هر روز  بما  مراجعه  می شود . بنابراین  مدت شش ماه  صحیح نیست .
رئیس- خوب آن گفته  بود حداکثر ، ایشان ممکن بود که لایحه  را یک ماهه بیاورد و اصلا  آن سیاست  کلی است  ومعلوم  می ششود   شما در جریان  بحث  نبودید .
منشی- آقای شرعی .
صباغیان – تذکر دارم .
رئیس- چه تذکری ، تذکر  قانونی ؟
 صباغیان – خیر ، درباره  این لایحه  تذکری  دارم . این لایحه  دو ماده  دارد که در چهت   تسریع  کار است .  ابتدا  باید پیشنهادات  مربوط  به ماده اول  را  مطرح  بفرمایند چون  ماده اول مطرح  است پیشنهاد آقای  شرعی  راجع به ماده  دوم  است . ابتدا ماده  اول را تصویب  کنید  بعد پیشنهادات مربوط  ماده دوم را مطرح  بفرمائید .
رئیس- بسیار خوب .
منشی- جایش  در ماده  دوم است .
رئیس-  بله  ماده واحده  نیست .
عبدالکریم  شرعی -  پیشنهاد من مربوط  به ماده دوم است .
رئیس-  اگر مال ماده دوم  است ندهید هر کسی  در ماده اول پیشنهادی  دارد .  بدهد . در ماده اول کسی  هست  که پیشنهاد داشته باشد ؟
 منشی- آقای  اشگوری  پیشنهادتان را می خواهید  مطرح کنید ؟(اشگوری – خیر )آقای استکی (استکی – خیر )آقای  عزت الله  سحابی  (سحابی – خیر ) آقای حمیدی .
 رئیس- آقای  حمیدی .
منشی- آقای  حمیدی ! مثل  اینکه پیشنهاد شما  در مورد ماده  دوم  است .
حمیدی – خیر در ماده اول است . سابقاً ماده واحده بوده است .
 منشی-  حالا  این چیزی که در پیشنهاد شما نوشته در مادة 2 مطرح است .
حمیدی – اجازه  بدهید ، پیشنهاد بنده الان درتبصره  همین ماده یک  قرار میگیرد .
 رئیس- بفرمائید .
حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . در لایحه  قبلی اینطور  بود . ( البته این  لایحه  اخیر  که شماره  چاپ آن 159  است والا با لایحه  شماره 66 تفاوت  دارد . یعنی  کی اصلاحی  بعداً شده است ) آئین نامه های  اجرائی  بنیاد مسکن  حداکثر  تا سه ماه توسط  وزارت  مسکن و شهرسازی  با تصویب  وزیر مسکن  و شهرسازی  قابل  اجرا  خواهد بود.  چون در جلسه  این صحبت  شد که این برخلاف  قانون  اساسی است و این قانون است  نه آئین نامه ،‌فکر کردیم  که باید  اول اینرا  روشن کنیم  که آئین نامه  کجاست  و قانون  کجاست . آن چیزهائی  که مربوط  است  به قانون کلی  مملکت  میباشد آن جنبه  قانون  است آنکه آئین نامه اجرائی  هیأت  وزیران  باشد که مربوط  به کار خودشان  است آن آئین نامه است طبعاً اگر  چنانچه  این قانون باشد باید یا به تصویب  مجلس  برسد  یا با  مدتی  معین در اختیار  کمیسیون مسکن  قرار داده بشود واگر ما بخواهیم  اینجور  که در این جا هست  به حال  خودش  واگذار  کنیم بنظر  بنده می آید  که از طرف  شورای  نگهبان از نظر  مخالفت با  قانون اساسی رد بشود . برای اینکه  اینجا آمده توسط  وزارت  مسکن و شهرسازی  با تصویب  وزیر مسکن این به  نظرشان  آمده  این  آئین نامه است ولی  به نظر ما آمده که این قانون است  از این  جهت  ما اینجا  اضافه  کردیم  و همان سه ماه راباقی  گذاشتیم . آقایان تغییر دادند به دو ماه یا  6 ماه  ولی  همان سه ماهی  که  دراین لایحه  بوده ما باقی  گذاشتیم ، نهایت  گفتیم  لایحه  قانونی  اداره بنیاد مسکن  و دفتر  معاملات  مسکن را به مجلس  شورای   اسلامی  برای تصویب  تقدیم  نمایند و علت مسکوت  ماندنش  هم آنروز  برای  همین  بود که  گفتند  این بر خلاف  قانون اساسی  است ومتأسفانه آنروز  بنده  توجه  کردم  بعنوان مخالفت  با مسکوت  ماندن من  چون  نفر دوم بودم  طبعاً کسی  دیگر  حق  تقدم  داشت و از این  جهت  تذکر  داده نشد .اگر  این رأی  بیاورد  بنظر میاید مشکلی  از نظر  قانون اساسی  ندارد واگر رأی  نیاورد  شبهه این هست  که شورای  نگهبان ردش  کند .والسلام .
 منشی- مخالف آقای  موحدی  ساوجی .
 موحدی ساوجی – درمورد پیشنهادی  که جناب  آقای  حمیدی  دادند  هیچ  بحثی نیست . آئین نامه اجرائی  رابهیچوجه  نیازی  به اینکه  به مجلس  بیاورند  ندارد .  یعنی وقتی  قانون مثلا معاملات مسکن ، قانون خود  اراضیی  شهری  تعیین شد بعد آئین نامه  ای را  آن وزارتخانه ایجاد می کند و این آئین نامه را  برای اجرای  همان  قانون تنظیم  می کند بنابراین این خیلی  روشن  است که در مساله  آئین نامه  نیازی  به تصویب  مجلس  ندارد .
رئیس- موافق .
منشی- آقای آقا  رحیمی  موافق.
 آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده  به این دلیل  با ایشان موافقم که آئین نامه  های ارجائی  را یا باید هیأت وزیران  تصویب  بکند  یا کمیسیون  مجلس  یا اگر خیلی  مهم باشد  مجلس  شورای اسلامی . چون این مخالف  با  قانون اساسی  هم هست که یک وزیری  بتواند آن قانون را وقتی می خواهد اجرا بکند  اجرائیاتش  را خودش  تصویب  بکند ، بنابراین  قانون را  هر که تصویب  کرد باید اجرائیاتش  را یا هیأت وزیران یا کمیسیون مجلس  یا مجلس  شورای اسلایم تصویب  کند  بنابراین باایشان موافقم .
رئیس- کمیسیون  توضیحی  دارد ؟( کاشانی – مخبر  کمیسیون مسکن و شهرسازی  - بلی )آقای  کاشانی  بفرمائید .
 کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم .این کلیت  توضیحی  که آقای  حمیدی  دادند  درست  هست . اول هم که قضیه   عنوان شد بنده عرض کردم در این لایحه  این اشکال وجود دارد که گفته شده آئین نامة اجرائی را هیأت  دولت تصویب  کند . این آئین نامه اجرائی  در حقیقت  حکم  قانون دارد یا حداقل  متضمن  این قانون مربوط  به معاملات  هم هست منتها  چیزی  که میماند اینست  که ایشان پیشنهادش  را بطور  مشخص  عنوان کند این چیزی  که دراینجا  نوشته شده است اشکالاتش درش هست .اینرا  توضیح  بفرمایند و پیشنهادشان را مشخص  کنند  که ببینیم  اگر  همان چیزی است که در کمیسیون هم مورد  توافق  بود میشود رویش  رأی گرفت .
رئیس- آقای  حمیدی  پس  شما لطفاً یک بار  هم پیشنهادتان را توضیح  بدهید اگر آقایان میخواهند دفاع بکنند روشن  بشود .
 حمیدی – چون پیشنهاد بنده ناظر  بوده است  به آن لایحه  قبلی  که شماره  چاپ آن 66 است و بعداً در اصلاح  کمیسیون این لایحه  در شماره 159  مجدداً تغییر پیدا کرده است  طبعاً باید آن پیشنهاد را با این تطبیق  بکنیم . ابهام آن  از این جهت است وروح  پیشنهاد این است که این آئین نامه اجرائی نیست .  این مسائل  کلی مسکن ، قانون است  اصلا  ماباید  ببینیم  چه قانونی  برای مسکن  میتوانیم داشته باشیم  خوب ، پس  این آئین نامه اجرائی  نیست  وقتی  قانون شد، قانون باید یا به تصویب  مجلس  برسد یا به کمیسیون با مدت  موقت  برای آزمایش  واگذار  بشود. ازاین  جهت  طبعاً  این تبصره  یک در چاپ  159   بعارتش اینطوری   بوده است :آئین نامه های اجرائی  بنیاد مسکن که عبارت  اینطوری  میشود :‹‹ لایحه  قانونی بنیاد مسکن ›› بقیه  عبارت  سرجای  خودش  باقی  میماند و تا اینجا میاید  که با  تصویب  وزارت مسکن  و شهرسازی  میشود ‹‹ و برای  تصویب ›› به مجلس  تقدیم گردد. عبارت اینطوری  تغییر می کند  اول آن آئین نامه میشود لایحه  قانونی  و بعد ه به تصویب  وزیر مسکن  میشود ‹‹ برای  تصویب  به مجلس  تقدیم  گردد . ››
 لایحه  قانونی  بنیاد  مسکن  حداکثر  تا سه ماه توسط  وزارت  مسکن و شهرسازی  تهیه ، و برای  تصویب به مجلس  تقدیم گردد . ››
 رئیس- آقای مهندس  گنابادی بفرمائید .
مهندس  گنابادی ( وزیر مسکن و شهرسازی )- عرض  شود که این لایحه  الان  دارای  دو ماده  است که ماده اول  آن دارای  یک تبصره  است وماده  دوم  دارای  سه تبصره است د رمورد ماده  اول  که  نحوه اداره بنیاد مسکن است  بنظر میرسد  که لازم  نیست  که دوباره آن به مجلس  بیاید . من  دوباره  تکرار  می کنم . دو تا  ماده  است که ماده  اول  یک تبصره  دارد و ماده  دوم  دارای  سه  تبصره است .
 در مورد  ماده  اول  که نحوه اداره بنیاد مسکن است بنظر میرسد  که هیچ  چیز  غیر  شرعی  در آن نیست . یک امر اجرائی است ، وزیر  مسکن اگر  تصویب  کند کافی  است . وزارتخانه اگر  تصویب  کند  کافی  است . در مورد ماده دوم که طرز  معاملات  وخرید  و فروش  است . بلی، ما هم  نظرمان  همین است که البته  در  کمیسیون نظرمان هیأت  وزیران  بوده  ولی  الان فکر  می کنم  اگر هیأت  وزیران  باشد احتمالا شورای  نگهبان موافقت  نمیکند . خوب  است که مجلس   تصویب   بکند . پیشنهاد خودمان این است که : راجع به تبصره های ماده 2 بجای  ‹‹هیأت  دولت ››‹‹مجلس››  بگذاریم  ولی در مورد تبصره  یک ماده 1 همان ‹‹وزارت مسکن  و شهرسازی ››کافی است چون این یک کار  اجرائی  است و دلیلی نمی بینیم  که  دو مرتبه  به مجلس بیاید .
رئیس-  خوب ، پیشنهاد آقای  حمیدی  مشخص  شد .
یکی از نمایندگان – رأی  گیری ندارد .
رئیس-  خوب ایشان میخواهند رأی بگیرند .اگر  آقای  حمیدی  پیشنهادشان را پس میگیرند ،رأی  نمیگیریم . والا  رأی میگیریم .
 حمیدی -  آقای هاشمی  من پیشنهادم را پس  میگیرم.
 رئیس-  خیلی  خوب  پس  از این منصرف  هستیم .
منشی- آقای هاشمی  به پیشنهاد دومشان رأی بگیرید .
رئیس- دو تا پیشنهاد نداشتند ،‌فقط  یک پیشنهاد داشتند . پیشنهاد بعدی را مطرح  کنید .
منشی- آقای  عباسی  نماینده میناب .
 رئیس- آقای  عباسی  شما در مورد ماده اول پیشنهاد دارید؟
 عباسی- خیر.
 صباغیان – چرا ، پیشنهادشان را باید  اینکه در تمام مواردی  که باید به تصویب  کمیسیون برسد باید به تصویب  مجلس برسد .
رئیس-  خودشان میگویند ندارم  شما چه اصراری  دارید ( صباغیان – بعداً به اشکال  برمیخورد )‌پیشنهاد بعدی را بخوانید .
 منشی- آقای عباسی می خواهند پیشنهادشان را مطرح کنند .
شهرکی – پیشنهاد آقای  عباسی  مربوط  به این لایحه نیست  و به کمیسیون هم نیامدند. رئیس- آقای صباغیان  برای ماکار درست کردید. آقای عباسی  بفرمائید
عباس عباسی-  بسم الله الرحمن الرحیم . مندر طرح پیشنهادم آنقدر  اصراری  ندارم اما یکی دو تا اشکالی دادم …..
رئیس- اگر آقای عباسی پیشنهادتان مربوط به ماده اول نیست  خواهش میکنم بحث  نکنید که برویم  درماده  دوم  صحبت  کنید .عباسی- اجازه بدهید ،   در این لایحه  قبلی نحوه  فعالیت  جهاد سازندگی  مشخص  شدها ست . اما دررابطه  با این لایحه  دوم  که د رکمیسیون اصلاح  شده است  هیچ  صحبتی  از نحوه  اداره بنیاد مسکن نیست .
شهرکی – آقای  هاشمی  ایشان اصلا در کمیسیون  نیامده اند .
عباسی – آقا پیشنهاد  دادم  حالا  نیامده است ،‌گناه من  نیست .
رئیس- اگر پیشنهادتان  به کمیسیون نرفته  است ، دیگر  جای  بحث  نیست .
 عباسی – خوب ،  هیأت  رئیسه، پیشنهاد  من  را به کمیسیون نفرستاده است .
رئیس-  آقای  عباسی  خواهش میکنم  بفرمائید ، بنشینید .
 منشی- آقای  حائری  زاده .
 رئیس- آقای  حائری  زاده  نیستند .
 منشی- آقای  خوشنویس .
 خوشنویس- پیشنهاد من مربوط  به اداره اش نبود ، یک تذکری  بود که در کمیسیون مطرح  کردم ، از آن صرفنظر می کنم .
رئیس- بسیار  خوب .
منشی- آقای  موحدی ساوجی .
 موحدی ساوجی – پیشنهادی ندارم .
رئیس-  بسیار خوب ،  پس در مورد ماده اول پیشنهادی  نداریم مگر  موافق ومخالف  بخواهند صحبت  بکنند .
آقای محمدی – آقای  هاشمی  من پیشنهاد حذف  داده بودم .
رئیس- پیشنهاد آقای آقا  محمدی  مطرح است .
منشی- آقای آقا محمدی  پیشنهاد کرده اند از مادة 1 این قسمت   حذف  شود :
 در مورد که بنیاد از بودجه های  عمومی  دولت استفاده مینماید با  تشخیص   وزیر مسکن  و شهرسازی از شمول   قانون  محاسبات  عمومی مستثنی  میباشد .
رئیس- آقای آقا  محمدی  در مورد پیشنهادتان  توضیح  بدهید .
 آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم .در این قسمت از مادة  1  همچنانکه  در خیلی  از لوایح  می بینیم ، دولت  میخواهد خودش را از شر قوانین  دیوان محاسبات  آزاد  بکند ، قوانین  دیوان  محاسبات  و قوانین محاسبات  عمومی ، که  یک  ضابطه  است  برای خرج  کردن  ودر آن ضابطه  است که مشخص  میشود ، آن  ضابطه  را کلا  حذف  کردن در اینجا مورد  نظر است . من مخالفم و اصلا  در همه  جا  مخالفم  نه دراین قسمت  ومیخواهم که امروز  مجلس  یک تصمیمی  را بگیرد که دولت  را از انی نوع  خروج  از ضوابط  مأیوس  بکند و به دنبال  یک راه حل  درست  و اساسی  برود  و آن این است که باید وزراء  محترم  ما توجه  بفرمایند ،‌ما  قبول  داریم  و اعتماد کامل  داریم  ولی از آن طرف  مجلس مسؤولیت   شرعی  در قبال  آن اجازه ای  که میدهد  دارد ، اگر  خدای ناکرده در گوشه ای  سوء استفاده  بشود و برای  رسیدگی  به آن ضوابط  رسیدگی  نداشته باشیم و با چهار  تا فاکتور  بشود  جمع  و جور کرد ، بدون  یک ضابطه  مشخص  وزد به یک رسید  و سند  حسابداری  برایش درست کرد و داد به مسؤول  دیوان  محاسبات  و او رسیدگی  بکند تخلف  مالی  بشود مسؤولیت  شرعیش  پای  ما ست وما اگر  هم بخواهیم ، اعتراضی  بکنیم  چون  ضابطه ای  را مشخص  نکردیم ، نمی توانیم  بگوئیم  که این ضابطه  است  میگوید  خوب  این رداختیار  من بوده است ، من تشخیص  دادم اینجوری  خرج  بکنم ، بنابراین ما الان داریم  متکی  می شویم  به تشخیص  افرادی که  همه شان را نمی شناسیم و بنابراین مااین مسؤولیت  را اگر بپذیریم  شرعاً در قبال  پول  ملت  که اجاره  صرفشرا میدهیم  مسؤول  خواهیم بود و صحبت  من این است که مااین اجازه  را ندهیم و آقایان  به دلیل اینکه  این مشکلی  هست و راست  همهست ، بیایند و قانون دیوان محاسبات  و قانون محاسبات  عمومی را بگذارند در دستور  کارشان و ضوابط  آنرا  تغییر بدهند ، بی ضابطه  بودن چیز  بدی  است ، اگر ضابطه  غلط  است ، ضوابط  را تغییرش بدهند ، لذا من تقاضایم  این است که مجلس  موافقت  بفرمایند واین را حذف  کنند .
 توکلی – آقای  شهرکی  مخالف ،آقای  معادیخواه  موافق .
رئیس- آقای شهرکی  بفرمائید .
 شهرکی-  بسم الله الرحمن الرحیم . من تعجب  می کنم از طرفی برادرانمام  سعی  می کنند که بنیاد  مسکن زیر  نظر  وزارت مسکن  قرا ر نگیرد ، چون میخواهند  که از گیر و بندها  و یا از زد و بندها واز مسائلی  که د رامور اداری مطرح است  به دور  باشد همچنین  از دست  و پاگیریهائی که درکارهای  اداری هست   بدور باشد  واز طرف  دیگر می گویند که قانون محاسبات  ه عمومی ، بایستی  در مورد بودجه ای  که قرار است  در فلان روستای  بندر عباس  یا سیستان  و بلوچستان  به دست  افرادی  مؤمن  که آمده  اند با  کی  پول  کمی  در بنیاد مسکن آنجا  کا رمی کنند و بنیاد مسکن آنجا ، این آقایان  را پذیرفته  و دارند کار می کنند و  به دست   اینها  اجرا میشود ما تمام قوانین  را مخصوصاً  قانون محاسبات  عمومی  ر د رموردشان  اجراء  بکنیم ،  دیوان  محاسبات  با  قانون  محاسبات  عمومی  فرق می کند . حسابرسی  هیچوقت  کسی  منکرش  نیست  ولی اینکه  ما بگوئیم  که تمام  قوانینی  که الان در ادارات  مطرح  میشود بیاید در بنیاد مسکن  هم  مطرح  بشود . اولا نمی شود .  وضع  بنیاد مسکن  با ادارات نمی خواند  بنیاد  مسکن یک مقدار  از بودجه  شا به وسیله  مردم  تأمین  میشود . و حساب  100  امام هست که  آن  اصلا احتیاج  به قانون محاسبات   عمومی  ندارد . در قسمت  بعدی  که احتمالا  دولت  کمکی  بهش  می کند . این کمک  را در بعضی   جاها  ما گذاشتیم  که باکنترل  وزارت  مسکن  باشد ، چرا ؟  مثلا اگر  قرار  است که در رشت  خانه ای ساخته  بشود ، میشود  قیمتهای   پایه  را  در اینجا  اعمال  کرد ولی اگردرسیستان و بلوچستان  نمیشود ، این اعمال  قیمتهای  پایه  نبایستی  بتواند  جلو  یک کار انقلابی  رابگیرد  درفلان  روستای  بندر عباس ، یا سیستان و بلوچستان . بهمین  دلیل هم هست  که با نظر وزارت مسکن و شهرسازی  و شخص وزیر میتواند تشخیص  بدهد که الان  قیمتهای پایه  نمی تواند مثلا  در فلان  روستا  قابل  اعمال  باشد و بهمین  دلیل  بایست  یک کارگشائی  بشود وزیر  همانجا  تشخیص  میدهد  ومیگوید که اینجا  اعمال نشود ، جائی  هم که بایستی  قانون محاسبات  عمومی  اعمال  بشود  وزیر  میگوید  بایستی  اعمال  بشود و این دلیلی  ندارد که ما بتوانیم  یک دستگاه  را از یک طرف  بگوئیم  بایستی  انقلابی  کار بکند  از طرف دیگر  بگوئیم که اگر کی  تومان  خرج  می کند  10  برابرش  کاغذ  سند  بنویسد ما بایستی  اصل  را بر اعتماد بگذاریم  مخصوصاً در دستگاههای  انقلابی  حالا ادارات  هم کم کم بایستی  به این  روبه برگردد که ما همیشه  اصل  براعتماد  باشد اگر  خلافش دیده شد ما طرف  را بگیریم  وحسابرسی بکنیم  و بیاریم  مجرم را تنبیهش  بکنیم .
رئیس-  موافق را دعوت  کنید ،آقای  معادیخواه  بفرمائید .
 معادیخواه -  بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از مسائل  بسیار  مشکل  برای آینده  ما همین  مسأله  است که دانه دانه درمورد نهادهای  مختلف مطرح میشود که این از قانون محاسبات  عمومی  خارج  بشود وچیزی  هم جایگزین میشود و این ، مملکت  را در آینده  به سمت  یک  فاجعه  پیش  میبرد  البته  بحثی  دراین نیست  که آن شکلی د که در سازمان برنامه و بودجه  هست و قانون محاسبات  به آن صورت  دست و پاگیریهائی  دارد  اما کدام ارگان  و کدام  نهاد الان  هست  غیر از نهادهای  انقلابی که قابل  القاء  به آن صورت  باشد ؟  ودرعین  حال کدامیک  ازاین ارگانها  هست  که بکلی  بشود آنرا  کنار گاشت  ونقشش را نادیده گرفت  الان اسم  نمیبرم  چون ممکن  است سوء استفاده  هائی بشود ، در هر صورت باید یک ماده واحده  ای پیشنهاد  بشود یا دولت  یک لایحه ای بیاورد برای مواردی  که از قانون محاسبات  عمومی استثناء میشود  یک چیزی  جایگزین  آن بشود مسأله  اینکه  شما هر جنسی را بهر قیمتی   که خواستید  بخرید  بخاطر  اینکه کار  انقلابی  بشود این یک ضربه های خطرناکی  در آینده  خواهد زد البته ما قبول  داریم که در جهاد ساندگی   و شیوه  جهاد  لازم  بوده در آن کارهائی که انجام  شده که یک مقداری  دست و بالشان  ب باز گذاشته  بشود  اما این به آن معنا نیست  که هی دانه دانه  نهاد تبعیت  میکنند و هی  در هر موردی  حتی  درمورد وزارتخانه ها  هم کم کم مسأله   مطرح  بشود از قانون محاسبات  عمومی  مستثنی  باشد ، مستثنی ،‌مستثنی ،این کم کم  فاجعه  ببار میاورد  دولت  یک چیزی  جایگزین  بکند برای این مواد ضروری در موارد  ضروری  هماین کار  انجام بشود آنوقت   این قانونی  هم که الان داریم  تصویب میکنیم  عمه اش  مسأله  معاملات  مسکن است بنیاد مسکن در رابطه با معامملات  مسکن  همچون  خرجهای  خاصی  ندارد که بخواهد از قانون محاسبات  مستثنی  بشود  بنیاد مسک در آن بخش  دیگرش  که گفته شد که باید سیاست  کلی مسکن مشخص  بشود در آن بخش  باید همه قسمتهایش از جمله  همین خرجهایش مطرح  بشود اما در این قانونی که امروز در دست  ما هست که عمدتاً برای  یک اعمال کنترلی  برمعاملات  مسکن  هست  یک چنین  چیزی ضرورت  ندارد .
رئیس-  پیش ازاینکه آقایان  مخبر و وزیر صحبت  بکنند آقایانی  که روی  صندلی  عقب  نشسته اند  تشریف بیاورند روی  صندلیهای  خودشان که  تابلو  رقم  صحیح  حضار  را نشان  بدهد آقای  کاشانی  اگر توضیحی   دارید  بفرمائید .
کاشانی -  اینطوریکه برادرمان آقای محمدی  تقاضای برخورد  انقلابی  با این قضیه  کردند بنظظر من  خوب است  منتها  برخورد  انقلابی  بشود تا  قانون تهیه  بشود اگر قرار  است این قانون محاسبات  عمومی  که اشکال  دارد و دست و پاگیر هست   تغییر بکند  زودتر   کند و اصلاح  بشود  نه این باشد که ما یک  چیزی  مثل  بنیاد مسکن  را گرونگه  بداریم  برای  اینکه  آن قانونرا  اصلاحش  بکنیم  کل پولی  که بنیاد مسکن از ابتداء دراختیارش  بوده خرج  کرده است  شاید  حدود  600-700  میلیون  بوده است  که یک چیز  ناقابل  وکمی   است  ودر قبال  این پول  فعالیتهای گسترده  ووسیعی  را مسؤولین  در شهرستانها و نقاط  دور افتاده  کرده اند که اگر  میخواستند  براساس  قانون محاسبات  عمل  بکنند باید  بگوئیم  دروغ  باید  میگفتند  یک چنین  چیزی  اصلا امکان  پذیر نبود بنابراین  من  فکر  میکنم  یک چنین  جائی  اصلا  جای  این مسأله  نیست  که بخواهند این موضوع  را حذف  بکنند .
رئیس- آقای  مهندس  گنابادی  توضیحی  دارید  بفرمائید .
 مهندس  گنابادی – بسم الله الرحمن الرحیم . اول  توضیح  میدهم  که این درمورد  مادة یک  این قانون است ودر مورد  نحوه اداره بنیاد  مسکن است نه دفتر  معاملات  مسکن و خرید  و فروش  خانه های  مسکونی  . ما برای انکه  یک ساختمان  بسازیم  اگر قانون محاسبات  عمومی را اجرا  کنیم دو راه داریم  یامناقصه  بدهیم  یا  امانی  کار کنیم  مناقصه  بدهیم   شرایطی  دارد  که شرکت  باید درجه بندی شده باشد  مشخص  باشد ،آگهی  بدهید ، شرکت  بیاید برنده بشود آن ساختمانرا برای ما بسازد  دوم اینکه امانی بسازیم . امانی  برای  هر قلم  پرداخت  سند  میخواهد  واین حرکتی  نیست  که یک  نهاد انقلابی  با امکاناتی  که دارد  و  کسری  مسکن  که هست  خصوصاً درروستاها بتواند انجام بدهد  ضمن  اینکه  برادرمان آقای کاشانی  خیلی درست  فرمودند که مطلب  خیلی  کوچک  است  این هم  یک مطلب  است .این راباید  تفکیک  بکنیم  که قانون محاسبات  عمومی  با دیوان  محاسبات  فرق دارد  دیوان  محاسبات  حسابرسی  و تفریغ  است ، قانون  محاسبات  عمومی  ما را میبرد  به آن موضعی  که یا باید  امانی  حرکت کنیم  یعنی  برای  هر  قلم   خرید  از یک  ریال  ببالا  ما باید  سند داشته باشیم . استعلا  بکنمی  و آن را بنویسیم . و برای  هر رقم  پرداخت  باز  همینطور  و یا مناقصه  باشد آن  حالتهای  مناقصه  که هر  دو  اصلا  نشدنی  است و برادرانی  که د راجرا  بودند  تعداد زیادی  بعد از انقلاب   حتی  در بنیاد و جهاد  کا رکرده اند میدانند اگر قانون  محاسبات  عمومی  را بخواهیم  اجرا  کنیم  اصلا  در بعضی  مواقع  مخصوصاً درروستاها  که شرکتها نمیروند و نیز  شهرهای  کوچک  اصلا  قیمتها  گرانتر  در میاید  و سخت تر  است و امکان  اینکه  اصلا کار  بکنیم  نیست  اگر  هم  گرانتر  است  خواهشم  این  استکه برای بنیاد  مسکن این اجازه  را  بفرمائید  که قانون  محاسبات  عمومی  مستثنی  بشود و بنیاد  مسکن از جاهیا  دیگر  مثلا  کمک  مردم ومصالح  وامکانات  دیگر  استفاده بکند  اگر بنا باشد  که قانون  محاسبات  عمومی  اجرا بشود اصلا  کمک مردم را نمیتواند بگیرد ما چه  جور   میتوانیم  به پیمانکاری که دارد  کار میکند  مصالح  بدهیم ؟ اصلا  اگر مصالح  را بیاورند پای  کار بریزند  ما میگوئیم  ندهید  واگر پول  میدهند پول  مردم را با  پول پیمانکار  چه جوری  مخلوط  بکنیم  کهبه پیمانکار  بدهیم  مگر بیاوریم  در صندوق  خودمان  این دو را اصلا  با پول  دولت  برادرانی که کار اجرائی  بعد از انقلاب  و قبل از انقلاب  کرده اند در جریان هستند  باید  حتماً از قانون  محاسبات  عمومی  مستثنی  باشد  تابتواند حتی ارزانتر  و بهتر  تمام بکند .
 یکی  از نمایندگان – باید حسابرسی بشود .
مهندس  گنابادی -  حسابرسی  هست .  حساب رسی  میشود ، تفریغ  بودجه  هست  دیوان  محاسبات  همه اینها هست  منتها  برطبق  ضوابط  قانون محاسبات  عمومی یا باید امانی کا ربکنیم  یا مناقصه  بدهیم ، واین  نشدنی  است .
رئیس-  آقای آقا محمدی  پیشنهادشانرا  برای رأی گیری مشخص  کنند .
آقا محمدی – البته آقای  وزیر تذکری  رادادند  که درست  نبد  حالا من چون  فرصت ندارم نمیگویم  ایشان  مخلوط  کردند  که پول  را نمیشود گرفت . ایشان بودجه  دولت  را خواستند استثناء  بکنند .
 رئیس-  توضیح  ندهید .  پیشنهادتان را بگوئید .
آقا محمدی  - بودجه ای را که  دولت  دراختیار  قرا ر میدهد  من  میخوانم  نمایندگان توجه  کنند :
 ‹‹ و در  مواردی  که بنیاد از  بودجه های  عمومی  دولت استفاده مینماید  با تشخیص  وزیر مسکن و شهرسازی از شمول  قانون محاسبات  عمومی  مستثنی  میباشد ››
 من تقاضای  حذف  این قسمت  را دارم .
 رئیس-  تابلو  181  نفر را نشان میدهد  کسانی که با پیشنهاد آقای  آقا محمدی  موافقند قیام بکنند . ( عده کمی برخاستند )  تصویب  نشد  پیشنهاد  دیگری  نداریم ؟
 مجید انصاری – آقای  هاشمی الان  ساعت 12 است  ووقت  طرح  لایحه  دو فوریتی  است .
رئیس-  درست است  ولی اجازه  بدهید  برای مادة اول رأی بگیریم . آقایانی  که مخالف  مادة اول میخواهند  صحبت  کنند میتوانند صحبت  کنند .
 عده ای از نمایندگان – مکسی  صحبتی  ندارد .
رئیس-  کسی نمیخواهد  صحبت  بکند ؟
منشی- آقای  محسن  مجتهد شبستری  بعنوان مخالف  ثبت  نام کرده اند .
رئیس- آقای محسن  شبستری  بفرمائید .
 محسن شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم . درمادة اول  آمده است که : از  تاریخ  تصویب  این قانون هیأت  امنای  بنیاد مسکن  منحل  و با  جلب  مشارکت  مردم کلیه  اقدامات و عملیات  بنیاد  مسکن  زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی  اداره میشود دراینجا  این سؤال  پیش میاید  که با انحلال  هیأت  امنای  مسکن   آیا  مشکل  عظیم  مسکن  حل میشود ؟  تا حال  اگر هیأت  امنای  مسکن  اشتباهاتی  داشته است درمقابل  فعالیتهائی  هم داشته است  مخصوصاً در شهرستانها خدمات  ارزنده ای داشته است   اگر  اشکالاتی  از نظر  مقررات  بوده و یا  از نظر  افراد  بوده است قابل  جبران  است مخصوصاً با توجه  به اینککه مردم  به نهادهای انقلابی  اگر  مستقل  باشد البته  نه به شکلی  که هیچ  هماهنگی  نداشته باشد  ولی مستقل  باشد  مردم بیشتر  راغب  هستند و همکاری  میکنند  احتمال  این معنا  میرود  که اگر هیأت  امنای  مسکن  منحل  بشود این جلب  مشارکت  مردم  که نوشته شده  عملی  نشود ومثل  سایر  وزارتخانه ها باشد ومسأله  بوروکراسی  و قرطاس  بازی  واز این قبیل  مسائل  در همان برنامه  دوباره  در  همان وزارتخانه  رایج  بشود واین به صلاح  مملکت  نیست و و باید  سعی  بشود که این نهاد انقلابی  قویتر بشود  واشتباهاتش  جبران  بشود تاا ینکه این مشکل  عظیم  مسکن  حل بشود .
رئیس- اگر کسی  موافق  هست  صحبت  بکند .
منشی- آقای  موحدی  ساوجی  موافق هستند .
موحدی ساوجی-  بسم الله الرحمن الرحیم ، چونکه  مادة یک روشن است  از این  جهت  که هم در آن نامه ای کهبه امام نوشته اند وجوابی  هم که امام  داده اند و صحبتهائی که تاحالا درباره  هم آهنگ  شدن  همه کارها شده است  در زمینه  سیاست  مسکن  ازاین جهت من با ماده یک موافقم که بنیاد مسکن  منحل  بشود و سیاستهای  درارتباط  با مسکن  یک نواخت  خواهد شد البته  خود  بنیاد مسکن منحل  نمیشود   یعنی  شیوه  کا ربنیاد مسکن  بجای  خودش  باقی  است   فقط  هیأت  امنای  آن برداشته میشود وخود  وزیر مسکن مسؤول  اداره و ادامه کار  بنیاد مسکن  خواهد بود .
رئیس-  مخالف کسی  دیگر  هست  صحبت  بکند ؟
 منشی- خیر.
رحمانی – من میخواهم صحبت  بکنم .
منشی-  شما آقای  رحمانی ثبت  نام نکرده اید .
 رئیس- 182  نفر حاضرند  مادة  اول  با تبصره اش  برای رأی گیری قرائت  بشود .
رشیدیان  - این مسأله روشن نشد  شما یک نهاد  انقلابی  را می خواهید  منحل  کنید …
 کاشانی  ( مخبر )-  نهاد منحل  نمی شود .
منشی-   مادة1- از تاریخ  تصویب  این قانون هیأت  امنای بنیاد مسکن  منحل  و با  جلب  مشارکت  مردم کلیه  اقدامات وعملیات  بنیاد مسکن زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی  اداره میشود ودر موراید  که بنیاد از بودجه های  عمومی  دولت استفاده  مینماید  با تشخیص  وزیر مسکن  و شهرسازی  از شمول  قانون محاسبات  عمومی مستثنی  میباشد .
تبصرة1- آئین نامه های  اجرائی  بنیاد مسکن  حداکثر  تا سه ماه توسط  وزارت  مسکن و شهرسازی  تهیه و با تصویب  وزیر مسکن و شهرسازی   قابل  اجرا   خواهد بود .
رئیس-  183  نفر در مجلس  حاضرند کسانی که با مادة‌خوانده شده وتبصره اش  موافقند قیام  بفرمایند ( اکثر برخاستند )  تصویب  شد . پیش ازا ینکه  به مادة 2  بپردازیم  همانطور  قرا رگذاشته ایم  قرار  بر این بود که از ساعت  12  ببعد  بحث  طرح  دو فوریتی  سرپرستی  وزارتخانه ها را شروع  بکنیم  یک  نامه ای از شورای  نگهبان الان رسیده ونوشته اند چون از ما کتباً  دعوت  نشده بود ومانمیدانستیم  که باید  دراین جلسه  شرکت  بکنیم آمادگی  اکثریت  را نداریم  که بهاین جلسه  بیائیم  اگر آقایان  میخواهند امروز  این بحث  راانجام بدهیدم  حضور  شورای   نگهبان  برای مامشکلی  است چون آقایان  هم معذورند  چون ما نامه ای  ننوشته  بودیم  و هیأت  رئیسه  به آن ها اطلاع  نداده است .
موحدی ساوجی – آقای هاشمی  قصور از شما است .
 سید کاظم  دانش -  چرا دعوت  نکردید ؟
 رئیس- ما بعد از آنکه  شما گفتید  به شورای  نگهبان  ابلاغ  کردیم  و آنها کتباً به ما جواب  دادند ( همهمه  نمایندگان ) خو ب،  ما قبلا  دعوت نکرده ایم  ما در هیأت  رئیسه  تصمیم  گرفتیم  من نظرم  را که اول جلسه  خدمتتان گفتم  حالا  اگر من اشتباه  کردم اشتباه من است ومن  هم روی  مصالحی  اینجور  انجام داده ام  بهر  حال  این بحث  می افتد  برای روز  سه شنبه  جلسه  بعد مان  اگر  فرصتی  هست  برای  مادة  بعد مطرح  کنیم ( همهمه  نمایندگان )
 بعضی  از نمایندگان -  فرصت   هست .
رئیس-  مادة  دوم  خوانده بشود با پیشنهادهائی .
 قره باغ-  هیأت  رئیسه  از شورای  نگهبان دعوت کرده است ؟
 رئیس-  بنده دعوت نکرده ام .
آقا محمدی  -طرح  دو فوریتی  اولین  دستور  جلسه  روز سه شنبه  است .
رئیس-  بلی، طرح  دو فوریتی  اولین  جلسه  بعد  است ، پیشنهادها را بخوانید .
رشیدیان – مسأله  مهم است فردا جلسه  را تشکیل  بدهیم  مردم منتظرند .
منشی- پیشنهاد اول درمادة  دوم از آقای  شرعی  است .
رئیس- آقای شرعی  بفرمائید .
شرعی – بسم الله الرحمن الرحیم .  دراین لایحه  چند  مطلب  هست هیأت  امنای  بنیاد  مسکن  منحل  اما بنیاد  مسکن  سر جای  خودش  باقی  است و برای  نحوة  اداره اش تبصرة 1 بود  که تشکیلات  سازمانی  این بنیاد  راآنها  تعیین میکنند  اما قسمت  بعد که مادة  3 هست  رفع  مشکل  موجود  در معاملات  مسکن  است و  محدودیتی   در تصرفات  صاحبان  املاک  میخواهیم  بوجود بایورمی  و چون  این   محدودیت  تصرف  باید طبق   قوانین  اسلامی  باشد وهر مقامی  نمیتواند این محدودیت  را بوجود بیاورد من  پیشنهاد کرده ام که این قسمت  مادة  دوم ازاینجا  که داریم  ‹‹نقل  وانتقالات  کلیه  واحدهای  مسکونی  اعم از بیع و  صلح  ومعاوضه  ومعاملات  با حق  استرداد  و غیره  توسط  افراد  ذینفع  ناقل  ومنتقل  الیه ›› از اینجا ، این پیشنها من اضافه  می شود . ‹‹کلیة  نقل و انتقالات  واحدهای  مسکونی  طبق  قانونی است که وزارت  مسکن باهمکاری کمیسیون مسکن  مجلس   تهیه و به تصویب   مجلس   شورای اسلامی  میرسد ››.
 رئیس-  بسیار خوب  بحث  ان  رابکنید  تا موافق ومخالف  صحبت  کنند .
شرعی -  این قسمت  همکاریش را هم که بعضیها  اشکال  دارند درتهیه  لایحه  که می آید مجلس  ممکن است یک  مشکلات  اجرائی  باشد که دستگاه اجرائی  خبر دارند بنابراین  وزارت مسکن  که از مشکلات اجرائی  خبر دارد می آید  با کمیسیون مسکن   همکاری میکند  تا آن  قانون یک قانون  جامعی  باشد و به مجلس  تقدیم  میشود ومجلس  که تصویب  بکند  قطعاً از نظر شرعی  هماشکالی  دیگر پیدا نمیشود .
 رئیس-  مخالف  صحبت  کند .
منشی- آقای  فواد کریمی  مخالف، بفرمائید .
 فواد کریمی -  بسم الله الرحمن الرحیم ،آنچه  که آقای  شرعی  فرمورند  باید  دقت  بکنیم  به این مسأله  که اصلا  فلسفه  آوردن  این لایحه  مشکلات  فوری  و اضطراری  بوده که همین  حالا مردم با آن روبرو  هستند همین حالا مشکل  مسکن  را خود  نمایندگان احساس  میکنند بخاطر  اینکه  عده ای  از نمایندگان گرفتار  مسألة  مسکن  هستند پیشنهادی که آقای شرعی  فرمودند که این کار ار  ما به عهده کمیسیون  مجلس  ودولت  بگذاریم  بعد بیاید اینجا  قانونش  نوشته بشود وقت  بسیار  طولانی  میخواهد ، طول  کشید  وبا طول  کشیدن  نمیتوان  این دردها  ومشکلات  مردم را برطرف  کرد واین نقض  غرض  تهیه  کنندگان این لایحه  است دوم اینکه  اساساً ملس  کا ر اساسیش  تنظیم  نظام  سیاسی  جمهوری اسلامی است و نباید  وقت مجلس  را به وصله  پینه  کردن وکارهای  جاری وکارهائی کهب اید یک راه  حلهای  کوتاه  مدتی  را برایش  تهیه کرد مصرف  کرد این لایحه  میخواهد  جوابگوی  راه  حلی کوتاه  مدت باشد نه  طویل   المدت  و پیشنهاد آقای  شرعی  یک راه  حل است  برای طویل  المدت  اما این  تصمیمات   هم کاملا  در طریق  موازین  شرعی  و قانون  اساسی  است  بخاطر اینکه  قانون اساسی  می گوید  هیچکس  حق   خودش  را نمیتواند وسیله ای  برای اضرار  به منافع  عمومی بکار ببرد  و تشخیص  اینکه  حق  یک فرد  بضرر  مردم هست  هست  یا نیست  در مرحله  قانونگذاری  با مجلس  است  ودرمرحله  اجراء  با دولت بنابراین ، این لایحه  کاملا  منطبق  بر قانون اساسی  است ، و قانون اساسی این  حق  را ایجاد کرده است و قانون اساسی  را هم  فقیه  رای  داده است وو تصویب  کرده است . بنابراین  عمل  دولت اسلامی  بوسیله  فقیه  امضاء شده است  فقیه  دولت  اسلامی  را جانشین   خودش  قرار داده است بنابراین  آن چه   که  قانون اساسی  حق داده است  قانون اساسی  صریحاً  گفته  ومجلس  هم رأی  اعتماد داده  بدولت  و دولت  هم  مورد   اعتماد امام است و دراین مساله  نباید  تردیدی  بکنیم .منشی-  آقای  محلاتی  موافق  هستند .
 رئیس- آقای  محلاتی  بفرمائید .
موسوی  تبریزی-  من جلوتر  نوبت  گرفته ام .
منشی-  به محض  اینکه آقای شرعی  پیشنهادشان را شروع  کردند آقای  محلاتی  وقت  موافق  گرفتند .
 رئیس-  آقای  موسوی  اعتراض  دارند چرا ایشانرا  ندیده اند  من بیشتر از همهمی بینم  که بشما وقت می دهند تشخیص  هم با منشی  است  نمی شود اعتراض  کرد آقای محلاتی  بفرمائید .
محلاتی  - بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا مطلبی  که بعنوان مخالف گفته شد و برادرم  آقای  فواد کریمی   فرمودند خیلی  مایه  تعجب  است  برای  خاطر  اینکه  مساله  این است که دولت  حق  قانونگذاری  ندارد  یک  مساله  خیلی  روشنی است  ودولت  مورد اعتماد  است اما  حق  قانونگذاری  ندارد مساله  ای که  هست  این است که در قانون  اساسی  کلی را بیان  کرده است  همینطور  است که می گوید ‹‹قاعده لاضضرر›› هم بجای  خودش  محفوظ  است امام موارد  این قانون و خصوصیاتش  چیزی است که مجلس  شورای  اسلامی باید این کار را معین  بکند  کیفیت  اجرا  است که به دولت  واگذار  میشود  این یک  مسأله  مشخصی  است و اینکه  ما میخواهیم  زودتر  انجام  بشود و زمان میبرد  این دلیل  نمیشود بر اینکه  ما بیائیم  یک کاری  خلاف  قانون اساسی  بکنیم  و بعد یک سلسله  مسائلی  که مربوط  به قانون گذاری است اختیارش  را در دست  دولت  بدهیم  بخصوص  در مسائل  اسلامی  در یاجا  خیلی  حساس  است در  مسائل  معاملات  و یک ظریف  کاری  و ریزه  کاریهائی  دارد که باید   مورد  توجه  قرار بگیرد . بنابراین مسأله  به نظر من خیلی  روشن است  و اعتراضضاتی  هم که  به پیشنهاد  بعضی از آقایان از جمله  به پیشنهاد  آقای شبستری  داشتند . در پیشنهاد آقای  شرعی  نیست . فقط  این کلمه :‹‹همکاری  کمیسیون مسکن ‹‹ چون  اجباری  نیست در  تهیه  لایحه  فقط  بعنوان مشورت  است . آقای  شرعی  ممکن  است  این  جمله  را پس  بگیرند، والا  اصل  مسأله  خیلی  روشن   است که کلیه  نقل  و انتقالات  که جنبه  شرعی  دارد باید طبق  قانون باشد و قانونگذاری  هم حق  مجلس  است .
رئیس- مخبر کمیسیون مسکن ،آقای  کاشانی  بفرمائید .
سید احمد مصطفوی  کاشانی ( مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی )-  بسم الله الرحمن الرحیم ، چنانچه  برادران توجه  کنند ،  در این لایحه  چیزی  نیست  که وقت  مجلس  را بیخود  بخواهد  بگیرد .  اول  هم توضیح  دادم . مطالبی  که  برادرمان  آقای کریمی  اظهار  کردند، لازم  است بگویم که ،  شما  صحبتهایتان  دو قسمت  داشت . یک قسمت  آن مربوط  به این بود که ،  شما راجع به کیفیت  معامله  صحبت  کردید. اینجا اصلا  بحث  راجع به کیفیت  معامله  نیست  که چطور  باشد ، چطور  نباشد که منافع  جامعه در نظر گرفته  بشود ( یا شرعی  بودن ونبودن  آن )  کلا  اینجا گفته  است برای  معاملات  ما میخواهیم  یک قانونی  داشته باشیم  و این پیشنهاد آقای شرعی  در حقیقت  رفع آن  اشکال  قانونی  را می کند . چون این آئین نامه  اجرائی  درحقیقت  حکم  قانون را دارد . ما میگوئیم   با این  پیشنهاد ، این اشکال  قانونی  هم رفع  میشود . باید  توجه  کنند  علت  اینکه  آنموقع  این لایحه  مسکوت  ماند ،  فقط  بهمین  دلیل  بود که گفتند ، چون  در اینجا  ما داریم  تهیه  آئین نامه ای را بعهده  دولت میگذاریم  که  حکم  قانون  را دارد ،  این با  قانون اساسی  منافات  دارد.  درست  هم بود ومن به نظرم می آید که با این پیشنهاد آقای  شرعی  مشکل  را می شود  رفع  کرد.  کلیه  اظهار  نظرها ، اعم  از اینکه  ما بخواهیم  بگوئیم ،   چه  شکل  آن شرعی  است ، چه شکل  آن غیر  شرعی  است ،  چه شکل  آن  مصصالح   جامعه  را در بردارد  یا ندارد  . این در داخل  قانون گنجانده می شود . اگر به این  توجه  بشود  من فکر کنم  دیگر این لایحه  چیزی  ندارد برای اینکه  روی آن  بحث  زیاد  بشود .  آن  تبصره  یک  بعدی  هم اصلاح  می شود ،  یعنی میگوئیم  این آئین نامه  ارجایی  تبدیل  به همین  قانونی می شود که تهیه  میشود و آورده  میشود ،  یعنی بر اساس  آن  پیشنهاد آقای  شرعی .
رئیس- آقای  مهندس  گنابادی  شما  توضیح  دارید  بفرمائید ؟
 مهندس  گنابادی  - بسم الله الرحمن الرحیم . علت  موافقت  ما در  جلسه  قبل  برای مسکوت  بودن، این بود که فرمودند: خوب است  مجلس  در جریان  نحوه  انجام معاملات مسکن باشد واینکه برادرم  جناب  شرعی  پیشنهاد می کنند که ‹‹ این  آئین نامه را بنویسید  ومجلس  تصویب  کند . ›› منتها  پیشنهاد من این است که  دو  فوریتی  باشد  تا زودتر  تکلیف  مردم  معلوم  شود واشکالی  هم بنظر ما نمیرسد .ما موافقیم .
 رئیس- بسیار ، خوب  اگر کسی  حرفی دارد  تا نصاب  تکمیل  بشود ،بزمئ  ( مهندس  صباغیان – من توضیحی  میخواهم  بدهم )آقای  مهندس   صبایغان  توضیحتان  را بدهید .
 صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم ، من اعتقاد  دارم که ، کمیسیون  مسکن  دو سه  لایحه ای  دارد  که خیلی  مهم است  ودر سرنوشت  مشکلات  جامعه ما تأثیر  دارد . یکی  همین  لایحه  است . اگر  با توجه  به مشکلاتی که هست ، مساله  بیکاری  ، مساله  راه نیفتادن امر  ساختمان ، قدری   توجه  بیشتری  بشود ،  مشکلات  جامعه  را حل  میکند ومسوولین  اجرایی  هم با مشکل کمتری  روبرو  هستند . از  مجموع  پیشنهاداتی  که 14 پیشنهاد است و به کمیسیون آمده  است  محور  مشترکش  همین مساله  است .
قره باغ- آقای  هاشمی ، این  صحبت  به چه دلیل است ؟
 رئیس-  هیچ ، برای اینکه  نصاب  تکمیل  بشود (‌خنده نمایندگان ) خوب ،آقای صباغیان  صحبت  نفرمائید، بفرمائید  بنشینید .
 صباغیان – البته من اعتقاد دارم  که اگر این مطلب  به این  ترتیب  حل  بشود مشکل  ایجاد می کند .
رئیس-  حالا هنوز  تصویب  نشده است  بعد بعنوان  مخالف می توانید صحبت  کنید .
صباغیان – اگر  تصویب  بشود که دیگر  مخالف ندارد .
 رئیس-  بعد هم پیشنهاد اصلاحی  میتوانی بدهید .
قره باغ- پیشنهاد  حذف  بین الهلالین  اول  و دوم  را دادم.
 رئیس-  شما  که اعتراض  کردید  دیگر  جای  ایشان را نمی  توانید  بگیرید  . لااقل  کسی که اعتراض  نکرده است  حرف  بزند .
 خانم طالقانی  - پیشنهاد خوانده  بشود .
رئیس- پیشنهاد برای رأی  گیری مشخص  بشود . آقای  توکلی  پیشنهاد را بخوانید . آقایان  دقت کنید . پیشنهاد دقیقاً  توجه  بشود .
منشی- آخر  مادة 2 به این شکل  در می آید :‹‹ بقل و انتقالات  کلیه واحدهای  مسکونی (اعم از بیع و صلح  ومعاوضه  ومعاملات  با حق  استرداد  و غیره )  توسط  افراد  ذی  نفع ( ناقل  ومنتقل  الیه )  بر طبق  ضوابط  قانونی  خواهد بود که به تصویب  مجلس  شورای اسلامی  خواهد رسید . ››
قره باغ-  آقای هاشمی ، نمیتوانید رأی  بگیرید  من پیشنهاد حذفش  را کردم . اگر  بخواهید  رأی  گبیرید  پیشنهادم از بین میرود .
رئیس-  نوبت پیشنهادتان  میماند آنوقت  حذف  میکنیم .
منشی-  تبصرة 1 هم در نتیجه  به انی شکل  عوض  خواهد شد :
‹‹وزارت  مسن و شهرسازی  مکلف  است  ضوابط  فوق  الذکر  را حداکثر  تا  یکماه  بعد از تصویب  این قانون تهیه  و به مجلس  شورای اسلایم  تقدیم  نماید .››
 رئیس-  دو پیشنهاد  با هم  است ( 180  نفر تابلو  نشان  میدهد . آقایان  توجه بفرمائید ) پیشنهاد خوانده  شده  را به رأی  میگذاریم . کسانی  که با این پیشنهاد موافقند قیام  بفرمایند  . ( اکثر   برخاستند )  تصویب   شد . اگر مجلس  موافقت  میکند  یک مقداری   وقت  را تمدید  بکنیم  که لایحه   تمام بشود . توضیحی  که می  خواهند   بدهند این است که  اولا   مساله  این لایحه  یک مقدار  فوریت  دارد  زیرا مساله  مسکن و گرفتاریهای  مردم  است و چون در دستور  جلسه  بعد هم دو فوریتی  داریم ،   ظاهراً به این  لایحه  نمیرسیم . اگر این  نیمساعت  وقت  مجلس  موافقند  قیام  کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب  شد .  پیشنهاد بعدی  را بخوانید .
 منشی- آقای  حمیدی ، دیگر  پیشنهادتان  تأمین  شده است .
رئیس-  اکثر  آقایانی  که این  نوع پیشنهاد داشتند  نظرشان  تأمین   شده است
 میربهزاد  شهریاری-  آقای  هاشمی ، پیشنهاداتی  که در کمیسیون  رأی  نیاورده است ،‌مطرح  بکنید .
منشی-  این پیشنهادها  بنظر  من هیچکدامش  جدید  نیست  اگر کسی  ادعا  دارد  که جدید  است ، بفرمائید  که مطرح  شود ( اظهاری  نشد )
  رئیس- آقای  توکلی ، ماده را برای  رأی  گیری  بخوانید .
منشی- مادة 2-  ‹‹ از  تاریخ   تصویب  این قانون  کلیه  اقدامات  و عملیات  دفتر  معاملات  مسکن  متوقف میباشد  و به منظور ایجاد   تعادل  بین  عرضه و تقاضا  و جلوگیری  از بورس  بازی  و تعدیل  قیمت  واحدهای  مسکونی  و کنترل  شهرنشینی  و جلوگیری  از گسترش   بی رویه  شهرها  از تاریخ  تصویب  این قانون در شهرهایی  که وزارت  مسکن و شهرسازی  اعلام  می نماید ،  نقل  وانتقالات  کلیه  واحدهای  مسکونی ( اعم از بیع و صلح  ومعاوضه  ومعاملات  با حق  استرداد و غیره ) توسط  افراد  ذی  نفع  ( ناقل  ومنتقل الیه )  بر طبق  ضوابط  قانونی  خواهد بود که به تصویب  مجلس  شورای اسلامی خواهد رسید . ››
 تبصرة1- ‹‹ وزارت  مسکن و شهرسازی  مکلف  است  ضوابط   فوق الذکر  را  حداکثر  تا یکماه  بعد از تصویب  این  قانون  تهیه  و به مجلس  شورای اسلامی  تقدیم  نماید . ››
تبصرة2-  ‹‹ نقل وانتقال  مربوط  به منافع  واحدهای  مسکونی ، مثل  اجاره و  غیره  از شمول  مقررات  این قانون  مستثنی  است . ››
 تبصرة3- ‹‹قانون  و آئین نامه های اجرایی  دفتر  معاملات مسکن و کلیه  قوانین  ومقررات  قبلی که مغایر  با این  قانون باشد  ملغی  اعلام  میگردد . ››
ابوالفضل  موسوی  تبریزی – آقای  هاشمی ، من  بعنوان مخالف ثبت  نام کرده ام ، حق  دارم  صحبت  بکنم .
رئیس-  صحبت  کنید .
منشی- آقای  ابوالفضل  موسوی  مخالف.
 رئیس- آقای موسوی  بفرمائید .
ابوالفضل  موسوی   بفرمائید .
ابوالفضل  موسوی  تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . البته  علت  مخالفت من با این ماده  دوم  نه این است که با روح  لایحه  می خواهم  مخالفت  بکنم . علت  مخالفتم  برای برادران وخوارهان  نماینده  خیلی  روشن  هست . دفتر  معاملات  مسکن  درتهران  معاملات  را متوقف  کرده است . اگر بیست  درصد  از آن  افرادی  که نبایست  خانه هایشان  را بفروشند ومال  مردم  هست  یا مشمول  قانون ( از  کجا  آورده ای ؟)  هستید .  اگر بیست  درصد  از خانه  هایی  که در تهران  هست  مشمول  این  قانون باشد هشتاد درصد  مردم الان  در تهران  در مضیقه  هستند . عده ای  هستند که می خواهند  خانه  شان را بفروشند  واز تهران  بروند . عده ای  هستند که  خانه  کوچک  دارند  و می  خواهند  یک کمی  بزرگتر  بکنند .  عده ای  هستند که  خانه  شان را بفروشند  و بعد  مثلا  آن  خانه را سرمایه  بکنند وو… این مشکلات  . شما ببینید . دفتر معاملات مسکن  با ممنوع کردن  معامله  در تهران  چه باری  بر دوش  مستضعفین  گذاشته است . از  همان خیابان  سپه  پائینتر ، در عرض  تهران  بروید ببینید چه  مشکلاتی  برای این مردم ببخت  تهران  بوجود آورده است ؟ این از نظر ( دفتر  معاملات مسکن  که همه شما هم تصدیق  دارید ) مطلبی که دراینجا دارم ، دررابطه  با این  حرفی که عرض  کردم این است ، ما برای آقای مهندس  گنابادی  کمال  اطمینان را داریم   و برای  همین اکثریت  نمایندگان محترم ،( خواهران و برادران )  به ایشان رأی  اعتماد دادند  ومن فک ر نمی کنم در دوران  جمهوری اسلامی ، دولتی  مکتبی تر از این افرادی که الان در اعضاء  دولت داریم ،‌اما اگر بیائیم  جواز و عدم  جواز معاملات را بدست  یک وزیر  بدهیم . شما می خواهید  قانون، برای فردای این مملکت   هم باشد . شما می خواهید با این قانون انقلابیتان ،‌یعن  ما نمایندگان  می خواهیم  بایان  قانون  انقلابیمان ، در مساله  مسکن انقلاب  بکنیم  و بی مسکنها را مسکن  دار بکنیم و آنها که در این مملکت  محتکر  مسکن  هستند ، از گردونه بیرونشان بکنیم . این روح  لایحه  مسکن است . شما بایان کارتان که  روحش  این است و نظر   دولت هم  همین است ، نظر شما نمایندگان محترم  هم همین است . بیائید  ی قانونی تصویب  بکنید  و اختیار  منع  وجواز  و عدم  جواز  معامله  را علاوه  برتهارن  در شهرهای  دیگر  هم به دست  یک نفر وزیر  بدهید . فردا اگر آقای  مهندس گنابادی  کنار  رفتند و یک  وزیری  آمد  که  خدای  نکرده  خواست  در این  مملکت  کارشکنی  بکند ، ناراضی  بتراشد  که از ناحیه  مسکن  زودتر   می شود  ناراضی  تراشید . کما اینکه الان  از ناحیة  ارزاق  عمومی  ناراضی  تراشها  در این مملکت  هستند و  می خواهند با آن کارهایشان  دولت را ضعیف  نشان  بدهند و باید مجلس  در مقابل  اینها  اقدام  بکند  ودر این  جهات ، این دستها  را پیدا  بکند . شما   قانون  فردا، سال  آینده ، دو سال  بعد ، چهار سال  بعد ،  دهس ال  بعدش  را ملاحظه  بکنید . اختیار  را به دست  یک وزیر  بدهید ، هر کجا  گفت  ممنوع  هر کجا  گفت  جایز  ،آن  باشد و بعد مشکلات  بر مردم  ایجاد  بکند . من پیشنهاد میکنم  ببینید آقا  شما اختیار  را بدست   یک  وزیر  میدهید ، مگر  اینکه  این  جمله  را حذف  بکنید  یا یک  جمله ای  بگوئید  که حتی  بعد از مصوب  مجلس  (آن  اصلاحی  که آقای  شرعی  دادند و اصلاح  شد ) نباید  اختیار  اموری  را که در  مملکت   اشکال تراشی  می کند . مشکل زا  هست ، بدست  یک  نفر  داد . مانباید  کارها را بدست  یک نفر  بدهیم.  اصلا  اساس  جمهوری اسلامی  بر این است که  قدرتها وکارها  بصورت  غادلانه  تقسیم  بشود . برای این  جهت  من  بااین ماده ، بااین کیفیتش  مخالف  هستم .
منشی-  آقای عبدالواحد  موسوی  ، موافق.
عبدالواحد موسوی-  من مخالفم .
 منشی- آقای موحدی  ساوجی  بفرمائید .
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . بااین  ذیلی که با پیشنهاد آقای شرعی  به این مادة 2 اضافه  شد ، اینجا  قضیه  را حل  می کند ومن  فکر نمی کنم  که همه نمایندگان در این جهت  مخالف باشند که  دوست  میدارند  مالکیت  همانطوری  که دراسلام  هست ، در همان  حدود ومقررات  بایستی  محفوظ  بماند ، باید  محترم باشد  اختیارات  وتصرفات  مالکانه  برای  مالکین  دراملاکشان  باید  محفوظ  باشد  ولی از آنطرف  اگر  ما فکر  بکنیم  این اختیرات  ولو  به شکلی  باشد ، اعمال  این  تصرفات  به شکلی  باشد کهبه مصالح   عامه  ضربه  بزند  این  هم غلط است. زیرا  فرق  است  بین آن مواردی  که آقای  موسوی  فرمودند گفتند :  بلی، کسانی  هستند  خانه ندارند ولی پول  دارند ومی  خواهند  خانه  بخرند ، حالا  این  دفتر  نگذاشته است  یا کسانی   هستند که خانه کوچکی  دارند ،اهل  و عیالشان  زیادتر  است ،  جایشان  خیلی  ضیق  است ومی توانند خانه بزرگتری  با دویست  متر مساحت  بخرند ، حالا نمی توانند . همه این موارد درست است . اما شما آنطرف  قضیه  را هم ملاحظه  بفرمائید .  یعنی  ما ( باصلاح )  نه افراط  برویم  نه تفریط.  آنجا  را هم ببینید که چنانچه زمین   با  خانه دربورس  بیفتد که افرادی  بخرند  فقط  به قصد  اینکه  بفروشند  به قصد  اینکه  تجارت  بکنند .اینر ا همدر نظر بگیرید . اگر شما بخواهید آزادی  مطلق  بگذارید ،آنوقت  سوء استفاده  چی  ها پیدا می شوند در میدان میایند . این است که ( دراینجا به حضور  شما عرض می شود ) در مادة 2  می گوید:‹‹ تمام عملیات  دفتر  معاملات مسکن  متوقف ›› پس  منظور  شما دراینجا  عملی می شود و ضمناً هم تاوقتی  که آن  قوانین و ضوابطی که  دولت باید تهیه  کند و مجلس  تصویب  بکند ، تهیه  بشود .د رعین  حال  باز هم بایستی  میدان را به شکل  وسیع  ونامحدودی  نباید باز کرد .درعین حال ، در جاهایی که وزارت  مسکن تشخیص  میدهد  که بایستی  یک مقدار کنترلی باشد ،آن را هم ما قبول  کنیم . خلاصهع  من فکر می کنم هیچگونه مشکلی  چه شرعی  چه عرفی  در این مادة 2 وجود ندارد والسلام .
 رئیس- خوب ، یکی  دو نفر دیگر  هم بعنوان مخالف اسم  نوشته اند .از آنها خواهش میکنیم  که صرف نظر کنند برای انکه  رأی  بگیریم .
مصطفوی  کاشانی ( مخبر کمیسیون )- چیزی برای  مخالفت  ندارد .
 رئیس- وقتی  که می بینید قانون جدیدباید بیاید  به مجلس ،دیگر  حالا برسر نوشتن  قانون مخالفت وبحثی  ندارد .
منشی- آقای  موسوی  لاری .
موسوی  لاری- بسم الله الرحمن الرحیم . اجازه بدهید  من مطلبی را  که  می خواهم   عرض کنم . ارگ آقایان  جواب  گفتند ، که  من قانع می شوم  وحرفم  از پس می گیرم . مسأله ای که من می خواهم عرض کنم این است . علت  وجودی  دفتر  معاملات  مسکن  جلوگیری  از بورس  بازی  ودلال  بازی  بوده است  واین لایحه  ای که آمده است اگر د رجهت  این مسأله  باشد ،‌لایحه  بسیار  خوب ی  می تواند باشد اما سؤالی  که در ذهن  من هست و علت  مخالفت من با این مادههست ،  این است  اگر بنا است  این مهلت  یکماهه ای که وزارت  مسکن  تعیین کرده است ،   باعث  بشود که معاملات  آزاد بشود ، یعنی  د ر حقیقت  ما به دلالها  و بورس  بازها  بکند زمان دادیم  هر چه  دلشان  خواست  انجام بدهند ،  بعد  یک قانونی  بیاید .این قانون  ظرف  یکماه  به مجلس  بیاید ،  یکی دو ماه  هم طول  بکشد  تا مجلس  این را تصویب  بکند ودر این فرصت  آنهایی که  در جهت  دلالی  خیلی  زرنگ  وکار کشته  هستند ، کارهای  خودشان راانجام بدهند .املاک  ومستغلات  را که  بعضیها  احتمال  می دهند از آنها گرفته بشود ، نقد  بکنند ودر بروند . مخالفت منکلا  برسر این  یکماه  مهلت  است . اگر بنا  است ما یک  قانونی بیاوریم  که از دلال بازی  جلوگیری  بکند ،  خوب  اجازه ب دهید  این دفتر  معاملات  مسکن  باشد ،آن  قانون که آمد و تصویب  شد ، اعلام کنیم  که دفتر  معاملات  مسکن  منحل  اعلام  می شود ودیگر  کاری ندارد . پس بنابراین ، این یکماه  مهلت  اگر به بهای  آزاد  گذاشتن دست  دلالها  و بورس  بازها  باشد ، به نظر من  به ضرر  مستضعفین  است  نه به نفع  مستضعفین (عده ای  به عنوان موافق ومخالف  دست  بلند  کردند ).
 رئیس-  البته  فقط  توضیحی  داده بشود که آن ماده ای  را که تصویب  کردیم  چنین  اجازه ای  را نمیدهد  یعنی  تا قانون نیاید  چیزی آزاد نیست . آقای  الویری  مخالف  چه کسی  است ؟ بگوئید  صحبت  بکنند .
الویری – آقای آقا محمدی .
آقا محمدی – من راه  حل  دارم اگر تبصرة 3 را حذف  بکنیم  یااصلاحیه  ای  بکنیم  درست  میشود .
رئیس-  بسیار  خوب ،آقای  آقا محمدی  پیشنهاد حذف  را میدهند  کسی  که میخواهد  بعنوان موافق  لایحه  صحبت  بکند میتواند صحبت  بکند ( محلاتی  - من اخطار  دارم ) پس اجازه  بدهید  پیشنهاد حذف  آن  تبصره 3 هم  داده  شد .آقای  توکلی  آن را هم مطرح  کنید ( توکلی – من مخالفم ) چه کسی  پیشنهاد حذف  را داده است ؟
 توکلی- آقای آقا محمدی پیشنهاد حذف  تبصره 3 را دارند .
رئیس- آقای آقا محمدی .

آقا محمدی – بسمالله الرحمن الرحیم .تبصرة 3 این است  قانون  و آئین  نامه های  اجرائی  دفتر  معاملات  مسکن وکلیه   قوانین  ومقررات  قبلی  که مغایر  با این قانون باشد  ملغی  اعلام میگردد ››آنوقت  در ماده قبل  اجازه دادیم  که بروند و قانون آن را  بنویسند  و به مجلس  بیاورند  تا تصویب  بکنیم . درمادة 2 گفتیم  که ‹‹ از تاریخ  تصویب  این قانون کلیه  اقدامات  و عملیات  دفتر  معاملات  مسکن  هم ممنوع  است ››. این  فاصله  یک بی قانونی و بیتکلیفی  میماند ودر این  فاصله  میشود  بهترین  سوء استفاده ها را کرد ،وآنهائی  که (الان درورد  خانه هایشان من دقیقاً در جریان  هستم ) میشناسم  که به خارج  رفته اند و خانه هایشان در اینجا  آماده است ومیتوانند از این فرصت  استفاده  بکنند و آنها را به معامله  برسانند .
(یکی از  نمایندگان – معاملات  متوقف است )  اقدامات دفتر معاملات  مسکن  متوقف  است  قوانین  که برای  معامله  وجود داشته است که متوقف نیست . آنوقت  کسی  نمی تواند جلو  آنها را بگیرد  چون چیزی  نداریم  یا باید تبصرة 3 را  حذف  بکنیم  یادر آنجائی  که نوشته اند در مقررات  قبلی  که مغایر  است ›› بنویسیم  پس از تصویب  مجلس  شورای اسلامی  یعن یا این قسمت  رااضافه  بکنیم یا کل آن را  حذف  بکنیم  که قانونی  که میاید  جایگزین  بشود والا آنرا  به بی  قانونی  تبدیل  نکنیم .
رئیس-  پیشنهاد ایشان مطرح است  مخالف چه کسی است ؟
 موسوی  بجنوردی  -  من موافق پیشنهادایشان  هستم .
سید محمد  کاظم  دانش -  مخالفم .
 رئیس- آقای دانش  به عنوان مخالف بفرمائید .
سید محمد  کاظم  دانش – بسم الله الرحمن الرحیم ،آن  چه که  مورد  نظر  برادرمان آقای آقا  محمدی  بوده این است که افرادی  که خانه ای دارند ومیخواهند  خانه هایشان را بفروشند ومثلا  فرا ر  کنند ، اینها سوءاستفاده  بکنند .ولی  توجه  دارید که جان مطلب  راینجا تضییقاتی  برای  خریداران  قائل  شده وبنابراین راه  سوء استفاده  آن دسته افرادی که ایشان میترسیدند  باز نمی شود . برنامه این است  که چه  افرادی بایستی   خانه بخرند ، یعن  حق دارند  خانه بخرند ، نه اینکه  چه  افرادی  حق  دارند خانه بفروشند . بنابراین  فکر میکنم  این جریان  ضرری  پیش  نمیاورد .
توکلی- آقای موسوی تبریزی موافق  حذف  تبصره  هستند .
ابوالفضل  موسوی   تبریزی- البته موافقت  من  برای  حذف  از این  جهت  است که موضوع این منتفی  میشود . بعد از آنکه  شما در ذیل  عبارت  مادة  دوم  آوردید  باید قوانین  آن را به مجلس  بیاورند وتصویب  بکنند ….. برای آنها  هنوز قانون  نیست  پس  اینکه بگوید  قانون و آئین نامه های اجرائی  دفتر  معاملات  مسکن وکلیه  قوانین  ومقررات  قبلی  که مغایر  با این قانون  باشد ، خو ب،  اینکه  قانون نیست . این  راهگشائی  است برای وزارت مسکن ، یک راهی  را برای  وزارت مسکن گشود، که  لوایحی  را تنظیم  بکند  بعد هم بیاورد مجلس . مجلس  هم تصویب  بکند  به این ترتیب  اصلا  موضوعاً منتفی  است  لذا اگر   حذف  بشود عیبی  ندارد .
رئیس- آقای  وزیر مسکن  بفرمائید .
مهندس  گنابادی ( وزیر مسکن و شهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم .وقتیکه  فکر میکردیم  با  آئین نامه  معاملات  راشروع  بکنیم  آن  حذف  یعنی  ملغی  شدن آن  قوانین  قبلی  واجب  بود  ولی حالا که میخاهیم  با قانون جدید  کار ار شروع  بکنیم  فرمایش  برادرمان  آقای موسوی  خیلی  بجا  است بنابراین  درست  میفرمایند  و بنظر من  حذفش  بهتر  است  قانون جدید  جایگزین  میشود ومطلب  را حل  میکند  خواهش   میکنم  با حذف  آن موافقت  بفرمائید .
رئیس- بسیار خوب ، پس وزیر مسکن  هم موافق  حذف  هستند ( عده  حاضر  در جلسه  180  نفر  هستند ) کسانی  که با  پیشنهاد حذف   تبصرة 3 موافقند  قیام  بکنند (اکثر  برخاستند ) تصویب  شد . حالا  برای  اصل  ماده  با دو تبصره  رأی میگریم آقای  توکلی  بخوانید.
مادة2- از تاریخ  تصویب این قانون کلیه  اقدامات و عملیات  دفتر  معاملات  مسکن  متوقف میباشد وبمنظور  ایجاد  تعادل  بین  عرضه و تقاضا و جلوگیری از بورس بازی   و تعدیل  قیمت  واحدهای مسکونی  وکنترل  شهرنشینی  وجلوگیری  از  گسترش  بی رویه  شهرها ا ز تاریخ  تصویب انی  قانوندر شهرهائی که وزارت مسکن  و شهر  سازی  اعلام نماید  نقل  و انتقالات  کلیه  واحدهای مسکونی ( اعم از بیع و صلح و  ومعاوضه ومعاملات  با حق  استرداد و غیره ) توسط   افراد  ذینفع ( ناقل  و منتقل الیه ) بر طبق ضوابط  قانونی  خواهد بود کهبه تصویب  مجلس  شورای اسلامی  خواهد رسید .
تبصرة1-  وزارت مسکن  و شهرسازی  مکلف  است  ضوابط  فوق الذکر  را  حداکثر  تا یک ماه بعداز تصویب  این قانون تهیه  و به مجلس  شورای اسلامی  تقدیم  نماید .
تبصرة2-  نقل  وانتقال  مربوط  به منافع  واحدهای  مسکونی  (مثل  اجاره  و غیره )  از شمول  مقررات  این قانون مستثنی  است .
رئیس- آقای  قره باغ  هم پیشنهاد   حذف  را دادند ، بگوئید .
 توکلی- آقای قره باغ.
قره باغ-  بسم الله الرحمن الرحیم .اولا  مادة 2  احتیاج  به بین الهلالین  ندارد وجملة  بعدی و بین الهلالین  اول  از نظر قانون اشکال  هم دارد  مثلا  شما ببینید  میگوید ( اعم  از بیع و صلح )  خوب ، این روشن است و ‹‹معاوضه ›› بعداز  کلمة ‹‹بیع و صلح ››  کلمه ‹‹معاوضه ›› را گذاشتند .  و بعد  میگوید  و ‹‹معاملات ›› قانوناً  اگر  هر کدام  حکایت  از  یک  معنا میکند ،در فقه  ما اینطوری معانی  را نداریم .در فقه  داریم ‹‹بیع و صلح و هبه›› از این قبیل  مسائل  داریم .ودر  دنباله  این لایحه  میگوید :‹‹ توسط  افراد   ذینفع (ناقل  ومنتقل  الیه )›› عرض میشود اگر ما   همین مادة 2 را اینطور  بخوانیم  یعنی  بدون  اینها بخوانیم ، معنیش  صحیح  است . یعنی  به بین الهلالین  اول  ودوم و  همچنین  کلمة ‹‹ذینفع ›› احتیاج  نیست  و علاوه  براینکه احتیاج  نیست  در بین الهلالین  اول از نظر معنا  غلط  است ( بیع و صلح  ومعاوضه ) خوب ،  معاوضه  یعنی چه ؟  یعنی   همان ‹‹بیع و صلح ›› به  اضافه   کلمه ‹‹هبه››بعد  هم میگوید  و ‹‹معاملات ››معاملات  یعنی چه ؟ ! هیچ ، تکرار  ما سبق  است  لذا  چون احتیاج  نیست  ابتدا  میگوید   نقل و انتقالات  را پیش  از بین الهلالین  گفته است . در آنجا  گفته است :›› که وزارت مسکن و  شهرسازی  اعلام مینماید ، نقل   انتقالات  کلیه  واحدهای  مسکونی ››  بعد هم عبارت  بعدی ،این  مقدار  کافی است . نقل  انتقالات   حکایت  از تمام همین  بین الهلالین و بین  القوسین ، میکند واحتیاجی  نیست ، لذا  پیشنهاد حذفش  را دارم .
رئیس-  بسیار  خوب ،  کسی  به عنوان  موافق  میخواهد  صحبت  بکند ؟
 توکلی – بلی ،آقای  حسنی  طباطبائی .
 رئیس- خیر،ایشان  نمی خواستند صحبت  بکنند ( توکلی  - چرا )  پس  اول  آقای موحدی  به عنوان مخالف  صحبت  بکنند .
 موحدی ساوجی -  آن چه  که درداخل  پرانتز  هست  بنظر من  ذکرش  لازم  است  چون نقل  وانتقالات  منحصر به آن  چه  که ر بین الهلالین  به اصطلاح  ذکر  شده  است نیست  فرض  کنید ‹‹هبه›› هم هست ‹‹هبه›› اصلا  عنایت  داشتند  که ‹‹هبه›› را  ذکر نکنند . اشکال  ندارد  که بصورت  بخشش  باشد ( هبه)  باشد  با فرض  کنید  ممکن  است  یک وقت  به ارث  نقل  وانتقال  حاصل  بشود ( رئیس- آنکه  قهری  است ) بالاخره  نقل وانتقال  هست ،  نوعش  فرق میکند ( رئیس-  قهری  را که نمی شود جلویش  گرفت ) بنابراین  اگر اینجا  گفتند ‹‹کلیه  نقل و انتقالات ›› و در داخل  پرانتز  توضیح  دادند بنظر من  هیچ  اشکالی  ندارد . بودنش  ضروری است و ضرری  هم  ندارد .
رئیس-  بسیار  خوب .
توکلی-  آقای  حسینی  طباطبا ئی .
 حسینی  طباطبائی – بسم الله الرحمن الرحیم  نظر  جناب  آقای  قره باغ از اینکه   فرمودند  بعضی  الفاظ  حذف  بشود ، این است که  چون  این مجلس ، مجلسی  است  هم متعلق  به فقها  و هم مرکب  ازادبا ، بنابراین باید مطالبی  که در این مجلس   تصویب  میشود  جامعیت  داشته باشد ومانعیت  وجای  اینکه کسی   خرده گیری  بکند ، هم بر محتوا و هم بر الفاظ  نداشته باشد بنابراین  وقتیکه  قید ‹‹بیع ›› و ‹‹صلح ››  یا کلمه  ‹‹معاملات ››میاید  دیگر  معاوضات  یا غیره ای  که بعد از آن میگذارند  که معمولا  کلمة  غیره  جائی  است که مصادیق   دیگری  لازم  به ذکر  و شایسته ای در بین  باشد ،  وبمنظور  اختصار  گوینده یا نویسنده نمی خواهد ذکر  بکند   لذا  کلمه ‹‹غیره ››را   میاورد .  چچون  دراینجا  نقل  انتقال  درمتن  ذکر  شده  درداخل  پرنتز  هم بیع و معاملات  وهمچنین  صلح  ذکر  شده دیگر   معنی  ندارد که معاوضه  وامثال  آن  هم اضافه  بشود . عبارت  از  حشوخالی  میشود واصلاح  میشود  بجا  است بنابراین  با فرمایش  آقای  قره باغ موافقم .
رئیس- بسیار خوب ، پیشنهاد آقای قره باغ برای گرفتن  رأی مطرح  است ( تابلو  181  نفرنشان  میدهد ) کسانی  که با پیشنهاد حذف  بین الهلالین  موافقند  قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب  نشد .. متن  خوانده شد دوباره  هم نمیخوانیم . آن متنی که برای  رأی گیری خوانده  شد عرضه  میشود 181 نفر هم   حاضرند .
آقایانی  که  با مادة 2 و دو تبصره خوانده شده موافقند قیام  بفرمایند ( اکثر  برخاستند ) تصویب  شد .  حالا برای  کل  لایحه  رأی میگریم . مادة 1 و  تبصره های که خوانده  شد وهمچنین   مادة 2 با  دو تبصره  که مجموعاً  قبلا  به آن  هم رأی  دادیم ، برای  رأی گیری مطرح  است . موافقین  با کل  لایحه  قیام  بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب  شد .
5- تذکرات آقای  رئیس  بمناسبت  حضور جابازان  انقلاب در مجلس  بخاطر  تکمیل  کابینه
 مسأله ای  که بایستی  تذکر  بدهم  برادران  جانبازان  که به مجلس  تشریف  آوردند برایا نکه  متحص بشوند بخاطر  تکمیل  ابینه ،  ما ازایشان   تقاضا  میکنیم  بخاطر  نقاهتی  که در بدن دارند وزحمتی  که برای  آنهادراینجا ……. چون  اینجا  امکانات  اداره کردن آقایان  کهنیاز  به تخت  های مخصوص  وپرستارهای  مخصوص  دارند . نیست .  ماازایشان  تقاضا  میکنیم  تا سه شنبه  که تأخیر افتاد  برنامه ما . به ما مهلت  بدهند برای استراحت  تشریف  ببرند  اگر سه شنبه  مامسأله  را حل   نکردیم  بعد مختارند  تشریف  بیاورند ودراینجا تشریف  داشته باشند .البته  تقاضا  میکنم  اگر  نمی پذیرند  هم نپذیرند  بهر  حال  من این تقاضا  ار میکنم .
6-پایان  جلسه  وتاریخ  تشکیل  ودستور  جلسه بعد
رئیس-  جلسه  بعدمان  روز   سه شنبه  و دستور  جلسه  هم اول  طرح  دو فوریتی  و  بعد بقیه  برنامه  امروز ( یک شنبه ) است ( زنگ  رئیس).
(جلسه  در ساعت  45/12 دقیقه  پایان  یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی  رفسنجانی