حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • مرگ هاشمی رفسنجانی متحدان و رقبا را در کنار یکدیگر قرار داد -- روزنامه رأی الیوم

مرگ هاشمی رفسنجانی متحدان و رقبا را در کنار یکدیگر قرار داد -- روزنامه رأی الیوم

منبع : پایتخت گهن

  • تهران
  • چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

خروج عربستان سعودی از اتفاق آرا کشورهای خلیج فارس و خودداری این کشور از تسلیت گفتن به تهران درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران و رئیس جمهور سابق این کشور، متحدان تهران در محور مقاومت و رقبای این کشور در حاشیه خلیج فارس و نیز آمریکا را در کنار یکدیگر قرار داد، یعنی طرف هایی که جنگی نیابتی با این کشور را در سوریه ،عراق و یمن را رهبری میکنند.عربستان سعودی از این اتفاق آرای کشورهای حاشیه خلیج فارس خارج شد به این ترتیب که رهبران بحرین، کویت، قطر، امارات متحد عربی و عمان به مناسبت درگذشت رئیس جمهور اسبق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی ابراز همدردی کردند در حالی ریاض سکوت در پیش گرفت و هنوز هیچ مقام مسئولی از این کشور هیچ گونه اظهار نظری نکرده است، در حالی که تلویزیون دولتی عربستان میزبان یکی از اعضای مخالف حکومت ایران یعنی گروه مجاهدین خلق بود که از نظر تهران گروهی تروریستی است و او از نقش رفسنجانی در پایان دادن به جنگ عراق و ایران صحبت کرد. هاشمی از حامیان بهبود روابط ایران و عربستان سعودی بود و روابط خوبی با پادشاه قبلی عربستان یعنی ملک عبداهلل داشت و نقش بزرگی در امضای توافقنامه امنیتی تاریخی با عربستان در سال ۲۰۰۱ در هنگام دیدار تاریخی با ولی عهد عربستان در آن زمان نایف بن عبدالعزیز داشت. خالد بن احمد، وزیر امور خارجه بحرین از نخستین مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس بود بود که درگذشته اقای رفسنجانی را تسلیت گفت. وی از طریق توئیتر برای آقای رفسنجانی طلب رحمت و غفران الهی کرد، در حالی که شیخ صباح احمد جابر صباح، امیر کویت و ولی عهد او، جابر مبارک صباح دو پیام تسلیت جداگانه به رئیس جمهور ایران ارسال کردند. در امارات، رئیس دولت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و جانشین او حاکم دبی، محمد بن راشد آل مکتوم دو پیام تسلیت به رئیس جمهور ایران ارسال کردند. پادشاه عمان، سلطان قابوس بن سعید پیام تسلیتی به رئیس جمهور ایران فرستاد و در آن از درگذشت رفسنجانی اظهار تاسف کرد. امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی نیز اقدام مشابهی انجام داد. در ترکیه مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه این کشور در توئیتر نسبت به درگذشت رفسنجانی اظهار تاسف کرد . در حالی که رئیس جمهور سابق ترکیه، عبداهلل گل نیز در توئیتر نسبت به درگذشت رفسنجانی ابراز تاسف کرد. خبرگذاری رویترز از یک منبع در وزارت امور خارجه آمریکا که نامش را فاش نکرد ابراز همدردی وی را به ایران در پی درگذشت رفسنجانی نقل کرد. این منبع گفت »رفسنجانی یکی از چهرههای برجسته در تاریخ انقالب اسالمی ایران بود، از این رو به خانواده وی و عزیزانش این مصیبت را تسلیت میگوییم.« در طرف مقابل جایی که متحدان ایران ایستادهاند، رئیس جمهور سوریه بشار اسد دو پیام تسلیت جداگانه یکی برای رهبر معظم ایران سید علی خامنه ای و دیگری به رئیس جمهور حسن روحانی ارسال کرد و در آنها تسلیت دمشق را نسبت به فقدان رفسنجانی ابراز کرد و وی را مبارز و صاحب موضع گیریهای جسورانه توصیف کرد. در لبنان ســید حســن نصراهلل، دبیر کل حزباهلل بیانیهای صادر و در آن درگذشت علی اکبر هاشمی را تسلیت گفت و وی را پرچمدار فلسطین، قدس و مقاومت کنندهای سرسخت در مقابله با اسرائیل توصیف کرد. نصراهلل گفت: »مرد بزرگی را از بزرگان این امت از دست دادیم و او حضرت آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی است خداوند وی را قرین رحمت خود گرداند کسی که برای ما در مقاومت اسالمی در لبنان در طول سی و چهار سال مدافع، حامی و پشتیبانی بزرگ و پدری مهربان و حامی خستگی ناپذیر در تمام مراحل و شرایط دشوار بود.« در یمن، عبدالملک حوثی، رهبر گروه انصاراهلل معروف به حوثیها پیام تسلیتی به زمامداران ایران ارسال کرد و گفت: »آقای رفسنجانی یکی از برجستهترین رهبران مجاهد در انقالب اسالمی ایران بود و به حمایت از مقاومت اسالمی در فلسطین و لبنان و یاری به ملت مظلوم فلسطین و حمایت از قضیه اصلی امت اسالمی شناخته میشد«. اما جنبش حماس اعالم کرد فلسطین با درگذشت رفسنجانی مردی بزرگ را از دست داد که حامی پایداری و مقاومت ملت فلسطین بود و اسامه بن حمدان از رهبران جنبش و مسئول روابط َثری در حمایت از مقاومت فرزندان فلسطین داشت در حالی عمومی آن گفت رفسنجانی نقش م که خالد قدومی نماینده جنبش در تهران با انتشار مقالهای در روزنامه رسمی ایران با عنوان »روح بلند مرد بحرانها آرام گرفت» درگذشت رفسنجانی را تسلیت گفت. همچنین جنبش جهاد اسالمی درگذشت رفسنجانی را تسلیت گفت و در این راستا نماینده این جنبش در تهران، ناصر ابو شریف بیانیهای صادر و در آن گفت درگذشت رفسنجانی خبری بهتآور برای انقالبیهای فلسطین بود. در عراق رئیس جمهور این کشور فؤاد معصوم پیام تسلیتی به همتای ایرانی خود فرستاد در حالی که عمار حکیم رئیس مجلس اعلی عراق بیانیهای صادر و در آن درگذشت رفسنجانی را تسلیت گفت. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور اسبق این کشور و یکی از بنیانگذاران جمهوری اسالمی بعد از انقالب در سن هشتاد و دو سالگی در روز یکشنبه درگذشــت و ]پیکر او[ روز ســه شنبه از دانشگاه تهران تشییع و در جوار ]آیتاهلل[ روحاهلل موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی به خاک سپرده خواهد شد.