حدیث دیگران

قهرمان ملی

محمد دادگان (معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی)

  • تهران
  • دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

بسمه تعالی

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به معنای واقعی کلمه یک شخصیت جامع و قهرمان ملی بودند.

جامعیت شخصیتی ایشان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و تأسیس دانشگاه آزاد و حمایت از ورزش، به ویژه ورزش بانوان مشهود می باشد.

به نمایندگی از جامعه ورزش دانشگاهی و کشور این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده ایشان و مردم شریف ایران تسلیت می گویم.

محمد دادگان