مقالات
  • صفحه اصلی
  • مقالات
  • فرهاد قنبری جواب طعنه ها به «هاشمی رفسنجانی» و «ظریف» را داد

فرهاد قنبری جواب طعنه ها به «هاشمی رفسنجانی» و «ظریف» را داد

فرهاد قنبری در کانال تلگرامی اش نوشت: برخی این جمله از سخنان هاشمی رفسنجانی را دست به دست می کنند و با طعنه به حوادث اوکراین از ساده لوحی [و بسیاری دیگر] از وطن فروشی روحانی و ظریف و هاشمی سخن می گویند.

  • تهران
  • شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰
خبر آنلاین :برخی این جمله از سخنان هاشمی رفسنجانی را دست به دست می کنند و با طعنه به حوادث اوکراین از ساده لوحی [و بسیاری دیگر] از وطن فروشی روحانی و ظریف و هاشمی سخن می گویند.

اما آنچه آنها نمی بینند و دوست ندارند ببینند این است که:

۱- مقایسه اوکراین با ایران مقایسه ای از بنیاد غلط است. اوکراین صاحب تسلیحات هسته ای بوده و به دست خود آن را نابود کرده است اما ایران هیچگاه چنین ابزار نظامی نداشته است.

۲- بسیاری از وطن دوستان سالهاست بر سر خود می کوبند که ایران با این سیاست خارجی تهاجمی و ضداسرائیلی حتما باید سلاح هسته ای داشته باشد وگرنه بلعیده خواهد شد اما خود اصولگرایان از مخالفان جدی داشتن سلاح هسته ای بوده و ساخت آن را خلاف شرعیت می دانند.

۳- تمام سخن این است که ایران در دو دهه گذشته هزینه ای بسیار گزافتر از هزینه ساخت سلاح اتمی پرداخت کرده و در عمل سلاح اتمی ندارد.(مسئله ای که چنین هزینه ای را کاملا غیرمنطقی جلوه می دهد)

۴- گیریم روحانی و هاشمی و ظریف فهم درستی از مناسبات جهانی نداشتند و ارزش سلاح و موشک را نمی دانستند، اما شما که می دانید چرا در وین دنبال احیای برجام و تعطیلی برنامه هسته ای کشور هستید؟