حدیث دیگران

مردی موفق

توماس کلستیل (رئیس جمهور اتریش)

  • تهران
  • دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۲
جنابعالی دارای ذکاوت ذاتی و حسن تدبیر ویژه ای هستید که مشکلات را به سرانجام مبارکی می رسانید.

یک بار که رئیس جمهور بودید، با حضرت عالی ملاقات داشتم. من از نقش ارزنده ی شما در جمهوری اسلامی ایران با خبر هستم. باعث مزید تشکر خواهد بود نظریات خود را برای استفاده در کشورم منتقل فرمایید. من نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در زمان شما هرگز فراموش نمی کنم. جنابعالی دارای ذکاوت ذاتی و حسن تدبیر ویژه ای هستید که مشکلات را به سرانجام مبارکی می رسانید. مردی که اگر نظری را اراده کند در عرصه عمل نیز موفق بیرون خواهد آمد.