خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • فرمان امام مبنی بر آزادی زنان و سیاپوستان سفارتخانه آمریکا به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

فرمان امام مبنی بر آزادی زنان و سیاپوستان سفارتخانه آمریکا به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • شنبه ۲۶ آبان ۱۳۵۸

فرمان امام مبنی بر آزادی زنان و سیاپوستان سفارتخانه آمریکا به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیتاریخ : 26/8/1358 فرمان امام، برای آزادی زنان و سیاهپوستان گروگان گرفته شده‌ای که جاسوسی آنها ثابت نشده باشد، ]در تاریخ 26 آبان  1358[، با این استدلال که "اسلام برای زن‌ها حقوق ویژه‌ای قائل است و سیاهپوستان نیز عمری را تحت فشار و ظلم آمریکا به سر برده‌اند"، اقدام مناسبی بود که در هیاهوی تبلیغاتی آمریکایی‌ها، چندان به چشم نیامد. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری