حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • فرهنگ قرآنی هاشمی در همه کشورهای اسلامی نظیر ندارد

فرهنگ قرآنی هاشمی در همه کشورهای اسلامی نظیر ندارد

آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی (عضو مجلس خبرگان رهبری)

  • دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۰۰
در زمان حیات وی هرکسی که از او حمایت می‌کرد که به او تهمت نزنید، خودش هزینه می‌شد. خیلی‌ها دلشان می سوخت و نمی توانستند دفاع کنند. چون می ترسیدند خود را هزینه کنند. انگار که حمایت از هاشمی حمایت از یک ضدانقلاب است. اکنون که این موانع برداشته شد شخصیت آقای هاشمی بیشتر معلوم می‌شود و همه از وی و آثارش خواهند گفت و خواهند نوشت.

خدمات حضرت‌آیت‌ا... هاشمی به انقلاب، به نظام، به ملت، مردم واسلام در چند جمله نمی‌گنجد. شخصیت آیت‌ا... هاشمی تحت‌الشعاع حضرت امام (ره) بود و پس از او تحت‌الشعاع مقام معظم رهبری قرار داشت. شخصیت آیت‌ا... هاشمی پشت حجاب معاصرت پنهان بود که یک حجاب ضخیمی است که نمی‌گذارد آفتاب و نور خود را نشان دهد. حجاب معاصرت عاملی بود که امروز که آیت‌ا... هاشمی از دنیا رفته دیدید که مردم چه کردند و چگونه او را تشییع کردند. آیا اگر عظمت چنین شخصیتی حفظ می‌شد و تخریب نمی‌شد، به نفع نظام، انقلاب و اسلام نبود؟ خدمات آیت‌ا... هاشمی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب در حضور امام(ره) و پس از رحلت ایشان انکارناپذیراست. آیت‌ا... هاشمی وفادارترین، فداکارترین و نزدیک‌ترین فرد به حضرت امام(ره) بود. وی دست راست حضرت امام(ره) بود. در حضور مقام معظم رهبری صادق ترین حامی مقام معظم رهبری بود. آن‌هایی که می‌خواستند این حامی صادق را به هرنوعی که شده از ایشان جدا کنند به کجا خدمت کرده‌اند؟ همه این مسائل نگذاشت این شخصیت و خدماتش آن‌چنان که بوده معلوم شود. اکنون پس از رحلت آیت‌ا...‌هاشمی تلألو او بیشتر مشخص شده و خدماتش بیشتر بیان خواهد شد. در زمان حیات وی هرکسی که از او حمایت می‌کرد، که به او تهمت نزنید، خودش هزینه می‌شد. خیلی‌ها دلشان می سوخت و نمی توانستند دفاع کنند. چون می ترسیدند خود را هزینه کنند. انگار که حمایت از هاشمی حمایت از یک ضدانقلاب است. اکنون که این موانع برداشته شد شخصیت آقای هاشمی بیشتر معلوم می‌شود و همه از وی و آثارش خواهند گفت و خواهند نوشت. آیت‌ا... هاشمی آثار برجسته وکم نظیری دارد، مخصوصا خاطراتش و تفسیر راهنما که یک تفسیر عادی و معمولی نیست. فرهنگ قرآنی آیت‌ا... هاشمی ۴۳جلد است که در تمام کشور‌های اسلامی نظیر ندارد. آیت‌ا...هاشمی با مظلومیت از دنیا رفت و این شاید از کارهای خدا بوده که می‌خواست شخصیت ایشان بیشتر جلوه‌گر شود که در آخر این‌گونه رفت.


* روزنامه آرمان